لوگو
شعار
شیر خودکار پیمان ، معروفترین برند ایرانی در شیر خودکار
تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ با فشار 16 بار
پیمان