نام مجموعه اصلی ایزوپایپ
محل کارخانه یونان و اسپانیا
شروع فعالیت کارخانه 1997
لیست قیمت فوم الاستومری ایزو 23-11-96

لوله ای

لوله ای

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 16.2

ورقه ای

ورقه ای

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 139.5