لوگو
شعار
گازرسانی

/درزدار


لوله های گاز برای مصارف خانگی تحت استانداردهای بین المللی و ملی، جایگزین لوله های بدون درز (شناخته شده با نام مانسمان) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است.

کاربرد گازرسانی روکار و شوفاژ
درزدار