معرفی محصولات سوپرپایپ با لیست قیمت جدید

برند سوپرپایپ

لیست قیمت سوپرپایپ و توضیحات سبد کالایی این شرکت

سوپرپایپ، نمونه ای از یک کالای لوکس

لوله و اتصالات سوپرپایپ سیستمی است که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و رادیاتور و گرمایش ساختمان استفاده میشود.لیست قیمت لوله‌ ۵ لایه سوپرپایپ را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از لوله و تاسیسات سوپرپایت بسیار سریع‌تر و ساده تر از لوله گالوانیزه و تک لایه میباشد؛ همچنین در بازرگانی کشیشی طراحی و برآورد اقلام مورد نیاز پروژه‌های سوپرپایپ به صورت رایگان توسط مجری‌های آموزش دیده انجام میشود.

لیست قیمت محصولات سوپرپایپ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

نام مجموعه سوپرپایپ
زمان شروع به کار ۱۳۷۶
محل کارخانه قشم
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – بست و ساپورت – پمپ – ابراز تاسیسات
تنوع سایز ۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶-۱۴
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سوپرپایپ"

لیست قیمت سوپرپایپ
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سوپرپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپر پایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سوپرپایپ

نام کالا قیمت (ریال)
لوله+ ٢mm – ١۶( ٢٣٠٠٠٠ )سوپرپایپ ۷۳,۷۹۳
لوله+ ٢mm – ٢٠( ٢٣٠٠٠١ )سوپرپایپ ۱۱۲,۸۱۵
لوله+ ٢mm – ٢۵( ٢٣٠٠٠٢ )سوپرپایپ ۱۷۲,۳۲۹
لوله+ ٢mm – ٣٢( ٢٣٠٠٠٣ )سوپرپایپ ۲۶۸,۶۸۵
لولهmm ۴٠( ٢٣٠٠٠۴ )سوپرپایپ ۱,۲۲۲,۳۲۶
لولهmm ۵٠( ٢٣٠٠٠۵ )سوپرپایپ ۱,۶۲۶,۱۷۱
لولهmm ۶٣( ٢٣٠٠٠۶ )سوپرپایپ ۲,۰۶۹,۵۸۳
لولهmm ٧۵( ٢٣٠٠٠٧ )سوپرپایپ ۳,۶۸۸,۴۵۱
لولهmm ٩٠( ٢٣٠٠٠٩ )سوپرپایپ ۵,۰۴۰,۲۶۹
لولهmm ١١٠( ٢٣٠٠١٠ )سوپرپایپ ۶,۴۴۲,۵۵۴
لوله ١۶( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٠ )سوپرپایپ ۷۳,۷۹۳
لوله ٢٠( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠١ )سوپرپایپ ۱۱۲,۸۱۵
لوله ٢۵( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٢ )سوپرپایپ ۱۷۲,۳۲۹
لوله ٣٢( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٣ )سوپرپایپ ۲۶۸,۶۸۵
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٣٠٢٠٠ )سوپرپایپ ۲۹۹,۲۰۵
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٣٠٢٠١ )سوپرپایپ ۴۲۵,۴۲۷
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٣٠٢٠٢ )سوپرپایپ ۶۰۴,۹۵۰
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٣٠٢٠٣ )سوپرپایپ ۸۲۶,۴۳۸
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٣٠٢٠۴ )سوپرپایپ ۳,۰۹۶,۴۷۲
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٣٠٢٠۵ )سوپرپایپ ۴,۱۷۷,۳۱۶
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٢٣٣٢١٠ )سوپرپایپ ۷۶۶,۵۹۷
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x٢٠( ٢٣٣٢١١ )سوپرپایپ ۱,۳۲۲,۸۲۴
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢٣٣٢٢١ )سوپرپایپ ۱,۴۴۰,۲۱۷
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٢٣٣٢٢٢ )سوپرپایپ ۱,۵۰۲,۲۳۸
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٢٣٣٢٣٢ )سوپرپایپ ۱,۶۳۹,۶۸۷
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٢٣٣٢٣٣ )سوپرپایپ ۲,۱۶۴,۸۴۹
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/۴ ١-x ۴٠( ٢٣٣٢۴۴ )سوپرپایپ ۴,۴۷۷,۸۲۹
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٣۴۵٠۴ )سوپرپایپ ۳,۴۷۴,۹۲۰
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٣۴۵٠۵ )سوپرپایپ ۴,۵۱۴,۴۵۳
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ۳۵۴,۵۷۷
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢١١ )سوپرپایپ ۳۷۴,۵۲۴
زانوئى دیوارى پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ۴۸۲,۹۷۹
زانوئى دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ۱,۰۷۲,۵۶۰
زانو سه راه ٩٠ پرسى ١۶x١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ۴۹۱,۹۱۷
زانو سه راه ٩٠ پرسى ٢٠x١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ۵۲۲,۸۷۳
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ١/٢x ١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ۳۳۶,۸۱۰
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x ١۶ روپیچ( ٢٣۴٢٢٠ )سوپرپایپ ۳۳۴,۵۲۱
زانو دنده اى ٩٠ درجه ١/٢ سوپرپایپ ۳۹۲,۱۸۲
زانو دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴ سوپرپایپ ۲۱۰,۵۸۸
زانو دیوارى صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۳۱۴,۵۷۴
زانو دیوارى صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۳۰۸,۰۳۴
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۲۸۱,۴۳۸
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۲۷۰,۴۲۹
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۲۷۹,۱۴۹
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۲۷۲,۵۰۰
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۴۰۹,۹۴۹
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ۴۰۰,۹۰۲
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۳۸۹,۸۹۳
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ۴۰۷,۷۶۹
زانویى سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۴۲۱,۱۷۶
زانویى سوپروالو T2 ٢٠- – سوپرپایپ ۴۴۹,۵۱۶
سه راه پرسى ١۶( ٢٣٠٣٠٠ )سوپرپایپ ۴۳۴,۲۵۶
سه راه پرسى ٢٠( ٢٣٠٣٠١ )سوپرپایپ ۵۵۶,۱۱۸
سه راه پرسى ٢۵( ٢٣٠٣٠٢ )سوپرپایپ ۸۳۵,۳۷۶
سه راه پرسى ٣٢( ٢٣٠٣٠٣ )سوپرپایپ ۱,۰۹۴,۶۸۷
سه راه پرسى ۴٠( ٢٣٠٣٠۴ )سوپرپایپ ۴,۸۴۴,۳۹۶
سه راه پرسى ۵٠( ٢٣٠٣٠۵ )سوپرپایپ ۶,۵۲۲,۹۹۶
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴۵۶,۳۸۳
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴۶۳,۱۴۱
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴۹۱,۹۱۷
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴۹۴,۰۹۷
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۳۵,۹۰۶
سه راهى پرسى ٢٠x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۴۷,۰۲۴
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ۵۸۷,۱۸۳
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۱۳,۷۷۹
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ۷۲۴,۵۲۳
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۰۴,۹۵۰
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۸۴,۷۳۸
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۷۴۸,۹۳۹
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ۷۱۵,۶۹۴
سه راهى پرسى ٢۵x٣٢x٢۵( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ۹۸۶,۰۱۴
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٣٠٣٣٠ )سوپرپایپ ۱,۰۳۶,۹۱۷
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٣٠٣٣١ )سوپرپایپ ۱,۱۳۰,۱۱۲
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ۹۷۴,۸۹۶
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ۱,۱۲۵,۶۴۳
سه راهى پرسى ٣٢x۵٠x٣٢( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ۵,۷۶۸,۷۱۶
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٣٠٣۴١ )سوپرپایپ ۴,۴۹۳,۶۳۴
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴,۷۶۸,۵۳۲
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٢ )سوپرپایپ ۴,۵۰۶,۷۱۴
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴,۶۴۲,۷۴۶
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴,۵۳۷,۹۹۷
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ۵,۹۶۲,۶۲۷
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵٢ )سوپرپایپ ۶,۳۰۳,۰۳۴
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ۶,۲۰۰,۹۰۱
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ۶,۳۶۳,۲۰۲
سه راه پرسى روپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣٣٣٢٢ )سوپرپایپ ۶۱۳,۸۸۸
سه راه پرسى روپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣٣٣٣٢ )سوپرپایپ ۷۸۹,۹۲۳
سه راه پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ۱,۵۱۳,۳۵۶
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ۱,۷۱۲,۸۲۶
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x٣/۴x٢٠( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ۱,۸۲۳,۵۷۰
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ۱,۸۸۹,۹۵۱
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣١٣٢٢ )سوپرپایپ ۱,۹۸۳,۱۴۶
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x١/٢x٣٢( ٢٣١٣٣١ )سوپرپایپ ۲,۲۸۲,۱۳۳
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣١٣٣٢ )سوپرپایپ ۲,۳۶۱,۹۲۱
سه راه پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٢٣١٣۴٢ )سوپرپایپ ۳,۵۱۶,۹۹۴
سه راه پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٢٣١٣۵٣ )سوپرپایپ ۵,۱۴۶,۱۰۸
سه راهى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ۱۶۶,۲۲۵
سه راهى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ۲۸۷,۲۱۵
سه راهى دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۴۴۹,۷۳۴
سه راه سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۵۶۲,۹۸۵
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٢٣٠٧١٠ )سوپرپایپ ۳۱۹,۶۹۷
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٢٣٠٧١١ )سوپرپایپ ۳۵۴,۵۷۷
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٢٣٠٧٢١ )سوپرپایپ ۴۰۹,۹۴۹
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٢٣٠٧٢٢ )سوپرپایپ ۴۸۵,۳۷۷
چپقى پرسى ١x٢۵( ٢٣٠٧٣٢ )سوپرپایپ ۶۴۶,۲۶۱
چپقى پرسى ١x٣٢( ٢٣٠٧٣٣ )سوپرپایپ ۶۸۴,۷۳۸
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۴٠( ٢٣٠٧۵۴ )سوپرپایپ ۴,۷۷۳,۶۵۵
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۵٠( ٢٣٠٧۵۵ )سوپرپایپ ۵,۶۵۶,۱۱۹
چپقى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ۱۶۸,۲۹۶
چپقى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ۲۴۳,۷۲۴
مغزى ١/٢( ٢٣٠٩٠١ )سوپرپایپ ۶۲,۰۲۱
مغزى ٣/۴( ٢٣٠٩٠٢ )سوپرپایپ ۱۲۷,۴۲۱
مغزى ١ اینچ( ٢٣٠٩٠٣ )سوپرپایپ ۱۹۲,۸۲۱
مغزى رابط ١/٢ سوپرپایپ ۷۳,۱۳۹
مغزى رابط ٣/۴ سوپرپایپ ۱۴۳,۹۸۹
مغزى رابط ١ اینچ سوپرپایپ ۲۱۹,۴۱۷
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٣١١٠ )سوپرپایپ ۱۹۵,۰۰۱
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ١۶( ٢٣٣١٢٠ )سوپرپایپ ۲۴۱,۶۵۳
