گرماخیز

رادیاتور پنلی (فولادی)

رادیاتور پنلی (فولادی)

رادیاتورهای پنلی به دلیل استفاده ازورق های فولادی در گروه رادیاتورهای فولادی قرار می گیرند. رادیاتورهای پنلی مانند رادیاتورهای آلومینیومی روی دیوار نصب می شوند این رادیاتورها در مدل های گوناگون تولید می شوند. هر مدل براساس ارتفاع و طول رادیاتور معین می شود. ارتفاع رادیاتور یکی از اعداد ۷۰۰،۶۰۰،۵۰۰ و ۴۰۰ میلی متر است  […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید