معرفی محصولات کاویان با لیست قیمت جدید

برند کاویان

لیست قیمت کاویان و توضیح محصولات

شیر آلات بهداشتی کاویان، کیفیت خوب، قیمت مناسب
زمان شروع به کار ۱۳۷۸
نام مدیر عامل مهندس افراشته
محل کارخانه جاده قم
محصولات دیگر تولیدی انواع شیرآلات روشویی – حمام – توالت – آشپزخانه
خدمات بعد از فروش با ۵ سال خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "کاویان"

لیست قیمت کاویان
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش کاویان
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات کاویان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات کاویان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت کاویان

نام کالا قیمت اول (ریال)
شیر مخلوط روشویى اهرمى( هما کاویان) ٢۵١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( هما کاویان) ٢٨٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( هما کاویان) ٢۵۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( هما کاویان) ٣٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پارمیس کاویان) ٣۵١٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى شاورى( پارمیس کاویان) ٧٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پارمیس کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پارمیس کاویان) ۴٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( پارمیس کاویان) ٣٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى(  پارمیس کاویان) ۴۴٣٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( پارمیس کاویان) ٣۵۴٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٣۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٣٩٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آناهیتا کاویان) ٣٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آناهیتا کاویان) ۴٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى شاورى اهرمى( آناهیتا کاویان) ٧٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( آناهیتا کاویان) ۴٣٠٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آناهیتا کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا کاویان) ٢۶۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آروشا کاویان) ٣٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا کاویان) ٢٧١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا کاویان) ٣٨٩٠٠٠٠
روشویى متحرک با علم کوتاه( آروشا کاویان) ٣١١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٢٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آروشا سفید کاویان) ٣٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۴۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آروشا سفید کاویان) ۴٠٢٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم اکو کاویان ٢٣۶٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته سفید اکو کاویان ٢۴١٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته طلایى اکو کاویان ۴١٢٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم(١)زاگرس کاویان ۴۶٩٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم تنسو کاویان ٨٢٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات تنسو کاویان ١١٢٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى تنسو کاویان ١١٢٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل تنسو کاویان ١١٢٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته سفید تنسو کاویان ۵۶١٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته کروم فلت کاویان ٨٩۶٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلایى فلت کاویان ١٣١٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته طلامات فلت کاویان ١٣١٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته استیل فلت کاویان ١٣١٠٠٠٠٠
علم یونیکا دو حالته سفید فلت کاویان ۵٧۶٠٠٠٠
علم یونیکا تک حالته کروم( ١)فلوریدا کاویان ۶٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا کاویان) ٣٧۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آرتا کاویان) ۴۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا کاویان) ۴٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا کاویان) ۵۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۵٠١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۶٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا سفید کاویان) ۴٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آرتا سفید کاویان) ۵٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۴۴٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۵٢۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۶٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا طلایى کاویان) ۵٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۴٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۵٠١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۶٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتا مشکى کاویان) ۵٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى با علم فنرى(آرتا کاویان) ٨١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى متحرک با علمک کوتاه( آرتا کاویان) ۴٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۴۵۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۵۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آرتااستیل کاویان) ٧٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آرتااستیل کاویان) ۵۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتا کاویان) ٢٩٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشوئى اهرمى( آنیتا کاویان) ٣٨۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتا کاویان) ٣۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش  اهرمى( آنیتا کاویان) ۴۵٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه کاویان) ٢٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه کاویان) ٣۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توات اهرمى( پروانه کاویان) ٢٧٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه کاویان) ٣۶١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٣٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ٣٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۴٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه طلایى کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٣١١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه سفید کاویان) ٣۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۴٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه سفید کاویان) ۴٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ٣۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( پروانه استیل کاویان) ٣۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( پروانه استیل کاویان) ۴٣۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا کاویان) ٣۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا کاویان) ۴٣١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى  اهرمى( بیتا کاویان) ۴٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا کاویان) ۴۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۵١۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۴٢۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۵١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا طلایى کاویان) ۵۵٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۴٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۴٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۵٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا مشکى کاویان) ۵١١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۴٨٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۴٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۵٠٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتا سفید کاویان) ۵١١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۴۴۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( بیتااستیل کاویان) ۵٩٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ٣٣٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۴٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۵۴٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا طلایى کاویان) ۴۶٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ٣٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۴٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۵٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا مشکى کاویان) ۴٣١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ٣٢٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۴٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۵٣٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى(آنیتا سفید کاویان) ۴٣١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ٣۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۵٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آنیتااستیل کاویان) ۴٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا کاویان) ٢۵۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا کاویان) ٢٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا کاویان) ٢٨٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا کاویان) ٣٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٢٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا طلایى کاویان) ٣٩١٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٢٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدامشکى کاویان) ٣۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٢٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣٠۶٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  ظرفشویى اهرمى( تیدا سفید کاویان) ٣۶٠٠٠٠٠
شیر مخلوط  روشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٣١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط  توالت اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٣٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط  دوش اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ٣٩٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( تیدا استیل  کاویان) ۴١٧٠٠٠٠
قوى توکاسه تیدا باعلم ٣٣کاویان ٢١٣٠٠٠٠
قوى توکاسه تیدا باعلم ٢۵کاویان ٢٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن کاویان) ۵١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن کاویان) ۴۵٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن کاویان) ۵٧۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن کاویان) ٧٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۵٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۵٣٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن طلایى کاویان) ۶٧٣٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن طلایى کاویان) ٨٢٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۵۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۵٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن مشکى کاویان) ۶۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن مشکى کاویان) ٧٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ۵۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن سفید کاویان) ۵٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن سفید کاویان) ۶۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن سفید کاویان) ٧٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ۶٠۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( کارن استیل کاویان) ٨۵١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( کارن استیل کاویان) ۶٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( کارن استیل کاویان) ۵۶٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( درینا کاویان) ٢٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( درینا کاویان) ٢٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( درینا کاویان) ٣١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( درینا کاویان) ٢۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى دیوارى اهرمى( درینا کاویان) ٣١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى متحرک با علمک کوتاه اهرمى( درینا کاویان) ٢۵٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا کاویان) ٢٩٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا کاویان) ۴٠٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا کاویان) ٢۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا کاویان) ٣٢۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ٣۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلا کاویان) ٣٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۴١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلا کاویان) ۴٩٩٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٣٣۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا سفید کاویان) ٣٣٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۴٠۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا سفید کاویان) ۴۶۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٣۵۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ٣٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۴٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا طلامات کاویان) ۵١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٣۵۶٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( نیلا استیل کاویان) ٣٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۴٣٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( نیلا استیل کاویان) ۵١۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا کاویان) ١٩۴٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا کاویان) ٢٣١٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا کاویان) ٢٠٠٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا کاویان) ٢٧٠٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ٢٢٨٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوا سفید کاویان) ٢۶٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوا سفید کاویان) ٣۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوا سفید کاویان) ٢٧٨٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا کاویان) ۵٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا کاویان) ۵۴٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا کاویان) ٣۶٨٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا کاویان) ۴٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ۵٩۵٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آسا استیل کاویان) ۴۴۶٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آسا استیل کاویان) ۵٩٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آسا استیل کاویان) ۶۴٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۵١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیبا کاویان) ۶٢۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیبا کاویان) ۵٠٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیبا کاویان) ۶٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى پایه بلند اهرمى( دیبا کاویان) ۶۴۵٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۶٩١٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( دیباطلامات کاویان) ٧٣۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( دیباطلامات کاویان) ۵٧٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا کاویان) ۵۶٧٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا کاویان) ۶٢٣٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا کاویان) ۵٧٩٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا کاویان) ٧٢۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶۵۵٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٧١٧٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکاطلایى کاویان) ۶۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکاطلایى کاویان) ٨٣٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ۶٨٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکااستیل کاویان) ٧۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکااستیل کاویان) ٨۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکااستیل کاویان) ۶٨٧٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۶٨٩٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا طلامات کاویان) ۶٨٧٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٨۵٠٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا طلامات کاویان) ٧۴٣٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ۶٢٠٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( توکا سفید کاویان) ۶۶۴٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( توکا سفید کاویان) ٨١٨٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( توکا سفید کاویان) ۶٧۶٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( آوینا کاویان) ۶۶٢٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( آوینا کاویان) ٨٨٢٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( آوینا کاویان) ۶۶۵٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( آوینا کاویان) ٨۴١٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى پایه بلنداهرمى( آوینا کاویان) ٧۶٠٠٠٠٠
شلنگ توالت کروم کاویان ۶۶٠٠٠٠
شلنگ توالت سفید کاویان ٩۵٠٠٠٠
شلنگ توالت طلایى کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت طلامات کاویان ١١٢٠٠٠٠
شلنگ توالت استیل کاویان ١١٢٠٠٠٠
شیر مخلوط روشویى اهرمى( میشکا کاویان) ٢١۴٠٠٠٠
شیر مخلوط توالت اهرمى( میشکا کاویان) ٢٠٢٠٠٠٠
شیر مخلوط دوش اهرمى( میشکا کاویان) ٢۵٩٠٠٠٠
شیر مخلوط ظرفشویى اهرمى( میشکا کاویان) ٢۴٨٠٠٠٠

مطالب و مقالات کاویان

معرفی برند کاویان

معرفی برند کاویان

معرفی برند کاویان از مشکلاتی که مهندسین ساختمان و پیمانکاران این صنعت با آن روبرو هستند، تهیه لوازم و تجهیزات مختلفی برای ساختمان است. یکی از قسمت‌های مهم آشپزخانه و سرویس بهداشتی که کمتر کسی به خوبی از تنوع و
معرفی محصولات برند کاویان

معرفی محصولات برند کاویان

معرفی محصولات برند کاویان آیا می‌توانید خانه‌ای را بدون شیرآلات تصور کنید؟ هر خانه‌ای را ببینید، انواع و اقسام شیرآلات در آن وجود دارد. این شیرآلات را می‌توانید در آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و حتی حیاط خانه‌تان ببینید. شیرآلات در
شیر مخلوط

شیر مخلوط

یکی از انواع شیرآلات بهداشتی، شیر مخلوط ها هستند که به‌صورت شیر دستشویی (شیر توالت)، شیر روشویی یا توکاسه‌ای (بر روی چینی بهداشتی)، شیر ظرف‌شویی (بر روی سینک ظرفشویی) و همچنین شیر دوش (برای اتصال علم یونیکا یا علم یونیورست)

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید