اطلاعات تماس

دفتر مرکزی و نمایشگاه

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری ، نبش كوچه ششم، شماره ٩٤، ٩٦ و ٩٨
تلفن : ٨٦٧٤٧ - ( ٠٢١)
سایر خطوط : ۸۸۴۴۳٩۲۳ - ۸۸۴۷۲۷۴۰ - ۸۸۴۴۳٩۲۴ - ۸۸۴۷۲۷۳۴ - ۸۸۴۷۲۷۲۱


فروشگاه

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری ،نرسیده به کوچه رحمتی، شماره ۳٩ - ۴۱
تلفن : ۶-۷۷۲۸۷۸۰۱-( ۰۲۱)


انبار اتحاد

آدرس: انتهای بزرگراه زین الدین شرق، سازمان آب، اتوبان بابائیان، کوچه نوین، پلاک ۱۸
تلفن : ۷۷۰۱۱۵۴۷


اعضا تیم فروش

ساعت تماس دفتر مرکزی ۸ الی ۱۷:۳۰ و ساعت تماس فروشگاه تا۱۸:۳۰ می باشد.

نام سمت داخلی موبایل
پترو کشیشی مدیر فروش ۱۰۱ ۰٩۱۲۱٩۰۰۰۱۶
واروژ کشیشی کارشناس فروش ۱۱۱ ۰٩۱۲۱٩۰۰۰٩۱
حمید ابراهیمی کارشناس فروش ۱۱۰ ۰٩۱۲۳۸۸۴٩٩۳
نارک مانوکیان کارشناس فروش ۱۰۲ ۰٩۳۶۱۱۴۶۱۱۳
نوید احمدی کارشناس فروش ۱۰۳ ۰٩۱۲۳۲۱٩٩۷۴
تئودیک هارطنی کارشناس فروش ۱۱۶ ۰٩۳۶۷٩۷٩۰۴۰
محسن نوری کارشناس فروش ۱۰۷ ۰٩۲۰۲۱۸۶۷۴۷
مصطفی کمالی کارشناس فروش ۱۴۷ ۰٩۱۲۸۴۸۶۷۴۷
خانم بیرجندی کارشناس فروش ۱۲۷ ۰٩۲۰۲۰۸۶۷۴۷
علی فارسی کارشناس فروش ۱۱۷ ۰٩۲۰۱۰۸۶۷۴۷
آرتین افروز کارشناس فروش ۱۴۲ ۰٩۲۰۱۱۸۶۷۴۷
معین عبداللهی کارشناس فروش (فروشگاه) ۱۰٩ ۰٩۲۰۲۲۸۶۷۴۷
حسین نفر کارشناس فروش (فروشگاه) ۱۰۶ ۰٩۱۲٩۲۸۶۷۴۷

.

.

ارتباط با تلگرام شرکت : ۰٩۱۰۲۱۸۶۷۴۷
ایمیل : info@keshishi.com