معرفی محصولات داراکار با لیست قیمت جدید

برند داراکار

لیست قیمت داراکار و توضیح محصولات

شلنگ داراکار ، با کیفیت ترین در ایران

شرکت داراکار از سال ۱۳۵۲در صنعت تولید لوله های سخت و شیلنگ های پی وی سی مشغول به فعالیت می باشد. در حال حاضر تولیدات این شرکت شامل لوله و اتصالات سخت پی وی سی، شیلنگ های انعطافپذیر تقویت شده و همچنین انواع گرانول و کامپاندهای پی وی سی می باشد.

شیلنگ های تک لایه و چند لایه تقویت شده پی وی سی (Reinforced Plasticized P.V.C Hoses) از سایز ۱/۴ تا ۲ اینچ جهت مصارف باغبانی و صنعتی تولید می گردد. در طول ۴ دهه فعالیت این مجموعه تولیدی، اساس کار بر پایه کیفیت ممتاز محصولات، نوآوری، قیمت مناسب و رضایت کامل مشتری بوده است.

شیلنگ های داراکار جهت مصارف آبیاری و  صنعتی نزدیک به چهار دهه در بازار ایران حضور داشته و در طی این مدت تلاش مدیریت شرکت در جهت بکارگیری تکنولوژی روز و همچنین تربیت و بکارگیرری نیروهای متخصص در جهت انجام تولید مطابق با استانداردهای روز جهانی بوده است.

صادرات داراکار:

در حال حاضر تولیدات شرکت داراکار علاوه بر بازارهای داخلی، به کشورهای ایتالیا، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان صادر می گردد.

کیفیت شیلنگ داراکار:

شیلنگ های داراکار از مواد اولیه درجه یک که از منابع داخلی و خارجی تهیه می شود، تولید می شود و کلیه مراحل تبدیل مواد اولیه خام به محصول نهائی با فرمولاسیون انحصاری در این شرکت انجام می گیرد. محصولات این شرکت به طور دائم توسط آزمایشگاه مجهز شرکت داراکار که دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی است کنترل و مراقبت می گردد. کلیه محصولات شرکت داراکار دارای گواهینامه بین المللی ISO ۹۰۰۱،ISO 14001 و OHSAS 18001 از شرکت SGS سوئیس می باشد. شرکت داراکار در سال ۱۳۹۲ اولین شرکت موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایران ISIRI 4562 در تولید شیلنگ های آبیاری پی وی سی گردید.

نام مجموعه داراکار
زمان شروع به کار ۱۳۵۲
محل کارخانه اصفهان
محصولات دیگر تولیدی شلنگ آب
تنوع سایز ۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۱۵-۲۵۰-۲۰۰-۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲

داراکار

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "داراکار"

لیست قیمت داراکار
  • فروش محصولات داراکار عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش داراکار
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات داراکارعمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت داراکار

