معرفی محصولات آذین لوله سپاهان با لیست قیمت جدید

برند آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله سپاهان و توضیح محصولات

آذین لوله، دارای مزیت رقابتی شدید در زمینه قیمت به علت حجم تولید فراوان

لوله تک لایه آذین که به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود محصولی از صنایع گیتی پسند است که بهترین کیفیت لوله‌های تک لایه ایرانی را دارا میباشد. بدلیل سهولت در حمل و نقل و اجرا نسبت به لوله های آهنی، جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در سیستم آبرسانی منازل شده است.

اتصالات لوله تک لایه آذین به دو صورت جوش و پیچی میباشد. کاربرد ان برای آبرسانی تا دمای ۵۰ درجه و لوله کشی رو کار و توکار میباشد.

بازرگانی کشیشی ارائه کننده محصولات آذین لوله سپاهان گیتی پسند با مناسب‌ترین قیمت مشابه درب کارخانه با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت معتبر می‌باشد. در ادامه لیست قیمت آذین لوله سپاهان را میتوانید همراه با توضیحات محصولات آن مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۵
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – شیرآلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "آذین لوله"

لیست قیمت آذین
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش آذین لوله
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت آذین لوله

نام کالا قیمت اول
لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ )آذین ۶۶١۴٠
لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ )آذین ١٠٣٩۶٠
لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ )آذین ١٩۵۴٣٠
لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ )آذین ٣٣۴۵۵٠
لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ )آذین ۵۴١٨۴٠
لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ )آذین ٨۶٩٠٢٠
لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ )آذین ١٢۵۵١٠٠
لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ )آذین ١٨٢۴١٩٠
لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ )آذین ٢٧۶١٢۶٠
لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ )آذین ٣۶۴۶٩٠٠
زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ )آذین ١٣٠۶٠
زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ )آذین ١٩۵١٠
زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ )آذین ٣٢٠٠٠
زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ )آذین ۶٣٢٨٠
زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ )آذین ١٠٧٨١٠
زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ )آذین ١٩٢٧٧٠
زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ )آذین ٢٩٣٩۴٠
زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ )آذین ۵٣۴۶٨٠
زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ )آذین ٨۴٩٧٧٠
زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ )آذین ١٣٢٩٢٨٠
زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ )آذین ٢٢٨٢٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ )آذین ١٢١٩٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ )آذین ١٨۴٧٠
زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ )آذین ٣٢٠٩٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ )آذین ۶٠٣۴٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ )آذین ١٠٢١۶٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ )آذین ١٣١٨۴٠
زانو بوشن فلزى زوج رادیاتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٢۵٣٣۶٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٢٠٣٧١٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢)آذین ٢٢٣٩١٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ )آذین ٨٣۴٨٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ )آذین ٨۵٠٣٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ )آذین ١١٨٣۶٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ١٢٨۴۶٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ )آذین ١۴٣٩١٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ )آذین ١۵۵٨٧٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ )آذین ٨١٧۵٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ )آذین ١١٧۶٧٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ )آذین ٨١٠٧٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ )آذین ١١٨٧۶٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ )آذین ١١٩٩۴٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ )آذین ١٨۶٨۶٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ )آذین ١٢٩٣٩٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ١۵٧٧۴٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ١۴۵۶۵٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ )آذین ١۵٨١٣٠
سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ )آذین ١۶٧٩٠
سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ )آذین ٢٣٢١٠
سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ )آذین ٣٨٣۵٠
سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ٧۵٧۵٠
سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ )آذین ١٢۴٣۵٠
سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ )آذین ٢٢۵١٧٠
سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ )آذین ٣٩۶۵۵٠
سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ )آذین ٧۶۶٧٢٠
سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ )آذین ١٠۶٣۵٣٠
سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ١۵٩٧٣۴٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٢١٧١٠
سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ )آذین ٢٢٢۴٠
سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ آذین ٢٩٢۴٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ )آذین ٣۵۴٣٠
سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ )آذین ٣۴١٨٠
سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ )آذین ٣٧٩٢٠
سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ )آذین ۶۴۴۵٠
سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ )آذین ۶۶٨۴٠
سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ )آذین ٧١١٨٠
سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ )آذین ١٠١۶٢٠
سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ )آذین ٢۴۶۴۵٠
سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ )آذین ٢۴۶٧٢٠
سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ )آذین ٢۵٠١۵٠
سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ )آذین ٢۵۶۶۵٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ )آذین ٨۴٣٧٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ )آذین ٨٩٣۴٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ )آذین ١٢١٢۶٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ )آذین ١۵٠۴٧٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ )آذین ١۶٠۴٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ )آذین ٨٣٧۶٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ )آذین ١١۴۵٢٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ )آذین ٩۴۶٠٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ )آذین ١١٨٨۶٠
سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ )آذین ٢٠١٠٧٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ )آذین ١٣۵٨٧٠
سه راهى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٣٢١ )آذین ١٧٢۶۶٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٣١٢ )آذین ١۴۵٣۵٠
سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ )آذین ٢٣٣٠٠
سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ )آذین ٢٨٨۶٠
چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ )آذین ٢٧٣١٠
چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ )آذین ٣۶٠١٠
چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ )آذین ١۵۵٧٠
چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ )آذین ١٩٩٠٠
بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ )آذین ٨٨۴٠
بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ )آذین ١١٧٨٠
بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ١٩٨٩٠
بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ )آذین ٣٧٢٧٠
بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ )آذین ۶۶٩۵٠
بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ )آذین ١٠٩٣٩٠
بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ )آذین ١٧٨١۶٠
بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ )آذین ٣٠٧٢٠٠
بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ )آذین ۴۶۵٧٧٠
بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ )آذین ۶٣٨٨۴٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ٧٢٨٧٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ )آذین ١١٣١٣٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ )آذین ٧۶۵٧٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ )آذین ١١١٧٩٠
بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ )آذین ١٧٨٠۶٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ )آذین ۴۴٠٧۵٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ )آذین ۵٠٣٢١٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ )آذین ١٠٩۵٨٧٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ )آذین ١۴۴۴۵۵٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩)آذین ٣٠٣١٠۶٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴)آذین ۴٢٢٨٨۵٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ )آذین ١١٧۴١٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ١۴٨٨١٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ )آذین ١٢١۴۴٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ )آذین ١٣٨۴٧٠
بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ )آذین ٢۵٢٣٢٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ )آذین ۶۵۶۴٢٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ )آذین ٨٠٧٠٨٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ١۵٧١٠۶٠
کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ )آذین ٧٩٧٠
کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ )آذین ١١۵٣٠
کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ )آذین ١۵۴١٠
کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ )آذین ٢۶١۵٠
کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ )آذین ۴٨١۵٠
کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ )آذین ١٠٧٩٨٠
کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ )آذین ١۶٠١۵٠
کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ )آذین ٢٣١٨٨٠
کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ )آذین ٣٧٣١۶٠
درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ )آذین ٣۶۴٠
درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ )آذین ۵۴١٠
درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ )آذین ٩۶۶٠
درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ )آذین ٨۶٨٠
درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذین ٨۶٨٠
درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ١۶٩١٠
درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ١۶٩١٠
درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٢٧۴٠٠
درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٢٧۴٠٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ )آذین ٧٢٧٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) ١٠٨١٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ )آذین ۵٧٧٨٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ )آذین ٧٧٨٢٠
مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ )آذین ١١۴٧٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٣٠٧۵٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ۴۴٣۶٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ )آذین ۵٨٣۶٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ )آذین ١٠٩١١٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵)آذین ١۶٣٧١٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش۶٣( ٢٢١۶٠۶ )آذین ٣١١۵٣٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ١٢۶٢۵٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ١٧۶٠١٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ١۶۴۵۴٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٢٠٩٠۵٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶)آذین ٢٢٨٢٧٠٠
تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ )آذین ٩٢٠٠
تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ )آذین ١١٧۵٠
تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ )آذین ١٢٩٩٠
تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ )آذین ٢٠٢٧٠
تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ )آذین ٢١۶٣٠
تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ )آذین ٢۶۶٧٠
تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ )آذین ٣١٧۴٠
تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ )آذین ٣١۶۵٠
تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ )آذین ٣٣٧٨٠
تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ )آذین ٣٩٨۶٠
تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ )آذین ۴٩۶٨٠
تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ )آذین ۵١۶٣٠
تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ )آذین ۶۵٨١٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ )آذین ٧۵٢۶٠
تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ )آذین ١٠۴۵٧٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ )آذین ١٢٠٧٠٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ )آذین ١٣۶٧٧٠
تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ )آذین ١۵٨٩۶٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ )آذین ١٧٨۶٧٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ )آذین ٢١٣۴٩٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ٢۵۴۵٢٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آذین ٢٧٠٩٣٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ )آذین ٣٠٩۶٠٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١)آذین ٧٢٨١٢٠
پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٣۴٧۶٠
پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ۵٣۵٢٠
پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ )آذین ٨٧٣٣٠
پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ )آذین ٢٢۵١٠
پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ )آذین ٢٨٣۴٠
لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ۴۴١٩٠
لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ۵٧٩٨٠
بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ )آذین ٢٩٨٠
بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ )آذین ٣۴٧٠
بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ )آذین ۶١۶٠
بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ )آذین ٨۶٧٠
بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ )آذین ۴٩٨٠
بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ )آذین ۵۶٢٠
شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ )آذین ٢٨٧٠٠٠
شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ )آذین ۴٢١٩٩٠
شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ )آذین ۶۵٣١٢٠
شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ )آذین ۶۶٣۶٨٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢٠ آذین ۶١١٢٨٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ آذین ۶٠٧٢۵٠
شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ آذین ٧٣١۶۴٠
بالاتنه شیر فلکه ٢٠ آذین ١٧۶٨۴٠
بالاتنه شیر فلکه ٢۵ آذین ٢٨٩٢٨٠
بالاتنه شیر فلکه ٣٢ آذین ۴۵٣۴۵٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ )آذین ٢۶٧١٣٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ )آذین ٣١٢۵٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ )آذین ۵٣٢٣٩٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ )آذین ٨٢۴٢۵٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۵٠( ٢٢٢٠٠۵ )آذین ١٣٣٣٩٢٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۶٣( ٢٢٢٠٠۶ )آذین ١٣٨۵٠٠٠
فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ )آذین ١٢٠٨٠
فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ )آذین ١٠۴٩٠

مطالب و مقالات آذین لوله

آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

معرفی محصولات برند آذین لوله سپاهان قطعا زمانی که صحبت از لوله و تاسیسات ساختمانی می‌شود، شرکت آذین لوله سپاهان یکی از تولیدکنندگانی است که محصولات آن در صدر لیست انتخاب قرار می گیرد چرا که به دلیل کیفیت و
آذین لوله سپاهان معرفی برند گواهینامه ها و افتخارات

آذین لوله سپاهان معرفی برند گواهینامه ها و افتخارات

مقدمه مقدمه در باره آذین لوله سپاهان :لوله‌های فلزی تولید شده از آهن سیاه و گالوانیزه دارای مشکلاتی از قبیل: پوسیدگی، خوردگی، مقاومت کم در برابر مواد شیمیایی و مقاومت پایین در برابر رطوبت و یخ زدگی و همچنین نیاز
سیستم آبرسانی تک لایه

سیستم آبرسانی تک لایه

لوله و اتصالات تک لایه سیستمی متشکل از لوله های پلی پروپیلن و اتصالات ترکیبی برنج و پلی پروپیلن، که به عنوان نسل دوم شناخته شده است میباشد. لوله تک لایه به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید