لوگو
شعار
فوم الاستومری ایزو دارای 53 گواهی استاندارد از 32 موسسه معتبر بین المللی اروپا
نام مجموعه اصلی ایزوپایپ
محل کارخانه یونان و اسپانیا
شروع فعالیت کارخانه 1997
کاتالوگ فوم الاستومری ایزو - انگلیسی
لیست قیمت فوم الاستومری ایزو 23-01-97

لوله ای

لوله ای

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 16.2

ورقه ای

ورقه ای

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 139.5