معرفی محصولات کاویان با لیست قیمت جدید

برند کاویان

لیست قیمت کاویان و توضیح محصولات

شیر آلات بهداشتی کاویان، کیفیت خوب، قیمت مناسب
زمان شروع به کار ۱۳۷۸
نام مدیر عامل مهندس افراشته
محل کارخانه جاده قم
محصولات دیگر تولیدی انواع شیرآلات روشویی – حمام – توالت – آشپزخانه
خدمات بعد از فروش با ۵ سال خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "کاویان"

لیست قیمت کاویان
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش کاویان
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت کاویان

نام کالا قیمت اول
شیر مخلوط روشویى اهرمى( هما کاویان) ٣٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( هما کاویان) ٣٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( هما کاویان) ٣۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( هما کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پارمیس کاویان) ۴۶٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى شاورى( پارمیس کاویان) ٧۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پارمیس کاویان) ۴٧٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پارمیس کاویان) ۶٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( پارمیس کاویان) ۵١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى(  پارمیس کاویان) ۶٠٣٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( پارمیس کاویان) ۴۴٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۴۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۵١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آناهیتا کاویان) ۴٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آناهیتا کاویان) ۵٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى شاورى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٧۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۵٨٨٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آناهیتا کاویان) ۴۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا کاویان) ٣۴٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آروشا کاویان) ۴٩٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا کاویان) ٣۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا کاویان) ۵٢۵٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آروشا کاویان) ۴٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٣٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۴٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۶٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۵١٣٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم اکو کاویان ٢٩۵٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته سفید اکو کاویان ٣٠٨٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته طلایى اکو کاویان ۵٧٨٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم(١)زاگرس کاویان ۶٠٣٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم تنسو کاویان ١١٨٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات تنسو کاویان ١۵٢٨٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى تنسو کاویان ١۵٢٨٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل تنسو کاویان ١۵٢٨٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم فلت کاویان ١٢٨٣٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى فلت کاویان ١۶٣٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات فلت کاویان ١۶٣٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل فلت کاویان ١۶٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا کاویان) ۵٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آرتا کاویان) ۵٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا کاویان) ۵٩١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا کاویان) ٧٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۶۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا سفید کاویان) ٨٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۵٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آرتا سفید کاویان) ۶٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۵٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۶٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ٨۶٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۶۶٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۵٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۶۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ٨٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۶٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۵٩۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتااستیل کاویان) ٧٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتااستیل کاویان) ٨٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۶٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتا کاویان) ٣٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آنیتا کاویان) ۴٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتا کاویان) ۴۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش  اهرمى( آنیتا کاویان) ۶٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه کاویان) ٣٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه کاویان) ۴۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توات اهرمى( پروانه کاویان) ٣۶٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه کاویان) ۴٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۴١۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۴٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۵۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۵٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۴١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۴٢٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۵۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۵٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٣٩٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۵۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۵٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۵٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۵٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا کاویان) ۴۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا کاویان) ۵۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى  اهرمى( بیتا کاویان) ۵۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا کاویان) ۵٧٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۶٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۵٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۶٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۶۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۵٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۵١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۶١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۶١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۵٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۵١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۶١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۶١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۶۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵٢٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۶۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۶٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۴٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۵۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۶٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۵٧١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۴٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۵۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۶٨٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۵٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۴٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۵۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۶٨٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۵٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۵۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ٧١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۵٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا کاویان) ٣٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا کاویان) ٣١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا کاویان) ٣٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا کاویان) ٣٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۴۵١٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۴۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣۶٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۴۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۴٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣۶٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۴۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۴٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٣٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٣۶٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۴۶٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۴٨۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن کاویان) ۶٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن کاویان) ۵۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن کاویان) ۶٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن کاویان) ٩١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۶٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۶٢٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن طلایى کاویان) ٨٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ٩٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۶٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۶٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن مشکى کاویان) ٧٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ٩٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ۶٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن سفید کاویان) ۶٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن سفید کاویان) ٧٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ٩٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ٧٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ١٠٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن استیل کاویان) ٨٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن استیل کاویان) ۶٧٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( درینا کاویان) ٣٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( درینا کاویان) ٣٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( درینا کاویان) ۴٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( درینا کاویان) ٣۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا کاویان) ٣٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا کاویان) ۵٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا کاویان) ٣٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا کاویان) ۴٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۴١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٣٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۴٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۵۶۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٣٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۵٢٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۶١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٣٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۵٢٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۶١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا کاویان) ٢٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا کاویان) ٣٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا کاویان) ٢٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا کاویان) ٣٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ٣١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا سفید کاویان) ٣۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا سفید کاویان) ۴۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ٣٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا کاویان) ۶۶٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا کاویان) ٧٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا کاویان) ۵١۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا کاویان) ۶۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ٧٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا استیل کاویان) ۵٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا استیل کاویان) ٧۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ٨٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۶١۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیبا کاویان) ٧۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیبا کاویان) ۶١۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیبا کاویان) ٧۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ٧٨٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیباطلامات کاویان) ٨٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا کاویان) ۶۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا کاویان) ۶٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا کاویان) ٧٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا کاویان) ٩٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٧٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٧٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٨٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکاطلایى کاویان) ١٠١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ٧٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ٨٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکااستیل کاویان) ١٠٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکااستیل کاویان) ٨٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٧٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٨٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا طلامات کاویان) ١٠٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٨٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ٧٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا سفید کاویان) ٨٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا سفید کاویان) ٩٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ٧۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوینا کاویان) ٩٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوینا کاویان) ١٢٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوینا کاویان) ٩۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوینا کاویان) ١٢٠٩٠٠٠٠
شلنگ توالت کروم کاویان ۶٧٠٠٠٠
شلنگ توالت سفید کاویان ٩۵٠٠٠٠
شلنگ توالت طلایى کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت طلامات کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت استیل کاویان ١١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( میشکا کاویان) ٢٩٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( میشکا کاویان) ٢٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( میشکا کاویان) ٣۵١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( میشکا کاویان) ٣۴٨٠٠٠٠

مطالب و مقالات کاویان

کاویان , معرفی شرکت و برند

کاویان , معرفی شرکت و برند

از مشکلاتی که مهندسین ساختمان و پیمانکاران این صنعت با آن روبرو هستند، تهیه لوازم و تجهیزات مختلفی برای ساختمان است. یکی از قسمت‌های مهم آشپزخانه و سرویس بهداشتی که کمتر کسی به خوبی از تنوع و طرح‌های آن خبر
معرفی محصولات کاویان

معرفی محصولات کاویان

معرفی محصولات کاویان آیا می‌توانید خانه‌ای را بدون شیرآلات تصور کنید؟ هر خانه‌ای را ببینید، انواع و اقسام شیرآلات در آن وجود دارد.این شیرآلات را می‌توانید در آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و حتی حیاط خانه‌تان ببینید.شیرآلات در واقع قطع و
شیر مخلوط

شیر مخلوط

یکی از انواع شیرآلات بهداشتی، شیر مخلوط ها هستند که به‌صورت شیر دستشویی (شیر توالت)، شیر روشویی یا توکاسه‌ای (بر روی چینی بهداشتی)، شیر ظرف‌شویی (بر روی سینک ظرفشویی) و همچنین شیر دوش (برای اتصال علم یونیکا یا علم یونیورست)

کلیدواژه خود را وارد کنید