پروژه ایوان آفتاب

اطلاعات پروژه
  • مکان: دزاشیب
  • دسته بندی: تامین لوازم تاسیسات مکانیکی
  • پروژه ایوان آفتاب : تامین لوازم تاسیسات مکانیکی توسط « بازرگانی کشیشی »
جزئیات پروژه

پروژه « ایوان آفتاب » واقع در دزاشیب زیر بنا 17000 متر مربع، 60 واحد کارفرما : گروه مهندسی ایوان  

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پروژه « ایوان آفتاب » واقع در دزاشیب
زیر بنا 17000 متر مربع، 60 واحد
کارفرما : گروه مهندسی ایوان

 

I

کلیدواژه خود را وارد کنید