لوگو
شعار
اتصالات گالوانیزه چینی
آبرسانی / گالوانیزه

/ چینی معمولی


تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 6 اینچ

اتصالات

اتصالات

قیمت جهت مقایسه با کالای مشابه : 12.6