معرفی محصولات داراکار با لیست قیمت جدید

برند داراکار

لیست قیمت داراکار و توضیح محصولات

شلنگ داراکار ، با کیفیت ترین در ایران

شرکت داراکار از سال ۱۳۵۲در صنعت تولید لوله های سخت و شیلنگ های پی وی سی مشغول به فعالیت می باشد. در حال حاضر تولیدات این شرکت شامل لوله و اتصالات سخت پی وی سی، شیلنگ های انعطافپذیر تقویت شده و همچنین انواع گرانول و کامپاندهای پی وی سی می باشد.

شیلنگ های تک لایه و چند لایه تقویت شده پی وی سی (Reinforced Plasticized P.V.C Hoses) از سایز ۱/۴ تا ۲ اینچ جهت مصارف باغبانی و صنعتی تولید می گردد. در طول ۴ دهه فعالیت این مجموعه تولیدی، اساس کار بر پایه کیفیت ممتاز محصولات، نوآوری، قیمت مناسب و رضایت کامل مشتری بوده است.

شیلنگ های داراکار جهت مصارف آبیاری و  صنعتی نزدیک به چهار دهه در بازار ایران حضور داشته و در طی این مدت تلاش مدیریت شرکت در جهت بکارگیری تکنولوژی روز و همچنین تربیت و بکارگیرری نیروهای متخصص در جهت انجام تولید مطابق با استانداردهای روز جهانی بوده است.

صادرات داراکار:

در حال حاضر تولیدات شرکت داراکار علاوه بر بازارهای داخلی، به کشورهای ایتالیا، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان صادر می گردد.

کیفیت شیلنگ داراکار:

شیلنگ های داراکار از مواد اولیه درجه یک که از منابع داخلی و خارجی تهیه می شود، تولید می شود و کلیه مراحل تبدیل مواد اولیه خام به محصول نهائی با فرمولاسیون انحصاری در این شرکت انجام می گیرد. محصولات این شرکت به طور دائم توسط آزمایشگاه مجهز شرکت داراکار که دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی است کنترل و مراقبت می گردد. کلیه محصولات شرکت داراکار دارای گواهینامه بین المللی ISO ۹۰۰۱،ISO 14001 و OHSAS 18001 از شرکت SGS سوئیس می باشد. شرکت داراکار در سال ۱۳۹۲ اولین شرکت موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایران ISIRI 4562 در تولید شیلنگ های آبیاری پی وی سی گردید.

نام مجموعه داراکار
زمان شروع به کار ۱۳۵۲
محل کارخانه اصفهان
محصولات دیگر تولیدی شلنگ آب
تنوع سایز ۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۱۵-۲۵۰-۲۰۰-۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲

داراکار

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "داراکار"

لیست قیمت داراکار
  • فروش محصولات داراکار عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش داراکار
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات داراکارعمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت داراکار

نام کالا قیمت اول
لوله پلیکافاضلابى ٣٢(B ٣٠٠٠٠٣ )داراکار ٧٩١١٩٠
لوله پلیکافاضلابى ۴٠(B ٣٠٠٠٠۴ )داراکار ١٠١٢۵٩٠
لوله پلیکافاضلابى ۵٠(B ٣٠٠٠٠۵ )داراکار ١٢۶۵۵١٠
لوله پلیکافاضلابى ۶٣(B ٣٠٠٠٠۶ )داراکار ١۶۴۵٢٣٠
لوله پلیکافاضلابى ٧۵(BD ٣٠٠٠٠٧ )داراکار ١٩۶١۶۶٠
لوله پلیکافاضلابى ٩٠(BD ٣٠٠٠٠٩ )داراکار ٢٣٧٢٧١٠
لوله پلیکافاضلابى ١١٠(BD ٣٠٠٠١٠ )داراکار ٣١٠٠۵۵٠
لوله پلیکافاضلابى ١٢۵(BD ٣٠٠٠١٢ )داراکار ٣۵۴٣٢۵٠
زانوئى ٩٠ درجه ۶٣(B ٣٠٠٢٠۶ )داراکار ٧٧١٠٠
زانوئى ٩٠ درجه ٩٠(BD ٣٠٠٢٠٩ )داراکار ١۵١٠٢٠
زانوئى ٩٠ درجه ١١٠(BD ٣٠٠٢١٠ )داراکار ٢١۶٧٩٠
زانوئى ٩٠ درجه ١٢۵(BD ٣٠٠٢١٢ )داراکار ٢٧١۴٠٠
زانوئى ٩٠ درجه ١۶٠(BD ٣٠٠٢١۶ )داراکار ۴١۶٩٩٠
زانوئى ٩٠ درجه ٢٠٠(BD ٣٠٠٢٢٠ )داراکار ٩۵٣۵۶٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠(B ٣٠۴۵٠۴ )داراکار ٢٩٨١٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠(B ٣٠۴۵٠۵ )داراکار ۴٣٠٢٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣(B ٣٠۴۵٠۶ )داراکار ۶۴٣۴٠
زانوئى ۴۵ درجه ٩٠(BD ٣٠۴۵٠٩ )داراکار ١٢١٢۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ١١٠(BD ٣٠۴۵١٠ )داراکار ١٧۴۴۶٠
زانوئى ۴۵ درجه ١٢۵(BD ٣٠۴۵١٢ )داراکار ٢٢٣٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ١۶٠(BD ٣٠۴۵١۶ )داراکار ۴١٢٢٨٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠٠(BD ٣٠۴۵٢٠ )داراکار ٧٢٧٩٧٠
سه راهى ٩٠ درجه ۴٠پلیکا(B ٣٠٠٣٠۴ )داراکار ۵۴۵۶٠
سه راهى ٩٠ درجه ۵٠پلیکا(B ٣٠٠٣٠۵ )داراکار ٧٠٢٧٠
سه راهى ٩٠ درجه ۶٣پلیکا(B ٣٠٠٣٠۶ )داراکار ١٠٠۶٠٠
سه راهى ٩٠ درجه ٩٠پلیکا(BD ٣٠٠٣٠٩ )داراکار ٢١٩٠۴٠
سه راهى ٩٠ درجه ١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١٠ )داراکار ٢٨٧٧٩٠
سه راهى ٩٠ درجه ١٢۵پلیکا(BD ٣٠٠٣١٢ )داراکار ٣۵٨۶٢٠
سه راهى ٩٠ درجه ١۶٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١۶ )داراکار ۶۵۶٢۵٠
سه راهى ۴۵ درجه ۴٠پلیکا(B ٣٠١٣٠۴ )داراکار ۵٨٨٣٠
سه راهى ۴۵ درجه ۵٠پلیکا(B ٣٠١٣٠۵ )داراکار ٧٨۴٩٠
سه راهى ۴۵ درجه ۶٣پلیکا(B ٣٠١٣٠۶ )داراکار ١٢۵۴٨٠
سه راهى ۴۵ درجه ٩٠پلیکا(BD ٣٠١٣٠٩ )داراکار ٢۵٩٣۴٠
سه راهى ۴۵ درجه ١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١٠ )داراکار ٣۴٨٧٩٠
سه راهى ۴۵ درجه ١٢۵پلیکا(BD ٣٠١٣١٢ )داراکار ۵٠٣٩۵٠
سه راهى ۴۵ درجه ١۶٠پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ٩١۵٣٣٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ۶٣x٩٠ پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ١۶٧٠۴٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ۶٣x١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١۶ )داراکار ٢١١٠۶٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ٩٠x١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١٩ )داراکار ٢۶٠۵۵٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ۶٣x٩٠پلیکا(BD ٣٠١٣٩۶ )داراکار ١٩٣٠٠٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ۶٣x١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ٢٣٢٧۵٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ٩٠x١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١٩ )داراکار ٣٠١٨١٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ١١٠x١٢۵پلیکا(BD ٣٠١٣٢١ )داراکار ۴٢۶۵۴٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ١١٠x١۶٠پلیکا(BD ٣٠١٣۶١ )داراکار ۶٣۶٧٧٠
سیفون پایه دار ۶٣پلیکا(B ٣٠۶۵٠۶ )داراکار ١٠٢۴۴٠
سیفون پایه دار ٩٠پلیکا(BD ٣٠۶۵٠٩ )داراکار ٢٠٠١١٠
سیفون پایه دار ١١٠پلیکا(BD ٣٠۶۵١٠ )داراکار ٣٠٩٩٩٠
سیفون پایه دار ١١٠x١٢۵پلیکا(BD ٣٠۶۵٢١ )داراکار ٣۵٠١٣٠
تبدیل غیرهم مرکز ۶٣x٩٠  پلیکا(BD ٣٠١٧٩۶ )داراکار ٩٨١٨٠
تبدیل غیرهم مرکز ۶٣x١١٠  پلیکا(BD ٣٠١٧١۶ )داراکار ١٢٧۴۵٠
تبدیل غیرهم مرکز ٩٠x١١٠  پلیکا(BD ٣٠١٧١٩ )داراکار ١٢۵١۵٠
تبدیل غیرهم مرکز ١١٠x١٢۵  پلیکا(BD ٣٠١٧٢١ )داراکار ١۵٢٣٨٠
تبدیل غیرهم مرکز ١١٠x١۶٠  پلیکا(BD ٣٠١٧۶١ )داراکار ٢۴٧٩١٠
کوپلینگ ترمزدار ۶٣ B پلیکا( داراکار()٣٠١١٠۶) ۴٨٩۶٠
کوپلینگ ترمزدار ٩٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١٠٩) ٩١٣٢٠
کوپلینگ ترمزدار ١١٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١١) ١٢۴٠۵٠
کوپلینگ ترمزدار ١٢۵ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٢) ١۴٩٢۶٠
کوپلینگ ترمزدار ١۶٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١۶) ٢۶٨۶۴٠
کوپلینگ بدون ترمز ۶٣ B پلیکا(داراکار()٣٠١١٠۶) ۵٢۴٢٠
کوپلینگ بدون ترمز٩٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١٠٩) ٩۶٩٣٠
کوپلینگ بدون ترمز ١١٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٠) ١٣٨٧٠٠
کوپلینگ بدون ترمز١٢۵ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٢) ١۶٩٧٣٠
رابط دریچه بازدید ۶٣BD پلیکا(٣٠١٨٠۶ )داراکار ٨۴٠١٠
رابط دریچه بازدید ٩٠BD پلیکا(٣٠١٨٠٩ )داراکار ١۵١٢٣٠
رابط دریچه بازدید ١١٠BD پلیکا(٣٠١٨١٠ )داراکار ٢۴٢٠۴٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵BD پلیکا(٣٠١٨١٢ )داراکار ٢٨٧۴٠٠
سه راهى درچه بازدید کامل ١١٠BD پلیکا(٣٠٨٠١٠ )داراکار ۴٣۶١٢٠
درپوش ۶٣ BD پلیکا(٣٠١٠٠۶ )داراکار ٣٧۴٧٠
درپوش ٩٠ BD پلیکا(٣٠١٠٠٩ )داراکار ۶٩١٠٠
درپوش ١١٠ BD پلیکا(٣٠١٠١٠ )داراکار ١٠٢۴۴٠
درپوش ١٢۵ BD پلیکا(٣٠١٠١٢ )داراکار ١٠٧٧١٠
کلاهک سه کاره ٩٠-١١٠-١٢۵ BD پلیکا( داراکار) ٣۴۶۶٠٠

مطالب و مقالات داراکار

پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،
سابقه و کیفیت و مزایای استفاده از اتصالات محصولات داراکار

سابقه و کیفیت و مزایای استفاده از اتصالات محصولات داراکار

مزایای استفاده از اتصالات محصولات داراکار ا در حال حاضر یکی از بهترین کیفیت‌ها در بین لوله و اتصالات، متعلق به لوله‌های جنس پی وی سی است که شرکت داراکار ارائه دهنده آن است. اتصالات پی وی سی به دلیل مزایای زیادی
شیلنگ

شیلنگ

شیلنگ آب لوله ای منعطف برای برداشت آب برای استفاده در جای دلخواه است. کیفیت شیلنگ با توجه به کیفیت مواد اولیه شیلنگ، فرمولاسیون شیلنگ و فرآیند تولید آن بدست می‌آید. در افزایش مقاومت شیلنگ در مقابل فشار کاری عوامل

کلیدواژه خود را وارد کنید