گازرسانی / رده 40

/ چینی


تنوع سایز و ظرفیت سایز 1/2 اینچ به بالا

لوله