نیا شیمی(شاییک)

نوار آلتن و سرجوش

لوله های فلزی که برای خطوط انتقال آب و گاز استفاده می‌شود در معرض صدمات و آسیب های مکانیکی و شیمیایی مختلف از قبیل خوردگی های اسیدی، بازی، اکسایش، پوسیدگی، قرار گرفته و یکی از راه حلهای موجود برای پیشگیری از آسیب لوله ها استفاده از نوار پرایمر می باشد. همچنین این نوار ها محافظ […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید