لوگو
شعار
تعداد افراد شاغل 500 نفر
مساحت کلیه کارخانه ها زمینی به مساحت 50000 متر مربع به زیر بنای ساخت 20000 متر مربع
محل کارخانه تهران، شهرک صنعتی منظریه

وت یک شعله

وت بک

آب داغ