لوگو
شعار
نوار سرجوش نیاشیمی با نام متداول نوار آلتن شائیک، محصول با کیفیت ایرانی
گازرسانی / نوار آلتن و سرجوش

/ نیا شیمی (شائیک)


نام مجموعه اصلی شرکت تولیدی بازرگانی نیا شیمی
مساحت کلیه کارخانه ها مساحت تقریبی 16000متر مربع
محل کارخانه کیلومتر 35 اتوبان تهران قم، شهر صنعتی شمس آباد
شروع فعالیت کارخانه 1375
کاتالوگ نوار آلتن و سرجوش نیاشیمی (شائیک)
نیا شیمی (شائیک)