معرفی محصولات فاراب با لیست قیمت جدید

برند فاراب

فاراب | لیست قیمت فاراب و توضیح محصولات

عبور آب به اراده فاراب

شرکت تولید کننده شیرالات فاراب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. شیرالات فاراب در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید. محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند.

سیستم کاری شرکت فاراب بر روی اهداف و خواسته‌های مشتری متمرکز شده است و وجود نیروی انسانی کارآمد، زبده و متخصص به تسریع و تنظیم این سیستم کمک فراوانی می‌نماید. پرسنل شرکت فارآب مجموعه‌ای مرتبط و هماهنگ می‌باشند که در جهت ارائه بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت محصولات فاراب، سرعت در تحویل محصولات مورد تقاضا، خدمات پس از فروش و در نهایت رضایت کامل مشتری گام بر می‌دارند.

نام مجموعه شرکت فاراب
محل کارخانه تهران
محصولات دیگر تولیدی شیرآلات برای صنایع نفت و گاز – تاسیسات حرارتی و برودتی – آب و فاضلاب
تنوع سایز از ۱/۴-۱ اینچ الی ۱۶ اینچ
خدمات بعد از فروش با ۵ سال گارانتی و ۲۵ خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "فاراب"

لیست قیمت فاراب
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش فاراب
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات فاراب

نام کالا قیمت (ریال)
شیر فلکه١-١/۴ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۷,۳۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ١-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۸,۷۰۰,۰۰۰
شیر فلکه٢ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۹,۰۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ٢-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ٣ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ۴ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ۵ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۲۴,۶۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ۶ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۳۲,۸۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ٨ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
شیر فلکه ١٠ اینچ سوپاپىF1 آب داغ فاراب ۸۲,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4 آب سرد فاراب ۴,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢-١/٢  PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ۵,۷۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ۷,۰۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۸,۶۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٨ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۳۵,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۵۱,۴۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۹,۶۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٣ اینچPN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۳۵,۲۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۹,۷۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۲۳,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۴۳,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۶۳,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۹۵,۱۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١۴ اینچ  PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۳۱,۴۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۶۸,۴۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢اینچ PN10 زبانه لاستیکىF4  آب سرد فاراب ۳,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢اینچ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ۷,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢-١/٢ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ۸,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٣اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۹,۷۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۴اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۵اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى ۶اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٨اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٠اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٢اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۵۶,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۸,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٢-١/٢PN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۹,۴۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٣اینچPN10 گرافیتى(  فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۴اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
شیرکشویى۵اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى ۶اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
شیرکشویى٨اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۲۷,۶۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٠اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۴۳,۹۰۰,۰۰۰
شیرکشویى١٢اینچPN10  گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
شیرکشویى ١۶ اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۱۲۳,۹۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ٢ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۶,۸۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۷,۷۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه٣ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۸,۸۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ۵ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ۶ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ١٠ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ١٢ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ٢ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۵,۹۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه لاستیکى F6 آب سرد فاراب ۶,۵۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۶,۹۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۸,۱۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
صافى ٢ اینچF1 آب داغ فاراب ۴,۷۰۰,۰۰۰
صافى ٢-١/٢F1 آب داغ فاراب ۶,۵۰۰,۰۰۰
صافى ٣ اینچF1 آب داغ فاراب ۷,۱۰۰,۰۰۰
صافى ۴ اینچF1 آب داغ فاراب ۹,۳۰۰,۰۰۰
صافى۵ اینچF1 آب داغ فاراب ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
صافى ۶ اینچF1 آب داغ فاراب ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
صافى ٨ اینچF1 آب داغ فاراب ۲۷,۷۰۰,۰۰۰
صافى ١٠ اینچF1 آب داغ فاراب ۴۲,۲۰۰,۰۰۰
صافى ١٢ اینچF1 آب داغ فاراب ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
صافى ١۴ اینچF1 آب داغ فاراب ۸۵,۵۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ٢ اینچ PN16 فاراب ۳,۷۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ۳,۹۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ٣ اینچ PN16 فاراب ۴,۸۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ۴ اینچ PN16 فاراب ۵,۵۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ۵ اینچ PN16 فاراب ۶,۷۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ۶ اینچ PN16 فاراب ۹,۲۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى ٨ اینچ PN16 فاراب ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢ اینچ PN16 فاراب ۷,۴۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ۷,۷۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٣ اینچ PN16 فاراب ۸,۷۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۴ اینچ PN16 فاراب ۹,۲۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۵ اینچ PN16 فاراب ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۶ اینچ PN16 فاراب ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٨ اینچ PN16 فاراب ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ٢ اینچ  PN16 فاراب ۴,۰۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ٢-١/٢ اینچ  PN16 فاراب ۴,۳۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ٣ اینچ  PN16 فاراب ۵,۳۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ۴ اینچ  PN16 فاراب ۶,۱۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ۵ اینچ  PN16 فاراب ۷,۴۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ۶ اینچ  PN16 فاراب ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
شیر پروانه اى لاگ ٨ اینچ  PN16 فاراب ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

مطالب و مقالات فاراب

فارآب ، پیشرو در صنعت اتصالات ساختمان و شیرآلات چدنی

فارآب ، پیشرو در صنعت اتصالات ساختمان و شیرآلات چدنی

فارآب شیرآلات چدنی از انواع پرکاربرد شیرآلات به حساب می‌آیند که وظیفه آن‌ها، قطع و اتصال یا کنترل جریان مایعات و گاز است. شرکت فارآب یکی از تولیدکنندگان پیشرو صنعت در این حوزه به شمار می‌رود که توانسته است سابقه
فارآب و مزایای شیرآلات , اتصالات چدنی و فلنچدار

فارآب و مزایای شیرآلات , اتصالات چدنی و فلنچدار

شرکت فارآب یکی از پیشروترین و اولین‌های تولید شیرآلات چدنی در ایران محسوب می‌شود. این شرکت با خدمات پس از فروش خوبی که ارائه می‌دهد، در کنار کیفیت و استانداردهای جهانی، برای مشتریان جایگاه ویژه‌ای قائل است و از اینرو
شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی صنعتی وسایلی مکانیکی بوده که از جنس چدن هستند و دیسک داخلی آنها میتواند از پلاستیک یا فلز باشد که برای کنترل جریان سیال و فشار در یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند . انواع شیرآلات چدنی: شیرهای

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید