معرفی محصولات فاراب با لیست قیمت جدید

برند فاراب

فاراب | لیست قیمت فاراب و توضیح محصولات

عبور آب به اراده فاراب

شرکت تولید کننده شیرالات فاراب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. شیرالات فاراب در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید. محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند.

سیستم کاری شرکت فاراب بر روی اهداف و خواسته‌های مشتری متمرکز شده است و وجود نیروی انسانی کارآمد، زبده و متخصص به تسریع و تنظیم این سیستم کمک فراوانی می‌نماید. پرسنل شرکت فارآب مجموعه‌ای مرتبط و هماهنگ می‌باشند که در جهت ارائه بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت محصولات فاراب، سرعت در تحویل محصولات مورد تقاضا، خدمات پس از فروش و در نهایت رضایت کامل مشتری گام بر می‌دارند.

نام مجموعه شرکت فاراب
محل کارخانه تهران
محصولات دیگر تولیدی شیرآلات برای صنایع نفت و گاز – تاسیسات حرارتی و برودتی – آب و فاضلاب
تنوع سایز از 1/4-1 اینچ الی 16 اینچ
خدمات بعد از فروش با 5 سال گارانتی و 25 خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "فاراب"

لیست قیمت فاراب
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش فاراب
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات فاراب

نام کالا قیمت اول
شیر فلکه١-١/۴ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۶٨٧٠٠٠٠
شیر فلکه ١-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٨٢٢٠٠٠٠
شیر فلکه٢ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٩٠٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٢-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٢٢۵٠٠٠٠
شیر فلکه ٣ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٣۵۵٠٠٠٠
شیر فلکه ۴ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٧٨٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۵ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٢۴۶٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۶ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٣٢٨٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٨ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۵٠٩۵٠٠٠٠
شیر فلکه ١٠ اینچ سوپاپىF1 آب داغ فاراب ٨٢۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4 آب سرد فاراب ۴۴۵٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢  PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ۵١۵٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ۶۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٧٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٩٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١٣٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٢١١٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٣٣٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۴٧۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٨۵۵٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٩۴۵٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچPN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٠٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٢٧۵٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٧١۵٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢٠٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٣١۴۵٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٩٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١١۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١۵٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢٣٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢٩٢۵٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۴٣٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۶٣٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٩۵١٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ  PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٠۶٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٠۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٢٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١۶٣۵٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢٢٧۵٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢۵٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٣١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۴۶٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۶٨٣٣٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٠١٧٧٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٢٨٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 زبانه لاستیکىF4  آب سرد فاراب ٣٨۵٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچ PN10 زبانه لاستیکىF4 آب سرد فاراب ٩٠۵٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ٧٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ٨٧۵٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٩۶۵٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١۴۴۵٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١٧٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٢۵٧۵٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۴١٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۵۶۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٨۴٢٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢PN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٩٣٢٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچPN10 گرافیتى(  فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٠٧٢٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٢۵٢٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١۵۴٢٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٨٢٢٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢٧۵٢٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۴٣٨٢٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچPN10  گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۶٠۴٢٠٠٠٠
شیرکشویى ١۶ اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٢٣٨٢٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۶١۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۶٩۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٨٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٩٢۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٢٩۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٧٢۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٢٨٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٠ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۴٨۶٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٢ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۵٨٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۵٣۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه لاستیکى F6 آب سرد فاراب ۵٩٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۶٢۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٧٣٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١٠۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١۴٢۵٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٢٣١۵٠٠٠٠
صافى ٢ اینچF1 آب داغ فاراب ۴٢٠٠٠٠٠
صافى ٢-١/٢F1 آب داغ فاراب ۵٨۵٠٠٠٠
صافى ٣ اینچF1 آب داغ فاراب ۶۴۵٠٠٠٠
صافى ۴ اینچF1 آب داغ فاراب ٨۴۵٠٠٠٠
صافى۵ اینچF1 آب داغ فاراب ١١٣۵٠٠٠٠
صافى ۶ اینچF1 آب داغ فاراب ١۵١٠٠٠٠٠
صافى ٨ اینچF1 آب داغ فاراب ٢۵١۵٠٠٠٠
صافى ١٠ اینچF1 آب داغ فاراب ٣٧۶۵٠٠٠٠
صافى ١٢ اینچF1 آب داغ فاراب ۵٠٨٠٠٠٠٠
صافى ١۴ اینچF1 آب داغ فاراب ٧۶٣۵٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢ اینچ PN16 فاراب ٣٣٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ٣۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٣ اینچ PN16 فاراب ۴۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۴ اینچ PN16 فاراب ۵٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۵ اینچ PN16 فاراب ۶١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۶ اینچ PN16 فاراب ٨٣٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٨ اینچ PN16 فاراب ١۴٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢ اینچ PN16 فاراب ۶٧۵٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ٧٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٣ اینچ PN16 فاراب ٧٩٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۴ اینچ PN16 فاراب ٨٣۵٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۵ اینچ PN16 فاراب ٩۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۶ اینچ PN16 فاراب ١١٩٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٨ اینچ PN16 فاراب ١۵٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢ اینچ  PN16 فاراب ٣۶۵٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢-١/٢ اینچ  PN16 فاراب ٣٨۵٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٣ اینچ  PN16 فاراب ۴٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۴ اینچ  PN16 فاراب ۵۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۵ اینچ  PN16 فاراب ۶٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۶ اینچ  PN16 فاراب ٩١۵٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٨ اینچ  PN16 فاراب ١۵۶۵٠٠٠٠

مطالب و مقالات فاراب

سیستم های لوله کشی گرمایشی

سیستم های لوله کشی گرمایشی

سیستم های لوله کشی گرمایشی: سیستم های گرمایشی مرکزی می توانند با یونیت های واسطی همچون رادیاتور و فن کوئل بسته شوند. دو نوع معمول لوله کشی در سیستم های گرمایشی وجود دارد که در اینجا به اختصار توضیح داده
قابلیت‌های محصولات آذین لوله

قابلیت‌های محصولات آذین لوله

مقدمه از آنجا که در تولید لوله‌های آذین ساختار مولکولی خاصی استفاده می‌شود، مقاومت آنها در برابر مواد شیمیایی، اسیدی، بازی و حلال‌های شیمیایی بسیار بالا رفته و همین امر موجب جایگزینی لوله و اتصالات آذین با لوله‌های فلزی شده

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
I
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید