پوشفیت نیوفلکس

برند نیوفلکس

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس و توضیح محصولات

پوشفیت و پوشفیت سایلنت نیوفلکس، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

نیوفلکس پوش فیت فاضلابی (نسل جدید لوله ها در صنعت فاضلاب) با نام برند نیوفلکس صنایع گیتی پسند تولید میشود. محصولات نیوفلکس به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۵۰ میلیمتر تا سایز ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود.

تمامی لوله های نیوفلکس با استاندارد B و BD عرضه میشود. بازرگانی کشیشی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، ارائه کننده برندهای معتبر تاسیسات مکانیکی ساختمانی بست نیوفلکس، نیوفلکس پوش فیت، نیوفلکس لوله با نازل‌ترین قیمت نسبت به رقبا مشابه درب کارخانه نیوفلکس ارائه میدهد.

لیست قیمت نیوفلکس و توضیح کامل محصولات را در ادامه مشاهده میکنید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۸۸
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت نیوفلکس"

لیست قیمت پوشفیت نیوفلکس
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پوشفیت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول
لوله ١۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١۴٠٠٠
لوله ٢۵-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧١٠٠٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٧٠٠٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢١٠٠٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۶٨٠٠٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت( ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٣٠٠٠
لوله ١۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۴٠٠٠
لوله ٢۵-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۴٠٠٠
لوله ۵٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٩٠٠٠
لوله ١٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠٨٠٠٠
لوله ٢٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩٢٠٠٠
لوله ٣٠٠-۶٣ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٧٧٠٠٠
لوله ١۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٩۴٠٠٠
لوله ٢۵-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٠٠٠٠
لوله ۵٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴١۶٠٠٠
لوله ١٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٧٨٠٠٠
لوله ٢٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٠۵٠٠٠
لوله ٣٠٠-٧۵ سانت( ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٣٣٠٠٠
لوله ١۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٠٠٠٠
لوله ٢۵-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۶٠٠٠
لوله ۵٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨۵٠٠٠
لوله ١٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٢٠٠٠
لوله ٢٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٣۵٠٠٠
لوله ٣٠٠-٩٠ سانت( ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٠۶٠٠٠
لوله ١۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧۶٠٠٠
لوله ٢۵-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٧٠٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴٢٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۵٠٠٠٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٩٩٠٠٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت( ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠۶۴٠٠٠
لوله ٢۵-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧٠٣٠٠٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١۵٧٠٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٢۵٠٠٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٩١٠٠٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت( ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴۵٧٠٠٠
لوله ٢۵-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١٠٢٠٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٠٩٠٠٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢۶٨٠٠٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨۴٣٠٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت( ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨۴١٨٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٧٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴١٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٨٨٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ١١٣٢٠٠٠
لوله ۶٣ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٠٠٠٠
لوله ۶٣ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٩٠٠٠
لوله ۶٣ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١١٢٣٠٠٠
لوله ۶٣ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٠٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴۵٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٨٠٧٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٣۴٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠۶١٠٠٠
لوله ٩٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢٣٠٠٠
لوله ٩٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٠٠٠٠
لوله ٩٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٧٣٠٠٠
لوله ٩٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۴۴٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٨٨٩٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٩۶٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۴۵٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴١١٠٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢٠٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٨٨٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٨۵۴٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ۵۵١٩٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٠۶٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣۶۴٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩۴٠٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٨۵١۵٠٠٠
لوله ۵٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩٠٠٠
لوله ۵٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۴٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۵٠٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠١٠٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٧٠٠٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۴۵٠٠٠
لوله ۶٣ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٧٠٠٠
لوله ۶٣ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٩۴٠٠٠
لوله ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣١١٠٠٠
لوله ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۵٧٠٠٠٠
لوله ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣٢٠٠٠
لوله ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٧٩٠٠٠
لوله ٧۵ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٧٠٠٠
لوله ٧۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢۵٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٣٠٠٠
لوله ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٣٠٠٠
لوله ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۵١٠٠٠
لوله ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٩١٠٠٠
لوله ٩٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵٠٠٠
لوله ٩٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠٧٠٠٠
لوله ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٩٠٠٠
لوله ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٨٩۶٠٠٠
لوله ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٣٧٠٠٠
لوله ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵٣٠٠٠
لوله ١١٠ ١۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٢٠٠٠
لوله ١١٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٢٠٠٠
لوله ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧١١٠٠٠
لوله ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١١ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩۶٠٠٠
لوله ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۶۴٠٠٠
لوله ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣٣٩٢٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٩٧٠٠٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩٧۵٠٠٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٩٨٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣١۵٩٠٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٢٠٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢۵- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٠ )پوش فیت نیوفلکس ٩۵٩٠٠٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۶۵٠٠٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٢٩٠٠٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٩٩٠٠٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠٠۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧١۶٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵١ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧۴٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۶٠١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠۶٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ۶٣ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧١ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٧٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٧۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٧٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٨١٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣٧٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩١ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣۴٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٧۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ٩٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٩١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٧۵٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١١ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۴٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴١١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١١٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴٣٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٣٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢١ )پوش فیت نیوفلکس ١٨۶٠٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٢ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٢٢٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١٢٣ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٨٣٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ۵٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۶١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ١٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶١ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٢۶٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٢٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٩۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١۶٠ ٣٠٠- سانت گروه( B ٢٧٠١۶٣ )پوش فیت نیوفلکس ٧٢۶۵٠٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧۴۵٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٩٠٠٠
زانوئى ٨٧-۵٠ درجه( ٢٧٠٢٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١١٧٠٠٠
زانوئى ظرفشوئى ۵٠x۵٠( ٢٧٠٢۵۵ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٠٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧۴۵٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۴٠٠٠
زانوئى ٨٧-۶٣ درجه( ٢٧٠٢٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٧٠٠٠
زانوئى ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧۴۵٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٧٠٠٠
زانوئى ٨٧-٧۵ درجه( ٢٧٠٢٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٠٠٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧۴۵٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٩٠٠٠
زانوئى ٨٧-٩٠ درجه( ٢٧٠٢٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۵٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧۴۵١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴۴٩٠٠٠
زانوئى ٨٧-١١٠ درجه( ٢٧٠٢١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٩٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ۵٣۴٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ١١٠x١١٠ پوش فیت نیوفلکس ۵۵٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧۴۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵١٣٠٠٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢٧٠٢١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶٢۴٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧۴۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩٧٨٠٠٠
زانوئى ٨٧-١۶٠ درجه( ٢٧٠٢١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٠٠٠٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ونت دار ۵٠x ۶٣x۶٣ پوش فیت نیوفلکس ٢٣٩٠٠٠
زانوئى ونت دار ۵٠x ۶٣x ۶٣ پوش فیت نیوفلکس ٢٣٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۵٠( ٢٧٠٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨٢٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ٧۵( ٢٧٠٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٣٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٧۵( ٢٧٠٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨٠٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ٩٠( ٢٧٠٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵۵٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ٩٠( ٢٧٠٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٣۶٨٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۴۵٨٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ١١٠( ٢٧٠٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶٣٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٧١۴٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵( ٢٧٠٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٩١٠٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۵٠ درجه( ٢٧١٣٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٨۶٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٣٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٧۵ درجه( ٢٧١٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩۵٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۵ )پوش فیت نیوفلکسکنسسسسسل ٣۵٢٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩٧ )پوش فیت نیوفلکس کنسسسسل ۴١٠٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٢٨٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۵ )پوش فیت نیوفلکس ۵۴٣٠٠٠
سه راهى ٧۵ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶۴٨٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٨۶١٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٩۴٣٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١٢۵ درجه( ٢٧١٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٨۴٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٨۵٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١۶٠( ٢٧٠٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٩۴٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ١۶٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٣۵٠٠٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶١ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٧٠٠٠٠
سه راهى ١۶٠ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٣٢٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵۵٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۶٣( ٢٧٠٣٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٧٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠( ٢٧٠٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴۴٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠( ٢٧٠٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴۶٩٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠( ٢٧٠٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ۵٨۶٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه( ٢٧١٣٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٧٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵۵٣٠٠٠
سه راهى ٩٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢٧١٣١٩ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶۴٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ۴۵-١۶٠ درجه( ٢٧١٣۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٣۵٠٠٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-۶٣ درجه( ٢٧١٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٢٢٠٠٠
سه راهى ١٢۵ x ١٢۵( ٢٧٠٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٩٣٣٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-۵٠(٢٧٠٣۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢١۵٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۶٣-٧۵( ٢٧٠٣٧۶)پوش فیت نیوفلکس ٢۵۵٠٠٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢٧٠۴١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١١٧۵٠٠٠
بوشن ۵٠( ٢٧١١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۵٠٠٠
بوشن ۶٣( ٢٧١١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٩٠٠٠
بوشن ٧۵( ٢٧١١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٨١٠٠٠
بوشن ٩٠( ٢٧١١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٩٠٠٠
بوشن ١١٠( ٢٧١١١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٧٠٠٠
بوشن ١٢۵( ٢٧١١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠١٠٠٠
بوشن ١۶٠( ٢٧١١١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٨١١٠٠٠
درپوش ۵٠( ٢٧١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۵٠٠٠
درپوش ۶٣( ٢٧١٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٠٠٠٠
درپوش ٧۵( ٢٧١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶٠٠٠
درپوش ٩٠( ٢٧١٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٠٠٠
درپوش ١١٠( ٢٧١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٩٠٠٠
درپوش ١٢۵( ٢٧١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٢٠٠٠
درپوش ١۶٠( ٢٧١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٠۴٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x ۶٣( ٢٧١٧۶۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٧۵( ٢٧١٧٧۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x ٧۵( ٢٧١٧٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۶٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x٩٠( ٢٧١٧٩۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x٩٠( ٢٧١٧٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٨١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۵٠x١١٠( ٢٧١٧١۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢۵٩٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ۶٣x١١٠( ٢٧١٧١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٣٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵x١١٠( ٢٧١٧١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۴٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٩٠x١١٠( ٢٧١٧١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١٢۵( ٢٧١٧٢١ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠x١۶٠( ٢٧١٧۶١ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵x١۶٠( ٢٧١٧۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶۵٠٠٠
بست رایزر ۵٠( ٢٧۴٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٠١٧٠٠
بست رایزر۶٣( ٢٧۴٠٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١١٣٣٠٠
بست رایزر ٧۵( ٢٧۴٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٢١١٠٠
بست رایزر ٩٠( ٢٧۴٠٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٧٠٠٠
بست رایزر ١١٠( ٢٧۴٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٠٨٠٠
بست رایزر ١٢۵( ٢٧۴٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٩۵۵٠٠
بست آویز دنبال جوشى ۵٠( ٢٧۴١٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢٣٠٠
بست آویز دنبال جوشى۶٣( ٢٧۴١٠۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٩٩٠٠
بست آویز دنبال جوشى ٧۵( ٢٧۴١٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۴٩١٠٠
بست آویز دنبال جوشى٩٠( ٢٧۴١٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۶۶۵٠٠
بست آویز دنبال جوشى١١٠(٢٧۴١١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٩۴٢٠٠
بست آویز دنبال جوشى ١٢۵( ٢٧۴١١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
مایع روان کننده پوشفیت نیوفلکس cc ١٢۵ ٧١۴٠٠
عصایى پشت بام ١١٠  پوش فیت نیوفلکس ١۵٩٠٠٠٠
عصایى پشت بام ۶٣  پوش فیت نیوفلکس ٩٠١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٢۴٨٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ۶٠( ٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ٧٩٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٢٠( ٢٧۶۵۶٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٣۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ۶٠( ٢٧۶۵٧۶ )پوش فیت نیوفلکس ٩١٢٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧۵١٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵٩۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٢٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٣٠( ٢٧۶۵٩٣ )پوش فیت نیوفلکس ٩٠٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵۵۶ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣۴٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٢٠( ٢٧۶۵۵٢ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵۵٧ )پوش فیت نیوفلکس ٧٠۵٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٧۵( ٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ٨٩٨٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٧۵( ٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵٩٧ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٨٧٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٧۵( ٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٢۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ١١٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ٢٩٩٩٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۵٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵۵٩ )پوش فیت نیوفلکس ٧٨٣٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ۶٣cm – ٩٠( ٢٧۶۵۶٩ )پوش فیت نیوفلکس ٩٨۶٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٧۵cm – ٩٠( ٢٧۶۵٧٩ )پوش فیت نیوفلکس ١١١٠٠٠٠
سیفون یک تکه با درپوش ٩٠cm – ٩٠( ٢٧۶۵٩٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٢٧٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٢٠ پوش فیت نیوفلکس ۵۴١٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)۶٠ پوش فیت نیوفلکس ٧٩۶٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٧۵ پوش فیت نیوفلکس ٨٨٧٠٠٠
سیفون ۵٠ یک تکه با درپوش(لوله ٧۵cm -)٩٠ پوش فیت نیوفلکس ٩٨٧٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار  ١١٠cm – ٢۵( ٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٨۵۴٠٠٠
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار ١١٠cm – ٣۵( ٢٧۶۵١٣ )پوش فیت نیوفلکس ٢٠٣٨٠٠٠
سیفون یک تکه بالوله سوکت دار ١١٠cm – ۶٠( ٢٧۶۵١۶  )پوش فیت نیوفلکس ٢۴۵٧٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠با درپوش(بالولهcm١٢۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵١۶)پوش فیت نیوفلکس ١٣٢٧٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(با لوله ٧۵ و طولcm)pe ۶٠( ٢٧۶۵٧۶)پوش فیت نیوفلکس ۶۴۶٠٠٠
سیفون ۶٣ یک تکه با درپوش بالوله ٧۵ و طولpe ٢٠٠- میلیمتر(٢٧۶۵٠۶)نیوفلکس ۴١۵٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ۶٠(٢٧۶۵۶۶ )پوش فیت نیوفلکس ۵۵١٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵۶٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶١٩٠٠٠
سیفون یک تکه ۶٣ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵۶٩)پوش فیت نیوفلکس ۶۶٨٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵٧٢ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠۵٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵٧٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶٩٩٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوش(بالوله٧۵و طولcm)pe ٩٠( ٢٧۶۵٧٩)پوش فیت نیوفلکس ٧۵٨٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٢٠(٢٧۶۵١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٧٨٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٧۵(٢٧۶۵١٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۴۵۶٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوش(بالوله١٢۵و طولcm)pe ٩٠(٢٧۶۵١٩ )پوش فیت نیوفلکس ١۵۵٣٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢۴٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۶۶٧٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵( ٢٧٢٣١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٨١٢٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١۶٠( ٢٧٢٣١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١٢٢١٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ٧۵( ٢٧٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٨۵٠٠٠
سه راه دریچه بازدید٩٠( ٢٧٢٣٠٩ )پوش فیت نیوفلکس ۴٨٧٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى ١١٠( ٢٧٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴٩٧٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ٣٠x۵٠( ٢٧٩٩۵٣ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۵٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۴٠x۵٠( ٢٧٩٩۵۴ )پوش فیت نیوفلکس ٩۴٠٠٠
لاستیک ظرفشوئى ۵٠( ٢٧٩٩٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٩۴٠٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت نیوفلکس

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

آنچه باید در مورد نیوفلکس بدانید یکی از بخش‌های مهم هر ساختمان، لوله و اتصالات آن است. اگر بخواهیم مکانیزم ساختمان‌ ها را با آناتومی بدن انسانمقایسه کنیم، بدون شک اتصالات ساختمانی، همانند شریان‌های بدن انسان می‌باشند. مهم است که
معرفی برند نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس

اهالی صنعت ساختمان و تاسیسات با برند نیوفلکس به خوبی آشنا هستند. اما شاید برایشان این سوال پیش آمده باشد که این برند ایرانی چگونه و درچه سالی شکل گرفته؟ هدفش چه بوده؟ چشم‌اندازش چیست؟ حتی شاید شما یک دانشجوی
اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالاتاست. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات می توان ساعت‌ها گفت‌گو نمود. هدف ما بررسی اتصالات
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید