معرفی محصولات نیوپایپ با لیست قیمت جدید

برند نیوپایپ

نیوپایپ لیست قیمت و توضیح محصولات

نیوپایپ، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

لوله ۵ لایه نیوپایپ (محصولی از صنایع گیتی پسند) اولین و تنها لوله اتصالات ۵ لایه سایز ۱۶ تا ۳۲ و ۴۰ به بالا در ایران میباشد. لوله‌های ۵ لایه بسیار سریعتر و ساده تر از لوله های گالوانیزه و تک لایه اجرا میشوند.

اتصالات لوله های ۵ لایه از دو نوع اتصالات پرسی و اتصالات کوپلی است. موارد مصرف آن آبرسانی، گرمایش از کف و رادیاتور میباشد.

بازرگانی کشیشی معتبرترین ارائه کننده تاسیسات مکانیکی ساختمان تمامی محصولات نیوپایپ را با نازل ترین قیمت مشابه درب کارخانه ارائه میکند. میتوانید در ادامه لیست قیمت نیوپایپ و توضیحات محصولات آنرا مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۷
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های پوشیت – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۳۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "نیوپایپ"

لیست قیمت نیوپایپ
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش نیوپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات نیوپایپ

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله پنج لایه ١۶( )PEX – AL – PEX( ٩١٢١۶ )نیوپایپ ۵٠٩۶٠
لوله پنج لایه ٢٠( )PEX – AL – PEX( ٩١۶٢٠ )نیوپایپ ٨۴٠۵٠
لوله پنج لایه ٢۵( )PEX – AL – PEX( ٩٢٠٢۵ )نیوپایپ ١۵۴۵٠٠
لوله پنج لایه ٣٢( )PEX – AL – PEX( ٩٢۶٣٢ )نیوپایپ ٢٢۴۴٠٠
لوله پنج لایه ۴٠( )PEX – AL – PEX( ٩٣٢۴٠ )نیوپایپ ۵٠۵٩٠٠
لوله پنج لایه ۵٠( )PEX – AL – PEX( ٩۴١۵٠ )نیوپایپ ۶۵٧٩٠٠
لوله پنج لایه ۶٣( )PEX – AL – PEX( ٩۵١۶٣ )نیوپایپ ٨٢٨١٠٠
زانوئى دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴( ١٠۵١٢ )نیوپایپ ٢۵٣۴۶٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ١۶( ۶١۶١٠ )نیوپایپ ٢١٢٠٢٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ٢٠( ۶١۶١۴ )نیوپایپ ٢۶٨٧٠٠
زانو دیوارى کوپلى٣/۴*٢۵( ۶١۶١٨)نیوپایپ ۴٢٢٢۶٠
زانو کوپلى ١۶( ۶٠۴١٠ )نیوپایپ ٢۵٩۵٣٠
زانو کوپلى ٢٠( ۶٠۴١٢ )نیوپایپ ٢٩٣٣۶٠
زانو کوپلى ٢۵( ۶٠۴١۴ )نیوپایپ ۵٠٢۶٩٠
زانو کوپلى ٣٢( ۶٠۴١۶ )نیوپایپ ٧٣۵۴٨٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x١۶(۶٠۵١٠ )نیوپایپ ٢١٢۴٩٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x٢٠(۶٠۵١٢ )نیوپایپ ٢٢٩٩۶٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۵١۴ )نیوپایپ ٢۶٠٨۶٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢۵( ۶٠۵١٨ )نیوپایپ ٣٢۶۵۴٠
زانو روپیچ کوپلى١x٢۵( ۶٠۵٢٠ )نیوپایپ ٣٣٨٩۴٠
زانو روپیچ کوپلى١x٣٢( ۶٠۵٢٢ )نیوپایپ ۵٩٣۴٠٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x١۶(۶٠٩١٠ )نیوپایپ ٢۶٧۶٣٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠٩١۴ )نیوپایپ ٣۴۶١٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٠۵١٠ )نیوپایپ ١٩۵٧٧٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٠۵١٢ )نیوپایپ ٢۴٧٧۴٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٠۵١۴ )نیوپایپ ٣۶۴٨۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٠۵١۶ )نیوپایپ ۴٧٣٩۴٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٠۵١٨ )نیوپایپ ٢٠٠٠۶٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٠۵٢٠ )نیوپایپ ٢٩٧۶٩۴٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۶٣( ٢٠۵٢٢ )نیوپایپ ۵۶٧١٩١٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x١۶( ٢٠٩١٠ )نیوپایپ ٢٧۵٠۴٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x١۶( ٢١٠١٠ )نیوپایپ ٢٨۴٠٩٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x٢٠( ٢٠٩١۴ )نیوپایپ ٣١۶٣١٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢١٠١۴ )نیوپایپ ٣۴۵۴٧٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x١۶( ٢١۶١٠ )نیوپایپ ١۶٢۵٧٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢١۶١۴ )نیوپایپ ٢٢٢۴٨٠
زانوئى پرسى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢١۶١٨ )نیوپایپ ۴۶۶۵۶٠
زانوئى پرسى دیوارى ١x٣٢( ٢١۶٢٢ )نیوپایپ ۵٢۴٢۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۵١٠ )نیوپایپ ١٧۶٢۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۵١۴ )نیوپایپ ٢۵٨٨٢٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۵١٨ )نیوپایپ ٣٣٣٣١٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٣٠۵٢٠ )نیوپایپ ۴۵٩٣١٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٣٠۵٢٢ )نیوپایپ ۴٨٧۴۵٠
سه راهى کوپلى ١۶( ۶٠٧١٠ )نیوپایپ ٢٩٧٢۶٠
سه راهى کوپلى ٢٠( ۶٠٧١٢ )نیوپایپ ۴٢٣٠٧٠
سه راهى کوپلى ٢۵( ۶٠٧١۴ )نیوپایپ ۵٧۶۵٨٠
سه راهى کوپلى ٣٢( ۶٠٧١۶ )نیوپایپ ٩۶۶١٨٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x١۶( ۶٠٧۴٠ )نیوپایپ ٢۵۴۶٩٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ١۶x١۶x٢٠( ۶٠٧۴٢ )نیوپایپ ٢۶۴١٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢٠x١۶x٢٠( ۶٠٧۴۴ )نیوپایپ ٣٨٣٢۴٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x٢٠( ۶٠٧۴۶ )نیوپایپ ٣۶٣٨١٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x١۶x٢۵( ۶٠٧۴٩ )نیوپایپ ۴٩٩۴۵٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x١۶x٢۵( ۶٠٧۵٠ )نیوپایپ ۴٩٧٣٧٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵٢ )نیوپایپ ۴۵۵٨٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵۴ )نیوپایپ ۴٧٨٩٨٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x١۶x٣٢( ۶٠٧۵٨ )نیوپایپ ٨٠٩٨٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x٢٠x٣٢(۶٠٧۶٠ )نیوپایپ ٧٧٢۴٧٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢۵*٢۵*٣٢(۶٠٧۶٢ )نیوپایپ ٧٢٣٠٩٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٣١٠ )نیوپایپ ٣۴۶٠٨٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٣١۴ )نیوپایپ ۴٢۵٢٢٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶ x١/٢x١۶(۶١۵١٠ )نیوپایپ ٣٠١٧۶٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ٢٠x١/٢x١۶( ۶١۵١٢ )نیوپایپ ۴٢٩۶۶٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶١۵١۴ )نیوپایپ ٣۴٠٩٣٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ١۶x١/٢x٢٠( ۶١۵١۶ )نیوپایپ ٣٨۴٣۴٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٧١٠ )نیوپایپ ٣٢٢۵٣٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٧١۴ )نیوپایپ ٣۶٨۵۴٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶٠٨۶٢)نیوپایپ ٣٧٢۵۴٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢۵x٣/۴x٢۵( ۶٠٨۶٨ )نیوپایپ ۶۵٨٣٣٠
سه راه دیوارى موازى کوپلى ١۶*١/٢*١۶(۶١٨١٠)نیوپایپ ۵۵٣٨٨٠
سه راهى دیوارى موازى تبدیلى کوپلى ١۶*١/٢*٢٠( ۶١٨١٢)نیوپایپ ۶١٣١۶٠
سه راهى پرسى ١۶( ٢٠٧١٠ )نیوپایپ ٢٢۴۶۵٠
سه راهى پرسى ٢٠( ٢٠٧١٢ )نیوپایپ ٣٠٧۶۴٠
سه راهى پرسى ٢۵( ٢٠٧١۴ )نیوپایپ ۵۵٣١٩٠
سه راهى پرسى ٣٢( ٢٠٧١۶ )نیوپایپ ٧٠۶٩٢٠
سه راهى پرسى ۴٠( ٢٠٧١٨ )نیوپایپ ٢٧١۶۵٩٠
سه راهى پرسى ۵٠( ٢٠٧٢٠ )نیوپایپ ۴٩٨٣٢٩٠
سه راهى پرسى ۶٣( ٢٠٧٢٢ )نیوپایپ ٧٣٩٢۵٧٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٠٧۴٠ )نیوپایپ ٣١۴٠٢٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٠٧۴٢ )نیوپایپ ٢۴٩۶٢٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٠٧۴۴ )نیوپایپ ٢۶۶٨۵٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٠٧۴۶ )نیوپایپ ٣۵٧٩٧٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٨ )نیوپایپ ٣٧۶۵٠٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٩ )نیوپایپ ۴٠٢١۶٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٠٧۵٠ )نیوپایپ ٣٨٢٧١٠
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵٢ )نیوپایپ ۴٢٨٠٢٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵۴ )نیوپایپ ۴٧٠۵٠٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٧ )نیوپایپ ۴٩٨١٨٠
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٨ )نیوپایپ ۵۶٣٣۶٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٠٧۶٠ )نیوپایپ ۶١٨٧۶٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶٢ )نیوپایپ ۵٧٣٠۶٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶۴ )نیوپایپ ۶۴٣۵٣٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٠٧٧٠ )نیوپایپ ٢٣٣۵٩۶٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٠٧٧٣ )نیوپایپ ٢۴٠٢٨١٠
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧۶ )نیوپایپ ٢٣٠۴٩٢٠
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧٩ )نیوپایپ ٢۶٩۵٩۴٠
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٠٧٨٢ )نیوپایپ ٣١۴١۶٠٠
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٠٧٨۴ )نیوپایپ ٣٢۶۴۵۴٠
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٠٧٨۶ )نیوپایپ ٣۵۵١۴۶٠
سه راهى پرسى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٠٧٩٠ )نیوپایپ ۵۵٨٩٩۵٠
سه راهى پرسى ۶٣x٣٢x۶٣(٢٠٧٩٢ )نیوپایپ ۵٨٣٢١١٠
سه راهى پرسى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٠٧٩۴ )نیوپایپ ۵٩٩٨٩١٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١١١٠ )نیوپایپ ٣۵٠٣٩٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١١١۴ )نیوپایپ ۴٠٣۵٨٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١٣١٠ )نیوپایپ ٣۵١٣١٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٣١۴ )نیوپایپ ۴۴٧۵٣٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١۵١٠ )نیوپایپ ٢٣١٢٩٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶( ٢١۵١٢ )نیوپایپ ٣٠٧۵٢٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶ طرح( b ٢١۵١١ )نیوپایپ کنسللللللللللللللللللللل ٣٠۴۵٨٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١۵١۴ )نیوپایپ ٣٢٩٢٢٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x٢٠( ٢١۵١۶ )نیوپایپ ٣١٨٣٧٠
سه راهى پرسى دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١٧١٠ )نیوپایپ ٣۵٨۵٧٠
سه راهى پرسى دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٧١۴ )نیوپایپ ۴۵٧٢۶٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ١۶* ١/٢* ١۶( ٢١٨١٠ )نیوپایپ ۵٠۶۵۴٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ٢٠* ١/٢ * ٢٠( ٢١٨١۴ )نیوپایپ ۶٢۶۴١٠
سه راهى پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٣٠٧۶٠ )نیوپایپ ٢٨۴١٩٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٣٠٧۶٢ )نیوپایپ ٣۵٢٢٨٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٣٠٧۶۶ )نیوپایپ ۴۵٨٨٣٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٣٠٧۶٨ )نیوپایپ ۵٩٢۵۵٠
سه راهى پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٣٠٧٧٢ )نیوپایپ ۶٩٠۴٢٠
سه راهى پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٣٠٧٧۶ )نیوپایپ ٢١۵٢١٨٠
سه راهى پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٣٠٧٨٠ )نیوپایپ ٢٨٩٣٣١٠
چپقى دنده اى ١/٢( ١٠۶١٠ )نیوپایپ ١٧٩۶٨٠
چپقى دنده اى ٣/۴( ١٠۶١٢ )نیوپایپ ٣١٣۵٨٠
چپقى دنده اى ١( ١٠۶١۴ )نیوپایپ ۴١٣٧۶٠
چپقى مخصوص هواگیرى  ١/٢* ١( ١٠۶١۶ )نیوپایپ ٢٣۴٢٩٠
چپقى کوپلى ١/٢x١۶(۶٠۶١٠ )نیوپایپ ٢١٩۶۵٠
چپقى کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠۶١٢ )نیوپایپ ٢١۶۵٣٠
چپقى کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۶١۴ )نیوپایپ ٢٧٧٢١٠
چپقى کوپلى ٣/۴x ٢۵( ۶٠۶١٨ )نیوپایپ ٣۵٧٧۵٠
چپقى کوپلى ١x٢۵(۶٠۶٢٠ )نیوپایپ ۴۶٣٩٨٠
چپقى کوپلى ١x٣٢(۶٠۶٢٢ )نیوپایپ ۵٨٩٩٨٠
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٣٠۶١٠ )نیوپایپ ٢١٢١٠٠
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠۶١٢ )نیوپایپ ٢۴۴٠٩٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٣٠۶١۴ )نیوپایپ ٢٩١۶٠٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠۶١٨ )نیوپایپ ٢٨١٢۵٠
چپقى پرسى ١x٢۵( ٣٠۶٢٠ )نیوپایپ ٣٩۵٠٩٠
چپقى پرسى ١x٣٢( ٣٠۶٢٢ )نیوپایپ ۵١٣۴٧٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۴٠( ٣٠۶٢۶ )نیوپایپ ١٩۵٠٩۵٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۵٠( ٣٠۶٣٠ )نیوپایپ ٢٩٩٩٣٨٠
مغزى دنده اى ١/٢( ١٠١١٠ )نیوپایپ ٨٢٧٢٠
مغزى دنده اى ٣/۴( ١٠١١٢ )نیوپایپ ١۵۶۶٢٠
مغزى  دنده اى ١( ١٠١١۴ )نیوپایپ ٢۴٧۶۴٠
مغزى  دنده اى ١/۴ ١( ١٠١١۶ )نیوپایپ ٢١۴٣٩٠
مغزى  دنده اى ١/٢ ١( ١٠١١٨ )نیوپایپ ٢٣۶٩٣٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١/٢( ١٠٢١٠ )نیوپایپ ١١۴۵٩٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١( ١٠٢١٢ )نیوپایپ ٢٣٠۴۶٠
بوشن پرسى ١۶( ٢٠١١٠ )نیوپایپ ١٣١٧۶٠
بوشن پرسى ٢٠( ٢٠١١٢ )نیوپایپ ١٧٧٨٩٠
بوشن پرسى ٢۵( ٢٠١١۴ )نیوپایپ ٢۶۶۵٧٠
بوشن پرسى ٣٢( ٢٠١١۶ )نیوپایپ ٣٧٣١١٠
بوشن پرسى ۴٠( ٢٠١١٨ )نیوپایپ ١۴٢٧٠٢٠
بوشن پرسى ۵٠( ٢٠١٢٠ )نیوپایپ ٢٣۴٩٠٧٠
بوشن پرسى ۶٣( ٢٠١٢٢ )نیوپایپ ٣٧٠٣٨٠٠
بوشن پرسى ١۶x٢٠( ٢٠٢١٠ )نیوپایپ ١۵۵٨٣٠
بوشن پرسى ١۶x٢۵( ٢٠٢١٢ )نیوپایپ ٢٢٠٩٢٠
بوشن پرسى ٢٠x٢۵( ٢٠٢١۴ )نیوپایپ ٢۴٩۶۵٠
بوشن پرسى ٢٠x٣٢( ٢٠٢١۶ )نیوپایپ ٢۵۶٣۵٠
بوشن پرسى ٢۵x٣٢( ٢٠٢١٨ )نیوپایپ ٣١٣٣٧٠
بوشن پرسى ٢۵x۴٠( ٢٠٢٢٢ )نیوپایپ ١٢٣٣۶۵٠
بوشن پرسى ٣٢x۴٠( ٢٠٢٢۴ )نیوپایپ ١٣٣٨٣٢٠
بوشن پرسى ٣٢x۵٠( ٢٠٢٢۶ )نیوپایپ ١۴۴٠٩۵٠
بوشن پرسى ۴٠x۵٠( ٢٠٢٢٨ )نیوپایپ ١۵٩۵٧۴٠
بوشن پرسى ۴٠x۶٣( ٢٠٢٣٢ )نیوپایپ ٣١٠۵٩٨٠
بوشن پرسى ۵٠x۶٣( ٢٠٢٣۴ )نیوپایپ ٣٢٩٣۵٩٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠٢١٠ )نیوپایپ ١١٧٩۶٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠٢١٢ )نیوپایپ ١۶٢۴٧٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠٢١۴ )نیوپایپ ٢١٩٣۴٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢۵( ٣٠٢١۶ )نیوپایپ ٢٣١٨٩٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠٢١٨ )نیوپایپ ٢۶۵٩٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٢۵( ٣٠٢٢٠ )نیوپایپ ٣۶٧۴۶٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٣٢( ٣٠٢٢٢ )نیوپایپ ٣٩٧١۶٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠٢٢۴ )نیوپایپ ٨٣۵٨٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x۴٠( ٣٠٢٢٨ )نیوپایپ ٢٠٨٢٢٨٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠٢٣٢ )نیوپایپ ٢٣٢٢۵۴٠
بوشن پرسى روپیچ ٢x۶٣( ٣٠٢٣۶ )نیوپایپ ٣۶۶٣٩٢٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۴١٠ )نیوپایپ ١۵٩٢٩٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠۴١٢ )نیوپایپ ١٧٣۴٠٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۴١۴ )نیوپایپ ٢٢۶٨٩٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۴١٨ )نیوپایپ ٢٧٨٠١٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٢۵( ٣٠۴٢٠ )نیوپایپ ٣٨۵٩٣٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٣٢( ٣٠۴٢٢ )نیوپایپ ۴٣۵۴٨٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠۴٢۴ ) نیوپایپ ٩٣۴٩٧٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۴٠( ٣٠۴٢٨ ) نیوپایپ ٢٠٩٨٣۶٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠۴٣٢ ) نیوپایپ ٢٣١٩۶١٠
بوشن پرسى توپیچ ٢x۶٣( ٣٠۴٣۶ ) نیوپایپ ٣٩۴٢٢٧٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠١٠٨ )نیوپایپ ١۴۴٧٠٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠١١٠ )نیوپایپ ١٧۴٧۵٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴ x ٢٠( ۵٠١١٢ )نیوپایپ ٢١۴٩۵٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠١١۴ )نیوپایپ ٢۴٣٢۵۵
رابط روپیچ کوپلى ١x ٢۵(  ۵٠٢٢٠ )نیوپایپ ٣٩٨۵٩٣
رابط توپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠١١٨ )نیوپایپ ۴۵٣٨۵٧
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠٢٠٨ )نیوپایپ ١٣۴٨۴١
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠٢١٠ )نیوپایپ ١٨٣٧٨٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠٢١٢ )نیوپایپ ٢۶۴٧٣۴
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢٠( ۵٠٢١۵ )نیوپایپ ٢٠٩٣٧١
رابط روپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠٢١٨ )نیوپایپ ۴٠۴۴۴٧
بوشن کوپلى ١۶x١۶( ۶٠١١٠ )نیوپایپ ١٩٩٩٠٠
بوشن کوپلى ٢٠x ٢٠( ۶٠١١٢ )نیوپایپ ٢۶١٨۴٠
بوشن کوپلى ٢۵x ٢۵( ۶٠١١۴ )نیوپایپ ۴٠١۶۶٠
بوشن کوپلى ٣٢x ٣٢( ۶٠١١۶ )نیوپایپ ۶١٣٣٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢( ١٢٢١٠ )نیوپایپ ٧۶٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ٣/۴( ١٢٢١۴ )نیوپایپ ١۴٣۵٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١(١٢٢١٨)نیوپایپ ٢٢٣۴٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢( ١٢٢١٢ )نیوپایپ ٧۶٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ٣/۴( ١٢٢١۶ )نیوپایپ ١۴٣۵٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١(١٢٢٢٠)نیوپایپ ٢٢٣۴٠
درپوش پلاستیکى ١/٢( ١٢٢۵٠ )نیوپایپ ٣٢۵٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ١/٢( ١٢٢٧٠ )نیوپایپ ۵٨٣٠
درپوش فلزى ٣/۴( ١٢۵٩١ )نیوپایپ ١۵٩٧١٠
درپوش فلزى ١( ١٢۵٩٢ )نیوپایپ ١۴١٠۶٠
درپوش فلزى ١ مخصوص کلکتور مدولار( ١٢۵٩٣ )نیوپایپ ١٣۴٩۶٠
درپوش فلزى ١/۴ ١( ١٢۵٩۴ )نیوپایپ ٢٣٢٣٩٠
درپوش فلزى ١/٢ ١( ١٢۵٩۵ )نیوپایپ ٢۵٣۵۶٠
درپوش هواگیرى کلکتور ١( ١٢۶٠٠ )نیوپایپ ١۴٣٩٩٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى١/٢ * ١/٢ ١( ١٢۶٠۵ )نیوپایپ ٢٣۶٢۶٠
درپوش فلزى تبدیلى ١/٢ * ١/۴ ١( ١٢۶٠٣)نیوپایپ ٢٠۵۵٢٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/۴ ١( ١٢۶٠٢ )نیوپایپ ٢۴٧٨٣٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/٢ ١( ١٢۶٠۴)نیوپایپ ٢۶٠١۵٠
درپوش پرسى ١۶( ٢١٩١٠ )نیوپایپ ٨٧٠٢٠
درپوش پرسى ٢٠( ٢١٩١٢ )نیوپایپ ١٣١٧٨٠
درپوش پرسى ٢۵( ٢١٩١۴ )نیوپایپ ١٢۵٩٨٠
درپوش پرسى ٣٢( ٢١٩١۶ )نیوپایپ ٢٠٩٧٢٠
درپوش پرسى ۴٠( ٢١٩١٨ )نیوپایپ ۵٧۴١٩٠
درپوش پرسى ۵٠( ٢١٩٢٠ )نیوپایپ ٧١٧١١٠
درپوش پرسى ۶٣( ٢١٩٢٢ )نیوپایپ ٨٨١٩۵٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x١۶( ٣٠٨١٠ )نیوپایپ ٢٠٣٩٩٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠٨١۶ )نیوپایپ ٣٠۶٣۶٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠٨٢٠ )نیوپایپ ۴٧٣٢۵٠
مهره ماسوره پرسى ١x٣٢( ٣٠٨٢۴ )نیوپایپ ۶۴٨٧۶٠
مهره ماسوره پرسى ١/۴ ١x۴٠( ٣٠٨٢٨ )نیوپایپ ٢٠٣١٩۶٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢ ١x۵٠( ٣٠٨٣۶ )نیوپایپ ٢۵۶۶٩۵٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ١۶ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٠ )نیوپایپ ١٠٢۴٩٨
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٢ )نیوپایپ ٢٠۶٩١٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢١ )نیوپایپ ١٧٧٩٣۵
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢٠( ۶٠٢١٠ )نیوپایپ ٢۴١١٠٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢۵( ۶٠٢١٢ )نیوپایپ ٢٨٧٠۶٠
بوشن تبدیل کوپلى٢٠x٢۵( ۶٠٢١۴ )نیوپایپ ٣١٧۴٧٠
بوشن تبدیل کوپلى٢۵x٣٢( ۶٠٢١٨ )نیوپایپ ۵٣٧٩٢٠
بست ١۶( ١٢١١٠ )نیوپایپ ٢۴٨٠
بست ٢٠( ١٢١١٢ )نیوپایپ ٢٧٧٠
بست ٢۵( ١٢١١۴ )نیوپایپ ٣١٣٠
بست ٣٢( ١٢١١۶ )نیوپایپ ۵۵۶٠
بست زوج ١۶( ١٢١۵٠ )نیوپایپ ۴٣۵٠
بست زوج ٢٠( ١٢١۵٢ )نیوپایپ ۴۴٠٠
بست زوج ٢۵( ١٢١۵۴ )نیوپایپ ۵١٣٠
بست خاردار ١۶( ١٢١۶٠ )نیوپایپ ٩۵٠
والو کلکتورى توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠١ )نیوپایپ ٣۵٩٣۴۵
شیر کلکتورى کوپلى یکسر روپیچ دسته پروانه اى ٣/۴* ٢۵ آبى و قرمز(٣۵٠٠٨)نیوپایپ ۶٠١٢٩٢
والو یکسر روپیچ کوپلى١*٢۵ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٠ )نیوپایپ ٨٧٢٢٧۶
والو یکسر کوپلى ١*٣٢ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٢ )نیوپایپ ٩۵٣٧۴٢
والو ورودى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١۶ )نیوپایپ ٣٨۵٢١۵
والو خروجى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١٨ )نیوپایپ ٣٢۴۶٩٠
شیر کلکتورى دو سر مغزى SGP ١/٢- آبى و قرمز(٣۵٠٢٠ )نیوپایپ ٣٠۵٢١٧
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ١۶ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢٢  )نیوپایپ ٣١۴۵٢۶
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢۴ )نیوپایپ ٣۶٠١۵٠
شیر کلکتورى دو سر مغزى SGP ٣/۴- آبى و قرمز( ٣۵٠۴٠ )نیوپایپ ٣٨۴٧۵۶
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴٢ )نیوپایپ ۵١۵۵٢٣
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢۵ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴۴ )نیوپایپ ۵٩٩٧٩٨
والو کلکتورى کوپلى ١*٢۵sgp قرمز(٣۵٠۴۶ )نیوپایپ ٨۶٩٧۶٠
والو کلکتور کوپلى( sgp32x1 ٣۵٠۴٨ )نیوپایپ ٩۵۵٠۵٧
والو هواگیرى اتوماتیک ورودى ١/٢( ٣۵١١۶ )نیوپایپ ۵٨٨٧۶۶
والو هواگیرى کامل ١ بهمراه شیر تخلیه( ٣۵١١٨ )نیوپایپ ١٢۵٣٣۶٧
والو کوپلى ١/٢x١۶( ٣۵١٢٢ )نیوپایپ ٢۴۵۴۴۶
والو کوپلى ١/٢*٢٠(٣۵١٢۴ )نیوپایپ ٣١٢٢١۵
شیرکلکتور دوسر کوپلى ١۶*١۶طرح(B ٣۵١٣٢ )نیوپایپ ٣٨٧٨٨۴
والو دوسر کوپلى ٢٠(٣۵١٣۴ )نیوپایپ ۴۶٩٠٠۵
والو یکطرفه توپیچ ١/٢( sgp ٣۵٣١٠ )نیوپایپ ۵٠٠٣١۵
والو یکطرفه توپیچ ٣/۴( sgp ٣۵٣١٢ )نیوپایپ ۶۵٢١٨٩
والو زانویى  کوپلى ١ x٢۵ روپیچ نیوپایپ( ٣۵۴۵۴) ٨٨٧٩٣١
والو زانوئى کوپلى٣/۴*٢۵ روپیچ( ٣۵۴۵٣)نیوپایپ ۶٩٩۴٩٩
والو زانویى ١ x٣٢ نیوپایپ( ٣۵۴۵۶) ١٠٧٩۵١٧
والو دو سر تو پیچ ١/٢ اینچ دسته گازى( ٣۵۶٠٠ )نیوپایپ ٢٣٣۵۴۶
والو دو سر تو پیچ ٣/۴ اینچ دسته گازى( ٣۵۶٠٢ )نیوپایپ ٣٣٧٢٨۵
والو دو سر توپیچ دسته گازى ١ اینچ( ٣۵۶٠۴ )نیوپایپ ۵۵٣۵٢٢
والو دو سر تو پیچ ٣/۴ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٧١٢ )نیوپایپ ۴۵٣۶١٩
والو روپیچ توپیچ ٣/۴ اینچ دسته گازى( ٣۵٧٢٢ )نیوپایپ ۴٨٩۵۵١
والو روپیچ توپیچ دسته پروانه اى ١ اینچ( ٣۵٧٣۴ )نیوپایپ ٧١۵٠٧٧
والوتو پیچ  رو پیچ ١/٢ آبى و قرمز( ٣۵٨١۶ )نیوپایپ ٣٣٣٨٢٠
والوتو پیچ روپیچ ٣/۴ آبى و قرمز( ٣۵٨٢٠ )نیوپایپ ۴٧٧٠٢۴
والو پیسوار فیلتردار ٣/٨x١/٢طرح(  A٣۵٨۴٠ )نیوپایپ ٣٠٠۵١٨
والو پیسوار فیلتردار ١/٢x١/٢طرح(  A ٣۵٨۴٢ )نیوپایپ ٣٠٧۴٢۶
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP آبى(  ٣۵٨٩٠ )نیوپایپ ٧۶١۶٣٣
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP  قرمز( ٣۵٨٩٢ )نیوپایپ ٧٩٣٢۴٩
شیر استراینر ٣/۴( ٣۵٩۴٢ )نیوپایپ ٧۴۴۴٢٠
شیر کنار گذر( باى پس )١ اینچ( SGP ٣۵٢١۴ )نیوپایپ ٢٩۵١١١٩
نیو والو دوسر تو پیچ ١/٢(٣۵٢۶٢)نیوپایپ ٣٠٢٧٢٧
والو کلکتورى دوسر روپیچ ١/٢ اینچ با قابلیت نصب مهره پرسى دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٠ )نیوپایپ ٣١٨٢٢٩
شیر یکسر روپیچ کوپلى” ١/٢*١۶ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٢ )نیوپایپ ٣٣٧٠٢۵
شیر یکسر روپیچ کوپلى دسته پروانه اى ١/٢ * ٢٠( ٣۵٠٠۴)نیوپایپ ٣٨٩۴١۶
شیر دوسر روپیچ ( بادبى ١۵ )١/٢( ٣۵٠٧٠ )نیوپایپ ٣٣٣٧۴٣
نیو والو دوسر روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز( ٣۵٢۵٢)نیوپایپ ٢۶١۵٨۶
نیو والو توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز(٣۵٠٢١ )نیوپایپ ٣۵٧١٨٠
شیر استراینر توپیچ روپیچ ١/٢ نیوپایپ(٣۵٩٣٠) ۴٨٨١۵٩
شیر استراینر توپیچ روپیچ ٣/۴ نیوپایپ(٣۵٩٣٢) ٧٨٩۶٨۶
شیر استراینر دو سر توپیچ ١/٢ نیوپایپ(٣۵٩۴٠) ۴٩٨۶۶٨
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ١/٢( ۶١٣۶۶ )نیوپایپ ١٠۶۶٠٨۴
شیر قطع و وصل دوسر کوپلى ٢٠( ۶١٣۶٧ )نیوپایپ ١١۶٢٣۶٢
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ٣/۴( ۶١٣۶٨ )نیوپایپ ١١٩۵٠٠٠
شیر قطع و وصل دوسر کوپلى ٢۵( ۶١٣۶٩ )نیوپایپ ١۴١۴۶٢۶
شیرشبکه دو سر روپیچ ١/٢( ۶١۵۵٨ )نیوپایپ ۵٧۵۵٢۴
شیرشبکه روپیچ رزوه و کوپلى ١/٢x٢٠( ۶١۵۵٩ )نیوپایپ ٧٢٠۵۵۵
شیرشبکه دو سر روپیچ ٣/۴( ۶١۵۶٠ )نیوپایپ ٧٩٨۶٢۴
شیرشبکه روپیچ کوپلى ٣/۴x٢۵( ۶١۵۶١ )نیوپایپ ٩٧٧٣٩٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢(۶٩٠۶٠ )نیوپایپ ٩۶۵۶۵۶
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢x٢٠(۶٩٠۶١ )نیوپایپ ١٠٩١۵٣٢
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ٣/۴(۶٩٠۶٢ )نیوپایپ ١١٣٨٢۵۴
شیر حیاطى ٣/۴*١/٢(sgp ٣۵٩٠٠ )نیوپایپ ۴٢۴٨١٢
والو آبرسانى دو سر توپیچ ١/٢( ٣۵٨١٨ )نیوپایپ ٣۵٧۵۴۵
والو آبرسانى دو سر توپیچ ٣/۴( ٣۵٨٢٢ )نیوپایپ ۴٨٩٩٧٢
والو زانویى ٣/۴ x ١/٢ ٣۵۴۵٢(پشت لباسشویى ) نیوپایپ ٢۶٠۴٨٨
روپیچ توپیچ ١/٢( ١٠٣١٠ )نیوپایپ ١٠٩٠٧٠
روپیچ توپیچ ٣/۴( ١٠٣١٢ )نیوپایپ ١۴۶٣٩٠
روپیچ توپیچ ١( ١٠٣١۴ )نیوپایپ ٢۴۶٨١٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١٠(١٠٣١٨)نیوپایپ ۴۵٩٩٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١۵(١٠٣٢٠)نیوپایپ ۶٠٩١٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٢۵(١٠٣٢٢)نیوپایپ ٨٢٠۴٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٣٠(١٠٣٢۴)نیوپایپ ٨٩۵٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۴٠(١٠٣٢۶)نیوپایپ ١٠٧۴٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۵٠(١٠٣٣٠)نیوپایپ ١۴۵۴٣٠
روپیچ توپیچ ١/٢روپیچx ٣/۴ توپیچ( ١٠۴٠۶ )نیوپایپ ١۴۶۵٢٠
روپیچ توپیچ ١/٢تو پیچx ٣/۴ روپیچ( ١٠۴٠٨ )نیوپایپ ٨٨٨٢٠
روپیچ ٣/۴ x توپیچ ١( ١٠۴١٠ )نیوپایپ ١٨۵١٧٠
روپیچ ١ x توپیچ ١/٢( ١٠۴۴٨ )نیوپایپ ٩۶٠۵٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۵٠ )نیوپایپ ١٧٩٣۴٠
توپیچ ١ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵٢ )نیوپایپ ١۵٣٠٠٠
توپیچ ٣/۴ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵۴ )نیوپایپ ١٨۴۵٩٠
فوم ١۶( ١٣٠١٠ )نیوپایپ ۶١۶٠
فوم ٢٠( ١٣٠١٢ )نیوپایپ ٧۵١٠
فوم ٢۵( ١٣٠١۴ )نیوپایپ ٩١٠٠
فوم ٣٢( ١٣٠١۶ )نیوپایپ ١٣۴۵٠
فوم ۴٠( ١٣٠١٨ )نیوپایپ ١٧۵۴٠
فوم ۵٠( ١٣٠٢٠ )نیوپایپ ٢٢۵٠٠
فوم ۶٣( ١٣٠٢٢ )نیوپایپ ٣١۴٠٠
فوم ١۶ قرمز( ١٣٠٣١ )نیوپایپ ۶١۶٠
فوم ٢٠ آبى( ١٣٠٣٢ )نیوپایپ ٧۵١٠
صفحه نصب ۶٣( ١٢٣١٠ )نیوپایپ ١٢٢٢٠
پایه کلکتور( ١۵٠۵٠ )نیوپایپ ٧٨۴٠٠
بست کلکتور٣/۴( ١۵١١١ )طرح Bنیوپایپ ۴٧۴٠
بست کلکتور ١مخصوص کلکتور فرجى(  ١۵١١٣ )نیوپایپ ۵۴۵٠
بست کلکتور ١/۴ ١  طرح(B ١۵١١۵ )نیوپایپ ۶۵۴٠
بست کلکتور ١/٢ ١ اینچ( ١۵١٢٨ )نیوپایپ ۶۶٩٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۴۵( ١۵٠١٠ )نیوپایپ ٢٢٢٨٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۶۵( ١۵٠١٢ )نیوپایپ ٢٨٠١٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٧۵( ١۵٠٢٢ )نیوپایپ ٣٣۶۵٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٩۵( ١۵٠١۴ )نیوپایپ ۴٢٨٨٠٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک ۶۵x۵٠( ١۵٠١۵ )نیوپایپ ۴۴٣۵٠٠٠
جعبه کلکتور ٨۵*۴۵( ١۵٠١۶ )نیوپایپ ٣٧٢٣٠٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک٨٠x۵٠( ١۵٠٢٠ )نیوپایپ ۴۴٣۵٠٠٠
کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٣( ١/٢x١()١٢٧٢٣ )نیوپایپ ٨٠٩٠۵٩٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۴( ١/٢x١()١٢٧٢۴ )نیوپایپ ١٠۶٧٧۵١٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۵(١/٢x١()١٢٧٢۵ )نیوپایپ ١٣٠٧۵۴۴٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۶(١/٢x١()١٢٧٢۶ )نیوپایپ ١۵۶٢٩۶٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٧( ١/٢x١()١٢٧٢٧ )نیوپایپ ١٨۴۵٢۵۴٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٨( ١/٢x١()١٢٧٢٨ )نیوپایپ ٢٠٩٨۴٢٨٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣( ١/٢x١()١٢٨٢٣ )نیوپایپ ٧۵٣٨٨۴٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۴( ١/٢x١()١٢٨٢۴ )نیوپایپ ١٠٠٠١۴٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۵( ١/٢x١()١٢٨٢۵ )نیوپایپ ١٢۴۴١٣٧٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶( ١/٢x١()١٢٨٢۶ )نیوپایپ ١۴٨۵۵۶۶٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧( ١/٢x١()١٢٨٢٧ )نیوپایپ ١٧٠٠۶۵۵٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨( ١/٢x١()١٢٨٢٨ )نیوپایپ ١٩٨٢٣٠٨٠
کلکتورb ٢( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٢ )نیوپایپ ۴۵٣٠٢٠
کلکتورb ٣( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٣ )نیوپایپ ۶٧٩۵٢٨
کلکتورb ۴( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۴ )نیوپایپ ٨٨۵٩٠٠
کلکتورb ۵( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۵ )نیوپایپ ١١٠٧٣٧٩
کلکتورb ٢( ١/٢x١( )١٢۵٢٢ )نیوپایپ ۵٣٨٢٣٩
کلکتورb ٣( ١/٢x١( )١٢۵٢٣ )نیوپایپ ٧٨۵٩۴۵
کلکتورb ۴( ١/٢x١( )١٢۵٢۴ )نیوپایپ ١٠۵٢٢١٧
کلکتورb ۵( ١/٢x١( )١٢۵٢۵ )نیوپایپ ١٣٠٣۵٨٧
کلکتورb ۶( ١/٢x١( )١٢۵٢۶ )نیوپایپ ١۵۶۴٠۶٢
کلکتورb ٧( ١/٢x١( )١٢۵٢٧ )نیوپایپ ١٨٢٣٩٣٧
کلکتورb ٨( ١/٢x١( )١٢۵٢٨ )نیوپایپ ٢٠٨۴٠۴١
کلکتورb ٩( ١/٢x١( )١٢۵٢٩ )نیوپایپ ٢٢٩٢٨٩١
کلکتورb ١٠( ١/٢x١( )١٢۵٣٠ )نیوپایپ ٢۶۶٢٣۴٩
کلکتورb ١١(١/٢x١()١٢۵٣١ )نیوپایپ ٢٧٧٣٢٧۴
کلکتورb ١٢(١/٢*١()١٢۵٣٢ )نیوپایپ ٣٠٢۵١٢٩
کلکتورb ٣( ٣/۴x١( )١٢۵٣٣ )نیوپایپ ١٣٩۵١١۵
کلکتورb ۴( ٣/۴x١( )١٢۵٣۴ )نیوپایپ ١٧٧٧٣۴٣
کلکتورb ۵( ٣/۴x١( )١٢۵٣۵ )نیوپایپ ٢٣٨١٠۶١
کلکتورb ۶(٣/۴x١( )١٢۵٣۶ )نیوپایپ ٢۴٢۶٢١٢
کلکتورb ۴( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۴ )نیوپایپ ١۵١٢٠۴١
کلکتورb ۵( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴۵ )نیوپایپ ١٨٨٩١٨۶
کلکتورb ۶( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۶ )نیوپایپ ٢٢١۶۶۴٧
کلکتورb ٧( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴٧ )نیوپایپ ٢۵٨۵۴٩٣
کلکتورb ٨( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٨ )نیوپایپ ٣٠٢٠۴٩۴
کلکتورb ٩( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٩ )نیوپایپ ٣٣٢٣۴٧٧
کلکتورb ١٠( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۵٠ )نیوپایپ ٣۶٩٣۵١٠
کلکتورb ١١( ١/٢x١١/۴()١٢۵۵١)نیوپایپ ۴٠۶٣۵۶٠
کلکتورb ١٢(١/٢x١١/۴()١٢۵۵٢)نیوپایپ ۴۵٣١۵٩٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵٣ )نیوپایپ ١٧٩٠٠٧٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۴ )نیوپایپ ٢٣٣۶۶۴٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۵ )نیوپایپ ٢٨٨۴۵۶٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۶ )نیوپایپ ٣۴٣٨٢٨٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۴ )نیوپایپ ٣١۵٧٩١٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۵ )نیوپایپ ۴١٩٣۶٢٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۶ )نیوپایپ ۵٠٣١٨٠٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٧ )نیوپایپ ۵٨۶٩۶۵٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٨ )نیوپایپ ۶٧٠٧٨٩٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٩ )نیوپایپ ٧۵۴۵۶٢٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۴ )نیوپایپ ٣۴٣٧۴١٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۵ )نیوپایپ ۴٢٩۵٧٧٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۶ )نیوپایپ ۵٠٣٣٠٣٠
کلکتورb ٧( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٧ )نیوپایپ ۵٨٧١٣٠٠
کلکتورb ٨( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٨ )نیوپایپ ۶٧٠٩۵٢٠
کلکتورb ٩( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٩ )نیوپایپ ٧۵۴٧٣١٠
کلکتور فورجىb ٢( ١/٢x١( )١٢۴٢٢ )نیوپایپ ۴٢٩۴۶٠
کلکتور فورجىb ٣( ١/٢x١( )١٢۴٢٣ )نیوپایپ ۶٢٢٧١٠
کلکتور فورجىb ۴( ١/٢x١( )١٢۴٢۴ )نیوپایپ ٨٣٠۴٧٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ٢(١/٢x١)آبى(١٢۴٣٢ )نیوپایپ ٩٢۴۴٨٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ٣(١/٢x١)آبى(١٢۴٣٣ )نیوپایپ ١٣٨۶٧١٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ۴(١/٢x١)آبى(١٢۴٣۴ )نیوپایپ ١٨۴٨٩۵٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ۵(١/٢x١)آبى(١٢۴٣۵ )نیوپایپ ٢٣١١١٩٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ۶(١/٢x١)آبى(١٢۴٣۶ )نیوپایپ ٢٧٧٣۴٣٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ٧(١/٢x١)آبى(١٢۴٣٧ )نیوپایپ ٣٢٣۵۶۶٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلىb ٨(١/٢x١)آبى(١٢۴٣٨ )نیوپایپ ٣۶٩٧٩٠٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ٢(١/٢x١()١٢۴۴٢ )نیوپایپ ٩٢۴۴٨٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ٣(١/٢x١()١٢۴۴٣ )نیوپایپ ١٣٨۶٧١٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ۴(١/٢x١()١٢۴۴۴ )نیوپایپ ١٨۴٨٩۵٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ۵(١/٢x١()١٢۴۴۵ )نیوپایپ ٢٣١١١٩٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ۶(١/٢x١()١٢۴۴۶ )نیوپایپ ٢٧٧٣۴٣٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ٧(١/٢x١()١٢۴۴٧ )نیوپایپ ٣٢٣۵۶۶٠
کلکتورمدولارباوالوکوپلى قرمزb ٨(١/٢x١()١٢۴۴٨ )نیوپایپ ٣۶٩٧٩٠٠
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئىmm ٢٨٠( ١٢۴۵١ )نیوپایپ ٣٧١٠٠
صفحه نصب ١۵٣( ١٢۴١٠ )نیوپایپ ٢۵٧٠٠
صفحه نصب ٢٨٠( ١٢۴١١ )نیوپایپ ٣۵٨٠٠
صفحه نصب ۵٠٠( ١٢۴١٢ )نیوپایپ ٧۴۵٠٠
صفحه نصب زیر پکیج( ١٢۴۵٢ )نیوپایپ ۶٣٠٨٠
حلقه استیل پرسى ١۶( ۴٠١١٠ )نیوپایپ ٢٨٨٨٠
حلقه استیل پرسى ٢٠( ۴٠١١٢ )نیوپایپ ۴٢۵٣٠
حلقه استیل پرسى ٢۵( ۴٠١١۴ )نیوپایپ ٨١۵٩٠
حلقه استیل پرسى ٣٢( ۴٠١١۶ )نیوپایپ ٩٧٠٩٠
حلقه استیل پرسى ۴٠( ۴٠١١٨ )نیوپایپ ١٣٢٣۵٠
حلقه استیل پرسى ۵٠( ۴٠١٢٠ )نیوپایپ ١۶٨١٩٠
حلقه استیل پرسى ۶٣( ۴٠١٢٢ )نیوپایپ ٢۵١٣۴٠
اورینگ ١۶( ۴٠٢١٠ )نیوپایپ ٢٢٢٠
اورینگ ٢٠( ۴٠٢١٢ )نیوپایپ ٣٧٣٠
اورینگ ٢۵( ۴٠٢١۴ )نیوپایپ ۴۶۶٠
اورینگ ٣٢( ۴٠٢١۶ )نیوپایپ ۶٢۴٠
اورینگ ۴٠( ۴٠٢١٨ )نیوپایپ ۶۵٧٠
اورینگ ۵٠( ۴٠٢٢٠ )نیوپایپ ٩٩٨٠
اورینگ ۶٣( ۴٠٢٢٢ )نیوپایپ ١٧۴۵٠
اورینگ ١/٢( ۴٠٢٣٠ )نیوپایپ ٢٨٣٠
اورینگ ١( ۴٠٢٣۴ )نیوپایپ ۶٨۵٠
فک وقالب ١۶(١٣۵١٠ )نیوپایپ ۴۵٣۴٠٠٠
فک وقالب٢٠(١٣۵١٢ )نیوپایپ ۵٠٧٨٠٠٠
فک وقالب ٢۵(١٣۵١۴ )نیوپایپ ۵٩٨۵٠٠٠
فک وقالب ٣٢( ١٣۵١۶ )نیوپایپ ۶۵٩٠٠٠٠
فک وقالب ١۶-٣٢(١٣۴١٠ )نیوپایپ ٢١٩١۵٠٠٠
فک پرس ۴٠-۵٠(١٣٣١٠ )نیوپایپ ١٢٧۵۵٠٠٠
فک پرس ۶٣-٧۵( ١٣٣١٢ )نیوپایپ ٩٨۵۵٠٠٠
جعبه تقسیم برق سیستم گرمایش از کف( ٣٠٢۵۵ )نیوپایپ ٣٢٠٠٠٠٠
شیر محرک الکتریکى ٢٢٠ولت( ٣٠٢۵٩ )نیوپایپ ۵۵٠٠٠٠٠
ترموستات اتاقى تک فصل مکانیکى ٢٢٠ ولت( ۶۵٧١٨ )نیو پایپ ١٩۵٠٠٠٠
ترموستات اتاقى تک فصل دیجیتالى ٢٢٠ ولت( ۶۵٧١٩ )نیو پایپ ۴٩٠٠٠٠٠
ترموستات اتاقى مکانیکى ٢٢٠ ولت(cwt ۶۵٧٢۶ )نیو پایپ ۵۵٠٠٠٠٠
فلاش تانک دو حالته ١١٢١٠ )FL11210 ( نیوپایپ ١٢۶٠٠٠٠
پیچ هوا گیرى دستى( ١٢۶١٠ )نیوپایپ ٣٣٩٨٠

مطالب و مقالات نیوپایپ

سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید