دفتر مرکزی و نمایشگاه

 • تهران، بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری ، نبش کوچه ششم، شماره ۹۴، ۹۶ و ۹۸

 • تلفن :

  (۰۲۱)-۸۶۷۴۷
  ۰۲۱-۸۸۴۴۳۹۲۳ / ۰۲۱-۸۸۴۷۲۷۴۰
  ۰۲۱-۸۸۴۴۳۹۲۴ / ۰۲۱-۸۸۴۷۲۷۲۱

فروشگاه

 • تهران، بزرگراه رسالت، خیابان اثنی عشری ،نرسیده به کوچه رحمتی، شماره ۳۹ - ۴۱

 • تلفن :

  (۰۲۱)-۷۷۲۸۷۸۰۱-۶

انبار اتحاد

 • انتهای بزرگراه زین الدین شرق، سازمان آب، اتوبان بابائیان، کوچه نوین، پلاک ۱۸

 • تلفن :

  (۰۲۱)-۷۷۰۱۱۵۴۷

اعضای تیم فروش

ساعت تماس دفتر مرکزی ۸ الی ۱۷:۳۰ و ساعت تماس فروشگاه تا۱۸:۳۰ می باشد.
 
نام سمت داخلی موبایل
نارک مانوکیان مدیر فروش ۱۰۲ ۰٩۱۲۸۶۷۴۷۴۱
معین عبدالهی سرپرست فروش به فروشگاه ۱۰۳ ۰٩۱۲۳۲۱٩٩۷۴
تئودیک هارطنی کارشناس فروش ۱۱۶ ۰٩۳۶۷٩۷٩۰۴۰
محسن نوری کارشناس فروش ۱۰۷ ۰٩۲۰۲۱۸۶۷۴۷
مصطفی کمالی کارشناس فروش ۱۱۸ ۰٩۱۲۸۴۸۶۷۴۷
خانم بیرجندی کارشناس فروش ۱۲۷ ۰٩۲۰۲۰۸۶۷۴۷
خانم شاهسواری کارشناس فروش ۱۴۷ ۰٩۱۲٩۲۸۶۷۴۷
علی فارسی کارشناس فروش (فروشگاه) ۱۰۶ ۰٩۲۰۱۰۸۶۷۴۷
 

ارسال پیامشبکه های اجتماعی

 • ایمیل : info@keshishi.com

کلیدواژه خود را وارد کنید