معرفی محصولات کاویان با لیست قیمت جدید

برند کاویان

لیست قیمت کاویان و توضیح محصولات

شیر آلات بهداشتی کاویان، کیفیت خوب، قیمت مناسب
زمان شروع به کار 1378
نام مدیر عامل مهندس افراشته
محل کارخانه جاده قم
محصولات دیگر تولیدی انواع شیرآلات روشویی – حمام – توالت – آشپزخانه
خدمات بعد از فروش با 5 سال خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "کاویان"

لیست قیمت کاویان
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش کاویان
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت کاویان

نام کالا قیمت اول
شیر مخلوط روشویى اهرمى( هما کاویان) ٢٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( هما کاویان) ٢٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( هما کاویان) ٢١۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( هما کاویان) ٢٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پارمیس کاویان) ٢٩۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى شاورى( پارمیس کاویان) ۴٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پارمیس کاویان) ٢٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پارمیس کاویان) ٣٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( پارمیس کاویان) ٣١۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى(  پارمیس کاویان) ٣۶٠٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( پارمیس کاویان) ٣٠١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٢٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٣١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آناهیتا کاویان) ٢۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آناهیتا کاویان) ٣٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى شاورى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۴٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٣۵٢٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آناهیتا کاویان) ٢٨٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا کاویان) ٢٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آروشا کاویان) ٣٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا کاویان) ٢٢٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا کاویان) ٣١٩٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آروشا کاویان) ٢۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٢٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٢۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٣٨٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٣۵٣٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم اکو کاویان ٢٣۶٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته سفید اکو کاویان ٢٢١٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته طلایى اکو کاویان ۴١٢٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم(١)زاگرس کاویان ۴٣۵٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته سفید کاویان ۵٧۵٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته مشکى کاویان ۵٩٣٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته طلایى کاویان ٨٣٠٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته زیتونى کاویان ۶٨٩٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته رزگلد کاویان ٨۵۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم تنسو کاویان ٨٢٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته زیتونى تنسو کاویان ١٢٩۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات تنسو کاویان ١٠۶۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى تنسو کاویان ١٠۶۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته رزگلد تنسو کاویان ١٠۶۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل تنسو کاویان ١٠۶۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته سفید تنسو کاویان ۵۶١٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم فلت کاویان ٨٩۶٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى فلت کاویان ١١۴٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات فلت کاویان ١١۴٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل فلت کاویان ١١۴٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته رزگلد فلت کاویان ١١۴٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته زیتونى فلت کاویان ١٢٩۵٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته سفید فلت کاویان ۵٧۶٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم( ١)فلوریدا کاویان ۴٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا کاویان) ٣١۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آرتا کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا کاویان) ٣۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا کاویان) ۴٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۴٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۵۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا سفید کاویان) ٣۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آرتا سفید کاویان) ۴١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴٧٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۶١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۴٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۴٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۶٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا زیتونى کاویان) ۴٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۴١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۴٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۶٢٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا رزگلد کاویان) ۴٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ٣۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۴٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۵۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۴١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى با علم فنرى(آرتا کاویان) ۶٠١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى متحرک با علمک کوتاه( آرتا کاویان) ٣۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴٨٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۶٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتا کاویان) ٢۵۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آنیتا کاویان) ٣۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتا کاویان) ٢٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش  اهرمى( آنیتا کاویان) ٣۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه کاویان) ٢۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه کاویان) ٣٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توات اهرمى( پروانه کاویان) ٢٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه کاویان) ٢٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٣٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٣١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٣٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۴٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ٣٢٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ٣٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۴٢۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه زیتونى کاویان) ۴۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٢٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٢٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٣۶٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٣٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ٣٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه استیل کاویان) ٣٢٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا کاویان) ٣٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا کاویان) ۴٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى  اهرمى( بیتا کاویان) ۴١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا کاویان) ۴٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۴٩۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ٣٨٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۴۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۵۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۴٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۴١٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۴٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا زیتونى کاویان) ۵۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۴٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۴٣١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۵٢١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا رزگلد کاویان) ۵٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۴۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ٣٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۴۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۵١١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۴۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا سفید کاویان) ٣٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۴۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۵١١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۴٢۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ٣٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ٣٩٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۵٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۴۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ٣۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۴١١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۵١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا زیتونى کاویان) ۴۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۴٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۵٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا رزگلد کاویان) ۴٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٢٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۴۴٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٣٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٢٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۴۴٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٣٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ٣۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۵٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا کاویان) ٢٢٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا کاویان) ١٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا کاویان) ٢۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا کاویان) ٢٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ٣٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ٣٠٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ٣۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا زیتونى کاویان) ۴٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٢٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٢٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣٩١٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا رزگلد کاویان) ٣١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا رز گلد کاویان) ٣١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا رزگلد کاویان) ٣٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا رزگلد کاویان) ۴٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٢۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٢۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٢۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٢۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٢٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٢٩١٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٣۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۴٠٩٠٠٠٠
قوى دیوارى تیدا باعلم ٣٣کاویان ١۵٨٠٠٠٠
قوى دیوارى تیدا باعلم ٢۵کاویان ١۵۴٠٠٠٠
قوى دیوارى تیدا بدون علم کاویان ٩٧٠٠٠٠
قوى توکاسه تیدا باعلم ٣٣کاویان ١٧۵٠٠٠٠
قوى توکاسه تیدا باعلم ٢۵کاویان ١٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن کاویان) ۵٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن کاویان) ۴٢٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن کاویان) ۵۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن کاویان) ٧٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۵۵۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۵٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۶١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ٧٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۵۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۵٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ۶۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن زیتونى کاویان) ٨٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۵٧٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۵۵١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ۶٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن رزگلد کاویان) ٨۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۵٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۴٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۶٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ٧۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ۵٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن سفید کاویان) ۴٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن سفید کاویان) ۶٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ٧۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ۵٨٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ٨٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن استیل کاویان) ۶۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن استیل کاویان) ۵۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( درینا کاویان) ٢٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( درینا کاویان) ٢٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( درینا کاویان) ٢٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( درینا کاویان) ٢۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( درینا کاویان) ٢٨٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى متحرک با علمک کوتاه اهرمى( درینا کاویان) ٢٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا کاویان) ٢۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا کاویان) ٣۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا کاویان) ٢١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا کاویان) ٢۶۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ٣٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلا کاویان) ٢٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلا کاویان) ٣۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۴۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٢٨٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٢۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٣٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٣٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ٣۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ٣۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ۴٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا رزگلد کاویان) ۴٨١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٣۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٣٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۴٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۴٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٣٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٣١٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٣٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۴٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا کاویان) ١٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا کاویان) ٢٣١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا کاویان) ١٧٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا کاویان) ٢۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ٢٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا سفید کاویان) ٢٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا سفید کاویان) ٣٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ٢٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا کاویان) ۵٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا کاویان) ۵۵۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا کاویان) ٣۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا کاویان) ۴۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ۶٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا استیل کاویان) ۴٢٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا استیل کاویان) ۵۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ۶۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۴۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۵۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیبا کاویان) ۴٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیبا کاویان) ۵۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى پایه بلند اهرمى( دیبا کاویان) ۵۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۵۴٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا کاویان) ۵٢٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا کاویان) ۶٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا کاویان) ۵٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا کاویان) ٧٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶١٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٧٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ۶۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ٧٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکااستیل کاویان) ٨٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکااستیل کاویان) ۶۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ۶٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ۶۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روش اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ٨۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا رزگلد کاویان) ٧٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۶۶٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۶۴٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٨٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٧٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ۵۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا سفید کاویان) ۵٩۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا سفید کاویان) ٧۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ۶۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوینا کاویان) ۵٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوینا کاویان) ٧٨۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوینا کاویان) ۵۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوینا کاویان) ٧٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دوکاره اهرمى( آوینا کاویان) ٩۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى پایه بلنداهرمى( آوینا کاویان) ٧۶٠٠٠٠٠
شلنگ توالت کروم کاویان ۶۶٠٠٠٠
شلنگ توالت سفید کاویان ٩۵٠٠٠٠
شلنگ توالت زیتونى کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت رزگلد کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت طلایى کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت طلامات کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت استیل کاویان ١١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( میشکا کاویان) ١٧١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( میشکا کاویان) ١۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( میشکا کاویان) ٢٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( میشکا کاویان) ١٩٣٠٠٠٠

مطالب و مقالات کاویان

قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

مقدمه از ابتدای تولید محصولات سوپر پایپ تاکنون، دائما محصولات و تاسیسات جدیدی با مشخصات نوآورانه‌ای تولید شده و با تولید هر محصول جدید یک مشکل تاسیساتی در ساختمان‌ها را برطرف نموده است، از جمله فواید محصولات جدید، ایجاد ایمنی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
I

کلیدواژه خود را وارد کنید