معرفی محصولات پوشفیت نیوفلکس با لیست قیمت جدید

برند نیوفلکس

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس و توضیح محصولات

پوشفیت و پوشفیت سایلنت نیوفلکس، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

نیوفلکس پوش فیت فاضلابی (نسل جدید لوله ها در صنعت فاضلاب) با نام برند نیوفلکس صنایع گیتی پسند تولید میشود. کارخانه نیوفلکس کیفیتی بالاتر از نمونه آلمانی دارد و به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۵۰ میلیمتر تا سایز ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود.

تمامی لوله های نیوفلکس در دو دوره استاندارد B و BD عرضه میشود. بازرگانی کشیشی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، ارائه کننده برندهای معتبر تاسیسات مکانیکی ساختمانی بست نیوفلکس، نیوفلکس پوش فیت، نیوفلکس لوله با نازل‌ترین قیمت نسبت به رقبا مشابه درب کارخانه نیوفلکس ارائه میدهد.

لیست قیمت نیوفلکس و توضیح کامل محصولات را در ادامه مشاهده میکنید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۸۸
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت نیوفلکس"

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پوشفیت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ١۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٠٠٠
لوله ٢۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٠٠٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠٠٠٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶١٠٠٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٢٠٠٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠١٠٠٠
لوله ١۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٠٠٠
لوله ٢۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠
لوله ۵٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩٠٠٠
لوله ١٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
لوله ٢٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٨٠٠٠
لوله ٣٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶۵٠٠٠
لوله ١۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠
لوله ٢۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٠٠٠
لوله ۵٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٢٠٠٠
لوله ١٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩۵٠٠٠
لوله ٢٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٢٠٠٠
لوله ٣٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢۴٠٠٠
لوله ١۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١٢٠٠٠
لوله ٢۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
لوله ۵٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٣٠٠٠
لوله ١٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٧٠٠٠
لوله ٢٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٣٠٠٠
لوله ٣٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩۴٠٠٠
لوله ١۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٠٠٠٠
لوله ٢۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۶٠٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٧٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٧۶٠٠٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠۵٠٠٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٢٠٠٠
لوله ٢۵-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٢٠٠٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٧٠٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٨٧٠٠٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۵٩٠٠٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٣١٠٠٠
لوله ٢۵-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٢٠٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٩٠٠٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٣٠٠٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٨٧٠٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٧٢٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٨٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٨٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴١٧٠٠٠
لوله ۶٣ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٢٠٠٠
لوله ۶٣ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٣٠٠٠
لوله ۶٣ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢١٠٠٠
لوله ۶٣ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨۶٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٩٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۶٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴٧٠٠٠
لوله ٩٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٢٠٠٠
لوله ٩٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢۶٠٠٠
لوله ٩٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٢٠٠٠
لوله ٩٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٢٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ۶١۶٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۴۵٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٨٢٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩۶٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٧٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٠٩٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٨١٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٧٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٨١٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۶۵٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠۴٩٠٠٠
لوله ۵٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٠٠٠
لوله ۵٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۵٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵۴٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٢٠٠٠
لوله ۶٣ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٠٠٠
لوله ۶٣ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠
لوله ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
لوله ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٧٠٠٠
لوله ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٩٠٠٠
لوله ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٠٠٠٠
لوله ٧۵ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٠٠٠
لوله ٧۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٣٠٠٠
لوله ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٩٠٠٠
لوله ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶١٨٠٠٠
لوله ٩٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩٨٠٠٠
لوله ٩٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢٠٠٠
لوله ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٩٠٠٠
لوله ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٢٠٠٠
لوله ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵۵٩٠٠٠
لوله ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠١٠٠٠
لوله ١١٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٨٠٠٠
لوله ١١٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۶٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۵٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٩٠٠٠
لوله ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨١٠٠٠٠
لوله ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٨٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٠٠٠٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧۴٠٠٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٩٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩١٠٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۴٢٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨۴٠٠٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠٠٠٠٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠۶٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٢۵٠٠٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۴۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣١۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١٩٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢۴٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٨٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١۴٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٩٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٨٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٠٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٢٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧۴۵٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٠٠٠
زانوئى ٨٧-۵٠ درجه( ٢٧٠٢٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٠٠٠
زانوئى ظرفشوئى ۵٠x۵٠( ٢٧٠٢۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٠٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧۴۵٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢٠٠٠
زانوئى ٨٧-۶٣ درجه( ٢٧٠٢٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٠٠٠
زانوئى ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧۴۵٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠
زانوئى ٨٧-٧۵ درجه( ٢٧٠٢٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶٠٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧۴۵٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
زانوئى ٨٧-٩٠ درجه( ٢٧٠٢٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٢١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧۴۵١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۵٠٠٠
زانوئى ٨٧-١١٠ درجه( ٢٧٠٢١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٩۶٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٢٢٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧۴۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢۶٠٠٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢٧٠٢١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶۴٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧۴۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٨٠٠٠
زانوئى ٨٧-١۶٠ درجه( ٢٧٠٢١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۴٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ۶٣x۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٠۴٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ۶٣x ۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۵٠( ٢٧٠٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ٧۵( ٢٧٠٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٧۵( ٢٧٠٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٧٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٩٠( ٢٧٠٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٩٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۶٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ١١٠( ٢٧٠٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠۵٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵( ٢٧٠٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٣٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧١٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٣٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٢٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۴٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۴٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٨٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٣٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٨٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣۶٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٢٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٩٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴٠٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٢٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩١٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۶۵١٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣۶٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١٨٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۶٣( ٢٧٠٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٢٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٣٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵۵٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٨٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٠٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٩٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١٢۵( ٢٧٠٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-۵٠(٢٧٠٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-٧۵( ٢٧٠٣٧۶)پوش فیت نیوفلکس ١١۵٠٠٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢٧٠۴١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٢٠٠٠
بوشن ۵٠( ٢٧١١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧٠٠٠٠
بوشن ۶٣( ٢٧١١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨١٠٠٠
بوشن ٧۵( ٢٧١١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠٠٠٠
بوشن ٩٠( ٢٧١١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١٩٠٠٠
بوشن ١١٠( ٢٧١١١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۵٠٠٠
بوشن ١٢۵( ٢٧١١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٣٠٠٠
بوشن ١۶٠( ٢٧١١١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٢٠٠٠
درپوش ۵٠( ٢٧١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٠٠٠
درپوش ۶٣( ٢٧١٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٠٠٠
درپوش ٧۵( ٢٧١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٠٠٠
درپوش ٩٠( ٢٧١٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٠٠٠
درپوش ١١٠( ٢٧١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٠٠٠
درپوش ١٢۵( ٢٧١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٠٠٠
درپوش ١۶٠( ٢٧١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x ۶٣( ٢٧١٧۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٧۵( ٢٧١٧٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x ٧۵( ٢٧١٧٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٩٠( ٢٧١٧٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x٩٠( ٢٧١٧٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x١١٠( ٢٧١٧١۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x١١٠( ٢٧١٧١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵x١١٠( ٢٧١٧١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٩٠x١١٠( ٢٧١٧١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١٢۵( ٢٧١٧٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٨٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١۶٠( ٢٧١٧۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵x١۶٠( ٢٧١٧۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٩٠٠٠
بست رایزر لوله ۵٠( ٢٧۴٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ۵٨٣٠٠
بست رایزر لوله ۶٣( ٢٧۴٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ۶۴٨٠٠
بست رایزر لوله ٧۵( ٢٧۴٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ۶٩٣٠٠
بست رایزر لوله ٩٠( ٢٧۴٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٧٨۵٠٠
بست رایزر لوله ١١٠( ٢٧۴٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٩۵٩٠٠
بست رایزر لوله ١٢۵( ٢٧۴٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٠٩۴٠٠
بست آویز لوله ۵٠( ٢٧۴١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٧٠۵٠٠
بست آویز لوله ۶٣( ٢٧۴١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٧٩٨٠٠
بست آویز لوله ٧۵( ٢٧۴١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٨۴۴٠٠
بست آویز لوله ٩٠( ٢٧۴١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٩۴۴٠٠
بست آویز لوله ١١٠(٢٧۴١١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٠٨۴٠٠
بست آویز لوله ١٢۵( ٢٧۴١١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٠١٠٠
عصایى پشت بام ١١٠  پوش فیت نیوفلکس ٨٧١٠٠٠
عصایى پشت بام ۶٣  پوش فیت نیوفلکس ۵٠٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩۶٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ۶٠( ٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٢٠( ٢٧۶۵۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ۶٠( ٢٧۶۵٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٢٠( ٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٣٠( ٢٧۶۵٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵۵۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵۵٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٧۵( ٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٧۵( ٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٢٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١٣٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵۵٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٩٠( ٢٧۶۵۶٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨۴٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٩٠( ٢٧۶۵٧٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵٩٩ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٣٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٢٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٢٧٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)۶٠ پوش فیت نیوفلکس ٣٢١٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٧۵ پوش فیت نیوفلکس ٣۴٧٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٩٠ پوش فیت نیوفلکس ٣٨٣٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار  ١١٠cm – ٢۵( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٣٠٠٠
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار ١١٠cm – ٣۵( ٢٧۶۵١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٢٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶  )پوش فیت نیوفلکس ٩۶٠٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠با درپوش(بالولهcm١٢۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵١۶)پوش فیت نیوفلکس ٨۶٢٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(با لوله ٧۵ و طولcm)pe ۶٠( ٢٧۶۵٧۶)پوش فیت نیوفلکس ۴٢٩٠٠٠
سیفون ۶٣ یک تکه با درپوش بالوله ٧۵ و طولpe ٢٠٠- میلیمتر(٢٧۶۵٠۶)نیوفلکس ٢٩۴٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٧٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣ و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣١٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٢٠( ٢٧۶۵۶٢)پوش فیت نیوفلکس ٢٧١٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٨٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۵٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ۴١١٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ٣٧۵٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٣٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٣٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵٧٩)پوش فیت نیوفلکس ۴٨٠٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴٨٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢٢٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٩٠(٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٩۶٧٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٧٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵( ٢٧٢٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۶٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١۶٠( ٢٧٢٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۵٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٧٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ٣٠x۵٠( ٢٧٩٩۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۴٠x۵٠( ٢٧٩٩۵۴ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۵٠( ٢٧٩٩٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٠٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت نیوفلکس

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

برتری های نیوفلکس بر سایر لوله های فاضلابی در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالات است. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات
نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

آنچه باید در مورد نیوفلکس بدانید یکی از بخش‌های مهم هر ساختمان، لوله و اتصالات آن است. اگر بخواهیم مکانیزم ساختمان‌ ها را با آناتومی بدن انسان مقایسه کنیم، بدون شک اتصالات ساختمانی، همانند شریان‌های بدن انسان می‌باشند. مهم است

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید