لوگو
شعار
شیر خودکار پیمان ، معروفترین برند ایرانی در شیر خودکار
آبرسانی / لوازم جانبی / شیر خودکار

/ پیمان


تنوع سایز و ظرفیت از سایز 1/2 تا 4 اینچ با فشار 16 بار
پیمان