کشیشی

منبع کوئلدار

منبع کوئلدار

منبع های کویل دار منابعی هستند که در سیستم های گرمایش مرکزی ساختمان برای تولید آب گرم مصرفی و بهداشتی از آب سرد ورودی مورد استفاده قرار میگیرند. مکانیزم عمل گرمایشی منابع کویل دار استفاده از انرژی گرمایی آب یا بخار آب ورودی (از دیگ حرارت مرکزی ساختمان) در کویل نصب شده درون منبع، و […]

خواندن ادامه
منبع دوجداره

منبع دوجداره

منبع دوجداره جهت گرم نمودن آب مصرفی ساختمان در موتورخانه نصب می شود. این منبع ها بصورت دو لایه (یا اصطلاحاً دو جداره) ساخته می شوند و بین دو جدار آن، آب گرم دیگ موتورخانه جریان پیدا کرده و سبب گرم شدن آب سرد موجود در منبع اصلی می شود. در منبع دو جداره، به […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید