لوگو
شعار
رنگ پرایمر آلتن ایتالیا کیفیتی مناسب با سابقه طولانی در ایران
محل کارخانه ایتالیا
آلتن