لوگو
شعار
شیر فلکه کیتز ژاپن محصولی با کیفیت و با سابقه در ایران
تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ
محل کارخانه ژاپن
شروع فعالیت کارخانه 1951
کاتالوگ کیتز ژاپن
کاتالوگ فنی کیتز ژاپن - انگلیسی
کیتز