آبرسانی / لوازم جانبی / شیر خودکار

/ یورک


تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ
محل کارخانه ایتالیا