معرفی محصولات آذین لوله سپاهان با لیست قیمت جدید

برند آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله سپاهان و توضیح محصولات

آذین لوله، دارای مزیت رقابتی شدید در زمینه قیمت به علت حجم تولید فراوان

لوله تک لایه آذین که به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود محصولی از صنایع گیتی پسند است که بهترین کیفیت لوله‌های تک لایه ایرانی را دارا میباشد. بدلیل سهولت در حمل و نقل و اجرا نسبت به لوله های آهنی، جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در سیستم آبرسانی منازل شده است.

اتصالات لوله تک لایه آذین به دو صورت جوش و پیچی میباشد. کاربرد ان برای آبرسانی تا دمای ۵۰ درجه و لوله کشی رو کار و توکار میباشد.

بازرگانی کشیشی ارائه کننده محصولات آذین لوله سپاهان گیتی پسند با مناسب‌ترین قیمت مشابه درب کارخانه با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت معتبر می‌باشد. در ادامه لیست قیمت آذین لوله سپاهان را میتوانید همراه با توضیحات محصولات آن مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۵
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – شیرآلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "آذین لوله"

لیست قیمت آذین
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش آذین لوله
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت آذین لوله

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ )آذین ۶٠١٣٠
لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ )آذین ٩۴۵١٠
لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ )آذین ١٧٧۶۶٠
لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ )آذین ٣٠۴١۴٠
لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ )آذین ۴٩٢۵٨٠
لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ )آذین ٧٩٠٠٢٠
لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ )آذین ١١۴١٠٠٠
لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ )آذین ١۶۵٨٣۵٠
لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ )آذین ٢۵١٠٢۴٠
لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ )آذین ٣٣١۵٣۶٠
زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ )آذین ١١٩٢٠
زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ )آذین ١٧۵۵٠
زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ )آذین ٢٩٢١٠
زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ )آذین ۵٧۵۴٠
زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ )آذین ٩٨٢٨٠
زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ )آذین ١٧۵٣١٠
زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ )آذین ٢۶٧٢۵٠
زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ )آذین ۴٨۴٨٧٠
زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ )آذین ٧۶٠٣٧٠
زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ )آذین ١٢٠١۴٢٠
زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ )آذین ٢٠٢۴٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ )آذین ١١١۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ )آذین ١۶٨۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ )آذین ٢٩٢٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ )آذین ۵۴۵٧٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ )آذین ٩٢٨۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ )آذین ١١٩٨۵٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ١٧٠۶٣٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢)آذین ١٨٨٢١٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ )آذین ۶٩٧۶٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ )آذین ٧٠۴٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ )آذین ٩٩٩١٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ١٠٢۵٨٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ )آذین ١٢٣١١٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ )آذین ١٣٢١٢٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ )آذین ۶٨٠٩٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ )آذین ٩٨٨٨٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ )آذین ۶٧٢٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ )آذین ١٠٠٢٧٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ )آذین ١٠١٢٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ )آذین ١۵٩٢٧٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ )آذین ١٠۴٠٣٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ١٣۵۴١٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ١١٧٩٨٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ )آذین ١٣۵٩٩٠
سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ )آذین ١۵٢٨٠
سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ )آذین ٢١١۵٠
سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ )آذین ٣۴٩٢٠
سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ۶٨٩۴٠
سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ )آذین ١١٣٢٩٠
سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ )آذین ٢٠۵٢٨٠
سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ )آذین ٣۵٩٧١٠
سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ )آذین ۶٨۴٩۶٠
سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ )آذین ٩۵۵٧٢٠
سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ١۴٣٧١٩٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ١٩٢٩٠
سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ )آذین ١٩٧٠٠
سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ آذین ٢۶٧٢٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ )آذین ٣٠٨٣٠
سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ )آذین ٢٩٨٢٠
سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ )آذین ٣۴۵٨٠
سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ )آذین ۵۵٨٨٠
سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ )آذین ۵٨٣۴٠
سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ )آذین ۶٢٠٣٠
سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ )آذین ٩٢۵٨٠
سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ )آذین ٢٢۴١۵٠
سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ )آذین ٢٢۴۵٩٠
سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ )آذین ٢٢٧۶٣٠
سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ )آذین ٢٣٣۶۴٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ )آذین ٧٠۵۵٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ )آذین ٧۴۶٩٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ )آذین ١٠٢٩٨٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ )آذین ١٢٢٨٨٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ )آذین ١٣٧۶۶٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ )آذین ٧١٢٨٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ )آذین ٩۶۶٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ )آذین ٧٩١۴٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ )آذین ١٠٠٧٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ )آذین ١٧١۵۶٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ )آذین ١٠٩۶۵٠
سه راهى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٣٢١ )آذین ١۴٨٧۴٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٣١٢ )آذین ١١٧٨٩٠
سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ )آذین ١٩٩۵٠
سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ )آذین ٢۵۵٢٠
چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ )آذین ٢٣۴۶٠
چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ )آذین ٣١٣٧٠
چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ )آذین ١٣۴۵٠
چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ )آذین ١٧٣٨٠
بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ )آذین ٨٠۴٠
بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ )آذین ١٠٧۵٠
بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ١٨٠٧٠
بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ )آذین ٣٢۶١٠
بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ )آذین ۵٨٢۶٠
بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ )آذین ٩۵۵١٠
بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ )آذین ١۵١۵۴٠
بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ )آذین ٢۶۴٩۴٠
بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ )آذین ۴٢٢٢١٠
بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ )آذین ۵٨٣۴٠٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ۶٠۴٨٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ )آذین ٩۴٨١٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ )آذین ۶٣٧۴٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ )آذین ٩۴٧٨٠
بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ )آذین ١۵١۶٣٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ )آذین ٣٣٢١٩٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ )آذین ٣٧٧٩٨٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ )آذین ٨٢٠٧٢٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ )آذین ١١٠٩۶۴٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩)آذین ٢٢٨٠۵٨٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴)آذین ٣١٩٢۴۵٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ )آذین ٩٢٩٠٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ١٢۶۶٣٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ )آذین ٩۶٢۵٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ )آذین ١١٨١٨٠
بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ )آذین ٢١۵٩٨٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ )آذین ۴٩٣٢١٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ )آذین ۶١٠٣٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ١١٨٠٨١٠
کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ )آذین ٧٢٨٠
کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ )آذین ٩٩١٠
کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ )آذین ١٣٣١٠
کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ )آذین ٢٢۴٠٠
کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ )آذین ۴٢٠۵٠
کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ )آذین ٩٠٨٣٠
کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ )آذین ١٣٧۴۵٠
کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ )آذین ٢٠١۶٠٠
کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ )آذین ٣۴٢١٧٠
درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ )آذین ٣٢۵٠
درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ )آذین ۴٨۴٠
درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ )آذین ٨۶۵٠
درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ )آذین ٧۶٨٠
درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذین ٧۶٨٠
درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ١۴٣۵٠
درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ١۴٣۵٠
درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٢٢٣۴٠
درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٢٢٣۴٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ )آذین ۵٨٣٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) ٨٩٣٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١ اینچ اورینگ دار آذین ١٢١١٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ )آذین ۵٠٧٢٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ )آذین ۶٩١٣٠
مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ )آذین ١٠۴۶١٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢٢۶۴٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٣٢۴٨٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ )آذین ۴٣١٢٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ )آذین ٨٠۴۶٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵)آذین ١٢٠۵٧٠٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ١٠٣٣۶٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ١۴۵۵٠٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ١٢٨۵٢٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ١٧٣۵۶٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶)آذین ١۶٨٢١٠٠
تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ )آذین ٨١١٠
تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ )آذین ١٠٣١٠
تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ )آذین ١١۴۴٠
تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ )آذین ١٧۵٧٠
تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ )آذین ١٨٩٠٠
تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ )آذین ٢٣١۶٠
تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ )آذین ٢٧۴۶٠
تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ )آذین ٢٧٣٨٠
تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ )آذین ٢٩٢۵٠
تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ )آذین ٣۴٣٧٠
تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ )آذین ۴٣۴٠٠
تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ )آذین ۴۵١٢٠
تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ )آذین ۵٧٠١٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ )آذین ۶۵٣٧٠
تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ )آذین ٨٧۴٩٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ )آذین ١٠١٠٢٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ )آذین ١١۶۵۶٠
تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ )آذین ١٣۴٣٩٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ )آذین ١۵٠٩٩٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ )آذین ١٨١٧٢٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ٢١٨۵٧٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آذین ٢٣۴١۵٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ )آذین ٢۶٧٨۶٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١)آذین ۶۶٩۶٢٠
پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٣١۶٠٠
پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ۴۶۵۴٠
پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ )آذین ٧٩٣٩٠
پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ )آذین ٢٠۵١٠
پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ )آذین ٢۵٨١٠
لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ۴٠٩٠٠
لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ۵٣۵۶٠
بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ )آذین ٢٧٧٠
بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ )آذین ٣١٣٠
بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ )آذین ۵۵۶٠
بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ )آذین ٧٨٢٠
بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ )آذین ۴۴٠٠
بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ )آذین ۵١٣٠
شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ )آذین ٢٢٧٧۶٠
شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ )آذین ٣٣٨٩۵٠
شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ )آذین ۵٢٢٩۶٠
شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ )آذین ۵٣۵٨٩٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢٠ آذین ۴٧٠٠٠٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ آذین ۴۶٣٩٧٠
شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ آذین ۵۶۶٢٩٠
بالاتنه شیر فلکه ٢٠ آذین ١۴٣٢١٠
بالاتنه شیر فلکه ٢۵ آذین ٢٣۴۵۵٠
بالاتنه شیر فلکه ٣٢ آذین ٣۶٨۴١٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ )آذین ٢١١٢٧٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ )آذین ٢۴۶١٨٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ )آذین ۴٢١۴۴٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ )آذین ۶۵۵١٠٠
فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ )آذین ١١۴۵٠
فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ )آذین ٩۶۶٠
فلنچmm  ۶٣ آذین ٢٧۵٠٠٠
فلنچmm  ٧۵ آذین ٢٩۴٧١٠
فلنچmm  ٩٠ آذین ۴٠۴۵۵٠
فلنچmm  ١١٠ آذین ۴۶٢۵٢٠
صحفه نصب ۵٠٠  آذین ۴٣٠٩٠

