معرفی محصولات نیوپایپ با لیست قیمت جدید

برند نیوپایپ

لیست قیمت نیوپایپ و توضیح محصولات

نیوپایپ، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

لوله ۵ لایه نیوپایپ (محصولی از صنایع گیتی پسند) اولین و تنها لوله اتصالات ۵ لایه سایز ۱۶ تا ۳۲ و ۴۰ به بالا در ایران میباشد. لوله‌های ۵ لایه بسیار سریعتر و ساده تر از لوله های گالوانیزه و تک لایه اجرا میشوند.

اتصالات لوله های ۵ لایه از دو نوع اتصالات پرسی و اتصالات کوپلی است. موارد مصرف آن آبرسانی، گرمایش از کف و رادیاتور میباشد.

بازرگانی کشیشی معتبرترین ارائه کننده تاسیسات مکانیکی ساختمان تمامی محصولات نیوپایپ را با نازل ترین قیمت مشابه درب کارخانه ارائه میکند. میتوانید در ادامه لیست قیمت نیوپایپ و توضیحات محصولات آنرا مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۷
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های پوشیت – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۳۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "نیوپایپ"

لیست قیمت نیوپایپ
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش نیوپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات نیوپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله پنج لایه ١۶( )PEX – AL – PEX( ٩١٢١۶ )نیوپایپ ۶۴۴۴٠
لوله پنج لایه ٢٠( )PEX – AL – PEX( ٩١۶٢٠ )نیوپایپ ١١٠۴١٠
لوله پنج لایه ٢۵( )PEX – AL – PEX( ٩٢٠٢۵ )نیوپایپ ٢٠۴٧۵٠
لوله پنج لایه ٣٢( )PEX – AL – PEX( ٩٢۶٣٢ )نیوپایپ ٢٩۴۶٣٠
لوله پنج لایه ۴٠( )PEX – AL – PEX( ٩٣٢۴٠ )نیوپایپ ۵٩١٧٨٠
لوله پنج لایه ۵٠( )PEX – AL – PEX( ٩۴١۵٠ )نیوپایپ ٧۶٩۴۴٠
لوله پنج لایه ۶٣( )PEX – AL – PEX( ٩۵١۶٣ )نیوپایپ ٩۶٨۵٢٠
زانوئى دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴( ١٠۵١٢ )نیوپایپ ٢٣۵١٢٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ١۶( ۶١۶١٠ )نیوپایپ ٢٩١۶٣٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ٢٠( ۶١۶١۴ )نیوپایپ ٣۶٩۶٠٠
زانو دیوارى کوپلى٣/۴*٢۵( ۶١۶١٨)نیوپایپ ۵٨٠٨٢٠
زانو کوپلى ١۶( ۶٠۴١٠ )نیوپایپ ٣۵٧٠٠٠
زانو کوپلى ٢٠( ۶٠۴١٢ )نیوپایپ ۴٠٣۵٢٠
زانو کوپلى ٢۵( ۶٠۴١۴ )نیوپایپ ۶٩١۴۵٠
زانو کوپلى ٣٢( ۶٠۴١۶ )نیوپایپ ١٠١١۶۶٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x١۶(۶٠۵١٠ )نیوپایپ ٢٩٢٢٩٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x٢٠(۶٠۵١٢ )نیوپایپ ٣١٩٣۴٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۵١۴ )نیوپایپ ٣۵٨٨٢٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢۵( ۶٠۵١٨ )نیوپایپ ۴۴٩١٧٠
زانو روپیچ کوپلى١x٢۵( ۶٠۵٢٠ )نیوپایپ ۴۶۶٢٣٠
زانو روپیچ کوپلى١x٣٢( ۶٠۵٢٢ )نیوپایپ ٨١۶٢٣٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x١۶(۶٠٩١٠ )نیوپایپ ٣۶٨١٣٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠٩١۴ )نیوپایپ ۴٧۶١١٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٠۵١٠ )نیوپایپ ٢۶٩٢٩٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٠۵١٢ )نیوپایپ ٣۴٠٧٨٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٠۵١۴ )نیوپایپ ۵٠١٨۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٠۵١۶ )نیوپایپ ۶۵١٩٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٠۵١٨ )نیوپایپ ٢٧٢۵۶٧٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٠۵٢٠ )نیوپایپ ۴٠۵۵٨٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۶٣( ٢٠۵٢٢ )نیوپایپ ٧٧٢٧۴٣٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x١۶( ٢٠٩١٠ )نیوپایپ ٣٧٨٣٢٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x١۶( ٢١٠١٠ )نیوپایپ ٣٩٠٧٧٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x٢٠( ٢٠٩١۴ )نیوپایپ ۴٣۵٠٩٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢١٠١۴ )نیوپایپ ۴٧۵١٩٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x١۶( ٢١۶١٠ )نیوپایپ ٢٢٣۶٢٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢١۶١۴ )نیوپایپ ٣٠۶٠٢٠
زانوئى پرسى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢١۶١٨ )نیوپایپ ۶۴١٧۶٠
زانوئى پرسى دیوارى ١x٣٢( ٢١۶٢٢ )نیوپایپ ٧٢١١١٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۵١٠ )نیوپایپ ٢۴٢۴٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۵١۴ )نیوپایپ ٣۵۶٠٢٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۵١٨ )نیوپایپ ۴۵٨۴٨٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٣٠۵٢٠ )نیوپایپ ۶٣١٨٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٣٠۵٢٢ )نیوپایپ ۶٧٠۴٩٠
سه راهى کوپلى ١۶( ۶٠٧١٠ )نیوپایپ ۴٠٧۵١٠
سه راهى کوپلى ٢٠( ۶٠٧١٢ )نیوپایپ ۵٨١٩۴٠
سه راهى کوپلى ٢۵( ۶٠٧١۴ )نیوپایپ ٧٩٣١٠٠
سه راهى کوپلى ٣٢( ۶٠٧١۶ )نیوپایپ ١٣٢٩٠٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x١۶( ۶٠٧۴٠ )نیوپایپ ٣۵٠٣٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ١۶x١۶x٢٠( ۶٠٧۴٢ )نیوپایپ ٣۶٣٣١٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢٠x١۶x٢٠( ۶٠٧۴۴ )نیوپایپ ۵٢٧١۵٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x٢٠( ۶٠٧۴۶ )نیوپایپ ۵٠٠۴٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x١۶x٢۵( ۶٠٧۴٩ )نیوپایپ ۶٨۶٩٩٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x١۶x٢۵( ۶٠٧۵٠ )نیوپایپ ۶٨۴١۴٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵٢ )نیوپایپ ۶٢۶٩٨٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵۴ )نیوپایپ ۶۵٨٨۴٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x١۶x٣٢( ۶٠٧۵٨ )نیوپایپ ١١١٣٩٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x٢٠x٣٢(۶٠٧۶٠ )نیوپایپ ١٠۶٢۵۴٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢۵*٢۵*٣٢(۶٠٧۶٢ )نیوپایپ ٩٩۴۶٠٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٣١٠ )نیوپایپ ۴٧۶٠۴٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٣١۴ )نیوپایپ ۵٨۴٩٠٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶ x١/٢x١۶(۶١۵١٠ )نیوپایپ ۴١۵٠٨٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ٢٠x١/٢x١۶( ۶١۵١٢ )نیوپایپ ۵٩١٠٠٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶١۵١۴ )نیوپایپ ۴۶٨٩۶٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ١۶x١/٢x٢٠( ۶١۵١۶ )نیوپایپ ۵٢٨۶٨٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٧١٠ )نیوپایپ ۴۴٣۶۵٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٧١۴ )نیوپایپ ۵٠۶٩۴٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶٠٨۶٢)نیوپایپ ٢٩۶٢۶٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢۵x٣/۴x٢۵( ۶٠٨۶٨ )نیوپایپ ٩٠۵۵۵٠
سه راه دیوارى موازى کوپلى ١۶*١/٢*١۶(۶١٨١٠)نیوپایپ ٧۶١٧۴٠
سه راهى دیوارى موازى تبدیلى کوپلى ١۶*١/٢*٢٠( ۶١٨١٢)نیوپایپ ٨۴٣۴٠٠
سه راهى پرسى ١۶( ٢٠٧١٠ )نیوپایپ ٣٠٩٠١٠
سه راهى پرسى ٢٠( ٢٠٧١٢ )نیوپایپ ۴٢٣١۶٠
سه راهى پرسى ٢۵( ٢٠٧١۴ )نیوپایپ ٧۶٠٩٢٠
سه راهى پرسى ٣٢( ٢٠٧١۶ )نیوپایپ ٩٧٢٣٨٠
سه راهى پرسى ۴٠( ٢٠٧١٨ )نیوپایپ ٣٧٠١٠٩٠
سه راهى پرسى ۵٠( ٢٠٧٢٠ )نیوپایپ ۶٧٨٩٢۴٠
سه راهى پرسى ۶٣( ٢٠٧٢٢ )نیوپایپ ١٠٠٧١۶۶٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٠٧۴٠ )نیوپایپ ۴٣١٩٣٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٠٧۴٢ )نیوپایپ ٣۴٣٣۶٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٠٧۴۴ )نیوپایپ ٣۶٧٠۶٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٠٧۴۶ )نیوپایپ ۴٩٢۴٠٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٨ )نیوپایپ ۵١٧٨٨٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٩ )نیوپایپ ۵۵٣١٨٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٠٧۵٠ )نیوپایپ ۵٢۶۴٣٠
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵٢ )نیوپایپ ۵٨٨٧۴٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵۴ )نیوپایپ ۶۴٧١٨٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٧ )نیوپایپ ۶٨۵٢۵٠
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٨ )نیوپایپ ٧٧۴٩١٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٠٧۶٠ )نیوپایپ ٨۵١١٢٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶٢ )نیوپایپ ٧٨٨٢۴٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶۴ )نیوپایپ ٨٨۵١٨٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٠٧٧٠ )نیوپایپ ٣١٨٢۵٢٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٠٧٧٣ )نیوپایپ ٣٢٧٣۶٠٠
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧۶ )نیوپایپ ٣١۴٠٢٣٠
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧٩ )نیوپایپ ٣۶٧٢٩۶٠
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٠٧٨٢ )نیوپایپ ۴٢٨٠١٢٠
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٠٧٨۴ )نیوپایپ ۴۴۴٧۶٢٠
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٠٧٨۶ )نیوپایپ ۴٨٣٨۵١٠
سه راهى پرسى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٠٧٩٠ )نیوپایپ ٧۶١۵٧۶٠
سه راهى پرسى ۶٣x٣٢x۶٣(٢٠٧٩٢ )نیوپایپ ٧٩۴۵۶٨٠
سه راهى پرسى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٠٧٩۴ )نیوپایپ ٨١٧٢٩۴٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١١١٠ )نیوپایپ ۴٨١٩٧٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١١١۴ )نیوپایپ ۵۵۵١۴٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١٣١٠ )نیوپایپ ۴٨٣٢۵٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٣١۴ )نیوپایپ ۶١۵۵٩٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١۵١٠ )نیوپایپ ٣١٨١۵٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶( ٢١۵١٢ )نیوپایپ ۴٢٣٠١٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶ طرح( b ٢١۵١١ )نیوپایپ کنسللللللللللللللللللللل ۴١٨٩۶٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١۵١۴ )نیوپایپ ۴۵٢٨۵٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x٢٠( ٢١۵١۶ )نیوپایپ ۴٣٧٩٢٠
سه راهى پرسى دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١٧١٠ )نیوپایپ ۴٩٣٢٢٠
سه راهى پرسى دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٧١۴ )نیوپایپ ۶٢٨٩۶٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ١۶* ١/٢* ١۶( ٢١٨١٠ )نیوپایپ ۶٩۶٧۶٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ٢٠* ١/٢ * ٢٠( ٢١٨١۴ )نیوپایپ ٨۶١۶٣٠
سه راهى پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٣٠٧۶٠ )نیوپایپ ٣٩٠٩١٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٣٠٧۶٢ )نیوپایپ ۴٨۴۵۵٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٣٠٧۶۶ )نیوپایپ ۶٣١١٣٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٣٠٧۶٨ )نیوپایپ ٨١۵٠۶٠
سه راهى پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٣٠٧٧٢ )نیوپایپ ٩۴٩۶٧٠
سه راهى پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٣٠٧٧۶ )نیوپایپ ٢٩٣٢١۵٠
سه راهى پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٣٠٧٨٠ )نیوپایپ ٣٩۴١٨۵٠
چپقى دنده اى ١/٢( ١٠۶١٠ )نیوپایپ ٢٢۴۶٨٠
چپقى دنده اى ٣/۴( ١٠۶١٢ )نیوپایپ ٣٩٢١٣٠
چپقى دنده اى ١( ١٠۶١۴ )نیوپایپ ۵١٧۴٠٠
چپقى مخصوص هواگیرى  ١/٢* ١( ١٠۶١۶ )نیوپایپ ٣٢٢٢٧٠
چپقى کوپلى ١/٢x١۶(۶٠۶١٠ )نیوپایپ ٣٠٢١٣٠
چپقى کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠۶١٢ )نیوپایپ ٢٩٧٨۶٠
چپقى کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۶١۴ )نیوپایپ ٣٨١٣١٠
چپقى کوپلى ٣/۴x ٢۵( ۶٠۶١٨ )نیوپایپ ۴٩٢٠٩٠
چپقى کوپلى ١x٢۵(۶٠۶٢٠ )نیوپایپ ۶٣٨٢١٠
چپقى کوپلى ١x٣٢(۶٠۶٢٢ )نیوپایپ ٨١١۵۴٠
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٣٠۶١٠ )نیوپایپ ٢٩١٧۵٠
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠۶١٢ )نیوپایپ ٣٣۵٧۵٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٣٠۶١۴ )نیوپایپ ۴٠١١١٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠۶١٨ )نیوپایپ ٣٨۶٨۶٠
چپقى پرسى ١x٢۵( ٣٠۶٢٠ )نیوپایپ ۵۴٣۴۵٠
چپقى پرسى ١x٣٢( ٣٠۶٢٢ )نیوپایپ ٧٠۶٢٧٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۴٠( ٣٠۶٢۶ )نیوپایپ ٢۶۵٧٩٨٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۵٠( ٣٠۶٣٠ )نیوپایپ ۴٠٨۶٣٨٠
مغزى دنده اى ١/٢( ١٠١١٠ )نیوپایپ ١١٣٧٩٠
مغزى دنده اى ٣/۴( ١٠١١٢ )نیوپایپ ١٩۵٨۶٠
مغزى  دنده اى ١( ١٠١١۴ )نیوپایپ ٣٠٩۶۶٠
مغزى  دنده اى ١/۴ ١( ١٠١١۶ )نیوپایپ ٢٩۴٩٠٠
مغزى دنده اى ١-١/٢(١٠١١٨)نیوپایپ ٣۴٠٧٣٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١/٢( ١٠٢١٠ )نیوپایپ ١٣٣٩٢٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١( ١٠٢١٢ )نیوپایپ ٢۶٩٣٣٠
بوشن پرسى ١۶( ٢٠١١٠ )نیوپایپ ١٨١٢۵٠
بوشن پرسى ٢٠( ٢٠١١٢ )نیوپایپ ٢۴۴۶٩٠
بوشن پرسى ٢۵( ٢٠١١۴ )نیوپایپ ٣۶۶۶٧٠
بوشن پرسى ٣٢( ٢٠١١۶ )نیوپایپ ۵١٣٢٣٠
بوشن پرسى ۴٠( ٢٠١١٨ )نیوپایپ ١٩۴۴١٧٠
بوشن پرسى ۵٠( ٢٠١٢٠ )نیوپایپ ٣٢٠٠٣٧٠
بوشن پرسى ۶٣( ٢٠١٢٢ )نیوپایپ ۵٠۴۶٠٧٠
بوشن پرسى ١۶x٢٠( ٢٠٢١٠ )نیوپایپ ٢١۴٣۵٠
بوشن پرسى ١۶x٢۵( ٢٠٢١٢ )نیوپایپ ٣٠٣٨٨٠
بوشن پرسى ٢٠x٢۵( ٢٠٢١۴ )نیوپایپ ٣۴٣٣٩٠
بوشن پرسى ٢٠x٣٢( ٢٠٢١۶ )نیوپایپ ٣۵٢۶٢٠
بوشن پرسى ٢۵x٣٢( ٢٠٢١٨ )نیوپایپ ۴٣١٠۴٠
بوشن پرسى ٢۵x۴٠( ٢٠٢٢٢ )نیوپایپ ١۶٨٠٧۴٠
بوشن پرسى ٣٢x۴٠( ٢٠٢٢۴ )نیوپایپ ١٨٢٣٣۴٠
بوشن پرسى ٣٢x۵٠( ٢٠٢٢۶ )نیوپایپ ١٩۶٣١٧٠
بوشن پرسى ۴٠x۵٠( ٢٠٢٢٨ )نیوپایپ ٢١٧۴٠۴٠
بوشن پرسى ۴٠x۶٣( ٢٠٢٣٢ )نیوپایپ ۴٢٣١۵٩٠
بوشن پرسى ۵٠x۶٣( ٢٠٢٣۴ )نیوپایپ ۴۴٨٧١٩٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠٢١٠ )نیوپایپ ١۶٢٢٧٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠٢١٢ )نیوپایپ ٢٢٣۴٩٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠٢١۴ )نیوپایپ ٣٠١٧١٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢۵( ٣٠٢١۶ )نیوپایپ ٣١٨٩٧٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠٢١٨ )نیوپایپ ٣۶۵٧۶٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٢۵( ٣٠٢٢٠ )نیوپایپ ۵٠۵۴٣٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٣٢( ٣٠٢٢٢ )نیوپایپ ۵۴۶٢٩٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠٢٢۴ )نیوپایپ ١١۴٩۶۵٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x۴٠( ٣٠٢٢٨ )نیوپایپ ٢٨٣۶٩١٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠٢٣٢ )نیوپایپ ٣١۶۴٢٣٠
بوشن پرسى روپیچ ٢x۶٣( ٣٠٢٣۶ )نیوپایپ ۴٩٩١٧۴٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۴١٠ )نیوپایپ ٢١٩١١٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠۴١٢ )نیوپایپ ٢٣٨۵٣٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۴١۴ )نیوپایپ ٣١١٨١٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۴١٨ )نیوپایپ ٣٨٢۴١٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٢۵( ٣٠۴٢٠ )نیوپایپ ۵٣٠٨۶٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٣٢( ٣٠۴٢٢ )نیوپایپ ۵٩٩٠١٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠۴٢۴ ) نیوپایپ ١٢٨۵۵١٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۴٠( ٣٠۴٢٨ ) نیوپایپ ٢٨۵٨٨١٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠۴٣٢ ) نیوپایپ ٣١۶٠٢۴٠
بوشن پرسى توپیچ ٢x۶٣( ٣٠۴٣۶ ) نیوپایپ ۵٣٧٠٩٧٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠١٠٨ )نیوپایپ ١٩٩٠۴٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠١١٠ )نیوپایپ ٢۴٠٣٨٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴ x ٢٠( ۵٠١١٢ )نیوپایپ ٢٩۵۶٨٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠١١۴ )نیوپایپ ٣٣۴۶٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٢۵(  ۵٠٢٢٠ )نیوپایپ ۵۴٨٢۶٠
رابط توپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠١١٨ )نیوپایپ ۶٢۴٢٩٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠٢٠٨ )نیوپایپ ١٨۵۴٧٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠٢١٠ )نیوپایپ ٢۵٢٨٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢۵(  ۵٠٢١١ )نیوپایپ ٣۴٩١۶٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠٢١٢ )نیوپایپ ٣۶۴١۶٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢٠( ۵٠٢١۵ )نیوپایپ ٢٨٨٠٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠٢١٨ )نیوپایپ ۵۵۶٣٣٠
بوشن کوپلى ١۶x١۶( ۶٠١١٠ )نیوپایپ ٢٧۴٩٧٠
بوشن کوپلى ٢٠x ٢٠( ۶٠١١٢ )نیوپایپ ٣۶٠١٧٠
بوشن کوپلى ٢۵x ٢۵( ۶٠١١۴ )نیوپایپ ۵۵٢۴٨٠
بوشن کوپلى ٣٢x ٣٢( ۶٠١١۶ )نیوپایپ ٨۴٣٧٢٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢( ١٢٢١٠ )نیوپایپ ٨۶٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ٣/۴( ١٢٢١۴ )نیوپایپ ١۶٩١٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١(١٢٢١٨)نیوپایپ ٢٧۴٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢( ١٢٢١٢ )نیوپایپ ٨۶٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ٣/۴( ١٢٢١۶ )نیوپایپ ١۶٩١٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١(١٢٢٢٠)نیوپایپ ٢٧۴٠٠
درپوش پلاستیکى ١/٢( ١٢٢۵٠ )نیوپایپ ٣۶٧٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ١/٢( ١٢٢٧٠ )نیوپایپ ٧٢٧٠
درپوش فلزى ٣/۴( ١٢۵٩١ )نیوپایپ ٢١٩٧٠٠
درپوش فلزى ١( ١٢۵٩٢ )نیوپایپ ١٩۴٠۴٠
درپوش فلزى ١ مخصوص کلکتور مدولار( ١٢۵٩٣ )نیوپایپ ١٨۵۶۴٠
درپوش فلزى ١/۴ ١( ١٢۵٩۴ )نیوپایپ ٣١٩۶۶٠
درپوش فلزى ١/٢ ١( ١٢۵٩۵ )نیوپایپ ٣۴٨٧٧٠
درپوش هواگیرى کلکتور ١( ١٢۶٠٠ )نیوپایپ ١٩٨٠۶٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى١/٢ * ١/٢ ١( ١٢۶٠۵ )نیوپایپ ٣٢۴٩٧٠
درپوش فلزى تبدیلى ١/٢ * ١/۴ ١( ١٢۶٠٣)نیوپایپ ٢٨٢٧٠٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/۴ ١( ١٢۶٠٢ )نیوپایپ ٣۴٠٨٩٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/٢ ١( ١٢۶٠۴)نیوپایپ ٣۵٧٨۶٠
درپوش پرسى ١۶( ٢١٩١٠ )نیوپایپ ١١٩٧١٠
درپوش پرسى ٢٠( ٢١٩١٢ )نیوپایپ ١٨١٢٧٠
درپوش پرسى ٢۵( ٢١٩١۴ )نیوپایپ ١٧٣٢٩٠
درپوش پرسى ٣٢( ٢١٩١۶ )نیوپایپ ٢٨٨۴٨٠
درپوش پرسى ۴٠( ٢١٩١٨ )نیوپایپ ٧٨٩٨٠٠
درپوش پرسى ۵٠( ٢١٩٢٠ )نیوپایپ ٩٨۶۴١٠
درپوش پرسى ۶٣( ٢١٩٢٢ )نیوپایپ ١٢١٣١۴٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x١۶( ٣٠٨١٠ )نیوپایپ ٢٨٠۶٠٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠٨١۶ )نیوپایپ ۴٢١۴٠٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠٨٢٠ )نیوپایپ ۶۵٠٩۶٠
مهره ماسوره پرسى ١x٣٢( ٣٠٨٢۴ )نیوپایپ ٨٩٢٣٧٠
مهره ماسوره پرسى ١/۴ ١x۴٠( ٣٠٨٢٨ )نیوپایپ ٢٧۶٨٣۴٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢ ١x۵٠( ٣٠٨٣۶ )نیوپایپ ٣۴٩٧٢٣٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ١۶ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٠ )نیوپایپ ١۴٠٩٩٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٢ )نیوپایپ ٢٨۴۶٢٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢١ )نیوپایپ ٢۴۴٧۶٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢٠( ۶٠٢١٠ )نیوپایپ ٣٣١۶۵٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢۵( ۶٠٢١٢ )نیوپایپ ٣٩۴٨۵٠
بوشن تبدیل کوپلى٢٠x٢۵( ۶٠٢١۴ )نیوپایپ ۴٣۶۶٧٠
بوشن تبدیل کوپلى٢۵x٣٢( ۶٠٢١٨ )نیوپایپ ٧٣٩٩٢٠
بست ١۶( ١٢١١٠ )نیوپایپ ٢۶٧٠
بست ٢٠( ١٢١١٢ )نیوپایپ ٢٩٨٠
بست ٢۵( ١٢١١۴ )نیوپایپ ٣۴٧٠
بست ٣٢( ١٢١١۶ )نیوپایپ ۶١۶٠
بست زوج ١۶( ١٢١۵٠ )نیوپایپ ۴٩٠٠
بست زوج ٢٠( ١٢١۵٢ )نیوپایپ ۴٩٨٠
بست زوج ٢۵( ١٢١۵۴ )نیوپایپ ۵۶٢٠
بست خاردار ١۶( ١٢١۶٠ )نیوپایپ ١٠۵٠
والو کلکتورى توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠١ )نیوپایپ ۴٨٩۵٨٠
شیر کلکتورى کوپلى یکسر روپیچ دسته پروانه اى ٣/۴* ٢۵ آبى و قرمز(٣۵٠٠٨)نیوپایپ ٧۶۵۶٠٠
والو یکسر روپیچ کوپلى١*٢۵ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٠ )نیوپایپ ١١١٠۶۵٠
والو یکسر کوپلى ١*٣٢ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٢ )نیوپایپ ١٢١۴٣٧٠
والو ورودى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١۶ )نیوپایپ ۵٢۴٨٣٠
والو خروجى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١٨ )نیوپایپ ۴۴٢٣٨٠
شیر کلکتورى دو سر مغزى SGP ١/٢- آبى و قرمز(٣۵٠٢٠ )نیوپایپ ۴١۵٨۴٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ١۶ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢٢  )نیوپایپ ۴٢٨۵٢٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢۴ )نیوپایپ ۴۶٣٠۶٠
شیر کلکتورى دو سر مغزى SGP ٣/۴- آبى و قرمز( ٣۵٠۴٠ )نیوپایپ ۴٨٩٩١٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴٢ )نیوپایپ ۶۵۶۴٠٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢۵ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴۴ )نیوپایپ ۶٩۴٢٨٠
والو کلکتورى کوپلى ١*٢۵sgp قرمز(٣۵٠۴۶ )نیوپایپ ١٠٠۶٧۶٠
والو کلکتور کوپلى( sgp32x1 ٣۵٠۴٨ )نیوپایپ ١٢١۶٠۶٠
والو هواگیرى اتوماتیک ورودى ١/٢( ٣۵١١۶ )نیوپایپ ٨٠٢١۴٠
والو هواگیرى کامل ١ بهمراه شیر تخلیه( ٣۵١١٨ )نیوپایپ ١٧٠٧۵٩٠
والو کوپلى ١/٢x١۶( ٣۵١٢٢ )نیوپایپ ٣٣۴۴١٠
والو کوپلى ١/٢*٢٠(٣۵١٢۴ )نیوپایپ ۴٢۵٣٧٠
شیرکلکتور دوسر کوپلى ١۶*١۶طرح(B ٣۵١٣٢ )نیوپایپ ۵٢٨۴۶٠
والو دوسر کوپلى ٢٠(٣۵١٣۴ )نیوپایپ ۶٣٨٩٩٠
والو یکطرفه توپیچ ١/٢( sgp ٣۵٣١٠ )نیوپایپ ۶٨١۶٢٠
والو یکطرفه توپیچ ٣/۴( sgp ٣۵٣١٢ )نیوپایپ ٨٨٨۵۵٠
والو زانویى  کوپلى ١ x٢۵ روپیچ نیوپایپ( ٣۵۴۵۴) ١٢٠٩٧۴٠
والو زانوئى کوپلى٣/۴*٢۵ روپیچ( ٣۵۴۵٣)نیوپایپ ٩۵٣٠٠٠
والو زانویى ١ x٣٢ نیوپایپ( ٣۵۴۵۶) ١۴٧٠٧۴٠
والو دو سر تو پیچ ٣/۴ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٧١٢ )نیوپایپ ۶١٨٠٢٠
والو روپیچ توپیچ ٣/۴ اینچ دسته گازى( ٣۵٧٢٢ )نیوپایپ ۶۶۶٩۶٠
والو روپیچ توپیچ دسته پروانه اى ١ اینچ( ٣۵٧٣۴ )نیوپایپ ٩٧۴٢٣٠
والوتو پیچ  رو پیچ ١/٢ آبى و قرمز( ٣۵٨١۶ )نیوپایپ ۴۵۴٨٠٠
والوتو پیچ روپیچ ٣/۴ آبى و قرمز( ٣۵٨٢٠ )نیوپایپ ۶۴٩٨٩٠
والو پیسوار فیلتردار ٣/٨x١/٢طرح(  A٣۵٨۴٠ )نیوپایپ ۴٠٩۴٣٠
والو پیسوار فیلتردار ١/٢x١/٢طرح(  A ٣۵٨۴٢ )نیوپایپ ۴١٨٨۵٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP آبى(  ٣۵٨٩٠ )نیوپایپ ١٠٣٧۶۶٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP  قرمز( ٣۵٨٩٢ )نیوپایپ ١٠٨٠٧۴٠
شیر کنار گذر( باى پس )١ اینچ( SGP ٣۵٢١۴ )نیوپایپ ۴٠٢٠۶٠٠
نیو والو دوسر تو پیچ ١/٢(٣۵٢۶٢)نیوپایپ ۴١٢۴۵٠
والو کلکتورى دوسر روپیچ ١/٢ اینچ با قابلیت نصب مهره پرسى دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٠ )نیوپایپ ۴٣٣۵٧٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى” ١/٢*١۶ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٢ )نیوپایپ ۴٣٨٢٨٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى دسته پروانه اى ١/٢ * ٢٠( ٣۵٠٠۴)نیوپایپ ۴٧٢۶٢٠
شیر دوسر روپیچ ( بادبى ١۵ )١/٢( ٣۵٠٧٠ )نیوپایپ ۴۵۴٧٠٠
نیو والو دوسر روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز( ٣۵٢۵٢)نیوپایپ ٣۵۶۴٠٠
نیو والو توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز(٣۵٠٢١ )نیوپایپ ۴۴۵٧٧٠
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ١/٢( ۶١٣۶۶ )نیوپایپ ١۴۵٢۴۴٠
شیر قطع و وصل دوسر کوپلى ٢٠( ۶١٣۶٧ )نیوپایپ ١۵٨٣۶٣٠
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ٣/۴( ۶١٣۶٨ )نیوپایپ ١۶٢٨٠٧٠
شیر قطع و وصل دوسر کوپلى ٢۵( ۶١٣۶٩ )نیوپایپ ١٩٢٧٣٠٠
شیرشبکه دو سر روپیچ ١/٢( ۶١۵۵٨ )نیوپایپ ٧٨۴٠٨٠
شیرشبکه روپیچ رزوه و کوپلى ١/٢x٢٠( ۶١۵۵٩ )نیوپایپ ٩٨١۶٩٠
شیرشبکه دو سر روپیچ ٣/۴( ۶١۵۶٠ )نیوپایپ ١٠٨٨٠۵٠
شیرشبکه روپیچ کوپلى ٣/۴x٢۵( ۶١۵۶١ )نیوپایپ ١٣٣١۶١٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢(۶٩٠۶٠ )نیوپایپ ١٣١۵۶٢٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢x٢٠(۶٩٠۶١ )نیوپایپ ١۴٨٧١٠٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ٣/۴(۶٩٠۶٢ )نیوپایپ ١۵۵٠٧۶٠
شیر حیاطى ٣/۴*١/٢(sgp ٣۵٩٠٠ )نیوپایپ ۵٧٨٧٧٠
والو آبرسانى دو سر توپیچ ١/٢( ٣۵٨١٨ )نیوپایپ ۴٨٧١١٠
والو آبرسانى دو سر توپیچ ٣/۴( ٣۵٨٢٢ )نیوپایپ ۶۶٧۵۵٠
والو زانویى ٣/۴ x ١/٢ ٣۵۴۵٢(پشت لباسشویى ) نیوپایپ ٣۵۴٨٩٠
روپیچ توپیچ ١/٢( ١٠٣١٠ )نیوپایپ ١٢٧۴۶٠
روپیچ توپیچ ٣/۴( ١٠٣١٢ )نیوپایپ ١٧١٠٨٠
روپیچ توپیچ ١( ١٠٣١۴ )نیوپایپ ٣٠٢٨۶٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١٠(١٠٣١٨)نیوپایپ ۵٩٢۵٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١۵(١٠٣٢٠)نیوپایپ ٧٨۴٧٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٢۵(١٠٣٢٢)نیوپایپ ١٠۵٧٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٣٠(١٠٣٢۴)نیوپایپ ١١۵٣١٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۴٠(١٠٣٢۶)نیوپایپ ١٣٨٣٧٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۵٠(١٠٣٣٠)نیوپایپ ١٨٧٣٧٠
روپیچ توپیچ ١/٢روپیچx ٣/۴ توپیچ( ١٠۴٠۶ )نیوپایپ ١٨٨٧۶٠
روپیچ توپیچ ١/٢تو پیچx ٣/۴ روپیچ( ١٠۴٠٨ )نیوپایپ ١١٣٣۵٠
روپیچ ٣/۴ x توپیچ ١( ١٠۴١٠ )نیوپایپ ٢٣۶٣١٠
روپیچ ١ x توپیچ ١/٢( ١٠۴۴٨ )نیوپایپ ١٢٣٧۴٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۵٠ )نیوپایپ ٢٢٨٨٨٠
توپیچ ١ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵٢ )نیوپایپ ١٩۵٢۵٠
توپیچ ٣/۴ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵۴ )نیوپایپ ٢٣۵۵٨٠
فوم ١۶( ١٣٠١٠ )نیوپایپ ٧٨۵٠
فوم ٢٠( ١٣٠١٢ )نیوپایپ ٩۵٨٠
فوم ٢۵( ١٣٠١۴ )نیوپایپ ١١۶١٠
فوم ٣٢( ١٣٠١۶ )نیوپایپ ١٧١۵٠
فوم ۴٠( ١٣٠١٨ )نیوپایپ ٢٢٣٧٠
فوم ۵٠( ١٣٠٢٠ )نیوپایپ ٢٨٧٠٠
فوم ۶٣( ١٣٠٢٢ )نیوپایپ ۴٠٠۵٠
فوم ١۶ قرمز( ١٣٠٣١ )نیوپایپ ٧٨۵٠
فوم ٢٠ آبى( ١٣٠٣٢ )نیوپایپ ٩۵٨٠
صفحه نصب ۶٣( ١٢٣١٠ )نیوپایپ ١۶٠٠٠
پایه کلکتور( ١۵٠۵٠ )نیوپایپ ١٠٧۵٠٠
بست کلکتور٣/۴( ١۵١١١ )طرح Bنیوپایپ ۵٨۶٠
بست کلکتور ١مخصوص کلکتور فرجى(  ١۵١١٣ )نیوپایپ ۶٧٣٠
بست کلکتور ١/۴ ١  طرح(B ١۵١١۵ )نیوپایپ ٨٠٩٠
بست کلکتور ١/٢ ١ اینچ( ١۵١٢٨ )نیوپایپ ٨٢٧٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۴۵( ١۵٠١٠ )نیوپایپ ٣٣۵٠٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۶۵( ١۵٠١٢ )نیوپایپ ۴٢۵٠٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٧۵( ١۵٠٢٢ )نیوپایپ ۵٠۵٠٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٩۵( ١۵٠١۴ )نیوپایپ ۶۵٠٠٠٠٠
جعبه کلکتور ٨۵*۴۵( ١۵٠١۶ )نیوپایپ ۵۶٠٠٠٠٠
کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٣( ١/٢x١()١٢٧٢٣ )نیوپایپ ١١٢٣۴۶١٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۴( ١/٢x١()١٢٧٢۴ )نیوپایپ ١۴٨٢٧٣۶٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۵(١/٢x١()١٢٧٢۵ )نیوپایپ ١٨١۵۶۵٩٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۶(١/٢x١()١٢٧٢۶ )نیوپایپ ٢١٧٠٣٣٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٧( ١/٢x١()١٢٧٢٧ )نیوپایپ ٢۵۶٢٣٢٢٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٨( ١/٢x١()١٢٧٢٨ )نیوپایپ ٢٩١٣٨٨٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣( ١/٢x١()١٢٨٢٣ )نیوپایپ ١٠۴۶٨۴۶٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۴( ١/٢x١()١٢٨٢۴ )نیوپایپ ١٣٨٨٧٩۶٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۵( ١/٢x١()١٢٨٢۵ )نیوپایپ ١٧٢٧۶١١٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶( ١/٢x١()١٢٨٢۶ )نیوپایپ ٢٠۶٢٨۵٩٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧( ١/٢x١()١٢٨٢٧ )نیوپایپ ٢٣۶١۵٣١٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨( ١/٢x١()١٢٨٢٨ )نیوپایپ ٢٧۵٢۶٣۵٠
کلکتورb ٢( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٢ )نیوپایپ ۶٢٣١٣٠
کلکتورb ٣( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٣ )نیوپایپ ٩٣۴۶٩٠
کلکتورb ۴( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۴ )نیوپایپ ١٢١٨۵۶٠
کلکتورb ۵( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۵ )نیوپایپ ١۵٢٣٢١٠
کلکتورb ٢( ١/٢x١( )١٢۵٢٢ )نیوپایپ ٧۴٠٣۶٠
کلکتورb ٣( ١/٢x١( )١٢۵٢٣ )نیوپایپ ١٠٨١٠٩٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١( )١٢۵٢۴ )نیوپایپ ١۴۴٧٣٣٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١( )١٢۵٢۵ )نیوپایپ ١٧٩٣١٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١( )١٢۵٢۶ )نیوپایپ ٢١۵١٣٧٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١( )١٢۵٢٧ )نیوپایپ ٢۵٠٨٨٣٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١( )١٢۵٢٨ )نیوپایپ ٢٨۶۶۵٩٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١( )١٢۵٢٩ )نیوپایپ ٣١۵٣٨٧٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١( )١٢۵٣٠ )نیوپایپ ٣۶۶٢٠٨٠
کلکتورb ١١(١/٢x١()١٢۵٣١ )نیوپایپ ٣٨١۴۶۴٠
کلکتورb ١٢(١/٢*١()١٢۵٣٢ )نیوپایپ ۴١۶١٠٧٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١( )١٢۵٣٣ )نیوپایپ ١٩١٩٠٠٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١( )١٢۵٣۴ )نیوپایپ ٢۴۴۴٧۴٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١( )١٢۵٣۵ )نیوپایپ ٣٢٧۵١۶٠
کلکتورb ۶(٣/۴x١( )١٢۵٣۶ )نیوپایپ ٣٣٣٧٢۶٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۴ )نیوپایپ ٢٠٧٩٨١٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴۵ )نیوپایپ ٢۵٩٨۶٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۶ )نیوپایپ ٣٠۴٩٠٠٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴٧ )نیوپایپ ٣۵۵۶٣۴٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٨ )نیوپایپ ۴١۵۴۶٩٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٩ )نیوپایپ ۴۵٧١۴۶٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۵٠ )نیوپایپ ۵٠٨٠۴۴٠
کلکتورb ١١( ١/٢x١١/۴()١٢۵۵١)نیوپایپ ۵۵٨٩۴٣٠
کلکتورb ١٢(١/٢x١١/۴()١٢۵۵٢)نیوپایپ ۶٢٣٣٢٢٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵٣ )نیوپایپ ٢۴۶٢٢۵٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۴ )نیوپایپ ٣٢١۴٠۶٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۵ )نیوپایپ ٣٩۶٧٧٣٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۶ )نیوپایپ ۴٧٢٩٣۵٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۴ )نیوپایپ ۴٣۴٣٧١٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۵ )نیوپایپ ۵٧۶٨٣٣٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۶ )نیوپایپ ۶٩٢١٢۵٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٧ )نیوپایپ ٨٠٧٣٧١٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٨ )نیوپایپ ٩٢٢۶٧١٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٩ )نیوپایپ ١٠٣٧٩٠٢٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۴ )نیوپایپ ۴٧٢٨١۶٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۵ )نیوپایپ ۵٩٠٨٨۶٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۶ )نیوپایپ ۶٩٢٢٩۵٠
کلکتورb ٧( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٧ )نیوپایپ ٨٠٧۵٩٩٠
کلکتورb ٨( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٨ )نیوپایپ ٩٢٢٨٩۶٠
کلکتورb ٩( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٩ )نیوپایپ ١٠٣٨١٣۵٠
کلکتور فورجىb ٢( ١/٢x١( )١٢۴٢٢ )نیوپایپ ۵۶٢۶٠٠
کلکتور فورجىb ٣( ١/٢x١( )١٢۴٢٣ )نیوپایپ ٨١۵٧۵٠
کلکتور فورجىb ۴( ١/٢x١( )١٢۴٢۴ )نیوپایپ ١٠٨٧٩٣٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٢(١/٢x١( )١٢۴٣٢ )نیوپایپ ١٢١١٠٨٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣(١/٢x١( )١٢۴٣٣ )نیوپایپ ١٨١۶۶٠٠
کلکتورمدولاررفت و برگشت باوالوکوپلىb ۴(١/٢x١( )١٢۴٣۴ )نیوپایپ ٢۴٢٢١٣٠
کلکتورمدولاررفت و برگشت باوالوکوپلىb ۵(١/٢x١( )١٢۴٣۵ )نیوپایپ ٣٠٢٧۶٧٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶(١/٢x١( )١٢۴٣۶ )نیوپایپ ٣۶٣٣٢٠٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧(١/٢x١( )١٢۴٣٧ )نیوپایپ ۴٢٣٨٧٢٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨(١/٢x١( )١٢۴٣٨ )نیوپایپ ۴٨۴۴٢۶٠
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئىmm ٢٨٠( ١٢۴۵١ )نیوپایپ ۴٨۵٧٠
صفحه نصب ١۵٣( ١٢۴١٠ )نیوپایپ ٣٣٣۴٠
صفحه نصب ٢٨٠( ١٢۴١١ )نیوپایپ ۴۶۴۴٠
صفحه نصب ۵٠٠( ١٢۴١٢ )نیوپایپ ٩۶۶۴٠
صفحه نصب زیر پکیج( ١٢۴۵٢ )نیوپایپ ٨٢۴٩٠
حلقه استیل پرسى ١۶( ۴٠١١٠ )نیوپایپ ٧٠۴٢٠
حلقه استیل پرسى ٢٠( ۴٠١١٢ )نیوپایپ ١٠٣۶٩٠
حلقه استیل پرسى ٢۵( ۴٠١١۴ )نیوپایپ ١٩٨٩٢٠
حلقه استیل پرسى ٣٢( ۴٠١١۶ )نیوپایپ ٢٣۶٧١٠
حلقه استیل پرسى ۴٠( ۴٠١١٨ )نیوپایپ ٣٢٢۶٧٠
حلقه استیل پرسى ۵٠( ۴٠١٢٠ )نیوپایپ ۴١٠٠۵٠
حلقه استیل پرسى ۶٣( ۴٠١٢٢ )نیوپایپ ۶١٢٧٧٠
اورینگ ١۶( ۴٠٢١٠ )نیوپایپ ٣٠۶٠
اورینگ ٢٠( ۴٠٢١٢ )نیوپایپ ۵١۴٠
اورینگ ٢۵( ۴٠٢١۴ )نیوپایپ ۶۴٢٠
اورینگ ٣٢( ۴٠٢١۶ )نیوپایپ ٨۶٠٠
اورینگ ۴٠( ۴٠٢١٨ )نیوپایپ ٩٠۵٠
اورینگ ۵٠( ۴٠٢٢٠ )نیوپایپ ١٣٧۵٠
اورینگ ۶٣( ۴٠٢٢٢ )نیوپایپ ٢۴٠۵٠
اورینگ ١/٢( ۴٠٢٣٠ )نیوپایپ ٣٩٠٠
اورینگ ١( ۴٠٢٣۴ )نیوپایپ ٩۴۴٠
ترموستات اتاقى تک فصل مکانیکى ٢٢٠ ولت( ۶۵٧١٨ )نیو پایپ ٢١۶٠٠٠٠
ترموستات اتاقى تک فصل دیجیتالى ٢٢٠ ولت( ۶۵٧١٩ )نیو پایپ ٨٠٠٠٠٠٠
ترموستات اتاقى مکانیکى ٢٢٠ ولت(cwt ۶۵٧٢۶ )نیو پایپ ۵۶٠٠٠٠٠
پیچ هوا گیرى دستى( ١٢۶١٠ )نیوپایپ ۴۶٧۵٠

مطالب و مقالات نیوپایپ

نیوپایپ , معرفی سیستم گرمایش از کف

نیوپایپ , معرفی سیستم گرمایش از کف

همه ما دوست داریم در جایی که زندگی یا کار می کنیم دمای مناسبی را تجربه کنیم. انسان نمی تواند دمای بسیار پایین و یا بسیار بالا را بدون داشتن تجهیزات خاص تحمل کند.حال حتی اگر بتواند در این دماهای
نیوپایپ ; معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

نیوپایپ ; معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

معرفی محصولات نیوپایپ محصولات نیوپایپ دامنه گسترده و متنوعی از انواع لوله‌های ۵ لایه ای، انواع سه راهی ها، زانویی، مغزی، تبدیل، رابط و درپوش را شامل می‌شود. این محصولات در انواع پرسی یا فشاری و کوپلی یا رزوه‌ای تولید

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید