معرفی محصولات پوشفیت نیوفلکس با لیست قیمت جدید

برند نیوفلکس

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس و توضیح محصولات

پوشفیت و پوشفیت سایلنت نیوفلکس، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

نیوفلکس پوش فیت فاضلابی (نسل جدید لوله ها در صنعت فاضلاب) با نام برند نیوفلکس صنایع گیتی پسند تولید میشود. کارخانه نیوفلکس کیفیتی بالاتر از نمونه آلمانی دارد و به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۵۰ میلیمتر تا سایز ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود.

تمامی لوله های نیوفلکس در دو دوره استاندارد B و BD عرضه میشود. بازرگانی کشیشی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، ارائه کننده برندهای معتبر تاسیسات مکانیکی ساختمانی بست نیوفلکس، نیوفلکس پوش فیت، نیوفلکس لوله با نازل‌ترین قیمت نسبت به رقبا مشابه درب کارخانه نیوفلکس ارائه میدهد.

لیست قیمت نیوفلکس و توضیح کامل محصولات را در ادامه مشاهده میکنید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۸۸
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت نیوفلکس"

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پوشفیت نیوفلکس

کد کالا نام کالا قیمت اول(ریال)
١٠۴٠١١١٠۵٠ لوله ١۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۵١ لوله ٢۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۵٢ لوله ۵٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۵۴ لوله ١٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶١٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۵۵ لوله ٢٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٢٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۵۶ لوله ٣٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠١٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۶٠ لوله ١۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۶١ لوله ٢۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۶٢ لوله ۵٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۶۴ لوله ١٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۶۵ لوله ٢٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٨٠٠٠
١٠۴٠١١١٠۶۶ لوله ٣٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶۵٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٧٠ لوله ١۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٧١ لوله ٢۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٧٢ لوله ۵٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٢٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٧۴ لوله ١٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩۵٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٧۵ لوله ٢٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٢٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٧۶ لوله ٣٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢۴٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٩٠ لوله ١۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١٢٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٩١ لوله ٢۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٩٢ لوله ۵٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٣٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٩۴ لوله ١٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٧٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٩۵ لوله ٢٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٣٠٠٠
١٠۴٠١١١٠٩۶ لوله ٣٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩۴٠٠٠
١٠۴٠١١١١١٠ لوله ١۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٠٠٠٠
١٠۴٠١١١١١١ لوله ٢۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۶٠٠٠
١٠۴٠١١١١١٢ لوله ۵٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٧٠٠٠
١٠۴٠١١١١١۴ لوله ١٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٧۶٠٠٠
١٠۴٠١١١١١۵ لوله ٢٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠۵٠٠٠
١٠۴٠١١١١١۶ لوله ٣٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٢٠٠٠
١٠۴٠١١١١٢۵ لوله ٢۵-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٢٠٠٠
١٠۴٠١١١١٢۶ لوله ۵٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٧٠٠٠
١٠۴٠١١١١٢٨ لوله ١٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٨٧٠٠٠
١٠۴٠١١١١٢٩ لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۵٩٠٠٠
١٠۴٠١١١١٣٠ لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٣١٠٠٠
١٠۴٠١١١١۶٠ لوله ٢۵-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٢٠٠٠
١٠۴٠١١١١۶١ لوله ۵٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٩٠٠٠
١٠۴٠١١١١۶٢ لوله ١٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٣٠٠٠
١٠۴٠١١١١۶٣ لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٨٧٠٠٠
١٠۴٠١١١١۶۴ لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٧٢٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۵٠ لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۵٢ لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٨٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۵٣ لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٨٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۵۴ لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴١٧٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۶٠ لوله ۶٣ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٢٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۶٢ لوله ۶٣ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٣٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۶٣ لوله ۶٣ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢١٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠۶۴ لوله ۶٣ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٧٠ لوله ٧۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨۶٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٧٢ لوله ٧۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٩٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٧٣ لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۶٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٧۴ لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴٧٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٩٠ لوله ٩٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٢٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٩٢ لوله ٩٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢۶٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٩٣ لوله ٩٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٢٠٠٠
١٠۴٠١١٢٠٩۴ لوله ٩٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٢٠٠٠
١٠۴٠١١٢١١٠ لوله ١١٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
١٠۴٠١١٢١١٢ لوله ١١٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ۶١۶٠٠٠
١٠۴٠١١٢١١٣ لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۴۵٠٠٠
١٠۴٠١١٢١١۴ لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٨٢٠٠٠
١٠۴٠١١٢١٢٠ لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩۶٠٠٠
١٠۴٠١١٢١٢٢ لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٧٠٠٠
١٠۴٠١١٢١٢٣ لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٠٩٠٠٠
١٠۴٠١١٢١٢۴ لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٨١٠٠٠
١٠۴٠١١٢١۶٠ لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٧٠٠٠
١٠۴٠١١٢١۶١ لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٨١٠٠٠
١٠۴٠١١٢١۶٢ لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۶۵٠٠٠
١٠۴٠١١٢١۶٣ لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠۴٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠١ لوله ۵٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠٢ لوله ۵٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠٣ لوله ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠۵ لوله ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۵٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠۶ لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠٧ لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠٨ لوله ۶٣ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٠٩ لوله ۶٣ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١٠ لوله ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١٢ لوله ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٧٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١٣ لوله ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١۴ لوله ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١۵ لوله ٧۵ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١۶ لوله ٧۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١٧ لوله ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠١٩ لوله ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٣٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢٠ لوله ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢١ لوله ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶١٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢٢ لوله ٩٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢٣ لوله ٩٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢۴ لوله ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢۶ لوله ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢٧ لوله ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵۵٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢٨ لوله ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠١٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٢٩ لوله ١١٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣٠ لوله ١١٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۶٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣١ لوله ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۵٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣٣ لوله ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣۴ لوله ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨١٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣۵ لوله ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣۶ لوله ١٢۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣٧ لوله ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٣٩ لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴٠ لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩١٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴١ لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۴٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴٢ لوله ١۶٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴٣ لوله ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴۴ لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠۶٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴۵ لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٢۵٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴۶ لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۴۵٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴٧ لوله دوسر سوکت ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۴٩ لوله دوسر سوکت ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶١٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵٠ لوله دوسر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧١٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵١ لوله دوسر سوکت ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵٢ لوله دوسر سوکت ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٣٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵۴ لوله دوسر سوکت ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵۵ لوله دوسر سوکت ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵۶ لوله دوسر سوکت ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٣٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵٧ لوله دوسر سوکت ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٧٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۵٩ لوله دوسر سوکت ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٧٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶٠ لوله دوسر سوکت ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶١ لوله دوسر سوکت ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶٢ لوله دوسر سوکت ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶۴ لوله دوسر سوکت ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵١٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶۵ لوله دوسر سوکت ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶۶ لوله دوسر سوکت ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶٧ لوله دوسر سوکت ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣١۵٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠۶٩ لوله دوسر سوکت ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧٠ لوله دوسر سوکت ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧١ لوله دوسر سوکت ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١٩٨٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧٢ لوله دوسر سوکت ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢۴٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧۴ لوله دوسر سوکت ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٨٩٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧۵ لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١۴٠٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧۶ لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٩٢٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧٧ لوله دوسر سوکت ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٧٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧٨ لوله دوسر سوکت ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٨٣٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٧٩ لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٠٣٠٠٠
١٠۴٠١١٣٠٨٠ لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٢٢٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠۵٢ زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧۴۵٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠۵۴ زانوئى ٨٧-۵٠ درجه( ٢٧٠٢٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠۵۵ زانوئى ظرفشوئى ۵٠x۵٠( ٢٧٠٢۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠۶٠ زانوئى ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧۴۵٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠۶١ زانوئى ٨٧-۶٣ درجه( ٢٧٠٢٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠٧٢ زانوئى ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧۴۵٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠٧۴ زانوئى ٨٧-٧۵ درجه( ٢٧٠٢٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠٩٢ زانوئى ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧۴۵٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
١٠۴٠٢١١٠٩۴ زانوئى ٨٧-٩٠ درجه( ٢٧٠٢٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٢١٠٠٠
١٠۴٠٢١١١١٢ زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧۴۵١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۵٠٠٠
١٠۴٠٢١١١١۴ زانوئى ٨٧-١١٠ درجه( ٢٧٠٢١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٩۶٠٠٠
١٠۴٠٢١١١١۵ زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٢٢٠٠٠
١٠۴٠٢١١١١۶ زانوئى ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
١٠۴٠٢١١١٢٢ زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧۴۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢۶٠٠٠
١٠۴٠٢١١١٢۴ زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢٧٠٢١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶۴٠٠٠
١٠۴٠٢١١١۶٢ زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧۴۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٨٠٠٠
١٠۴٠٢١١١۶٣ زانوئى ٨٧-١۶٠ درجه( ٢٧٠٢١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۴٠٠٠
١٠۴٠٢١١۶۶۵ زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ۶٣x۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٠۴٠٠٠
١٠۴٠٢١١۶۶۶ زانوئى ونت دار ۵٠x ۶٣x ۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠١ سه راهى ۵٠ x ۵٠( ٢٧٠٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠٢ سه راهى ۵٠ x ٧۵( ٢٧٠٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠٣ سه راهى ٧۵ x ٧۵( ٢٧٠٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٧٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠۵ سه راهى ٧۵ x ٩٠( ٢٧٠٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٩٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠۶ سه راهى ٩٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٧٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠٧ سه راهى ۵٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۶٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠٨ سه راهى ٧۵ x ١١٠( ٢٧٠٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٠٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٠٩ سه راهى ١١٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠۵٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠١٠ سه راهى ١١٠ x ١٢۵( ٢٧٠٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٣٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠١٨ سه راهى ۵٠ x ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧١٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠١٩ سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٣٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢٠ سه راهى ٧۵ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٢٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢١ سه راهى ۵٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۴٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢٢ سه راهى ٧۵ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۴٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢٣ سه راهى ٩٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٨٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢۴ سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٣٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢۵ سه راهى ٧۵ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٨٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢۶ سه راهى ١١٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣۶٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢٧ سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٢٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢٨ سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٩٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٢٩ سه راهى ١١٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴٠٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣٠ سه راهى ١٢۵ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٢٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣١ سه راهى ١۶٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩١٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣٣ سه راهى ١١٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۶۵١٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣۴ سه راهى ١۶٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣۶٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣۵ سه راهى ۶٣ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١٨٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣۶ سه راهى ۶٣ x ۶٣( ٢٧٠٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣٧ سه راهى ۶٣ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٢٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣٨ سه راهى ۶٣ x ١١٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٣٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠٣٩ سه راهى ٩٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵۵٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴٠ سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٨٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴١ سه راهى ۶٣ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٠٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴٢ سه راهى ٩٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٩٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴٣ سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٧٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴۴ سه راهى ۵٠ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴۵ سه راهى ١٢۵ x ١٢۵( ٢٧٠٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٩٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۴۶ سه راه ٨٧ درجه ۶٣-۵٠(٢٧٠٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٩٠٠٠
١٠۴٠٣١١٠۵٠ سه راه ٨٧ درجه ۶٣-٧۵( ٢٧٠٣٧۶)پوش فیت نیوفلکس ١١۵٠٠٠
١٠۴٠۴١١٠٠۶ چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢٧٠۴١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٢٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠١ بوشن ۵٠( ٢٧١١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧٠٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠٢ بوشن ۶٣( ٢٧١١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨١٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠٣ بوشن ٧۵( ٢٧١١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠۴ بوشن ٩٠( ٢٧١١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١٩٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠۵ بوشن ١١٠( ٢٧١١١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۵٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠۶ بوشن ١٢۵( ٢٧١١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٣٠٠٠
١٠۴٠٧١١٠٠٧ بوشن ١۶٠( ٢٧١١١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٢٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠١ درپوش ۵٠( ٢٧١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠٢ درپوش ۶٣( ٢٧١٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠٣ درپوش ٧۵( ٢٧١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠۴ درپوش ٩٠( ٢٧١٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠۵ درپوش ١١٠( ٢٧١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠۶ درپوش ١٢۵( ٢٧١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٠٠٠
١٠۴٠٨١١٠٠٧ درپوش ١۶٠( ٢٧١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠١ تبدیل خارج از مرکز ۵٠x ۶٣( ٢٧١٧۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠٢ تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٧۵( ٢٧١٧٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠٣ تبدیل خارج از مرکز ۶٣x ٧۵( ٢٧١٧٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠۴ تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٩٠( ٢٧١٧٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠۵ تبدیل خارج از مرکز ۶٣x٩٠( ٢٧١٧٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠۶ تبدیل خارج از مرکز ۵٠x١١٠( ٢٧١٧١۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١۶٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠٧ تبدیل خارج از مرکز ۶٣x١١٠( ٢٧١٧١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠٨ تبدیل خارج از مرکز ٧۵x١١٠( ٢٧١٧١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٠٠٠
١٠۴١٠١١٠٠٩ تبدیل خارج از مرکز ٩٠x١١٠( ٢٧١٧١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩٠٠٠
١٠۴١٠١١٠١٠ تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١٢۵( ٢٧١٧٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٨٠٠٠
١٠۴١٠١١٠١١ تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١۶٠( ٢٧١٧۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵٠٠٠
١٠۴١٠١١٠١٢ تبدیل خارج از مرکز ١٢۵x١۶٠( ٢٧١٧۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٩٠٠٠
١٠۴١٢١٢٠۵٠ بست رایزر لوله ۵٠( ٢٧۴٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ۶۶۶٠٠
١٠۴١٢١٢٠۵٣ بست رایزر لوله ۶٣( ٢٧۴٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٧۴٠٠٠
١٠۴١٢١٢٠۵۶ بست رایزر لوله ٧۵( ٢٧۴٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٧٩١٠٠
١٠۴١٢١٢٠۶٠ بست رایزر لوله ٩٠( ٢٧۴٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٨٩۴٠٠
١٠۴١٢١٢٠۶۵ بست رایزر لوله ١١٠( ٢٧۴٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٠٩٣٠٠
١٠۴١٢١٢٠٧٠ بست رایزر لوله ١٢۵( ٢٧۴٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٣۶٠٠
١٠۴١٢١٢٠٧۵ بست آویز لوله ۵٠( ٢٧۴١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٨٠٢٠٠
١٠۴١٢١٢٠٧٨ بست آویز لوله ۶٣( ٢٧۴١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٩١٣٠٠
١٠۴١٢١٢٠٨٢ بست آویز لوله ٧۵( ٢٧۴١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٩٧٠٠٠
١٠۴١٢١٢٠٩٣ بست آویز لوله ٩٠( ٢٧۴١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٠٨۶٠٠
١٠۴١٢١٢٠٩۶ بست آویز لوله ١١٠(٢٧۴١١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٣٧٠٠
١٠۴١٢١٢٠٩٨ بست آویز لوله ١٢۵( ٢٧۴١١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٣۶۵٠٠
١٠۴١٧١١٠١٠ عصایى پشت بام ١١٠  پوش فیت نیوفلکس ٨٧١٠٠٠
١٠۴١٧١١٠٣٣ عصایى پشت بام ۶٣  پوش فیت نیوفلکس ۵٠٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٠۶ سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩۶٨٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٠٧ سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ۶٠( ٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٠٨ سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٢٠( ٢٧۶۵۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢۶٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٠٩ سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ۶٠( ٢٧۶۵٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١٠ سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٢٠( ٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۶٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١١ سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩۶٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١٢ سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١٣ سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٣٠( ٢٧۶۵٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١۴ سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵۵۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٩٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١۵ سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١۶ سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵۵٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨١٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١٧ سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٧۵( ٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٩٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١٨ سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٧۵( ٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٢٠٠٠
١٠۴١٩١١٠١٩ سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢٠ سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣۵٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢١ سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١٣٠٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢۴ سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵۵٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٩٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢۵ سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٩٠( ٢٧۶۵۶٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨۴٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢۶ سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٩٠( ٢٧۶۵٧٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢٧ سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵٩٩ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢٨ سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٢٠ پوش فیت نیوفلکس ٢٢٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٢٩ سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)۶٠ پوش فیت نیوفلکس ٣٢١٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٣٠ سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٧۵ پوش فیت نیوفلکس ٣۴٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٣١ سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٩٠ پوش فیت نیوفلکس ٣٨٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٣٨ سیفون یک تکه بالوله سوکت دار  ١١٠cm – ٢۵( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٣٩ سیفون یک تکه با لوله سوکت دار ١١٠cm – ٣۵( ٢٧۶۵١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٣٢٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۴٠ سیفون یک تکه بالوله سوکت دار ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶  )پوش فیت نیوفلکس ٩۶٠٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۴١ سیفون یک تکه ١١٠با درپوش(بالولهcm١٢۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵١۶)پوش فیت نیوفلکس ٨۶٢٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۴٢ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(با لوله ٧۵ و طولcm)pe ۶٠( ٢٧۶۵٧۶)پوش فیت نیوفلکس ۴٢٩٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۴۴ سیفون ۶٣ یک تکه با درپوش بالوله ٧۵ و طولpe ٢٠٠- میلیمتر(٢٧۶۵٠۶)نیوفلکس ٢٩۴٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۴٨ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٧٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۵٠ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣ و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣١٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۵٢ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٢٠( ٢٧۶۵۶٢)پوش فیت نیوفلکس ٢٧١٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۵۵ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٨٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۵٧ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۵٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۵٩ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ۴١١٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۶٢ سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ٣٧۵٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۶۴ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۶۶ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٣٠٠٠
١٠۴١٩١١٠۶٨ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵٧٩)پوش فیت نیوفلکس ۴٨٠٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٧٠ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴٨٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٧٢ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢٢٠٠٠
١٠۴١٩١١٠٧۴ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٩٠(٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٩۶٧٠٠٠
١٠۴٢٠١١٠٠١ سه راه دریچه بازدید ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
١٠۴٢٠١١٠٠٢ سه راه دریچه بازدید ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٧٠٠٠
١٠۴٢٠١١٠٠٣ سه راه دریچه بازدید ١٢۵( ٢٧٢٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۶٠٠٠
١٠۴٢٠١١٠٠۴ سه راه دریچه بازدید ١۶٠( ٢٧٢٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۵٠٠٠
١٠۴٢٠١١٠٠٧ دریچه بازدید انتهایى ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
١٠۴٢٠١١٠١٠ دریچه بازدید انتهایى ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٧٠٠٠
١٠۴٢١٠١٠٠١ لاستیک ظرفشوئى ٣٠x۵٠( ٢٧٩٩۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٠٠٠
١٠۴٢١٠١٠٠٢ لاستیک ظرفشوئى ۴٠x۵٠( ٢٧٩٩۵۴ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٠٠٠
١٠۴٢١٠١٠٠٣ لاستیک ظرفشوئى ۵٠( ٢٧٩٩٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٠٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت نیوفلکس

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

برتری های نیوفلکس بر سایر لوله های فاضلابی در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالات است. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات
معرفی محصول پوش فیت نیوفلکس

معرفی محصول پوش فیت نیوفلکس

معرفی محصول پوش فیت نیوفلکس استفاده از بهترین و به‌روزترین فناوری‌ها در پروژه‌های عمرانی و تاسیساتی همیشه دغدغه‌ی مهندسانی بوده است که قصد داشته‌اند سازه‌های مستحکم و بی‌نقصی بسازند. در این مطلب قصد داریم که به بررسی محصولات پوش‌فیت برند
نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

آنچه باید در مورد نیوفلکس بدانید یکی از بخش‌های مهم هر ساختمان، لوله و اتصالات آن است. اگر بخواهیم مکانیزم ساختمان‌ ها را با آناتومی بدن انسانمقایسه کنیم، بدون شک اتصالات ساختمانی، همانند شریان‌های بدن انسان می‌باشند. مهم است که

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید