لوگو
شعار
الکترود ام تی مناسب برای جوشکاری لوله و اتصالات گازی
گازرسانی / الکترود

/ ام تی MT


تنوع سایز و ظرفیت استاندارد
محل کارخانه چین
ام تی MT