معرفی محصولات پوشفیت نیوفلکس با لیست قیمت جدید

برند نیوفلکس

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس و توضیح محصولات

پوشفیت و پوشفیت سایلنت نیوفلکس، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

نیوفلکس پوش فیت فاضلابی (نسل جدید لوله ها در صنعت فاضلاب) با نام برند نیوفلکس صنایع گیتی پسند تولید میشود. کارخانه نیوفلکس کیفیتی بالاتر از نمونه آلمانی دارد و به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۵۰ میلیمتر تا سایز ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود.

تمامی لوله های نیوفلکس در دو دوره استاندارد B و BD عرضه میشود. بازرگانی کشیشی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، ارائه کننده برندهای معتبر تاسیسات مکانیکی ساختمانی بست نیوفلکس، نیوفلکس پوش فیت، نیوفلکس لوله با نازل‌ترین قیمت نسبت به رقبا مشابه درب کارخانه نیوفلکس ارائه میدهد.

لیست قیمت نیوفلکس و توضیح کامل محصولات را در ادامه مشاهده میکنید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۸۸
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت نیوفلکس"

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پوشفیت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول
لوله ١۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢٠٠٠
لوله ٢۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨٩٠٠٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩٠٠٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٢٠٠٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۵٠٠٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠۶٠٠٠
لوله ١۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٨٠٠٠
لوله ٢۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠٠٠٠
لوله ۵٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۶٠٠٠
لوله ١٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٠٠٠٠
لوله ٢٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٣٠٠٠
لوله ٣٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧١۵٠٠٠
لوله ١۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩٠٠٠
لوله ٢۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢٠٠٠
لوله ۵٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٧٠٠٠
لوله ١٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧۴٠٠٠
لوله ٢٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶۵٠٠٠٠
لوله ٣٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢۶٠٠٠
لوله ١۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٣٠٠٠
لوله ٢۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧١٠٠٠
لوله ۵٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٣٠٠٠
لوله ١٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠۶٠٠٠
لوله ٢٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨٨١٠٠٠
لوله ٣٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٣٠٠٠
لوله ١۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٩٠٠٠
لوله ٢۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٨٠٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٨٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣۶٠٠٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٨٠٠٠٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٣٣٠٠٠
لوله ٢۵-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٩٠٠٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴٣٠٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠١۵٠٠٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۴٠٠٠٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۶۶٠٠٠
لوله ٢۵-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٢٠٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵١٠٠٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۵٣٠٠٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٧۵٠٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٩٧٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۵٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٩٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٢٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢٣٠٠٠
لوله ۶٣ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٩٠٠٠
لوله ۶٣ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٣٠٠٠
لوله ۶٣ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢۶٠٠٠
لوله ۶٣ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢١٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٧٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٣٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٩۵٠٠٠٠
لوله ٩٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠١٠٠٠
لوله ٩٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۴٠٠٠
لوله ٩٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩١٠٠٠٠
لوله ٩٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩١٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٨٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧۶٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٢٠٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٧٣٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٣٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶۴٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٩٠٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵١۶٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢٨٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٣١٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۵٣٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٧۴٠٠٠
لوله ۵٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠٠٠٠
لوله ۵٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٧٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٠٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴٧٠٠٠٠
لوله ۶٣ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧۵٠٠٠
لوله ۶٣ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩۵٠٠٠
لوله ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٧٠٠٠
لوله ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٩٠٠٠
لوله ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶۶٠٠٠
لوله ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶۴٠٠٠
لوله ٧۵ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩١٠٠٠
لوله ٧۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٧٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣١٠٠٠
لوله ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٧٢٠٠٠
لوله ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨١۵٠٠٠
لوله ٩٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١٧٠٠٠
لوله ٩٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٨٠٠٠
لوله ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۴٠٠٠
لوله ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢۴٠٠٠
لوله ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٣٠٠٠
لوله ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۴٨٠٠٠
لوله ١١٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۵٠٠٠
لوله ١١٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۴٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٩٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ۶١٧٠٠٠
لوله ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶٠٠٠٠
لوله ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١۴٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩١٠٠٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٢٠٠٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴٩٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٣٧٠٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٢۶٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٧٠٠٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴١٠٠٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٣۶٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٧۴٠٠٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢١٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۴٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴۶٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶٨٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩۶٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧۶٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ۶۵٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١٠١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۵۴٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵١١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٨٩٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٨٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٧۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨١٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١۴١٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٩٠٠٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧۴۵٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠٠٠٠
زانوئى ٨٧-۵٠ درجه( ٢٧٠٢٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٠٠٠
زانوئى ظرفشوئى ۵٠x۵٠( ٢٧٠٢۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٠٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧۴۵٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
زانوئى ٨٧-۶٣ درجه( ٢٧٠٢٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩۴٠٠٠
زانوئى ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧۴۵٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۵٠٠٠
زانوئى ٨٧-٧۵ درجه( ٢٧٠٢٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١١٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧۴۵٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۵٠٠٠
زانوئى ٨٧-٩٠ درجه( ٢٧٠٢٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧۴۵١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
زانوئى ٨٧-١١٠ درجه( ٢٧٠٢١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶۵٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٧٢٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٨١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧۴۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٧٠٠٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢٧٠٢١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧۴۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢٠٠٠٠
زانوئى ٨٧-١۶٠ درجه( ٢٧٠٢١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢٨٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ۶٣x۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ۶٣x ۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٢٩٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۵٠( ٢٧٠٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ٧۵( ٢٧٠٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٧٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٧۵( ٢٧٠٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٩٠( ٢٧٠٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٨٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٨٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٨٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ١١٠( ٢٧٠٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٧٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٨٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵( ٢٧٠٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٧٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧١٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٢٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٠٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٢٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩۵٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴٢٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴۵٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٧۵٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴٢٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣۶٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩۴٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨١١٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٧۵٨٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩٣٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۶٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۶٣( ٢٧٠٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٢٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٠٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٩٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠۶٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢١١٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٨٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٣٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴۴٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢١٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١٢۵( ٢٧٠٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨۶٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-۵٠(٢٧٠٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١٨٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-٧۵( ٢٧٠٣٧۶)پوش فیت نیوفلکس ١٣۶٠٠٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢٧٠۴١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠٢٠٠٠
بوشن ۵٠( ٢٧١١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠
بوشن ۶٣( ٢٧١١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩۵٠٠٠
بوشن ٧۵( ٢٧١١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶٠٠٠
بوشن ٩٠( ٢٧١١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۴١٠٠٠
بوشن ١١٠( ٢٧١١١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٩٠٠٠
بوشن ١٢۵( ٢٧١١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٠٠٠٠
بوشن ١۶٠( ٢٧١١١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٩٠٠٠
درپوش ۵٠( ٢٧١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٠٠٠
درپوش ۶٣( ٢٧١٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٠٠٠
درپوش ٧۵( ٢٧١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٠٠٠
درپوش ٩٠( ٢٧١٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴١٠٠٠
درپوش ١١٠( ٢٧١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٠٠٠
درپوش ١٢۵( ٢٧١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨٢٠٠٠
درپوش ١۶٠( ٢٧١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x ۶٣( ٢٧١٧۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٧۵( ٢٧١٧٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x ٧۵( ٢٧١٧٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٩٠( ٢٧١٧٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x٩٠( ٢٧١٧٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x١١٠( ٢٧١٧١۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x١١٠( ٢٧١٧١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵x١١٠( ٢٧١٧١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٩٠x١١٠( ٢٧١٧١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١٢۵( ٢٧١٧٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١۶٠( ٢٧١٧۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۴٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵x١۶٠( ٢٧١٧۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣۴٠٠٠
بست رایزر لوله ۵٠( ٢٧۴٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٩۵٨٠٠
بست رایزر لوله ۶٣( ٢٧۴٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٠۶۵٠٠
بست رایزر لوله ٧۵( ٢٧۴٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١١٣٧٠٠
بست رایزر لوله ٩٠( ٢٧۴٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٨۵٠٠
بست رایزر لوله ١١٠( ٢٧۴٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١۵۵۶٠٠
بست رایزر لوله ١٢۵( ٢٧۴٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٧۵۵٠٠
بست آویز لوله ۵٠( ٢٧۴١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١١۵۶٠٠
بست آویز لوله ۶٣( ٢٧۴١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٣١۶٠٠
بست آویز لوله ٧۵( ٢٧۴١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٣٩٨٠٠
بست آویز لوله ٩٠( ٢٧۴١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١۵۶٣٠٠
بست آویز لوله ١١٠(٢٧۴١١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٧۶٩٠٠
بست آویز لوله ١٢۵( ٢٧۴١١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٩۵٠٠٠
عصایى پشت بام ١١٠  پوش فیت نیوفلکس ١٠٩١٠٠٠
عصایى پشت بام ۶٣  پوش فیت نیوفلکس ۶٣٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢١١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ۶٠( ٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٢٠( ٢٧۶۵۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ۶٠( ٢٧۶۵٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵۴٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨٧۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶١٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٣٠( ٢٧۶۵٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵۵۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵۵٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٧۵( ٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٧۵( ٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٠٢٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵۵٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٩٠( ٢٧۶۵۶٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٧٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٩٠( ٢٧۶۵٧٩ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٢٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵٩٩ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٣٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٢٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٨١٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)۶٠ پوش فیت نیوفلکس ٣٩٨٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٧۵ پوش فیت نیوفلکس ۴٣٣٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٩٠ پوش فیت نیوفلکس ۴٧٨٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار  ١١٠cm – ٢۵( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣۶٠٠٠
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار ١١٠cm – ٣۵( ٢٧۶۵١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠١٨٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶  )پوش فیت نیوفلکس ١١٨۶٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠با درپوش(بالولهcm١٢۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵١۶)پوش فیت نیوفلکس ٩٩٩٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(با لوله ٧۵ و طولcm)pe ۶٠( ٢٧۶۵٧۶)پوش فیت نیوفلکس ۴٩٢٠٠٠
سیفون ۶٣ یک تکه با درپوش بالوله ٧۵ و طولpe ٢٠٠- میلیمتر(٢٧۶۵٠۶)نیوفلکس ٣٣١٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴١٧٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٠٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ۴٩١٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٣٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢۶٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵٧٩)پوش فیت نیوفلکس ۵۶٣٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴٣٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٨٠٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٩٠(٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١۴١٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٠٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵١٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵( ٢٧٢٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣١٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١۶٠( ٢٧٢٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٢٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۵٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٨٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ٣٠x۵٠( ٢٧٩٩۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧١٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۴٠x۵٠( ٢٧٩٩۵۴ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۵٠( ٢٧٩٩٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٠٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت نیوفلکس

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالاتاست. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات می توان ساعت‌ها گفت‌گو نمود. هدف ما بررسی اتصالات
نیوفلکس , معرفی برند

نیوفلکس , معرفی برند

اهالی صنعت ساختمان و تاسیسات با نیوفلکس به خوبی آشنا هستند. اما شاید برایشان این سوال پیش آمده باشد که این برند ایرانی چگونه و درچه سالی شکل گرفته؟ هدفش چه بوده؟ چشم‌اندازش چیست؟ حتی شاید شما یک دانشجوی متالوژی
نیوفلکس پوش فیت , معرفی محصول و کاربردها

نیوفلکس پوش فیت , معرفی محصول و کاربردها

استفاده از بهترین و به‌روزترین فناوری‌ها در پروژه‌های عمرانی و تاسیساتی همیشه دغدغه‌ی مهندسانی بوده است که قصد داشته‌اند سازه‌های مستحکم و بی‌نقصی بسازند. در این مطلب قصد داریم که به بررسی محصولات پوش‌فیت برند نیوفلکس بپردازیم که در زمینه
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید