لوگو
شعار
پرشین بست، تولید کننده انواع بست صنعتی
آبرسانی / بست

/ پرشین بست


شروع فعالیت کارخانه از سال 1370 توزیع کننده و از سال 1390 اقدام به تولید