شیر خودکار پیمان ، بهترین برند شیر خودکار ایرانی
آبرسانی / لوازم جانبی / شیر خودکار

/ پیمان


تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ با فشار 16 بار
پیمان