کاویان

برند کاویان

لیست قیمت کاویان و توضیح محصولات

شیر آلات بهداشتی کاویان، کیفیت خوب، قیمت مناسب
زمان شروع به کار ۱۳۷۸
نام مدیر عامل مهندس افراشته
محل کارخانه جاده قم
محصولات دیگر تولیدی انواع شیرآلات روشویی – حمام – توالت – آشپزخانه
خدمات بعد از فروش با ۵ سال خدمات پس از فروش
قیمت روز محصولات کاویان

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "کاویان"

لیست قیمت کاویان
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش کاویان
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت کاویان

نام کالا قیمت اول
شیر مخلوط روشویى اهرمى( هما کاویان) ۴۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( هما کاویان) ۵۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( هما کاویان) ۴۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( هما کاویان) ۵٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پارمیس کاویان) ۶۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى شاورى( پارمیس کاویان) ١٠٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پارمیس کاویان) ۶٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پارمیس کاویان) ٨٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( پارمیس کاویان) ٧٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى(  پارمیس کاویان) ٨١۴٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( پارمیس کاویان) ۶١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۶٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۶٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آناهیتا کاویان) ۵٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آناهیتا کاویان) ٧٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى شاورى اهرمى( آناهیتا کاویان) ١٠٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٧٨٧٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آناهیتا کاویان) ۶٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا کاویان) ۴٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آروشا کاویان) ۶٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا کاویان) ۴٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا کاویان) ٧٣٠٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آروشا کاویان) ۵٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۵٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۵٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٨٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۶٩٠٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم اکو کاویان ۴۶٨٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته سفید اکو کاویان ۴١٠٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته طلایى اکو کاویان ۶٩۵٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم(١)زاگرس کاویان ٨٢٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم تنسو کاویان ١۴٨٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات تنسو کاویان ١٩٧٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى تنسو کاویان ١٩٧٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل تنسو کاویان ١٩٧٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته سفید تنسو کاویان ١١٠٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم فلت کاویان ١۵٩٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى فلت کاویان ٢١۵٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات فلت کاویان ٢١۵٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل فلت کاویان ٢١۵٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته سفید فلت کاویان ١١٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا کاویان) ٧٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آرتا کاویان) ٨۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا کاویان) ٨١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا کاویان) ١٠١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا سفید کاویان) ٩٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا سفید کاویان) ١١٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا سفید کاویان) ٧۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آرتا سفید کاویان) ٨٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ٧٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ٩٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ١١٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ٩١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ٧۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ٩٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ١١٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ٨٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ٧٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتااستیل کاویان) ٩٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتااستیل کاویان) ١١٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ٩٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتا کاویان) ۵١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آنیتا کاویان) ٧٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتا کاویان) ۶٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش  اهرمى( آنیتا کاویان) ٧٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه کاویان) ۵٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه کاویان) ۶٩۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توات اهرمى( پروانه کاویان) ۵٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه کاویان) ۶۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۵۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۵۶٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٧۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٧٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۵۶٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۵۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ٧۴٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ٧۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۵۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۵٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٧۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٧٢۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۵٨٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۵٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه استیل کاویان) ٧٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ٧٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا کاویان) ۵٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا کاویان) ٧٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى  اهرمى( بیتا کاویان) ٧١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا کاویان) ٧٩٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ٨١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۶۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ٨٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ٨٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ٧۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۶٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ٨٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ٨۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ٧۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۶٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا سفید کاویان) ٨٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ٨۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ٨٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۶٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتااستیل کاویان) ٨٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ٩١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۵۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ٧٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ٩٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ٨٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۵۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٧١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٨٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٧۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۵۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٧١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٨٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٧۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۵٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ٧۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ٩۴٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ٨٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا کاویان) ۴۶٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا کاویان) ۴١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا کاویان) ۵١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا کاویان) ۵٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۵١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۴٧١٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۵٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ۶۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۴٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۴٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۵٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ۶١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۴٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۴٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۵٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ۶١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۵٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۵٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۶٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۶٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن کاویان) ٨۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن کاویان) ٧١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن کاویان) ٩٢٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن کاویان) ١١٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ٩٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن طلایى کاویان) ٨٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن طلایى کاویان) ١٠۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ١٣٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ٨٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن مشکى کاویان) ٨١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن مشکى کاویان) ١٠٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ١٢۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ٨٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن سفید کاویان) ٨١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن سفید کاویان) ١٠٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ١٢۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ٩١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ١٣١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن استیل کاویان) ١٠۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن استیل کاویان) ٨۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( درینا کاویان) ۴٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( درینا کاویان) ۴٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( درینا کاویان) ۵٧٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( درینا کاویان) ۵١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا کاویان) ۵٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا کاویان) ٧۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا کاویان) ۴۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا کاویان) ۵٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۵٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۵١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۶٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ٨۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۵۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۵۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۶٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٨٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۶٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۵۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٧١١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٨٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۶٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۵۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٧١١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٨٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا کاویان) ۴٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا کاویان) ۵٠١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا کاویان) ۴١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا کاویان) ۵٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ۴٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا سفید کاویان) ۴٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا سفید کاویان) ۵٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ۵۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا کاویان) ٨٧٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا کاویان) ١١١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا کاویان) ۶۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا کاویان) ٨١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ٩٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا استیل کاویان) ٧٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا استیل کاویان) ٩۴٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ١٢٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۶٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیبا کاویان) ١٠۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیبا کاویان) ۶۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیبا کاویان) ٩۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ٧٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ١٢٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیباطلامات کاویان) ١٠۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیباطلامات کاویان) ٧۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا کاویان) ٨٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا کاویان) ١٠١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا کاویان) ٩۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا کاویان) ١١٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٩٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ١١٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکاطلایى کاویان) ١٠٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکاطلایى کاویان) ١٢٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ٩٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ١١٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکااستیل کاویان) ١٣١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکااستیل کاویان) ١٠۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٩٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا طلامات کاویان) ١٠۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا طلامات کاویان) ١٣١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ١١٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ٩۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا سفید کاویان) ١٠۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا سفید کاویان) ١٣١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ١٠٧٠٠٠٠٠
شلنگ توالت کروم کاویان ١٠٠٠٠٠٠
شلنگ توالت سفید کاویان ١١٠٠٠٠٠
شلنگ توالت طلایى کاویان ١٣۵٠٠٠٠
شلنگ توالت طلامات کاویان ١٣۵٠٠٠٠
شلنگ توالت استیل کاویان ١٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( میشکا کاویان) ۴١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( میشکا کاویان) ٣٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( میشکا کاویان) ۴٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( میشکا کاویان) ۵١١٠٠٠٠
روشویى پایه بلند اهرمى( دلسا طلامات کاویان) ١۴۴٠٠٠٠٠

مطالب و مقالات کاویان

معرفی محصولات کاویان

معرفی محصولات کاویان

معرفی محصولات کاویان آیا می‌توانید خانه‌ای را بدون شیرآلات تصور کنید؟ هر خانه‌ای را ببینید، انواع و اقسام شیرآلات در آن وجود دارد.این شیرآلات را می‌توانید در آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و حتی حیاط خانه‌تان ببینید.شیرآلات در واقع قطع و
کاویان , معرفی شرکت و برند

کاویان , معرفی شرکت و برند

از مشکلاتی که مهندسین ساختمان و پیمانکاران این صنعت با آن روبرو هستند، تهیه لوازم و تجهیزات مختلفی برای ساختمان است. یکی از قسمت‌های مهم آشپزخانه و سرویس بهداشتی که کمتر کسی به خوبی از تنوع و طرح‌های آن خبر
علم یونیکا

علم یونیکا

شیر دوش حمام از دو قسمت تشکیل می‌شود که معمولاً جدا خریداری می‌شوند، قسمت شیر مخلوط دوش و قسمت علم دوش (علم یونیکا یا علم یونیورست) خرید سردوش بعد از اتمام دکور حمام توصیه می‌شود تا با دکور و رنگ

کلیدواژه خود را وارد کنید