پنتاکس

پمپ آبرسانی

پمپ آبرسانی

از پمپ ها برای ساختمان های کمتر از ۶ طبقه استفاده میشود و برای ساختمانهای بلندتر از بوستر پمپ ها استفاده می‌شود (که در استفاده از بوستر پمپ ها برای کاهش مصرف و البته افزایش عمر بوستر پمپ از اینورتر ها برای متغییر کردن دور پمپ استفاده می‌شود). پمپ آب خانگی: پمپ آب خانگی برای […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید