شیر فلکه کیتز ژاپن
آبرسانی / لوازم جانبی / شیر فلکه برنجی

/ کیتز ژاپن


تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ
محل کارخانه ژاپن
شروع فعالیت کارخانه 1951
کیتز ژاپن