تنوع سایز و ظرفیت استاندارد
خدمات پس از فروش 5 سال گارانتی
محل کارخانه جاده تهران قم - شهرک صنعتی شمس آباد
شروع فعالیت کارخانه 1378
کاتالوگ شیر مخلوط کاویان
لیست قیمت شیر مخلوط و علم یونیکا کاویان 11-06-96

آرتا

آرتا

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 84

آروشا

آروشا

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 53.8

آناهیتا

آناهیتا

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 59.9

آنیتا

آنیتا

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 63.9

پارمیس

پارمیس

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 73.1

پروانه

پروانه

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 55.6

تیدا

تیدا

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 50.7

تیدا زیتونی

تیدا زیتونی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 80

تیدا صدفی

تیدا صدفی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 82.7

تیدا طلایی

تیدا طلایی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 88.7

هما

هما

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 50.9

آرتا زیتونی

آرتا زیتونی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 112.7

آرتا سفید

آرتا سفید

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 98.5

آرتا سیاه قلم

آرتا سیاه قلم

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 104.5

آرتا صدفی

آرتا صدفی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 121

آرتا طلایی

آرتا طلایی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 128

آرتا مشکی

آرتا مشکی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 98.5

آنیتا زیتونی

آنیتا زیتونی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 93.2

آنیتا سفید

آنیتا سفید

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 74.2

آنیتا سیاه قلم

آنیتا سیاه قلم

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 81.4

آنیتا صدفی

آنیتا صدفی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 99.9

آنیتا طلایی

آنیتا طلایی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 107.9

آنیتا مشکی

آنیتا مشکی

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 74.2