نیوپایپ

برند نیوپایپ

لیست قیمت نیوپایپ و توضیح محصولات

نیوپایپ، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

لوله ۵ لایه نیوپایپ (محصولی از صنایع گیتی پسند) اولین و تنها لوله اتصالات ۵ لایه سایز ۱۶ تا ۳۲ و ۴۰ به بالا در ایران میباشد. لوله‌های ۵ لایه بسیار سریعتر و ساده تر از لوله های گالوانیزه و تک لایه اجرا میشوند. در انتها لیست قیمت نیوپایپ نیز قرار گرفته است.

اتصالات لوله های ۵ لایه از دو نوع اتصالات پرسی و اتصالات کوپلی است. موارد مصرف آن آبرسانی، گرمایش از کف و رادیاتور میباشد.

بازرگانی کشیشی معتبرترین ارائه کننده تاسیسات مکانیکی ساختمان تمامی محصولات نیوپایپ را با نازل ترین قیمت مشابه درب کارخانه ارائه میکند. میتوانید در ادامه لیست قیمت نیوپایپ و توضیحات محصولات آنرا مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۷
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های پوشیت – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۳۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت نیوپایپ

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "نیوپایپ"

لیست قیمت نیوپایپ
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش نیوپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

لیست قیمت نیوپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله پنج لایه ١۶( )PEX – AL – PEX( ٩١٢١۶ )نیوپایپ ٩۶٨٠٠
لوله پنج لایه ٢٠( )PEX – AL – PEX( ٩١۶٢٠ )نیوپایپ ١٧٠۶٠٠
لوله پنج لایه ٢۵( )PEX – AL – PEX( ٩٢٠٢۵ )نیوپایپ ٣١٧۴٠٠
لوله پنج لایه ٣٢( )PEX – AL – PEX( ٩٢۶٣٢ )نیوپایپ ۴۵۶٨٠٠
لوله پنج لایه ۴٠( )PEX – AL – PEX( ٩٣٢۴٠ )نیوپایپ ٨٧٧۴٠٠
لوله پنج لایه ۵٠( )PEX – AL – PEX( ٩۴١۵٠ )نیوپایپ ١١٣٩٨٠٠
لوله پنج لایه ۶٣( )PEX – AL – PEX( ٩۵١۶٣ )نیوپایپ ١۴۴٣٢٠٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ١۶( ۶١۶١٠ )نیوپایپ ۶١۴٨٠٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ٢٠( ۶١۶١۴ )نیوپایپ ٧٧١٨٠٠
زانو دیوارى کوپلى٣/۴*٢۵( ۶١۶١٨)نیوپایپ ١٢۴٩۵٠٠
زانو کوپلى ١۶( ۶٠۴١٠ )نیوپایپ ٧۶٨١٠٠
زانو کوپلى ٢٠( ۶٠۴١٢ )نیوپایپ ٨۶٨٢٠٠
زانو کوپلى ٢۵( ۶٠۴١۴ )نیوپایپ ١۴٨٧۶٠٠
زانو کوپلى ٣٢( ۶٠۴١۶ )نیوپایپ ٢١٧۶١٠٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x١۶(۶٠۵١٠ )نیوپایپ ۶٢٩٠٠٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x٢٠(۶٠۵١٢ )نیوپایپ ۶٨٧١٠٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۵١۴ )نیوپایپ ٧٧٢٠٠٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢۵( ۶٠۵١٨ )نیوپایپ ٩۶۶٣٠٠
زانو روپیچ کوپلى١x٢۵( ۶٠۵٢٠ )نیوپایپ ٩٨٢٧٠٠
زانو روپیچ کوپلى١x٣٢( ۶٠۵٢٢ )نیوپایپ ١٧۵۵٩٠٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x١۶(۶٠٩١٠ )نیوپایپ ٧۶٨۵٠٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠٩١۴ )نیوپایپ ١٠۶٣٧٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٠۵١٠ )نیوپایپ ۵٧٩۴٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٠۵١٢ )نیوپایپ ٧٣٣٣٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٠۵١۴ )نیوپایپ ١٠٧٩٧٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٠۵١۶ )نیوپایپ ١۴٠٢۴٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٠۵١٨ )نیوپایپ ۵٨۶٣١٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٠۵٢٠ )نیوپایپ ٨٧٢۴٢٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۶٣( ٢٠۵٢٢ )نیوپایپ ١۶۶٢١٧٠٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x١۶( ٢٠٩١٠ )نیوپایپ ٧۵٧٠٠٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x١۶( ٢١٠١٠ )نیوپایپ ٨۴٠٨٠٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x٢٠( ٢٠٩١۴ )نیوپایپ ٨٧٠۶٠٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢١٠١۴ )نیوپایپ ١٠٢٢٣٠٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x١۶( ٢١۶١٠ )نیوپایپ ۴٧١۵٠٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢١۶١۴ )نیوپایپ ۶۴۵٠٠٠
