معرفی محصولات پوشفیت نیوفلکس با لیست قیمت جدید

برند نیوفلکس

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس و توضیح محصولات

پوشفیت و پوشفیت سایلنت نیوفلکس، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

نیوفلکس پوش فیت فاضلابی (نسل جدید لوله ها در صنعت فاضلاب) با نام برند نیوفلکس صنایع گیتی پسند تولید میشود. کارخانه نیوفلکس کیفیتی بالاتر از نمونه آلمانی دارد و به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۵۰ میلیمتر تا سایز ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود.

تمامی لوله های نیوفلکس در دو دوره استاندارد B و BD عرضه میشود. بازرگانی کشیشی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، ارائه کننده برندهای معتبر تاسیسات مکانیکی ساختمانی بست نیوفلکس، نیوفلکس پوش فیت، نیوفلکس لوله با نازل‌ترین قیمت نسبت به رقبا مشابه درب کارخانه نیوفلکس ارائه میدهد.

لیست قیمت نیوفلکس و توضیح کامل محصولات را در ادامه مشاهده میکنید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۸۸
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت نیوفلکس"

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پوشفیت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول
لوله ١۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨٢٠٠٠
لوله ٢۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶١٠٠٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٣٠٠٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴٨٠٠٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠٠
لوله ١۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٨٠٠٠
لوله ٢۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٣٠٠٠
لوله ۵٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٠٠٠٠
لوله ١٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣۵٠٠٠
لوله ٢٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧۶٠٠٠
لوله ٣٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١١۶٠٠٠
لوله ١۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٨٠٠٠
لوله ٢۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٧٠٠٠
لوله ۵٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٣٠٠٠
لوله ١٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶٢٠٠٠
لوله ٢٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠۴٠٠٠
لوله ٣٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴۶٠٠٠
لوله ١۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٨٠٠٠
لوله ٢۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٩٠٠٠
لوله ۵٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٩٠٠٠
لوله ١٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶۶٠٠٠
لوله ٢٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٧٠٠٠٠
لوله ٣٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٨١٠٠٠
لوله ١۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧١٠٠٠
لوله ٢۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٣٠٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٧٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٨٠٠٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٩٢٠٠٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٨١٠٠٠
لوله ٢۵-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٧٠٠٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨١۴٠٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٣۶٠٠٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٠١٠٠٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨۶۶٠٠٠
لوله ٢۵-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٨٠٠٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٧٢٠٠٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵٧٠٠٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴١۵٨٠٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩۶٠٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٨٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٠٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶۵٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٧٠٠٠
لوله ۶٣ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵۴٠٠٠
لوله ۶٣ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٩٠٠٠
لوله ۶٣ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٩٠٠٠
لوله ۶٣ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١۴٠٠٠٠
لوله ٧۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٧٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٧٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٢٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٧٠٠٠٠
لوله ٩٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٨٠٠٠
لوله ٩٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩۵٠٠٠
لوله ٩٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٩٩٠٠٠
لوله ٩٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠١٠٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٨٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ١١۶٠٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٣۴٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٢٢٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶۵٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٨٧٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۵٢٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩١٨٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۵٢٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٣۶٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢٣٨٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠۴٠٠٠٠
لوله ۵٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠
لوله ۵٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١۶٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٣٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٢٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢٢٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴۵٠٠٠
لوله ۶٣ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣٠٠٠
لوله ۶٣ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۵٠٠٠
لوله ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
لوله ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۴١٢٠٠٠
لوله ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٨٠٠٠
لوله ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۵١٠٠٠
لوله ٧۵ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٠٠٠
لوله ٧۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٠٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٣٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٧٠٠٠
لوله ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠١٠٠٠
لوله ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٧٩٠٠٠
لوله ٩٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۴٠٠٠
لوله ٩٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۴٠٠٠
لوله ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴٨٠٠٠
لوله ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴۴٠٠٠
لوله ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١۶٨٠٠٠
لوله ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۶٩٠٠٠
لوله ١١٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۴٠٠٠
لوله ١١٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٠٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠۵٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ٩۴٧٠٠٠
لوله ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٠٢٠٠٠
لوله ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٢١٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢٣٠٠٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٨۶٠٠٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١٣١۶٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢۶٨٠٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢١٩٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٨٠٠٠٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١٠١٠٠٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۶٠٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٧٧٠٠٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٩۴٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩٢۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٠٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧۴٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١٩٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٩٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴۶٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ٩٨٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۴٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۶٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۶٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣١٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٧١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١٨١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۴٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶۵٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٧۴٠٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧۴۵٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٠٠٠
زانوئى ٨٧-۵٠ درجه( ٢٧٠٢٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶٠٠٠
زانوئى ظرفشوئى ۵٠x۵٠( ٢٧٠٢۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٠٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧۴۵٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۴٠٠٠
زانوئى ٨٧-۶٣ درجه( ٢٧٠٢٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧۴۵٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٩٠٠٠
زانوئى ٨٧-٧۵ درجه( ٢٧٠٢٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٣٠٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧۴۵٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٧١٠٠٠
زانوئى ٨٧-٩٠ درجه( ٢٧٠٢٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧۴۵١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢۶٠٠٠
زانوئى ٨٧-١١٠ درجه( ٢٧٠٢١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٨٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ٣٨٧٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ۴٠٠٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧۴۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧١٠٠٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢٧٠٢١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧۴۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٧١۵٠٠٠
زانوئى ٨٧-١۶٠ درجه( ٢٧٠٢١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٧٢٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ۶٣x۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٧٣٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ۶٣x ۶٣ پوش فیت نیوفلکس ١٧۵٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۵٠( ٢٧٠٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ٧۵( ٢٧٠٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٠٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٧۵( ٢٧٠٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۴٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٩٠( ٢٧٠٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٨٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٢٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٨٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٩٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵( ٢٧٠٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٢٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧١٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٢٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩١٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٨٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣١۴٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٢٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴٧٣٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢٧٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧۶٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٣٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٩١٢٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩٨٨٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٨٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶٧٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٠٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٨١٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۶٣( ٢٧٠٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۴٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۵٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴١٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢۶٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۵٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠۵٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨۵٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١٨۴٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٠٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١٢۵( ٢٧٠٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٢٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-۵٠(٢٧٠٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۶٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-٧۵( ٢٧٠٣٧۶)پوش فیت نیوفلکس ١٨٣٠٠٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢٧٠۴١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴۵٠٠٠
بوشن ۵٠( ٢٧١١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣٠٠٠
بوشن ۶٣( ٢٧١١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٠٠٠
بوشن ٧۵( ٢٧١١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۵٠٠٠
بوشن ٩٠( ٢٧١١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٢٠٠٠
بوشن ١١٠( ٢٧١١١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧١٠٠٠
بوشن ١٢۵( ٢٧١١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٧٠٠٠
بوشن ١۶٠( ٢٧١١١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
درپوش ۵٠( ٢٧١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٠٠٠
درپوش ۶٣( ٢٧١٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٠٠٠
درپوش ٧۵( ٢٧١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢٠٠٠
درپوش ٩٠( ٢٧١٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ۵٧٠٠٠
درپوش ١١٠( ٢٧١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣٠٠٠
درپوش ١٢۵( ٢٧١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١۶٠٠٠
درپوش ١۶٠( ٢٧١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x ۶٣( ٢٧١٧۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٧۵( ٢٧١٧٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x ٧۵( ٢٧١٧٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١٨٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٩٠( ٢٧١٧٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٣٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x٩٠( ٢٧١٧٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x١١٠( ٢٧١٧١۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x١١٠( ٢٧١٧١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٩١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵x١١٠( ٢٧١٧١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٩٠x١١٠( ٢٧١٧١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢١١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١٢۵( ٢٧١٧٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧۴٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١۶٠( ٢٧١٧۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵x١۶٠( ٢٧١٧۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٧٨٠٠٠
بست رایزر لوله ۵٠( ٢٧۴٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٠٨٩٠٠
بست رایزر لوله ۶٣( ٢٧۴٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٠٨٠٠
بست رایزر لوله ٧۵( ٢٧۴٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٨٩٠٠
بست رایزر لوله ٩٠( ٢٧۴٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١۴۵۶٠٠
بست رایزر لوله ١١٠( ٢٧۴٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٧٩٧٠٠
بست رایزر لوله ١٢۵( ٢٧۴٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٢٠٣٣٠٠
بست آویز لوله ۵٠( ٢٧۴١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٢٩٧٠٠
بست آویز لوله ۶٣( ٢٧۴١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١۴٨٣٠٠
بست آویز لوله ٧۵( ٢٧۴١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١۵٧٨٠٠
بست آویز لوله ٩٠( ٢٧۴١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ١٧۶١٠٠
بست آویز لوله ١١٠(٢٧۴١١٠ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٢٠٣٢٠٠
بست آویز لوله ١٢۵( ٢٧۴١١٢ )پوش فیت نیوفلکس طرح جدید ٢٢۴٧٠٠
مایع روان کننده پوشفیت نیوفلکس cc ١٢۵ ٧١۴٠٠
عصایى پشت بام ١١٠  پوش فیت نیوفلکس ١٢۶۴٠٠٠
عصایى پشت بام ۶٣  پوش فیت نیوفلکس ٧١٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٣٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ۶٠( ٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٢٠( ٢٧۶۵۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴١٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ۶٠( ٢٧۶۵٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣١۴٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٣٠( ٢٧۶۵٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵۵۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨۴٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵۵٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٧۵( ٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٧۵( ٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠١۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٩٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٩١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵۵٩ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٩٠( ٢٧۶۵۶٩ )پوش فیت نیوفلکس ٧٣۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٩٠( ٢٧۶۵٧٩ )پوش فیت نیوفلکس ٨٢٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵٩٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٣٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٢٠ پوش فیت نیوفلکس ۴٢٠٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)۶٠ پوش فیت نیوفلکس ۶٠١٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٧۵ پوش فیت نیوفلکس ۶۶٣٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٩٠ پوش فیت نیوفلکس ٧٣۴٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار  ١١٠cm – ٢۵( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٠٢٠٠٠
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار ١١٠cm – ٣۵( ٢٧۶۵١٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٣٢٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶  )پوش فیت نیوفلکس ١٨١٨٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠با درپوش(بالولهcm١٢۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵١۶)پوش فیت نیوفلکس ١١٢۴٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(با لوله ٧۵ و طولcm)pe ۶٠( ٢٧۶۵٧۶)پوش فیت نیوفلکس ۵۵١٠٠٠
سیفون ۶٣ یک تکه با درپوش بالوله ٧۵ و طولpe ٢٠٠- میلیمتر(٢٧۶۵٠۶)نیوفلکس ٣۵٩٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶١٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٣٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ۵۴٩٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴۵٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٢٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵٧٩)پوش فیت نیوفلکس ۶٣۶٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣٧٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢١٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٩٠(٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩۴٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۴٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٠٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵( ٢٧٢٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩۵٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١۶٠( ٢٧٢٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨٨٧٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨٢٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ٣٠x۵٠( ٢٧٩٩۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ٩۴٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۴٠x۵٠( ٢٧٩٩۵۴ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۵٠( ٢٧٩٩٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٠٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت نیوفلکس

معرفی محصولات نیوفلکس پوش فیت و کاربردهای آن

معرفی محصولات نیوفلکس پوش فیت و کاربردهای آن

استفاده از بهترین و به‌روزترین فناوری‌ها در پروژه‌های عمرانی و تاسیساتی همیشه دغدغه‌ی مهندسانی بوده است که قصد داشته‌اند سازه‌های مستحکم و بی‌نقصی بسازند. در این مطلب قصد داریم که به بررسی یکی از محصول نیوفلکس به نام پوش‌فیت بپردازیم
پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

آنچه باید در مورد نیوفلکس بدانید یکی از بخش‌های مهم هر ساختمان، لوله و اتصالات آن است. اگر بخواهیم مکانیزم ساختمان‌ ها را با آناتومی بدن انسانمقایسه کنیم، بدون شک اتصالات ساختمانی، همانند شریان‌های بدن انسان می‌باشند. مهم است که
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید