مجموعه بیمارستانی مهدی کلینیک

اطلاعات پروژه
  • مکان: تهران ، تهران ، خیابان توحید
  • دسته بندی: تامین لوازم تاسیسات مکانیکی
  • مجموعه بیمارستانی مهدی کلینیک :
جزئیات پروژه

مجموعه بیمارستانی ۱۴۰۰ تخت خوابی «مهدی کلینیک» واقع در میدان توحید تامین لوازم تاسیسات مکانیکی توسط « بازرگانی کشیشی »

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

مجموعه بیمارستانی ۱۴۰۰ تخت خوابی «مهدی کلینیک» واقع در میدان توحید

تامین لوازم تاسیسات مکانیکی توسط « بازرگانی کشیشی »

کلیدواژه خود را وارد کنید