لوگو
شعار
مساحت کلیه کارخانه ها مساحت 87500 متر مربع با زیربنای 40 هزار متر مربع
محل کارخانه تبریز
شروع فعالیت کارخانه 1354

مدل 1450 دور