پوشفیت نیوفلکس

برند نیوفلکس

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس و توضیح محصولات

پوشفیت و پوشفیت سایلنت نیوفلکس، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

نیوفلکس پوش فیت فاضلابی (نسل جدید لوله ها در صنعت فاضلاب) با نام برند نیوفلکس صنایع گیتی پسند تولید میشود. محصولات نیوفلکس به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۵۰ میلیمتر تا سایز ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود.

تمامی لوله های نیوفلکس با استاندارد B و BD عرضه میشود. بازرگانی کشیشی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، ارائه کننده برندهای معتبر تاسیسات مکانیکی ساختمانی بست نیوفلکس، نیوفلکس پوش فیت، نیوفلکس لوله با نازل‌ترین قیمت نسبت به رقبا مشابه درب کارخانه نیوفلکس ارائه میدهد.

لیست قیمت نیوفلکس و توضیح کامل محصولات را در ادامه مشاهده میکنید :

نام مجموعهگیتی پسند
زمان شروع به کار۱۳۸۸
نام مدیر عاملآقای جنتی
محل کارخانهاصفهان
تعداد افراد شاغلبیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدیلوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰
خدمات قبل از فروشمشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروشمهندس خدابنده لو

قیمت روز محصولات نیوفلکس

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت نیوفلکس"

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پوشفیت نیوفلکس

نام کالاقیمت اول
لوله ١۵-۵٠ سانت گروه( BD ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس١٠١١٠٠
لوله ٢۵-۵٠ سانت گروه( BD ٢٧٠٠۵٠ )١۵٣٩٠٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۵۵ )١٧٩١٠٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۵١ )٣٣٨٧٠٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۵٢ )۵٩٠١٠٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۵٣ )٨٣٨١٠٠
لوله ١۵-۶٣ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٠ )١٣٣٢٠٠
لوله ٢۵-۶٣ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٠ )١۶٨٨٠٠
لوله ۵٠-۶٣ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶۵ )٢۶١٨٠٠
لوله ١٠٠-۶٣ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶١ )۴٩٠٢٠٠
لوله ٢٠٠-۶٣ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٢ )٨۴٠۴٠٠
لوله ٣٠٠-۶٣ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٣ )١١٩٠۵٠٠
لوله ١۵-٧۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٧٠ )١۶۵۴٠٠
لوله ٢۵-٧۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٧٠ )٢٠٢١٠٠
لوله ۵٠-٧۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٧۵ )٣٢٧٢٠٠
لوله ١٠٠-٧۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٧١ )۶٢٢٣٠٠
لوله ٢٠٠-٧۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس١٠٧۵٧٠٠
لوله ٣٠٠-٧۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٧٣ )١۵٣١۵٠٠
لوله ١۵-٩٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٩٠ )٢٢٧۴٠٠
لوله ٢۵-٩٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٩٠ )٢٨٨٢٠٠
لوله ۵٠-٩٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٩۵ )۴۵٩٢٠٠
لوله ١٠٠-٩٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٩١ )٨۴١۵٠٠
لوله ٢٠٠-٩٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٩٢ )١۴۵۶٩٠٠
لوله ٣٠٠-٩٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٩٣ )٢٠٨٣٧٠٠
لوله ١۵-١١٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠١٠ )٣٠۵۴٠٠
لوله ٢۵-١١٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠١٠ )۴٠٣٠٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس۶۵۴۴٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠١١ )١٢١٠٠٠٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠١٢ )٢١٠٣٢٠٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠١٣ )٣٠١٣۵٠٠
لوله ٢۵-١٢۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٢٠ )۵۶١۴٠٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٢۵ )٩٠٧٠٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٢١ )١۶۶٢۴٠٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٢٢ )٢٨۵١٧٠٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠٢٣ )۴٠۴٢٢٠٠
لوله ٢۵-١۶٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٠ )٨٨١٧٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶۵ )١۴٢١٣٠٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶١ )٢۵٣٧١٠٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٢ )۴٣٧٧۴٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت گروه(  BD ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس۶٢١٧۶٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۵۵ )٢٠٢١٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۵١ )٣۶٠۵٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۵٢ )۶١٣١٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۵٣ )٨۶١٠٠٠
لوله ۶٣ – ۵٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶۵ )٢٩٧۴٠٠
لوله ۶٣ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶١ )۵٢۵٨٠٠
لوله ۶٣ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس٨٧۶٠٠٠
لوله ۶٣ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶٣ )١٢٢۶١٠٠
لوله ٧۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٧۵ )٣۶٠۵٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٧١ )۶۵۵۶٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٧٢ )١١٠٩٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٧٣ )١۵۶٣۶٠٠
لوله ٩٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٩۵ )۵٠٢٩٠٠
لوله ٩٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٩١ )٨٨۵٢٠٠
لوله ٩٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٩٢ )١۵٠١۶٠٠
لوله ٩٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٩٣ )٢١٢٨۴٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١١۵ )٧٠٨۴٠٠
لوله ١١٠ ٧۵- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٧ )پوش فیت نیوفلکس کنسللللللللللللل١٢۶۴٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١١١ )٢١۵۶٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١١٢ )٣٠۶٧۵٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١١٣ )۴٩٠٠٩٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٢۵ )٩٧٩٣٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٢١ )١٧٣٣۵٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٢٢ )٢٩٢۴٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١٢٣ )۴١١۴۵٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶۵ )١۵٣١۵٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶١ )٢۶۴٨۵٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶٢ )۴۴٨٨٧٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت گروه(  BD ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس۶٣٢٩٠٠٠
لوله ۵٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )٩٧۶٠٠
لوله ۵٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )١۵٠۴٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵۵ )١٧٢٢٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵١ )٣١۶٩٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٢ )۵۶٧٢٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٣ )٨٠٣۶٠٠
لوله ۶٣ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس١٢٨۶٠٠
لوله ۶٣ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )١۶۴٢٠٠
لوله ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )٢۵٢۶٠٠
لوله ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس۴۵۵٨٠٠
لوله ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )٨٠۵٩٠٠
لوله ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )١١٣٨٩٠٠
لوله ٧۵ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )١۵۵٠٠٠
لوله ٧۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )١٨۶٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس٣٠٠٨٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧١ )۵۵١١٠٠
لوله ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٢ )٩٨٠۴٠٠
لوله ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٣ )١٣٨٩١٠٠
لوله ٩٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )٢٠۴۴٠٠
لوله ٩٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )٢۵۶١٠٠
لوله ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩۵ )۴٠٣٠٠٠
لوله ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩١ )٧٠٧٢٠٠
لوله ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٢ )١٢۵٧١٠٠
لوله ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٣ )١٧٨٨۶٠٠
لوله ١١٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس٢۶٩٨٠٠
لوله ١١٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )٣۵٣۶٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١۵ )۵۶٨٣٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١١ )١٠٠۴۵٠٠
لوله ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٢ )١٨٠٠١٠٠
لوله ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٣ )٢۵۶۴٧٠٠
لوله ١٢۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )۴٩١۴٠٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢۵ )٧٨۶۴٠٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢١ )١۴۴٣١٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس٢۴٣٣٨٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٣ )٣۴٢۵٧٠٠
لوله ١۶٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )٧٨٨٧٠٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )١٢۶١٧٠٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )٢٢۵٠١٠٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )٣٨٣٠٩٠٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )۵۴١٠۶٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵۵ )١٩۵٢٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵١ )٣٣٩٩٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٢ )۵٩٠١٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٣ )٨٢۶۶٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )٢٨٨٢٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )۴٩١۴٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )٨۴١۵٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )١١٧۴۵٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧۵ )٣٣۴١٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧١ )۵٨٣٢٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٢ )١٠١٢۶٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٣ )١۴٢١٣٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩۵ )۴۴۶۶٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩١ )٧۵٠٨٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٢ )١٣٠١٩٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٣ )١٨٣٢٣٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١۵ )۶٢٢٣٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١١ )١٠۵٨۵٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٢ )١٨۵٢٩٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس٢۶١٨۶٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس٨۵٨٨٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢١ )١۵١۵۴٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٢ )٢۵٠۶١٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٣ )٣۴٩۶٩٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )١٣٧٣١٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )٢٣۶١۵٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )٣٩۴١١٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )۵۵٢٠٨٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧۴۵٠۵ )پوش فیت نیوفلکس٩۵۵٠٠
زانوئى ٨٧-۵٠ درجه( ٢٧٠٢٠۵ )١٠٠٩٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧۴۵٠۶ )١٣٠٩٠٠
زانوئى ٨٧-۶٣ درجه( ٢٧٠٢٠۶ )١۵٨٨٠٠
زانوئى ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧۴۵٠٧ )١٧١٧٠٠
زانوئى ٨٧-٧۵ درجه( ٢٧٠٢٠٧ )١٧٩٢٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧۴۵٠٩ )٢٢٨۵٠٠
زانوئى ٨٧-٩٠ درجه( ٢٧٠٢٠٩ )٢۵۶١٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧۴۵١٠ )٣۶۶٩٠٠
زانوئى ٨٧-١١٠ درجه( ٢٧٠٢١٠ )پوش فیت نیوفلکس۴٢۵٩٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠۴٨٢٢٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠۴٩٧١٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧۴۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس۴۶٢٧٠٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢٧٠٢١٢ )۵٧١٨٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧۴۵١۶ )٨٧۴٨٠٠
زانوئى ٨٧-١۶٠ درجه( ٢٧٠٢١۶ )١٠٨٠٣٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ۶٣x۶٣٢٢٢٨٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ۶٣x ۶٣٢٣١٩٠٠
سه راهى ۵٠ x ۵٠( ٢٧٠٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس١٧١٧٠٠
سه راهى ۵٠ x ٧۵( ٢٧٠٣٧۵ )٢٢۵١٠٠
سه راهى ٧۵ x ٧۵( ٢٧٠٣٠٧ )٢۶۶۴٠٠
سه راهى ۵٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکس کنسللللللللللللللللللللللللل٢۴١٩٠٠
سه راهى ٩٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٠٩ )٣۵١٨٠٠
سه راهى ۵٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١۵ )۴٣٠۵٠٠
سه راهى ٧۵ x ١١٠( ٢٧٠٣١٧ )۵١۶۶٠٠
سه راهى ١١٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٠ )۶۴۵٢٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵( ٢٧٠٣٢١ )٨٢٠٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧١٣٠۵ )١٨٠٣٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٧۵ )٢۵٠٣٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٠٧ )٣۵٧٢٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکسکنسسسسسل٣۴٢٨٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس کنسسسسل٣٩٨٩٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٠٩ )۴١۶٣٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۵ )۴٧۶٣٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٧ )۵۵۶٧٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٠ )٧١٧۶٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣٢١ )٨٣٩٢٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣١٢ )٩۶٠٩٠٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶١ )١١٣٧٧٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶٢ )١٢۴۵۶٠٠
سه راهى ١۶٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣١۶ )١۴۵٢٣٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶١ )١٢٠٩۴٠٠
سه راهى ١۶٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )١٧۵٧۶٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣٠۶ )٢۴٨٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۶٣( ٢٧٠٣٠۶ )٢۴١١٠٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۶ )٣٢١۵٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠( ٢٧٠٣١۶ )۴۴۴٣٠٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٩ )۵۴۵٣٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس٣٨٢٣٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )۵١٨٩٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٩ )۶٠٩۶٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶٢ )١۴٣٩۶٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣۶۵ )٢١۴٧٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١٢۵( ٢٧٠٣١٢ )٨۵۵٣٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-۵٠(٢٧٠٣۶۵ )٢١١٣٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-٧۵( ٢٧٠٣٧۶)٢۴۴۶٠٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢٧٠۴١٠ )١٠٧١١٠٠
بوشن ۵٠( ٢٧١١٠۵ )١۴١٣٠٠
بوشن ۶٣( ٢٧١١٠۶ )١۶۶۵٠٠
بوشن ٧۵( ٢٧١١٠٧ )١٧٩١٠٠
بوشن ٩٠( ٢٧١١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس٢٣٨٣٠٠
بوشن ١١٠( ٢٧١١١٠ )پوش فیت نیوفلکس٣۴۵۶٠٠
بوشن ١٢۵( ٢٧١١١٢ )پوش فیت نیوفلکس۴٧٨٨٠٠
بوشن ١۶٠( ٢٧١١١۶ )پوش فیت نیوفلکس٧۵۶۶٠٠
درپوش ۵٠( ٢٧١٠٠۵ )٣٠١٠٠
درپوش ۶٣( ٢٧١٠٠۶ )٣۵۶٠٠
درپوش ٧۵( ٢٧١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس۵١٧٠٠
درپوش ٩٠( ٢٧١٠٠٩ )٧٠١٠٠
درپوش ١١٠( ٢٧١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس١١۶٠٠٠
درپوش ١٢۵( ٢٧١٠١٢ )١۴٣۵٠٠
درپوش ١۶٠( ٢٧١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس٢۶۶۴٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x ۶٣( ٢٧١٧۶۵ )پوش فیت نیوفلکس١٣٧٨٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٧۵( ٢٧١٧٧۵ )١۴١۶٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x ٧۵( ٢٧١٧٧۶ )پوش فیت نیوفلکس١۵٨۵٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٩٠( ٢٧١٧٩۵ )١۶١٨٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x٩٠( ٢٧١٧٩۶ )پوش فیت نیوفلکس١٧٣۴٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x١١٠( ٢٧١٧١۵ )٢۴۵٢٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x١١٠( ٢٧١٧١۶ )پوش فیت نیوفلکس٢۵١۵٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵x١١٠( ٢٧١٧١٧ )٢۵٨٣٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٩٠x١١٠( ٢٧١٧١٩ )٢٧٢١٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١٢۵( ٢٧١٧٢١ )٣٣٩٩٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١۶٠( ٢٧١٧۶١ )۴٩٠٢٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵x١۶٠( ٢٧١٧۵٢ )۵٨٠٩٠٠
بست رایزر ۵٠( ٢٧۴٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس١٣٢٩٠٠
بست رایزر۶٣( ٢٧۴٠٠۶ )١۴۵۴٠٠
بست رایزر ٧۵( ٢٧۴٠٠٧ )١۵۶٨٠٠
بست رایزر ٩٠( ٢٧۴٠٠٩ )١٧۶٨٠٠
بست رایزر ١١٠( ٢٧۴٠١٠ )٢١٩٢٠٠
بست رایزر ١٢۵( ٢٧۴٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس٢۵٠٩٠٠
بست آویز دنبال جوشى ۵٠( ٢٧۴١٠۵ )١۵٩٩٠٠
بست آویز دنبال جوشى۶٣( ٢٧۴١٠۶ )١٨٠١٠٠
بست آویز دنبال جوشى ٧۵( ٢٧۴١٠٧ )١٩٢٨٠٠
بست آویز دنبال جوشى٩٠( ٢٧۴١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس٢١۵٢٠٠
بست آویز دنبال جوشى١١٠(٢٧۴١١٠ )٢۴٨٨٠٠
بست آویز دنبال جوشى ١٢۵( ٢٧۴١١٢ )٢٧٧٢٠٠
مایع روان کننده پوشفیت نیوفلکس cc 250٢٣۵۴٠٠
مایع روان کننده پوشفیت نیوفلکس cc ١٢۵١٣٢١٠٠
عصایى پشت بام ١١٠  پوش فیت نیوفلکس١٧٢٢٠٠٠
عصایى پشت بام ۶٣  پوش فیت نیوفلکس٩٧٩٣٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶ )٢٠۶۴۵٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ۶٠( ٢٧۶۵۶۶ )۶۶٨٧٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٢٠( ٢٧۶۵۶٢ )۴٩٢٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ۶٠( ٢٧۶۵٧۶ )٧۵٣۵٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٢٠( ٢٧۶۵٧٢ )۵٩٢٣٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵١٢ )١۵۴۶٢٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵٩۶ )١٠٢۴۶٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٣٠( ٢٧۶۵٩٣ )٧٩١٧٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵۵۶ )۵٣٨۶٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵۵٢ )۴٠۶١٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵۵٧ )۵٨٣٩٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٧۵( ٢٧۶۵۶٧ )٧٣٩١٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٧۵( ٢٧۶۵٧٧ )٨١٠٩٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵٩٧ )١١٠٢١٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵١٧ )٢٢١٠١٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵١٩ )٢٣٩٩٩٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵۵٩ )۶٣٨٨٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٩٠( ٢٧۶۵۶٩ )٧٩٢٨٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٩٠( ٢٧۶۵٧٩ )پوش فیت نیوفلکس٨٨٩۶٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵٩٩ )١٢٠٠٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٢٠۴٩۴٣٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)۶٠۶۶٣٩٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٧۵٧٢١٣٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٩٠٧٩٠۵٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار  ١١٠cm – ٢۵( ٢٧۶۵١٢ )١۶٢٢٧٠٠
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار ١١٠cm – ٣۵( ٢٧۶۵١٣ )١٧۵٢٩٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶  )٢٠٢۵٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠با درپوش(بالولهcm١٢۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵١۶)١۵٢۵٧٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(با لوله ٧۵ و طولcm)pe ۶٠( ٢٧۶۵٧۶)٧۵٣٠٠٠
سیفون ۶٣ یک تکه با درپوش بالوله ٧۵ و طولpe ٢٠٠- میلیمتر(٢٧۶۵٠۶)۴٨٣١٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )۶٣٣۵٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله۶٣و طولcm)pe ٢٠( ٢٧۶۵۶٢)۴٧٠٨٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )٧٠٩٧٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)٧۶٣٣٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵٧٢ )۵٩۶۴٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵٧٧ )٨١١٧٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵٧٩)٨٧۶۶٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵١٢ )١٢۵٨٧٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵١٧ )١۶٧۶٩٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٩٠(٢٧۶۵١٩ )١٧٨۴٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )٣١٢٣٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )۶٢٧٣٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵( ٢٧٢٣١٢ )٧۴١٧٠٠
سه راه دریچه بازدید ١۶٠( ٢٧٢٣١۶ )١٠٩۵٢٠٠
دریچه بازدید انتهایى ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )٢٩۶٢٠٠
سه راه دریچه بازدید٩٠( ٢٧٢٣٠٩ )۴٧۴٢٠٠
دریچه بازدید انتهایى ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )۴٩٩۴٠٠
لاستیک ظرفشوئى ٣٠x۵٠( ٢٧٩٩۵٣١١٨٣٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۴٠x۵٠( ٢٧٩٩۵۴ )٨٩۴٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۵٠( ٢٧٩٩٠۵ )٨٩۴٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس

اهالی صنعت ساختمان و تاسیسات با برند نیوفلکس به خوبی آشنا هستند. اما شاید برایشان این سوال پیش آمده باشد که این برند ایرانی چگونه و درچه سالی شکل گرفته؟ هدفش چه بوده؟ چشم‌اندازش چیست؟ حتی شاید شما یک دانشجوی
اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالاتاست. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات می توان ساعت‌ها گفت‌گو نمود. هدف ما بررسی اتصالات
پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید