لوگو
شعار
گازرسانی / لوازم جانبی / شیر قفلی

/ امین


تنوع سایز و ظرفیت از 1/2 تا 2 اینچ
نام مجموعه اصلی امین شیر
محل کارخانه رودهن، ابتدای جاده دماوند
شروع فعالیت کارخانه 1331
کاتالوگ شیر گازی و شیر قفلی امین 2018
امین