نام مجموعه اصلی مکرو تکنیک
محل کارخانه ترکیه
لیست قیمت فوم الاستومری مکرو 23-11-95

لوله ای

لوله ای

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 12.8

ورقه ای