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٣١١١ )سوپرپایپ ۲۴۸,۱۹۳
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٣١٢١ )سوپرپایپ ۲۷۰,۴۲۹
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٣١٢٢ )سوپرپایپ ۳۷۶,۷۰۴
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٣١٣٢ )سوپرپایپ ۴۸۰,۷۹۹
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٣١٣٣ )سوپرپایپ ۵۰۰,۷۴۶
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٣١۴٣ )سوپرپایپ ۷۸۴,۳۶۴
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۴۴ )سوپرپایپ ۲,۳۷۲,۴۹۴
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۵۴ )سوپرپایپ ۲,۶۶۵,۷۰۴
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٣١۵۵ )سوپرپایپ ۳,۱۹۷,۸۴۲
بوشن پرسى روپیچ ٢ x ۵٠( ٢٣٣١۶۵ )سوپرپایپ ۴,۴۹۸,۷۵۷
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٢١١٠ )سوپرپایپ ۲۴۳,۷۲۴
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٢١١١ )سوپرپایپ ۲۷۶,۹۶۹
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٢١٢١ )سوپرپایپ ۳۷۲,۱۲۶
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٢١٢٢ )سوپرپایپ ۴۸۵,۳۷۷
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٢١٣٢ )سوپرپایپ ۵۵۱,۷۵۸
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٢١٣٣ )سوپرپایپ ۶۶۲,۶۱۱
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٢١۴٣ )سوپرپایپ ۸۴۱,۹۱۶
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۴۴ )سوپرپایپ ۲,۵۷۱,۵۲۸
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۵۴ )سوپرپایپ ۲,۶۶۳,۱۹۷
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٢١۵۵ )سوپرپایپ ۳,۴۹۸,۵۷۳
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ١۶( ٢٣١۴٢٠ )سوپرپایپ ۱,۵۱۵,۶۴۵
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ x ٢٠( ٢٣١۴١١ )سوپرپایپ ۱,۶۴۳,۷۲۰
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ۱,۹۵۳,۰۶۲
بوشن پرسى مهره دار ١ x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ۲,۰۳۵,۳۵۷
بوشن پرسى مهره دار ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣١۴۴٣ )سوپرپایپ ۲,۲۴۳,۱۱۱
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣١۴۵۴ )سوپرپایپ ۳,۳۷۹,۱۰۹
بوشن پرسى مهره دار ٢ x ۵٠( ٢٣١۴۶۵ )سوپرپایپ ۴,۱۰۶,۷۹۳
بوشن پرسى ١۶( ٢٣١١٠٠ )سوپرپایپ ۲۴۳,۷۲۴
بوشن پرسى ٢٠( ٢٣١١٠١ )سوپرپایپ ۲۹۴,۷۳۶
بوشن پرسى ٢۵( ٢٣١١٠٢ )سوپرپایپ ۵۰۵,۱۰۶
بوشن پرسى ٣٢( ٢٣١١٠٣ )سوپرپایپ ۶۳۵,۹۰۶
بوشن پرسى ۴٠( ٢٣١١٠۴ )سوپرپایپ ۲,۳۸۰,۲۳۳
بوشن پرسى ۵٠( ٢٣١١٠۵ )سوپرپایپ ۳,۲۳۱,۳۰۵
بوشن دنده اى ٣/۴  سوپرپایپ ۱۸۰,۷۲۲
بوشن دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۳۳۴,۵۲۱
رابط سوپر والو – T2 ١۶ سوپرپایپ ۳۶۰,۰۲۷
رابط سوپر والو – T2 ٢٠ سوپرپایپ ۳۸۶,۲۹۶
رابط سوپر والو – T2 ٢۵ سوپرپایپ ۴۸۲,۲۱۶
درپوش پلاستیکى تست( آبى( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ۱۳,۱۸۹
درپوش پلاستیکى تست( قرمز( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ۱۳,۱۸۹
ته بند سوپر والو – T2 سوپرپایپ ۲۸۱,۵۴۷
مهره ماسوره ١/٢x ١۶( ٢٣١۴٠١ )سوپرپایپ. ۱۱۹,۶۸۲
مهره ماسوره ١/٢x ٢٠( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ۱۹۷,۲۹۰
مهره ماسوره ٣/۴x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ۱۷۷,۲۳۴
مهره ماسوره ٣/۴x ٢۵( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ۳۱۹,۱۵۲
مهره ماسوره ١x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ۳۶۳,۷۳۳
رابط روپیچ دنده اى ١x ٣٢ سوپرپایپ ۷۴۳,۵۹۸
تبدیل پرسى ١۶x ٢٠( ٢٣١٧١٠ )سوپرپایپ ۲۸۱,۴۳۸
تبدیل پرسى ١۶x ٢۵( ٢٣١٧٢٠ )سوپرپایپ ۴۲۷,۶۰۷
تبدیل پرسى ٢٠x ٢۵( ٢٣١٧٢١ )سوپرپایپ ۴۴۷,۵۵۴
تبدیل پرسى ٢٠x ٣٢( ٢٣١٧٣١ )سوپرپایپ ۵۶۲,۷۶۷
تبدیل پرسى ٢۵x ٣٢( ٢٣١٧٣٢ )سوپرپایپ ۶۵۸,۱۴۲
تبدیل پرسى ٢۵x ۴٠( ٢٣١٧۴٢ )سوپرپایپ ۲,۴۰۶,۵۰۲
تبدیل پرسى ٣٢x ۴٠( ٢٣١٧۴٣ )سوپرپایپ ۲,۴۹۸,۱۷۱
تبدیل پرسى ٣٢x ۵٠( ٢٣١٧۵٣ )سوپرپایپ ۳,۲۲۰,۸۴۱
تبدیل پرسى ۴٠x ۵٠( ٢٣١٧۵۴ )سوپرپایپ ۳,۲۹۶,۸۱۴
تبدیل  روپیچ ٣/۴x ١/٢( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ۱۱۵,۲۱۳
تبدیل روپیچ ٣/۴x ١( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ۱۸۸,۳۵۲
بست پلاستیکى روکار ١۶( ٢٣۴٠٠٠ )سوپرپایپ ۴,۴۶۹
بست پلاستیکى روکار ٢٠( ٢٣۴٠٠١ )سوپرپایپ ۴,۴۶۹
بست پلاستیکى روکار ٢۵( ٢٣۴٠٠٢ )سوپرپایپ ۴,۴۶۹
بست پلاستیکى روکار ٣٢( ٢٣۴٠٠٣ )سوپرپایپ ۶,۶۴۹
بست U زانو دیوارى( یدکى )سوپرپایپ ۸,۸۲۹
شیر سوپروالو – T1 ١۶ سوپرپایپ ۲,۱۷۵,۸۵۸
شیر سوپر والو – T2 سوپرپایپ ۲,۰۳۵,۳۵۷
شیر سوپر والو S1 سایز ٢۵ پرسى سوپرپایپ ۱,۸۵۲,۰۱۹
شیر سوپر والو S2 سوپرپایپ ۱,۳۶۴,۰۲۶
شیر سوپر والو S3 سوپرپایپ ۱,۸۰۴,۳۸۶
شیر سوپر والو S4 سوپرپایپ ۲,۳۱۶,۲۵۰
شیر سوپر والوS1-سایز٣٢پرسى سوپرپایپ ۲,۴۸۰,۶۲۲
روپیچ توپیچ ١/٢( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ۱۰۴,۲۰۴
روپیچ توپیچ ٣/۴( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ۱۴۸,۴۵۸
روپیچ توپیچ ١ اینچ( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ۲۵۰,۳۷۳
تبدیل ١ اینچ توپیچ x ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۱۹۹,۳۶۱
تبدیل ٣/۴ روپیچ x ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۱۰۸,۶۷۳
صفحه دیوارى تکmm ٧٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۳۴,۳۳۵
صفحه دیوارى دوبلmm ١۵٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۵۴,۳۹۱
صفحه دیوارى قوس دارmm ٢۵٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۱۰۵,۴۰۳
صفحه دیوارى رادیاتورmm  ۵٠٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۱۲۸,۹۴۷
کلکتور ٢ انشعابى سوپرپایپ ۷۸۰,۰۰۴
کلکتور ٣ انشعابى سوپرپایپ ۹۸۸,۱۹۴
کلکتور ۴ انشعابى سوپرپایپ ۱,۲۸۲,۹۳۰

مطالب و مقالات سوپرپایپ

تهویه مطبوع ، از گذشته تا امروز

تهویه مطبوع ، از گذشته تا امروز

امروزه انواع سیستم‌های تهویه مطبوع دیگر نه به عنوان یک وسیله لوکس و اشرافی، بلکه بعنوان یکی از تجهیزات استاندارد و ضروری ساختمان در اکثر خانه ها وجود دارد. دستگاه‌های تهویه مطبوع از جوانب مختلفی تاثیر زیادی در زندگی ما
سیستم آبرسانی گالوانیزه

سیستم آبرسانی گالوانیزه

قدیمی ترین سیستم آبرسانی با اتصالات همجنس خودش و به عنوان نسل اول شناخته شده است. برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات توسط عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر لوله قرار می دهند، این پوشش متشکل از
شیر لباسشویی

شیر لباسشویی

شیر پیسوال برای اتصال مصرف کننده هایی مثل ماشین ظرف شویی، ماشین لباس شویی و… و همچنین روشویی و دیگر شیرآلات بهداشتی به خط لوله اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابر این شیر لباسشویی میتواند در دسته شیرآلات پیسوال قرار گیرد.

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
I
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید