لوگو
شعار
یورک برندی آشنا در شیر خودکار
تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ
نام مجموعه اصلی Itap
محل کارخانه ایتالیا
شروع فعالیت کارخانه 1972
کاتالوگ شیر یکطرفه یورک ایتالیا