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله پلیکافاضلابى ٣٢(B ٣٠٠٠٠٣ )داراکار ٧١٩٢۶٠
لوله پلیکافاضلابى ۴٠(B ٣٠٠٠٠۴ )داراکار ٩٢٠۵۴٠
لوله پلیکافاضلابى ۵٠(B ٣٠٠٠٠۵ )داراکار ١١۵٠۴۶٠
لوله پلیکافاضلابى ۶٣(B ٣٠٠٠٠۶ )داراکار ١۴٩۵۶۶٠
لوله پلیکافاضلابى ٧۵(BD ٣٠٠٠٠٧ )داراکار ١٧٨٣٣٣٠
لوله پلیکافاضلابى ٩٠(BD ٣٠٠٠٠٩ )داراکار ٢١۵٧٠١٠
لوله پلیکافاضلابى ١١٠(BD ٣٠٠٠١٠ )داراکار ٢٨١٨۶٨٠
لوله پلیکافاضلابى ١٢۵(BD ٣٠٠٠١٢ )داراکار ٣٢٢١١۴٠
زانوئى ٩٠ درجه ۴٠(B ٣٠٠٢٠۴ )داراکار ٣۴٣٧٠
زانوئى ٩٠ درجه ۵٠(B ٣٠٠٢٠۵ )داراکار ۵٠٠۴٠
زانوئى ٩٠ درجه ۶٣(B ٣٠٠٢٠۶ )داراکار ٧٠٠٩٠
زانوئى ٩٠ درجه ٩٠(BD ٣٠٠٢٠٩ )داراکار ١٣٧٢٩٠
زانوئى ٩٠ درجه ١١٠(BD ٣٠٠٢١٠ )داراکار ١٩٧٠٨٠
زانوئى ٩٠ درجه ١٢۵(BD ٣٠٠٢١٢ )داراکار ٢۴۶٧٣٠
زانوئى ٩٠ درجه ١۶٠(BD ٣٠٠٢١۶ )داراکار ٣٧٩٠٨٠
زانوئى ٩٠ درجه ٢٠٠(BD ٣٠٠٢٢٠ )داراکار ٨۶۶٨٧٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠(B ٣٠۴۵٠۴ )داراکار ٢٧١٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠(B ٣٠۴۵٠۵ )داراکار ٣٩١١٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣(B ٣٠۴۵٠۶ )داراکار ۵٨۴٩٠
زانوئى ۴۵ درجه ٩٠(BD ٣٠۴۵٠٩ )داراکار ١١٠٢٣٠
زانوئى ۴۵ درجه ١١٠(BD ٣٠۴۵١٠ )داراکار ١۵٨۶٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ١٢۵(BD ٣٠۴۵١٢ )داراکار ٢٠٢٧٣٠
زانوئى ۴۵ درجه ١۶٠(BD ٣٠۴۵١۶ )داراکار ٣٧۴٨٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠٠(BD ٣٠۴۵٢٠ )داراکار ۶۶١٧٩٠
سه راهى ٩٠ درجه ۴٠پلیکا(B ٣٠٠٣٠۴ )داراکار ۴٩۶٠٠
سه راهى ٩٠ درجه ۵٠پلیکا(B ٣٠٠٣٠۵ )داراکار ۶٣٨٨٠
سه راهى ٩٠ درجه ۶٣پلیکا(B ٣٠٠٣٠۶ )داراکار ٩١۴۵٠
سه راهى ٩٠ درجه ٩٠پلیکا(BD ٣٠٠٣٠٩ )داراکار ١٩٩١٣٠
سه راهى ٩٠ درجه ١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١٠ )داراکار ٢۶١۶٣٠
سه راهى ٩٠ درجه ١٢۵پلیکا(BD ٣٠٠٣١٢ )داراکار ٣٢۶٠٢٠
سه راهى ٩٠ درجه ١۶٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١۶ )داراکار ۵٩۶۵٩٠
سه راهى ۴۵ درجه ۴٠پلیکا(B ٣٠١٣٠۴ )داراکار ۵٣۴٨٠
سه راهى ۴۵ درجه ۵٠پلیکا(B ٣٠١٣٠۵ )داراکار ٧١٣۵٠
سه راهى ۴۵ درجه ۶٣پلیکا(B ٣٠١٣٠۶ )داراکار ١١۴٠٧٠
سه راهى ۴۵ درجه ٩٠پلیکا(BD ٣٠١٣٠٩ )داراکار ٢٣۵٧۶٠
سه راهى ۴۵ درجه ١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١٠ )داراکار ٣١٧٠٨٠
سه راهى ۴۵ درجه ١٢۵پلیکا(BD ٣٠١٣١٢ )داراکار ۴۵٨١۴٠
سه راهى ۴۵ درجه ١۶٠پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ٨٣٢١٢٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ۶٣x٩٠ پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ١۵١٨۵٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ۶٣x١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١۶ )داراکار ١٩١٨٧٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ٩٠x١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١٩ )داراکار ٢٣۶٨۶٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ۶٣x٩٠پلیکا(BD ٣٠١٣٩۶ )داراکار ١٧۵۴۵٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ۶٣x١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ٢١١۵٩٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ٩٠x١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١٩ )داراکار ٢٧۴٣٧٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ١١٠x١٢۵پلیکا(BD ٣٠١٣٢١ )داراکار ٣٨٧٧۶٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ١١٠x١۶٠پلیکا(BD ٣٠١٣۶١ )داراکار ۵٧٨٨٨٠
سیفون پایه دار ۶٣پلیکا(B ٣٠۶۵٠۶ )داراکار ٩٣١٣٠
سیفون پایه دار ٩٠پلیکا(BD ٣٠۶۵٠٩ )داراکار ١٨١٩٢٠
سیفون پایه دار ١١٠پلیکا(BD ٣٠۶۵١٠ )داراکار ٢٨١٨١٠
سیفون پایه دار ١١٠x١٢۵پلیکا(BD ٣٠۶۵٢١ )داراکار ٣١٨٣٠٠
تبدیل غیرهم مرکز ۶٣x٩٠  پلیکا(BD ٣٠١٧٩۶ )داراکار ٨٩٢۵٠
تبدیل غیرهم مرکز ۶٣x١١٠  پلیکا(BD ٣٠١٧١۶ )داراکار ١١۵٨۶٠
تبدیل غیرهم مرکز ٩٠x١١٠  پلیکا(BD ٣٠١٧١٩ )داراکار ١١٣٧٧٠
تبدیل غیرهم مرکز ١١٠x١٢۵  پلیکا(BD ٣٠١٧٢١ )داراکار ١٣٨۵٣٠
تبدیل غیرهم مرکز ١١٠x١۶٠  پلیکا(BD ٣٠١٧۶١ )داراکار ٢٢۵٣٧٠
کوپلینگ ترمزدار ۶٣ B پلیکا( داراکار()٣٠١١٠۶) ۴۴۵١٠
کوپلینگ ترمزدار ٩٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١٠٩) ٨٣٠٢٠
کوپلینگ ترمزدار ١١٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١١) ١١٢٧٧٠
کوپلینگ ترمزدار ١٢۵ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٢) ١٣۵۶٩٠
کوپلینگ ترمزدار ١۶٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١۶) ٢۴۴٢٢٠
کوپلینگ بدون ترمز ۶٣ B پلیکا(داراکار()٣٠١١٠۶) ۴٧۶۵٠
کوپلینگ بدون ترمز٩٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١٠٩) ٨٨١٢٠
کوپلینگ بدون ترمز ١١٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٠) ١٢۶٠٩٠
کوپلینگ بدون ترمز١٢۵ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٢) ١۵۴٣٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣BD پلیکا(٣٠١٨٠۶ )داراکار ٧۶٣٧٠
رابط دریچه بازدید ٩٠BD پلیکا(٣٠١٨٠٩ )داراکار ١٣٧۴٨٠
رابط دریچه بازدید ١١٠BD پلیکا(٣٠١٨١٠ )داراکار ٢٢٠٠۴٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵BD پلیکا(٣٠١٨١٢ )داراکار ٢۶١٢٧٠
سه راهى درچه بازدید کامل ١١٠BD پلیکا(٣٠٨٠١٠ )داراکار ٣٩۶۴٧٠
درپوش ۶٣ BD پلیکا(٣٠١٠٠۶ )داراکار ٣۴٠۶٠
درپوش ٩٠ BD پلیکا(٣٠١٠٠٩ )داراکار ۶٢٨٢٠
درپوش ١١٠ BD پلیکا(٣٠١٠١٠ )داراکار ٩٣١٣٠
درپوش ١٢۵ BD پلیکا(٣٠١٠١٢ )داراکار ٩٧٩٢٠
کلاهک سه کاره ٩٠-١١٠-١٢۵ BD پلیکا( داراکار) ٣١۵٠٩٠

مطالب و مقالات داراکار

داراکار ,سوابق و کبفیت و مزایای استفاده از اتصالات

داراکار ,سوابق و کبفیت و مزایای استفاده از اتصالات

مزایای استفاده از اتصالات داراکار ا در حال حاضر یکی از بهترین کیفیت‌ها در بین لوله و اتصالات، متعلق به لوله‌های جنس پی وی سی است که شرکت داراکار ارائه دهنده آن است. اتصالات پی وی سی به دلیل مزایای زیادی که
شیلنگ

شیلنگ

شیلنگ آب لوله ای منعطف برای برداشت آب برای استفاده در جای دلخواه است. کیفیت شیلنگ با توجه به کیفیت مواد اولیه شیلنگ، فرمولاسیون شیلنگ و فرآیند تولید آن بدست می‌آید. در افزایش مقاومت شیلنگ در مقابل فشار کاری عوامل
داراکار , اتصالات مطمئن ساختمان و خانه ی شما

داراکار , اتصالات مطمئن ساختمان و خانه ی شما

کاتصالات خانه خود را به داراکار بسپاریدار پی وی سی (PVC) یکی از کاربردی‌ترین مواد شیمیایی در حوزه ساختمان سازی و صنعت به حساب می‌آید داراکار یکی از تولیدکنندگان محصولات پی ویسی در ایران است که سابقه درخشانی در این

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید