داراکار

برند داراکار

لیست قیمت داراکار و توضیح محصولات

شلنگ داراکار ، با کیفیت ترین در ایران

شرکت داراکار از سال ۱۳۵۲در صنعت تولید لوله های سخت و شیلنگ های پی وی سی مشغول به فعالیت می باشد. در حال حاضر تولیدات این شرکت شامل لوله و اتصالات سخت پی وی سی، شیلنگ های انعطافپذیر تقویت شده و همچنین انواع گرانول و کامپاندهای پی وی سی می باشد.

شیلنگ های تک لایه و چند لایه تقویت شده پی وی سی (Reinforced Plasticized P.V.C Hoses) از سایز ۱/۴ تا ۲ اینچ جهت مصارف باغبانی و صنعتی تولید می گردد. در طول ۴ دهه فعالیت این مجموعه تولیدی، اساس کار بر پایه کیفیت ممتاز محصولات، نوآوری، قیمت مناسب و رضایت کامل مشتری بوده است.

شیلنگ های داراکار جهت مصارف آبیاری و  صنعتی نزدیک به چهار دهه در بازار ایران حضور داشته و در طی این مدت تلاش مدیریت شرکت در جهت بکارگیری تکنولوژی روز و همچنین تربیت و بکارگیرری نیروهای متخصص در جهت انجام تولید مطابق با استانداردهای روز جهانی بوده است.

صادرات داراکار:

در حال حاضر تولیدات شرکت داراکار علاوه بر بازارهای داخلی، به کشورهای ایتالیا، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان صادر می گردد.

کیفیت شیلنگ داراکار:

شیلنگ های داراکار از مواد اولیه درجه یک که از منابع داخلی و خارجی تهیه می شود، تولید می شود و کلیه مراحل تبدیل مواد اولیه خام به محصول نهائی با فرمولاسیون انحصاری در این شرکت انجام می گیرد. محصولات این شرکت به طور دائم توسط آزمایشگاه مجهز شرکت داراکار که دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی است کنترل و مراقبت می گردد. کلیه محصولات شرکت داراکار دارای گواهینامه بین المللی ISO ۹۰۰۱،ISO 14001 و OHSAS 18001 از شرکت SGS سوئیس می باشد. شرکت داراکار در سال ۱۳۹۲ اولین شرکت موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایران ISIRI 4562 در تولید شیلنگ های آبیاری پی وی سی گردید.

نام مجموعه داراکار
زمان شروع به کار ۱۳۵۲
محل کارخانه اصفهان
محصولات دیگر تولیدی شلنگ آب
تنوع سایز ۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۱۵-۲۵۰-۲۰۰-۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲

داراکار

قیمت روز محصولات داراکار

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "داراکار"

لیست قیمت داراکار
  • فروش محصولات داراکار عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش داراکار
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات داراکارعمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات داراکار را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت داراکار

نام کالا قیمت اول
لوله پلیکافاضلابى ۶٣(B ٣٠٠٠٠۶ )داراکار ٢٣٣٠٩۶٠
لوله پلیکافاضلابى ٩٠(BD ٣٠٠٠٠٩ )داراکار ٣٣۶١۶۶٠
لوله پلیکافاضلابى ١١٠(BD ٣٠٠٠١٠ )داراکار ۴٣٩٢٨۶٠
لوله پلیکافاضلابى ١٢۵(BD ٣٠٠٠١٢ )داراکار ۵٠٢٠٠٨٠
زانوئى ٩٠ درجه ۶٣(B ٣٠٠٢٠۶ )داراکار ١٠٢۶٢٠
زانوئى ٩٠ درجه ٩٠(BD ٣٠٠٢٠٩ )داراکار ٢٠١٠٠٠
زانوئى ٩٠ درجه ١١٠(BD ٣٠٠٢١٠ )داراکار ٢٨٨۵۵٠
زانوئى ٩٠ درجه ١٢۵(BD ٣٠٠٢١٢ )داراکار ٣۶١٢٣٠
زانوئى ٩٠ درجه ١۶٠(BD ٣٠٠٢١۶ )داراکار ۵۵۵٠٢٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣(B ٣٠۴۵٠۶ )داراکار ٨۵۶۴٠
زانوئى ۴۵ درجه ٩٠(BD ٣٠۴۵٠٩ )داراکار ١۶١٣٩٠
زانوئى ۴۵ درجه ١١٠(BD ٣٠۴۵١٠ )داراکار ٢٣٢٢١٠
زانوئى ۴۵ درجه ١٢۵(BD ٣٠۴۵١٢ )داراکار ٢٩۶٨١٠
زانوئى ۴۵ درجه ١۶٠(BD ٣٠۴۵١۶ )داراکار ۵۴٨٧۵٠
سه راهى ٩٠ درجه ۶٣پلیکا(B ٣٠٠٣٠۶ )داراکار ١٣٣٨٩٠
سه راهى ٩٠ درجه ٩٠پلیکا(BD ٣٠٠٣٠٩ )داراکار ٢٩١۵۶٠
سه راهى ٩٠ درجه ١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١٠ )داراکار ٣٨٣٠۵٠
سه راهى ٩٠ درجه ١٢۵پلیکا(BD ٣٠٠٣١٢ )داراکار ۴٧٧٣٢٠
سه راهى ٩٠ درجه ١۶٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١۶ )داراکار ٨٧٣۴٧٠
سه راهى ۴۵ درجه ۶٣پلیکا(B ٣٠١٣٠۶ )داراکار ١۶٧٠٠٠
سه راهى ۴۵ درجه ٩٠پلیکا(BD ٣٠١٣٠٩ )داراکار ٣۴۵١٨٠
سه راهى ۴۵ درجه ١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١٠ )داراکار ۴۶۴٢۴٠
سه راهى ۴۵ درجه ١٢۵پلیکا(BD ٣٠١٣١٢ )داراکار ۶٧٠٧٧٠
سه راهى ۴۵ درجه ١۶٠پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ١٢١٨٣٢٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ۶٣x٩٠ پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ٢٢٢٣٢٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ۶٣x١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١۶ )داراکار ٢٨٠٩٢٠
سه راهى تبدیل ٩٠ درجه ٩٠x١١٠پلیکا(BD ٣٠٠٣١٩ )داراکار ٣۴۶٧٩٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ۶٣x٩٠پلیکا(BD ٣٠١٣٩۶ )داراکار ٢۵۶٨٧٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ۶٣x١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١۶ )داراکار ٣٠٩٧٨٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ٩٠x١١٠پلیکا(BD ٣٠١٣١٩ )داراکار ۴٠١٧١٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ١١٠x١٢۵پلیکا(BD ٣٠١٣٢١ )داراکار ۵۶٧٧٢٠
سه راهى تبدیل ۴۵ درجه ١١٠x١۶٠پلیکا(BD ٣٠١٣۶١ )داراکار ٨۴٧۵٣٠
سیفون پایه دار ۶٣پلیکا(B ٣٠۶۵٠۶ )داراکار ١٣۶٣۶٠
سیفون پایه دار ٩٠پلیکا(BD ٣٠۶۵٠٩ )داراکار ٢۶۶٣۴٠
سیفون پایه دار ١١٠x١٢۵پلیکا(BD ٣٠۶۵٢١ )داراکار ۴۶۶٠٢٠
تبدیل غیرهم مرکز ۶٣x٩٠  پلیکا(BD ٣٠١٧٩۶ )داراکار ١٣٠۶٧٠
تبدیل غیرهم مرکز ۶٣x١١٠  پلیکا(BD ٣٠١٧١۶ )داراکار ١۶٩۶٣٠
تبدیل غیرهم مرکز ٩٠x١١٠  پلیکا(BD ٣٠١٧١٩ )داراکار ١۶۶۵٧٠
تبدیل غیرهم مرکز ١١٠x١٢۵  پلیکا(BD ٣٠١٧٢١ )داراکار ٢٠٢٨٢٠
تبدیل غیرهم مرکز ١١٠x١۶٠  پلیکا(BD ٣٠١٧۶١ )داراکار ٣٢٩٩٧٠
کوپلینگ ترمزدار ۶٣ B پلیکا( داراکار()٣٠١١٠۶) ۶۵١٨٠
کوپلینگ ترمزدار ٩٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١٠٩) ١٢١۵۵٠
کوپلینگ ترمزدار ١١٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١١) ١۶۵١١٠
کوپلینگ ترمزدار ١٢۵ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٢) ١٩٨۶٧٠
کوپلینگ ترمزدار ١۶٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١۶) ٣۵٧۵٧٠
کوپلینگ بدون ترمز ۶٣ B پلیکا(داراکار()٣٠١١٠۶) ۶٩٧٧٠
کوپلینگ بدون ترمز٩٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١٠٩) ١٢٩٠٢٠
کوپلینگ بدون ترمز ١١٠ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٠) ١٨۴۶١٠
کوپلینگ بدون ترمز١٢۵ BD پلیکا( داراکار()٣٠١١١٢) ٢٢۵٩١٠
سه راهى درچه بازدید کامل ١١٠BD پلیکا(٣٠٨٠١٠ )داراکار ۵٨٠۴٧٠
درپوش ۶٣ BD پلیکا(٣٠١٠٠۶ )داراکار ۴٩٨۶٠
درپوش ٩٠ BD پلیکا(٣٠١٠٠٩ )داراکار ٩١٩٧٠
درپوش ١١٠ BD پلیکا(٣٠١٠١٠ )داراکار ١٣۶٣۶٠
درپوش ١٢۵ BD پلیکا(٣٠١٠١٢ )داراکار ١۴٣٣۶٠
کلاهک سه کاره ٩٠-١١٠-١٢۵ BD پلیکا( داراکار) ۴۶١٣٣٠

مطالب و مقالات داراکار

پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،
داراکار , اتصالات مطمئن ساختمان و خانه ی شما

داراکار , اتصالات مطمئن ساختمان و خانه ی شما

اتصالات خانه خود را به داراکار بسپاریدار پی وی سی (PVC) یکی از کاربردی‌ترین مواد شیمیایی در حوزه ساختمان سازی و صنعت به حساب می‌آید داراکار یکی از تولیدکنندگان محصولات پی ویسی در ایران است که سابقه درخشانی در این
سابقه و کیفیت و مزایای استفاده از اتصالات محصولات داراکار

سابقه و کیفیت و مزایای استفاده از اتصالات محصولات داراکار

مزایای استفاده از اتصالات محصولات داراکار ا در حال حاضر یکی از بهترین کیفیت‌ها در بین لوله و اتصالات، متعلق به لوله‌های جنس پی وی سی است که شرکت داراکار ارائه دهنده آن است. اتصالات پی وی سی به دلیل مزایای زیادی

کلیدواژه خود را وارد کنید