لوگو
شعار

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی و نمایشگاه

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری ، نبش كوچه ششم، شماره ٩٤، ٩٦ و ٩٨
تلفن : ٨٦٧٤٧ - ( ٠٢١)
سایر خطوط : ۸۸۴۴۳٩۲۳ - ۸۸۴۷۲۷۴۰ - ۸۸۴۴۳٩۲۴ - ۸۸۴۷۲۷۳۴ - ۸۸۴۷۲۷۲۱


فروشگاه

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری ،نرسیده به کوچه رحمتی، شماره ۳٩ - ۴۱
تلفن : ۶-۷۷۲۸۷۸۰۱-( ۰۲۱)


انبار اتحاد

آدرس: انتهای بزرگراه زین الدین شرق، سازمان آب، اتوبان بابائیان، کوچه نوین، پلاک ۱۸
تلفن : ۷۷۰۱۱۵۴۷


اعضا تیم فروش

ساعت تماس دفتر مرکزی ۸ الی ۱۷:۳۰ و ساعت تماس فروشگاه تا۱۸:۳۰ می باشد.

نام سمت داخلی موبایل
نارک مانوکیان مدیر فروش ۱۰۲ ۰٩۱۲۸۶۷۴۷۴۱
نوید احمدی کارشناس فروش ۱۰۳ ۰٩۱۲۳۲۱٩٩۷۴
تئودیک هارطنی کارشناس فروش ۱۱۶ ۰٩۳۶۷٩۷٩۰۴۰
محسن نوری کارشناس فروش ۱۰۷ ۰٩۲۰۲۱۸۶۷۴۷
مصطفی کمالی کارشناس فروش ۱۱۸ ۰٩۱۲۸۴۸۶۷۴۷
خانم بیرجندی کارشناس فروش ۱۲۷ ۰٩۲۰۲۰۸۶۷۴۷
خانم شاهسواری کارشناس فروش ۱۴۷ ۰٩۱۲٩۲۸۶۷۴۷
علی فارسی کارشناس فروش (فروشگاه) ۱۰۶ ۰٩۲۰۱۰۸۶۷۴۷
معین عبداللهی کارشناس فروش (فروشگاه) ۱۰٩ ۰٩۲۰۲۲۸۶۷۴۷

.

.

ارتباط با تلگرام شرکت : ۰٩۱۰۲۱۸۶۷۴۷
ایمیل : info@keshishi.com