مطالب و مقالات آذین لوله

سیستم آبرسانی تک لایه

سیستم آبرسانی تک لایه

لوله و اتصالات تک لایه سیستمی متشکل از لوله های پلی پروپیلن و اتصالات ترکیبی برنج و پلی پروپیلن، که به عنوان نسل دوم شناخته شده است میباشد. لوله تک لایه به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود
آذین لوله کاربرد,قابلیت‌ ها و ویژگی های محصولات

آذین لوله کاربرد,قابلیت‌ ها و ویژگی های محصولات

قابلیت‌های محصولات آذین لوله مقدمه از آنجا که در تولید آذین لوله  ساختار مولکولی خاصی استفاده می‌شود، مقاومتلوله های آذین در برابر مواد شیمیایی، اسیدی، بازی و حلال‌های شیمیایی بسیار بالا رفته و همین امر موجب جایگزینی لوله و اتصالات
آذین لوله و چگونگی ورود لوله واتصالات آن به صنعت ساختمان

آذین لوله و چگونگی ورود لوله واتصالات آن به صنعت ساختمان

ورود لوله و اتصالات آذین لوله به صنعت ساختمان مقدمه با نگاهی به محل زندگی و کار خود متوجه خواهید شد در تمام قسمت‌های ساختمانی که در آن هستید انواع مختلفی از لوله‌ها نصب شده است، در آشپزخانه، اتاق، سرویس

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید