ارتعاشات

لرزه گیر

لرزه گیر

لرزه گیر ابزاری است برای جلوگیری از ارتعاش و لرزه های ناخواسته بر روی خطوط لوله. اگرچه این دستگاه ها معمولا برای خطوط گاز و نفت پرکاربرد تر هستند، اما برای خطوط لوله آب که پمپ های پرفشار بر روی آنها نصب شده است نیز کاربرد دارند. لرزه گیر ها ابزاری هستند که وجودشان در خطوط […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید