گازرسانی / لوازم جانبی / الکترود

/ آما


تنوع سایز و ظرفیت استاندارد
محصولات دیگر این مجموعه پودر جوشکاری، سیم جوشکاری، سنگ فرز
مساحت کلیه کارخانه ها 5000 متر مربع
محل کارخانه جاده مخصوص کرج کیلومتر 17