معرفی محصولات کاویان با لیست قیمت جدید

برند کاویان

لیست قیمت کاویان و توضیح محصولات

شیر آلات بهداشتی کاویان، کیفیت خوب، قیمت مناسب
زمان شروع به کار ۱۳۷۸
نام مدیر عامل مهندس افراشته
محل کارخانه جاده قم
محصولات دیگر تولیدی انواع شیرآلات روشویی – حمام – توالت – آشپزخانه
خدمات بعد از فروش با ۵ سال خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "کاویان"

لیست قیمت کاویان
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش کاویان
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت کاویان

نام کالا قیمت اول(ریال)
شیر مخلوط روشویى اهرمى( هما کاویان) ۲,۲۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( هما کاویان) ۲,۷۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( هما کاویان) ۲,۱۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( هما کاویان) ۲,۷۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پارمیس کاویان) ۲,۹۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى شاورى( پارمیس کاویان) ۴,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( پارمیس کاویان) ۲,۸۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( پارمیس کاویان) ۳,۷۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( پارمیس کاویان) ۳,۱۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى(  پارمیس کاویان) ۳,۶۰۰,۰۰۰
روشویى متحرک با علم کوتاه( پارمیس کاویان) ۳,۰۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۲,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۳,۱۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آناهیتا کاویان) ۲,۶۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آناهیتا کاویان) ۳,۸۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى شاورى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۴,۸۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۳,۵۲۰,۰۰۰
روشویى متحرک با علم کوتاه( آناهیتا کاویان) ۲,۸۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا کاویان) ۲,۳۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آروشا کاویان) ۳,۰۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا کاویان) ۲,۲۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا کاویان) ۳,۱۹۰,۰۰۰
روشویى متحرک با علم کوتاه( آروشا کاویان) ۲,۶۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۲,۷۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۲,۶۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۳,۸۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۳,۵۳۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته کروم اکو کاویان ۲,۳۶۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته سفید اکو کاویان ۲,۲۱۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته طلایى اکو کاویان ۴,۱۲۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته کروم(١)زاگرس کاویان ۴,۳۵۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته سفید کاویان ۵,۷۵۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته مشکى کاویان ۵,۹۳۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته طلایى کاویان ۸,۳۰۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته زیتونى کاویان ۶,۸۹۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته رزگلد کاویان ۸,۵۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته کروم تنسو کاویان ۸,۲۰۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته زیتونى تنسو کاویان ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته طلامات تنسو کاویان ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته طلایى تنسو کاویان ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته رزگلد تنسو کاویان ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته استیل تنسو کاویان ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته سفید تنسو کاویان ۵,۶۱۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته کروم فلت کاویان ۸,۹۶۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته طلایى فلت کاویان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته طلامات فلت کاویان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته استیل فلت کاویان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته رزگلد فلت کاویان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته زیتونى فلت کاویان ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
علم یونیکا دو حالته سفید فلت کاویان ۵,۷۶۰,۰۰۰
علم یونیکا تک حالته کروم( ١)فلوریدا کاویان ۴,۸۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا کاویان) ۳,۱۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آرتا کاویان) ۳,۵۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا کاویان) ۳,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا کاویان) ۴,۳۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۴,۲۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۵,۴۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۳,۵۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آرتا سفید کاویان) ۴,۱۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴,۲۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴,۷۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۶,۱۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴,۶۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۴,۲۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۴,۸۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۶,۲۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۴,۸۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۴,۱۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۴,۹۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۶,۲۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۴,۸۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۳,۵۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۴,۲۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۵,۴۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۴,۱۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى با علم فنرى(آرتا کاویان) ۶,۰۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى متحرک با علمک کوتاه( آرتا کاویان) ۳,۴۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴,۱۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴,۸۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۶,۲۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴,۷۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتا کاویان) ۲,۵۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آنیتا کاویان) ۳,۴۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتا کاویان) ۲,۸۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش  اهرمى( آنیتا کاویان) ۳,۶۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه کاویان) ۲,۴۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه کاویان) ۳,۳۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توات اهرمى( پروانه کاویان) ۲,۲۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه کاویان) ۲,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۳,۲۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۳,۱۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۳,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۴,۳۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۳,۲۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۳,۳۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۴,۲۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۴,۴۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۲,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۲,۸۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۳,۶۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۳,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۳,۲۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۳,۲۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴,۱۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴,۳۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا کاویان) ۳,۲۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا کاویان) ۴,۰۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى  اهرمى( بیتا کاویان) ۴,۱۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا کاویان) ۴,۷۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۴,۹۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۳,۸۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۴,۶۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۵,۵۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۴,۹۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۴,۱۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۴,۹۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۵,۶۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۴,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۴,۳۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۵,۲۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۵,۹۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۴,۴۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۳,۷۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۴,۵۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۵,۱۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۴,۴۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۳,۷۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۴,۵۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۵,۱۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵,۳۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۴,۲۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵,۰۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۳,۳۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۳,۹۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۵,۰۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۴,۴۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۳,۴۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۴,۱۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۵,۱۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۴,۵۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۳,۵۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۴,۲۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۵,۲۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۴,۸۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۲,۹۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۳,۵۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۴,۴۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۳,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۲,۹۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۳,۵۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۴,۴۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۳,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۳,۴۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴,۰۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۵,۰۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴,۵۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا کاویان) ۲,۲۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا کاویان) ۱,۹۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا کاویان) ۲,۴۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا کاویان) ۲,۹۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ۳,۰۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ۳,۰۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ۳,۶۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ۴,۰۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۲,۹۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۲,۷۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۳,۳۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۳,۹۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا رزگلد کاویان) ۳,۱۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا رز گلد کاویان) ۳,۱۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا رزگلد کاویان) ۳,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا رزگلد کاویان) ۴,۳۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۲,۶۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۲,۵۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۳,۰۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۳,۴۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۲,۶۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۲,۵۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۳,۰۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۳,۴۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۲,۹۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۲,۹۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۳,۴۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۴,۰۹۰,۰۰۰
قوى دیوارى تیدا باعلم ٣٣کاویان ۱,۵۸۰,۰۰۰
قوى دیوارى تیدا باعلم ٢۵کاویان ۱,۵۴۰,۰۰۰
قوى دیوارى تیدا بدون علم کاویان ۹۷۰,۰۰۰
قوى توکاسه تیدا باعلم ٣٣کاویان ۱,۷۵۰,۰۰۰
قوى توکاسه تیدا باعلم ٢۵کاویان ۱,۷۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن کاویان) ۵,۰۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن کاویان) ۴,۲۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن کاویان) ۵,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن کاویان) ۷,۰۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۵,۵۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۵,۰۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۶,۱۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۷,۹۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۵,۶۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۵,۳۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۶,۴۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۸,۰۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۵,۷۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۵,۵۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۶,۷۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۸,۴۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۵,۳۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۴,۸۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۶,۰۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۷,۴۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ۵,۳۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن سفید کاویان) ۴,۸۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن سفید کاویان) ۶,۰۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ۷,۴۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ۵,۸۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ۸,۳۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن استیل کاویان) ۶,۵۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن استیل کاویان) ۵,۴۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( درینا کاویان) ۲,۰۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( درینا کاویان) ۲,۰۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( درینا کاویان) ۲,۷۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( درینا کاویان) ۲,۶۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( درینا کاویان) ۲,۸۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى متحرک با علمک کوتاه اهرمى( درینا کاویان) ۲,۳۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا کاویان) ۲,۵۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا کاویان) ۳,۴۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا کاویان) ۲,۱۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا کاویان) ۲,۶۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۳,۲۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۲,۹۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۳,۶۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۴,۵۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۲,۸۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۲,۶۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۳,۲۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۳,۹۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ۳,۴۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ۳,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ۴,۲۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ۴,۸۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۳,۴۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۳,۲۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۴,۰۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۴,۹۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۳,۳۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۳,۱۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۳,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۴,۷۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا کاویان) ۱,۷۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا کاویان) ۲,۳۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا کاویان) ۱,۷۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا کاویان) ۲,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ۲,۰۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا سفید کاویان) ۲,۳۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا سفید کاویان) ۳,۰۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ۲,۷۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا کاویان) ۵,۰۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا کاویان) ۵,۵۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا کاویان) ۳,۵۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا کاویان) ۴,۵۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ۶,۰۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا استیل کاویان) ۴,۲۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا استیل کاویان) ۵,۵۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ۶,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۴,۵۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۵,۴۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیبا کاویان) ۴,۳۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیبا کاویان) ۵,۴۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى پایه بلند اهرمى( دیبا کاویان) ۵,۵۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶,۰۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶,۷۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶,۶۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۵,۴۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا کاویان) ۵,۲۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا کاویان) ۶,۰۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا کاویان) ۵,۳۹۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا کاویان) ۷,۰۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶,۱۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶,۹۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶,۱۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۷,۹۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ۶,۶۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ۷,۳۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکااستیل کاویان) ۸,۳۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکااستیل کاویان) ۶,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ۶,۳۳۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ۶,۶۵۰,۰۰۰
شیر مخلوط روش اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ۸,۶۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ۷,۳۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۶,۶۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۶,۴۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۸,۳۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۷,۳۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ۵,۶۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا سفید کاویان) ۵,۹۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا سفید کاویان) ۷,۶۸۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ۶,۴۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوینا کاویان) ۵,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوینا کاویان) ۷,۸۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوینا کاویان) ۵,۵۷۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوینا کاویان) ۷,۲۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى دوکاره اهرمى( آوینا کاویان) ۹,۶۶۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى پایه بلنداهرمى( آوینا کاویان) ۷,۶۰۰,۰۰۰
شلنگ توالت کروم کاویان ۶۶۰,۰۰۰
شلنگ توالت سفید کاویان ۹۵۰,۰۰۰
شلنگ توالت زیتونى کاویان ۱,۱۲۰,۰۰۰
شلنگ توالت رزگلد کاویان ۱,۱۲۰,۰۰۰
شلنگ توالت طلایى کاویان ۱,۱۲۰,۰۰۰
شلنگ توالت طلامات کاویان ۱,۱۲۰,۰۰۰
شلنگ توالت استیل کاویان ۱,۱۲۰,۰۰۰
شیر مخلوط روشویى اهرمى( میشکا کاویان) ۱,۷۱۰,۰۰۰
شیر مخلوط توالت اهرمى( میشکا کاویان) ۱,۶۰۰,۰۰۰
شیر مخلوط دوش اهرمى( میشکا کاویان) ۲,۰۴۰,۰۰۰
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( میشکا کاویان) ۱,۹۳۰,۰۰۰

مطالب و مقالات کاویان

شیر مخلوط

شیر مخلوط

یکی از انواع شیرآلات بهداشتی، شیر مخلوط ها هستند که به‌صورت شیر دستشویی (شیر توالت)، شیر روشویی یا توکاسه‌ای (بر روی چینی بهداشتی)، شیر ظرف‌شویی (بر روی سینک ظرفشویی) و همچنین شیر دوش (برای اتصال علم یونیکا یا علم یونیورست)
علم یونیکا

علم یونیکا

شیر دوش حمام از دو قسمت تشکیل می‌شود که معمولاً جدا خریداری می‌شوند، قسمت شیر مخلوط دوش و قسمت علم دوش (علم یونیکا یا علم یونیورست) خرید سردوش بعد از اتمام دکور حمام توصیه می‌شود تا با دکور و رنگ

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید