لوگو
شعار
نوار لوله با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نوار لوله تایوانی
آبرسانی / نوار لوله

/ طرح تایوانی


نوار لوله با کیفیت مناسب و قابل رقابت با نوار لوله تایوانی که به منظور آب بندی لوله و اتصالات آبرسانی مورد استفاده قرار میگیرد.

توضیحات

نوار لوله جهت آب بندی مورد استفاده قرار میگیرد.

طرح تایوانی