عبور آب به اراده فاراب
آبرسانی / لوازم جانبی / شیر آلات چدنی

/ فاراب


محل کارخانه هشتگرد
شروع فعالیت کارخانه 1365
لیست قیمت شیر آلات چدنی فاراب 93

شیر کشویی

شیر سوزنی

شیر پروانه ای

شیر یکطرفه

شیر سوپاپی