پروژه مجتمع مسکونی درسا مهر

اطلاعات پروژه
  • مکان: جزیره کیش
  • دسته بندی: تامین لوازم تاسیسات مکانیکی
  • پروژه مجتمع مسکونی درسا مهر : تامین لوازم تاسیسات مکانیکی توسط « بازرگانی کشیشی »
جزئیات پروژه

پروژه «مجتمع مسکونی درسا مهر» واقع در جزیره کیش ۳۷۰ واحد، ۳ تا ۹ طبقه کارفرما : گروه مهندسین درسا مهر کیش

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پروژه «مجتمع مسکونی درسا مهر» واقع در جزیره کیش

۳۷۰ واحد، ۳ تا ۹ طبقه

کارفرما : گروه مهندسین درسا مهر کیش

کلیدواژه خود را وارد کنید