لوگو
شعار
رنگ پرایمر نیاشیمی با نام متداول رنگ پرایمر شائیک، محصول با کیفیت ایرانی
نام مجموعه اصلی شرکت تولیدی بازرگانی نیا شیمی
مساحت کلیه کارخانه ها مساحت تقریبی 16000متر مربع
محل کارخانه کیلومتر 35 اتوبان تهران قم، شهر صنعتی شمس آباد
شروع فعالیت کارخانه 1375