لوگو
شعار
موتورخانه مرکزی و گرمایشی

/پمپ گرمایشی زمینی


کاربرد آب گرم مصرفی و غیر مصرفی (شوفاژ) در ظرفیت های بزرگتر
توضیحات

بسته به ظرفیت برق تک فاز و سه فاز

پمپ گرمایشی زمینی