زانوئى پرسى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢١۶١٨ )نیوپایپ ١٣٨٠۶٠٠
زانوئى پرسى دیوارى ١x٣٢( ٢١۶٢٢ )نیوپایپ ١۵۵١٢٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۵١٠ )نیوپایپ ۵٢١٨٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۵١۴ )نیوپایپ ٧۶۶١٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۵١٨ )نیوپایپ ٩٨۶۵٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٣٠۵٢٠ )نیوپایپ ١٣۵٩١٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٣٠۵٢٢ )نیوپایپ ١۴۴٢۵٠٠
سه راهى کوپلى ١۶( ۶٠٧١٠ )نیوپایپ ٨٧۶٩٠٠
سه راهى کوپلى ٢٠( ۶٠٧١٢ )نیوپایپ ١٢۵٢٠٠٠
سه راهى کوپلى ٢۵( ۶٠٧١۴ )نیوپایپ ١٧٠۶١٠٠
سه راهى کوپلى ٣٢( ۶٠٧١۶ )نیوپایپ ٢٨۵٩٠٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x١۶( ۶٠٧۴٠ )نیوپایپ ٧٩٠٠٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ١۶x١۶x٢٠( ۶٠٧۴٢ )نیوپایپ ٨١٩٣٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢٠x١۶x٢٠( ۶٠٧۴۴ )نیوپایپ ١٠٩۴٣٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x٢٠( ۶٠٧۴۶ )نیوپایپ ١٠٩۴٣٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x١۶x٢۵( ۶٠٧۴٩ )نیوپایپ ١۴٠۴١٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x١۶x٢۵( ۶٠٧۵٠ )نیوپایپ ١۵۴۵٢٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵٢ )نیوپایپ ١٣۴٨٨٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵۴ )نیوپایپ ١۴١٧٣٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x١۶x٣٢( ۶٠٧۵٨ )نیوپایپ ٢٢٧۶۵٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x٢٠x٣٢(۶٠٧۶٠ )نیوپایپ ٢۴۴۵٧٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢۵*٢۵*٣٢(۶٠٧۶٢ )نیوپایپ ٢١٣٩۶٠٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٣١٠ )نیوپایپ ١٠٢۴١٠٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٣١۴ )نیوپایپ ١٢۵٨٣٠٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶ x١/٢x١۶(۶١۵١٠ )نیوپایپ ٨٧۴٩٠٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ٢٠x١/٢x١۶( ۶١۵١٢ )نیوپایپ ١١۵١١٠٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶١۵١۴ )نیوپایپ ١٠٣٧٩٠٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ١۶x١/٢x٢٠( ۶١۵١۶ )نیوپایپ ١١۵١١٠٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٧١٠ )نیوپایپ ٩۵۴۴٠٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٧١۴ )نیوپایپ ١٠٩٠۶٠٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶٠٨۶٢)نیوپایپ ١١٠٢۵٠٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢۵x٣/۴x٢۵( ۶٠٨۶٨ )نیوپایپ ١٩۴٨٠٠٠
سه راه دیوارى موازى کوپلى ١۶*١/٢*١۶(۶١٨١٠)نیوپایپ ١۶٣٨۶٠٠
سه راهى دیوارى موازى تبدیلى کوپلى ١۶*١/٢*٢٠( ۶١٨١٢)نیوپایپ ١٨١۴۴٠٠
سه راه روپیچ  کوپلى ١/٢*١۶*١۶( ۶٠٨١٠)نیوپایپ ٩٩٧٩٠٠
سه راهى پرسى ١۶( ٢٠٧١٠ )نیوپایپ ۶٧١١٠٠
سه راهى پرسى ٢٠( ٢٠٧١٢ )نیوپایپ ٨٩١٩٠٠
سه راهى پرسى ٢۵( ٢٠٧١۴ )نیوپایپ ١۶٣٧٠٠٠
سه راهى پرسى ٣٢( ٢٠٧١۶ )نیوپایپ ٢٠٩١٧٠٠
سه راهى پرسى ۴٠( ٢٠٧١٨ )نیوپایپ ٧٩۶١٢٠٠
سه راهى پرسى ۵٠( ٢٠٧٢٠ )نیوپایپ ١۴۶٠٣٧٠٠
سه راهى پرسى ۶٣( ٢٠٧٢٢ )نیوپایپ ٢١۶۶۴١٠٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٠٧۴٠ )نیوپایپ ٩٢٩٣٠٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٠٧۴٢ )نیوپایپ ٧٣٨٩٠٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٠٧۴۴ )نیوپایپ ٧٧٣٨٠٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٠٧۴۶ )نیوپایپ ٩٨۵٢٠٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٨ )نیوپایپ ١١١۴١٠٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٩ )نیوپایپ ١١٠۶٨٠٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٠٧۵٠ )نیوپایپ ١١٠٩۵٠٠
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵٢ )نیوپایپ ١٢۶۶۴٠٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵۴ )نیوپایپ ١٣٩٢٣٠٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٧ )نیوپایپ ١۴٧۴٢٠٠
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٨ )نیوپایپ ١۶۶٧٠٠٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٠٧۶٠ )نیوپایپ ١٧٠٢٧٠٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶٢ )نیوپایپ ١۶٩۵٨٠٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶۴ )نیوپایپ ١٩٠۴٢٠٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٠٧٧٠ )نیوپایپ ۶٨۴۵٩٠٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٠٧٧٣ )نیوپایپ ٧٠۴١٧٠٠
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧۶ )نیوپایپ ۶٧۵۴٧٠٠
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧٩ )نیوپایپ ٧٩٠٠۵٠٠
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٠٧٨٢ )نیوپایپ ٩٢٠۶٧٠٠
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٠٧٨۴ )نیوپایپ ٩۵۵٠۶٠٠
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٠٧٨۶ )نیوپایپ ١٠۴٠٧٧٠٠
سه راهى پرسى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٠٧٩٠ )نیوپایپ ١۶٣٨١۶٠٠
سه راهى پرسى ۶٣x٣٢x۶٣(٢٠٧٩٢ )نیوپایپ ١٧٠٩١٢٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١١١٠ )نیوپایپ ١٠٣٧۵٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١١١۴ )نیوپایپ ١٢٢٢٢٠٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١٣١٠ )نیوپایپ ١٠٣٧۵٠٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٣١۴ )نیوپایپ ١٢٢٢٢٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١۵١٠ )نیوپایپ ۶٧٠٧٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶( ٢١۵١٢ )نیوپایپ ٩٢٣٨٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶ طرح( b ٢١۵١١ )نیوپایپ کنسللللللللللللللللللللل ٩٠١۴٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١۵١۴ )نیوپایپ ٩۵۴۵٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x٢٠( ٢١۵١۶ )نیوپایپ ٩٢٣٨٠٠
سه راهى پرسى دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١٧١٠ )نیوپایپ ١٠۶١١٠٠
سه راهى پرسى دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٧١۴ )نیوپایپ ١٣۵٣١٠٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ١۶* ١/٢* ١۶( ٢١٨١٠ )نیوپایپ ١۴٩٨٨٠٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ٢٠* ١/٢ * ٢٠( ٢١٨١۴ )نیوپایپ ١٨۵٣۶٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٣٠٧۶٠ )نیوپایپ ٨۴١٠٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٣٠٧۶٢ )نیوپایپ ١٠۴٢٣٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٣٠٧۶۶ )نیوپایپ ١٣۵٧٧٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٣٠٧۶٨ )نیوپایپ ١٧۵٣٢٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٣٠٧٧٢ )نیوپایپ ٢٠۴٣٠٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٣٠٧٧۶ )نیوپایپ ۶٣٠٧٢٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٣٠٧٨٠ )نیوپایپ ٨۴٧٩١٠٠
سه راهى پرسى روپیچ مخصوص شیرتوکار١/٢*١۶*١۶(٢٠٨١٠ )نیوپایپ ٧۶٧۵٠٠
چپقى دنده اى ١/٢( ١٠۶١٠ )نیوپایپ ٣٧١٢٠٠
چپقى دنده اى ٣/۴( ١٠۶١٢ )نیوپایپ ۶٣٢٧٠٠
چپقى دنده اى ١( ١٠۶١۴ )نیوپایپ ٨۶۴٧٠٠
چپقى مخصوص هواگیرى  ١/٢* ١( ١٠۶١۶ )نیوپایپ ۶٩٣٣٠٠
چپقى کوپلى ١/٢x١۶(۶٠۶١٠ )نیوپایپ ۶۵٠٠٠٠
چپقى کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠۶١٢ )نیوپایپ ۶٨۵٨٠٠
چپقى کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۶١۴ )نیوپایپ ٨٢٠۴٠٠
چپقى کوپلى ٣/۴x ٢۵( ۶٠۶١٨ )نیوپایپ ١٠٢٧۴٠٠
چپقى کوپلى ١x٢۵(۶٠۶٢٠ )نیوپایپ ١٣٧٣١٠٠
چپقى کوپلى ١x٣٢(۶٠۶٢٢ )نیوپایپ ١٧۴۵٨٠٠
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٣٠۶١٠ )نیوپایپ ۶٢٧٧٠٠
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠۶١٢ )نیوپایپ ٧٢٢۴٠٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٣٠۶١۴ )نیوپایپ ٨۶٣٠٠٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠۶١٨ )نیوپایپ ٨١۵۵٠٠
چپقى پرسى ١x٢۵( ٣٠۶٢٠ )نیوپایپ ١١۶٩٢٠٠
چپقى پرسى ١x٣٢( ٣٠۶٢٢ )نیوپایپ ١۴٧۴۶٠٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۴٠( ٣٠۶٢۶ )نیوپایپ ۵٧١٧۶٠٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۵٠( ٣٠۶٣٠ )نیوپایپ ٨٧٩٠٠٠٠
مغزى دنده اى ١/٢( ١٠١١٠ )نیوپایپ ١٧٧١٠٠
مغزى دنده اى ٣/۴( ١٠١١٢ )نیوپایپ ٣٣٨١٠٠
مغزى  دنده اى ١( ١٠١١۴ )نیوپایپ ۵٣۴۶٠٠
مغزى  دنده اى ١/۴ ١( ١٠١١۶ )نیوپایپ ۵۶۶۵٠٠
مغزى دنده اى ١-١/٢(١٠١١٨)نیوپایپ ٧٣٣٢٠٠
مغزى دنده اى ١/٢ بلند۵ سانت( ١٠١۵٠ )نیوپایپ ٣۵٢١٠٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١/٢( ١٠٢١٠ )نیوپایپ ٢٨١١٠٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١( ١٠٢١٢ )نیوپایپ ۵١٧۴٠٠
بوشن پرسى ١۶( ٢٠١١٠ )نیوپایپ ٣٩٣٧٠٠
بوشن پرسى ٢٠( ٢٠١١٢ )نیوپایپ ۵٢۶۵٠٠
بوشن پرسى ٢۵( ٢٠١١۴ )نیوپایپ ٧٨٨٨٠٠
بوشن پرسى ٣٢( ٢٠١١۶ )نیوپایپ ١١٠۴٢٠٠
بوشن پرسى ۴٠( ٢٠١١٨ )نیوپایپ ۴١٨٢١٠٠
بوشن پرسى ۵٠( ٢٠١٢٠ )نیوپایپ ۶٨٨۴١٠٠
بوشن پرسى ۶٣( ٢٠١٢٢ )نیوپایپ ١٠٨۵۴٣٠٠
بوشن پرسى ١۶x٢٠( ٢٠٢١٠ )نیوپایپ ۴۶١٢٠٠
بوشن پرسى ١۶x٢۵( ٢٠٢١٢ )نیوپایپ ۶۵٣٨٠٠
بوشن پرسى ٢٠x٢۵( ٢٠٢١۴ )نیوپایپ ٧٣٨٩٠٠
بوشن پرسى ٢٠x٣٢( ٢٠٢١۶ )نیوپایپ ٧۵٨٧٠٠
بوشن پرسى ٢۵x٣٢( ٢٠٢١٨ )نیوپایپ ٩٢٧۴٠٠
بوشن پرسى ٢۵x۴٠( ٢٠٢٢٢ )نیوپایپ ٣۶١۵۵٠٠
بوشن پرسى ٣٢x۴٠( ٢٠٢٢۴ )نیوپایپ ٣٩٢٢٢٠٠
بوشن پرسى ٣٢x۵٠( ٢٠٢٢۶ )نیوپایپ ۴٢٢٢٩٠٠
بوشن پرسى ۴٠x۵٠( ٢٠٢٢٨ )نیوپایپ ۴۶٧۶۴٠٠
بوشن پرسى ۴٠x۶٣( ٢٠٢٣٢ )نیوپایپ ٩١٠٢٣٠٠
بوشن پرسى ۵٠x۶٣( ٢٠٢٣۴ )نیوپایپ ٩۶۵٢٠٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠٢١٠ )نیوپایپ ٣۴٩٣٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠٢١٢ )نیوپایپ ۴٨١٠٠٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠٢١۴ )نیوپایپ ۶۴٩١٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢۵( ٣٠٢١۶ )نیوپایپ ۶٨۶٢٠٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠٢١٨ )نیوپایپ ٧٨٧٠٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٢۵( ٣٠٢٢٠ )نیوپایپ ١٠٨٧۴٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٣٢( ٣٠٢٢٢ )نیوپایپ ١١٧۵٢٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠٢٢۴ )نیوپایپ ٢٢٠٨٢٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x۴٠( ٣٠٢٢٨ )نیوپایپ ۵۴۴٨۵٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠٢٣٢ )نیوپایپ ۶٨٠۶۵٠٠
بوشن پرسى روپیچ ٢x۶٣( ٣٠٢٣۶ )نیوپایپ ١٠٧٣٧۴٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۴١٠ )نیوپایپ ۴٧١۵٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠۴١٢ )نیوپایپ ۵١٣٢٠٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۴١۴ )نیوپایپ ۶٧٠٩٠٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۴١٨ )نیوپایپ ٨٢٢٨٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٢۵( ٣٠۴٢٠ )نیوپایپ ١١۴٢١٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٣٢( ٣٠۴٢٢ )نیوپایپ ١٢٨٨۶٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠۴٢۴ ) نیوپایپ ٢۴۶٩١٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۴٠( ٣٠۴٢٨ ) نیوپایپ ۵۴٩٠۶٠٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠۴٣٢ ) نیوپایپ ۶٧٩٧٨٠٠
بوشن پرسى توپیچ ٢x۶٣( ٣٠۴٣۶ ) نیوپایپ ١١۵۵٣٠٠٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠١٠٨ )نیوپایپ ۴٢٣۶٠٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠١١٠ )نیوپایپ ۵١١۵٠٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴ x ٢٠( ۵٠١١٢ )نیوپایپ ۶٣۶١٠٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠١١۴ )نیوپایپ ٧١٩٩٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٢۵(  ۵٠٢٢٠ )نیوپایپ ١١٧٩۵٠٠
رابط توپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠١١٨ )نیوپایپ ١٣۴٣١٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠٢٠٨ )نیوپایپ ٣٩۴۶٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠٢١٠ )نیوپایپ ۵٣٨٠٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢۵(  ۵٠٢١١ )نیوپایپ ٧۵٣٩٠٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠٢١٢ )نیوپایپ ٧٨٣۵٠٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢٠( ۵٠٢١۵ )نیوپایپ ۶١٩٨٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠٢١٨ )نیوپایپ ١١٩۶٧٠٠
بوشن کوپلى ١۶x١۶( ۶٠١١٠ )نیوپایپ ۵٩١۵٠٠
بوشن کوپلى ٢٠x ٢٠( ۶٠١١٢ )نیوپایپ ٧٧۵١٠٠
بوشن کوپلى ٢۵x ٢۵( ۶٠١١۴ )نیوپایپ ١١٨٨۶٠٠
بوشن کوپلى ٣٢x ٣٢( ۶٠١١۶ )نیوپایپ ١٨١۵٠٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢( ۵٠٩٧١ )نیوپایپ ١٠۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ٣/۴( ۵٠٩٧٢ )نیوپایپ ٢١۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١(۵٠٩٧٣)نیوپایپ ٣۴٧٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢( ۵٠٩٨١ )نیوپایپ ١٠۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ٣/۴( ۵٠٩٨٢ )نیوپایپ ٢١۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١(۵٠٩٨٣)نیوپایپ ٣۴٧٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢(طرح جدید( )۵٠٩٧٠ )نیوپایپ ٩۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢(طرح جدید( )۵٠٩٨٠ )نیوپایپ ٩۵٠٠
درپوش فلزى ٣/۴( ١٢۵٩١ )نیوپایپ ٣٩٢۶٠٠
درپوش فلزى ١( ١٢۵٩٢ )نیوپایپ ۴٠٩١٠٠
درپوش فلزى ١ مخصوص کلکتور مدولار( ١٢۵٩٣ )نیوپایپ ٣٩٩۶٠٠
درپوش فلزى ١/۴ ١( ١٢۵٩۴ )نیوپایپ ۶٨٧۶٠٠
درپوش فلزى ١/٢ ١( ١٢۵٩۵ )نیوپایپ ٧۵٠٣٠٠
درپوش هواگیرى کلکتور ١( ١٢۶٠٠ )نیوپایپ ۴٢۶٣٠٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى١/٢ * ١/٢ ١( ١٢۶٠۵ )نیوپایپ ۶٩٩٣٠٠
درپوش فلزى تبدیلى ١/٢ * ١/۴ ١( ١٢۶٠٣)نیوپایپ ۶٠٨٣٠٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/۴ ١( ١٢۶٠٢ )نیوپایپ ٧٣٣۴٠٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/٢ ١( ١٢۶٠۴)نیوپایپ ٧٧٠٠٠٠
درپوش پرسى ١۶( ٢١٩١٠ )نیوپایپ ٢۴٠۵٠٠
درپوش پرسى ٢٠( ٢١٩١٢ )نیوپایپ ٣۴٨١٠٠
درپوش پرسى ٢۵( ٢١٩١۴ )نیوپایپ ٣٨٢۴٠٠
درپوش پرسى ٣٢( ٢١٩١۶ )نیوپایپ ۵٧٩۵٠٠
درپوش پرسى ۴٠( ٢١٩١٨ )نیوپایپ ١۵٨۶٢٠٠
درپوش پرسى ۵٠( ٢١٩٢٠ )نیوپایپ ١٩٨٠٩٠٠
درپوش پرسى ۶٣( ٢١٩٢٢ )نیوپایپ ٢۴٣۶٢٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/٢x١۶( ٣٠٨١٠ )نیوپایپ ۶٠٣٨٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠٨١۶ )نیوپایپ ٩٠۶۵٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠٨٢٠ )نیوپایپ ٨۶٨٣٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١x٣٢( ٣٠٨٢۴ )نیوپایپ ١٩١٩٧٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/۴ ١x۴٠( ٣٠٨٢٨ )نیوپایپ ۵٩۵۴٧٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/٢ ١x۵٠( ٣٠٨٣۶ )نیوپایپ ۵٨۶٧۶٠٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ١۶ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٠ )نیوپایپ ٣٠٣۴٠٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٢ )نیوپایپ ۶١٢۴٠٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢١ )نیوپایپ ۵٢۶٧٠٠
امهره ماسوره پرسى ١/٢x١۶( ٣٠٨۵٠ )نیوپایپ ٢٧٩٩٠٠
امهره ماسوره پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠٨۵٢ )نیوپایپ ٣٣٧٩٠٠
امهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢٠( ٣٠٨۵۴ )نیوپایپ ۴١١۵٠٠
امهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢۵( ٣٠٨۵۶ )نیوپایپ ۵٢۶١٠٠
امهره ماسوره پرسى ١ x ٢۵(  ٣٠٨۵٨ )نیوپایپ ٧١٢٣٠٠
امهره ماسوره پرسى ١x ٣٢( ٣٠٨۶٠ )نیوپایپ ٧٨۴١٠٠
امهره ماسوره پرسى ١-١/۴x۴٠( ٣٠٨۶۴ )نیوپایپ ١٢٧٧١٠٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢٠( ۶٠٢١٠ )نیوپایپ ٧١٣۶٠٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢۵( ۶٠٢١٢ )نیوپایپ ٨۴٩۶٠٠
بوشن تبدیل کوپلى٢٠x٢۵( ۶٠٢١۴ )نیوپایپ ٩٣٩۵٠٠
بوشن تبدیل کوپلى٢۵x٣٢( ۶٠٢١٨ )نیوپایپ ١۵٩١٧٠٠
بست ١۶( ۵٠٩٣٨ )نیوپایپ ۴٢٠٠
بست ٢٠( ۵٠٩۴٠ )نیوپایپ ۴۶٠٠
بست ٢۵( ۵٠٩۴٢ )نیوپایپ ۵٢٠٠
بست ٣٢( ۵٠٩۴۴ )نیوپایپ ٩٣٠٠
بست زوج ١۶( ۵٠٩۵٠ )نیوپایپ ٧۴٠٠
بست زوج ٢٠( ۵٠٩۵٢ )نیوپایپ ٧۴٠٠
بست زوج ٢۵( ۵٠٩۵۴ )نیوپایپ ٨٣٠٠
بست خاردار ١۶( ۵٠٩۶٠ )نیوپایپ ١۵٠٠
بست ۴٠( ۵٠٩۴۶ )نیوپایپ ١٣٠٠٠
والو کلکتورى توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠١ )نیوپایپ ٩٠۶٨٠٠
شیر کلکتورى کوپلى یکسر روپیچ دسته پروانه اى ٣/۴* ٢۵ آبى و قرمز(٣۵٠٠٨)نیوپایپ ١۴١٧٩٠٠
والو یکسر روپیچ کوپلى١*٢۵ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٠ )نیوپایپ ١٨۶۵٧٠٠
والو یکسر کوپلى ١*٣٢ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٢ )نیوپایپ ٢١٢١۶٠٠
والو ورودى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١۶ )نیوپایپ ٩٠۴٧٠٠
والو خروجى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١٨ )نیوپایپ ٧۶٢۵٠٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ١۶ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢٢  )نیوپایپ ۵٣۵٢٠٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴٢ )نیوپایپ ١٢١۵۶٠٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢۵ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴۴ )نیوپایپ ١٢٨۵٨٠٠
والو کلکتورى کوپلى ١*٢۵sgp قرمز(٣۵٠۴۶ )نیوپایپ ١٧۵٨٩٠٠
والو کلکتور کوپلى( sgp32x1 ٣۵٠۴٨ )نیوپایپ ٢١٢۴۴٠٠
والو هواگیرى اتوماتیک ورودى ١/٢( ٣۵١١۶ )نیوپایپ ١۴٨۵۵٠٠
والو هواگیرى کامل ١ بهمراه شیر تخلیه( ٣۵١١٨ )نیوپایپ ٣١۶٢٣٠٠
والو کوپلى ١/٢x١۶( ٣۵١٢٢ )نیوپایپ ۵١١۵٠٠
والو کوپلى ١/٢*٢٠(٣۵١٢۴ )نیوپایپ ۶٣٨١٠٠
شیرکلکتور دوسر کوپلى ١۶*١۶طرح(B ٣۵١٣٢ )نیوپایپ ٨٧٩٩٠٠
والو دوسر کوپلى ٢٠(٣۵١٣۴ )نیوپایپ ١٠٢١۴٠٠
والو یکطرفه توپیچ ١/٢( sgp ٣۵٣١٠ )نیوپایپ ١٢۶٢۴٠٠
والو یکطرفه توپیچ ٣/۴( sgp ٣۵٣١٢ )نیوپایپ ١۶۴۵۶٠٠
والو زانویى  کوپلى ١ x٢۵ روپیچ نیوپایپ( ٣۵۴۵۴) ٢٢۴٠٣٠٠
والو زانوئى کوپلى٣/۴*٢۵ روپیچ( ٣۵۴۵٣)نیوپایپ ١٧۶۴٨٠٠
والو زانویى ١ x٣٢ نیوپایپ( ٣۵۴۵۶) ٢٧٢٣٧٠٠
والو دو سر تو پیچ ٣/۴ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٧١٢ )نیوپایپ ١١۴۴۵٠٠
والو روپیچ توپیچ ٣/۴ اینچ دسته گازى( ٣۵٧٢٢ )نیوپایپ ١٢٣۵١٠٠
والو روپیچ توپیچ دسته پروانه اى ١ اینچ( ٣۵٧٣۴ )نیوپایپ ١٨٠۴١٠٠
والوتو پیچ  رو پیچ ١/٢ آبى و قرمز( ٣۵٨١۶ )نیوپایپ ٨۴٢۴٠٠
والوتو پیچ روپیچ ٣/۴ آبى و قرمز( ٣۵٨٢٠ )نیوپایپ ١٢٠٣٧٠٠
والو پیسوار فیلتردار ٣/٨x١/٢طرح(  A٣۵٨۴٠ )نیوپایپ ۴٩۵٣٠٠
والو پیسوار فیلتردار ١/٢x١/٢طرح(  A ٣۵٨۴٢ )نیوپایپ ۵٠۶٧٠٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP آبى(  ٣۵٨٩٠ )نیوپایپ ١٩٢١٧٠٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP  قرمز( ٣۵٨٩٢ )نیوپایپ ٢٠٠١۴٠٠
شیر کنار گذر( باى پس )١ اینچ( SGP ٣۵٢١۴ )نیوپایپ ٧۴۴۵٣٠٠
نیو والو دوسر تو پیچ ١/٢(٣۵٢۶٢)نیوپایپ ٧۶۴٠٠٠
والو کلکتورى یکسرروپیچ با مهره ماسوره پرسى ١/٢*١۶ اینچ  دسته پروانه اى( ٣۵١٠٢ )نیوپایپ ٧١١١٠٠
والو کلکتورى یکسر روپیچبا مهره ماسوره پرسى ١/٢*٢٠ اینچ  دسته پروانه اى( ٣۵١٠۴ )نیوپایپ ٧٨۵۵٠٠
والو کلکتورى یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسى ٣/۴*٢٠ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵١٠۶ )نیوپایپ ١١١٣٢٠٠
والو کلکتورى یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسى ٣/۴*٢۵ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵١٠٨ )نیوپایپ ١٢٧٣٠٠٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى” ١/٢*١۶ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٢ )نیوپایپ ۵۴٣١٠٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى دسته پروانه اى ١/٢ * ٢٠( ٣۵٠٠۴)نیوپایپ ۶۴۶٣٠٠
شیر دوسر روپیچ ( بادبى ١۵ )١/٢( ٣۵٠٧٠ )نیوپایپ ٨۴٢٣٠٠
نیو والو دوسر روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز( ٣۵٢۵٢)نیوپایپ ۶۶٠١٠٠
نیو والو توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز(٣۵٠٢١ )نیوپایپ ٨٢۵۶٠٠
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ١/٢( ۶١٣۶۶ )نیوپایپ ٢۶٨٩٧٠٠
شیر قطع و وصل دوسر کوپلى ٢٠( ۶١٣۶٧ )نیوپایپ ٢٩٣٢٧٠٠
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ ٣/۴( ۶١٣۶٨ )نیوپایپ ٣٠١۴٩٠٠
شیر قطع و وصل دوسر کوپلى ٢۵( ۶١٣۶٩ )نیوپایپ ٣۵۶٨٩٠٠
شیرشبکه دو سر روپیچ ١/٢( ۶١۵۵٨ )نیوپایپ ١۴۵٢١٠٠
شیرشبکه روپیچ رزوه و کوپلى ١/٢x٢٠( ۶١۵۵٩ )نیوپایپ ١٨١٨١٠٠
شیرشبکه دو سر روپیچ ٣/۴( ۶١۵۶٠ )نیوپایپ ٢٠١۵٠٠٠
شیرشبکه روپیچ کوپلى ٣/۴x٢۵( ۶١۵۶١ )نیوپایپ ٢۴۶۶٠٠٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢(۶٩٠۶٠ )نیوپایپ ٢۴٣۶۴٠٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢x٢٠(۶٩٠۶١ )نیوپایپ ٢٧۵٣٩٠٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ٣/۴(۶٩٠۶٢ )نیوپایپ ٢٨٧١٧٠٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ٣/۴x٢۵(۶٩٠۶٣ )نیوپایپ ۴٢٣٩٨٠٠
شیر حیاطى ٣/۴*١/٢(sgp ٣۵٩٠٠ )نیوپایپ ٨٠٩١٠٠
روپیچ توپیچ ١/٢( ١٠٣١٠ )نیوپایپ ٢١۴٢٠٠
روپیچ توپیچ ٣/۴( ١٠٣١٢ )نیوپایپ ٢٨۴٧٠٠
روپیچ توپیچ ١-١/۴( ١٠٣١۶ )نیوپایپ ٨١۴۵٠٠
روپیچ توپیچ ١( ١٠٣١۴ )نیوپایپ ۶۵١۶٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١٠(١٠٣١٨)نیوپایپ ١٢١٩٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١۵(١٠٣٢٠)نیوپایپ ١۶١۵٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٢۵(١٠٣٢٢)نیوپایپ ٢١٧۴٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٣٠(١٠٣٢۴)نیوپایپ ٢٣٧٢٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۴٠(١٠٣٢۶)نیوپایپ ٢٨۴۵٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۵٠(١٠٣٣٠)نیوپایپ ٣٨۵٢٠٠
روپیچ توپیچ ١/٢روپیچx ٣/۴ توپیچ( ١٠۴٠۶ )نیوپایپ ۴٠۶٢٠٠
روپیچ توپیچ ١/٢تو پیچx ٣/۴ روپیچ( ١٠۴٠٧ )نیوپایپ ١٧٠٠٠٠
روپیچ ٣/۴ x توپیچ ١( ١٠۴١٠ )نیوپایپ ۵٠٨۵٠٠
روپیچ ١ x توپیچ ١/٢( ١٠۴۴٨ )نیوپایپ ٢۶۶۴٠٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۴٩ )نیوپایپ ٢۴۶٨٠٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۵٠ )نیوپایپ ۴٩٢۶٠٠
توپیچ ١ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵٢ )نیوپایپ ۴۵٨١٠٠
توپیچ ٣/۴ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵۴ )نیوپایپ ۵۵٢٧٠٠
روپیچ ١-١/٢ x توپیچ ١( ١٠۴۶٠ )نیوپایپ ۶۵۵۶٠٠
روپیچ ١-١/٢ x توپیچ ١-١/۴( ١٠۴۶٢ )نیوپایپ ٧۵٠۶٠٠
فوم ١۶( ١٣٠١٠ )نیوپایپ ١١١٠٠
فوم ٢٠( ١٣٠١٢ )نیوپایپ ١٣٨٠٠
فوم ٢۵( ١٣٠١۴ )نیوپایپ ١٩٠٠٠
فوم ٣٢( ١٣٠١۶ )نیوپایپ ٢٣۴٠٠
فوم ۴٠( ١٣٠١٨ )نیوپایپ ٢٩٩٠٠
فوم ۵٠( ١٣٠٢٠ )نیوپایپ ۴٠۵٠٠
فوم ۶٣( ١٣٠٢٢ )نیوپایپ ۵٩٠٠٠
فوم ١۶ قرمز( ١٣٠٣١ )نیوپایپ ١١١٠٠
فوم ٢٠ آبى( ١٣٠٣٢ )نیوپایپ ١٣٨٠٠
بست ریلى لوله ١۶چسبدار( ۵٠٩۶٢)نیوپایپ ۴٣٧٠٠
بست ریلى لوله ١۶( ۵٠٩۶۴)نیوپایپ ٣٠١٠٠
صفحه نصب ۶٣( ١٢٣١٠ )نیوپایپ ٢١٨٠٠
پایه کلکتور( ١۵٠۵٠ )نیوپایپ ١۵۵٧٠٠
بست کلکتور٣/۴( ١۵١١١ )طرح Bنیوپایپ ٩۴٠٠
بست کلکتور ١مخصوص کلکتور فرجى(  ١۵١١٣ )نیوپایپ ١٠۴٠٠
بست کلکتور ١/۴ ١  طرح(B ١۵١١۵ )نیوپایپ ١٣٢٠٠
بست کلکتور ١/٢ ١ اینچ( ١۵١٢٨ )نیوپایپ ١٣٧٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٣۵( ١۵٠٠٨ )نیوپایپ ٣۵١١٩٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۴۵( ١۵٠١٠ )نیوپایپ ۴٢٠٣٩٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۶۵( ١۵٠١٢ )نیوپایپ ۵٢٧۶۵٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٧۵( ١۵٠٢۴ )نیوپایپ ۵٧٧٨٢٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٩۵( ١۵٠١۴ )نیوپایپ ٧٠٢٣٨٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک ۶۵x۵٠( ١۵٠١۵ )نیوپایپ ۶٣٨٣٧٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک٨٠x۵٠( ١۵٠٢٠ )نیوپایپ ٧٩۴٠٧٠٠
جعبه کلکتور و پایه ١٢۵x۴۵( ١۵٠٢٣ )نیوپایپ ١٠٨٢٩٨٠٠
جعبه کلکتورطرح جدیدو پایه ٨۵x۴۵( ١۵٠٢۵ )نیوپایپ ۶١٢۴٢٠٠
کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٣( ١/٢x١()١٢٧٢٣ )نیوپایپ ٢٢٢۶٠١٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۴( ١/٢x١()١٢٧٢۴ )نیوپایپ ٢٩٣٧٨۶٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۵(١/٢x١()١٢٧٢۵ )نیوپایپ ٣۵٩٧۵١٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۶(١/٢x١()١٢٧٢۶ )نیوپایپ ۴٣٠٠٢۴٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٧( ١/٢x١()١٢٧٢٧ )نیوپایپ ۵٠٧۶٩٣٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٨( ١/٢x١()١٢٧٢٨ )نیوپایپ ۵٧٧٣۴٩٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣( ١/٢x١()١٢٨٢٣ )نیوپایپ ١٩۶١٣٣٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۴( ١/٢x١()١٢٨٢۴ )نیوپایپ ٢۶٠١۶۶٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۵( ١/٢x١()١٢٨٢۵ )نیوپایپ ٣٢٣۵٩۵٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶( ١/٢x١()١٢٨٢۶ )نیوپایپ ٣٨۶٣٣۶٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧( ١/٢x١()١٢٨٢٧ )نیوپایپ ۴۴٢٠۴٢٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨( ١/٢x١()١٢٨٢٨ )نیوپایپ ۵١۵۵٢٩٠٠
کلکتورb ٢( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٢ )نیوپایپ ١٢٣۴٨٠٠
کلکتورb ٣( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٣ )نیوپایپ ١٨۵٢١٠٠
کلکتورb ۴( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۴ )نیوپایپ ٢۴١۴۵٠٠
کلکتورb ۵( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۵ )نیوپایپ ٣٠١٨٢٠٠
کلکتورb ٢( ١/٢x١( )١٢۵٢٢ )نیوپایپ ١۴۶٧١٠٠
کلکتورb ٣( ١/٢x١( )١٢۵٢٣ )نیوپایپ ٢١۴٢٣٠٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١( )١٢۵٢۴ )نیوپایپ ٢٨۶٧٩٠٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١( )١٢۵٢۵ )نیوپایپ ٣۵۵٢٩٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١( )١٢۵٢۶ )نیوپایپ ۴٢۶٢٨٠٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١( )١٢۵٢٧ )نیوپایپ ۴٩٧١٢٠٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١( )١٢۵٢٨ )نیوپایپ ۵۶٧٩٩٠٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١( )١٢۵٢٩ )نیوپایپ ۶٢۴٩٢٠٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١( )١٢۵٣٠ )نیوپایپ ٧٢۵۶١٠٠
کلکتورb ١١(١/٢x١()١٢۵٣١ )نیوپایپ ٧۵۵٨۴٠٠
کلکتورb ١٢(١/٢*١()١٢۵٣٢ )نیوپایپ ٨٢۴۴٧٠٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١( )١٢۵٣٣ )نیوپایپ ٣٨٠٢۴٠٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١( )١٢۵٣۴ )نیوپایپ ۴٨۴۴٢٠٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١( )١٢۵٣۵ )نیوپایپ ۶۴٨٩۵٠٠
کلکتورb ۶(٣/۴x١( )١٢۵٣۶ )نیوپایپ ۶۶١٢۵٠٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۴ )نیوپایپ ۴١٢١٠٠٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴۵ )نیوپایپ ۵١۴٩٠٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۶ )نیوپایپ ۶٠۴١۴٠٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴٧ )نیوپایپ ٧٠۴۶٧٠٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٨ )نیوپایپ ٨٢٣٢١٠٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٩ )نیوپایپ ٩٠۵٨٠٠٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۵٠ )نیوپایپ ١٠٠۶۶٣٠٠
کلکتورb ١١( ١/٢x١١/۴()١٢۵۵١)نیوپایپ ١١٠٧۴٩٠٠
کلکتورb ١٢(١/٢x١١/۴()١٢۵۵٢)نیوپایپ ١٢٣۵٠۶٠٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵٣ )نیوپایپ ۴٨٧٨٨٠٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۴ )نیوپایپ ۶٣۶٨٣٠٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۵ )نیوپایپ ٧٨۶١٧٠٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۶ )نیوپایپ ٩٣٧٠٨٠٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۴ )نیوپایپ ٨۶٠۶۶٠٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۵ )نیوپایپ ١١۴٢٩۴٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۶ )نیوپایپ ١٣٧١٣٨٠٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٧ )نیوپایپ ١۵٩٩٧١٠٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٨ )نیوپایپ ١٨٢٨١٧٠٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٩ )نیوپایپ ٢٠۵۶۴٩٠٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٣ )نیوپایپ ۶۵٣١٢٠٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۴ )نیوپایپ ٩٣۶٨۵٠٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۵ )نیوپایپ ١١٧٠٧٩٠٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۶ )نیوپایپ ١٣٧١٧٠٠٠
کلکتورb ٧( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٧ )نیوپایپ ١۶٠٠١٨٠٠
کلکتورb ٨( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٨ )نیوپایپ ١٨٢٨۶٢٠٠
کلکتورb ٩( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٩ )نیوپایپ ٢٠۵۶٩۵٠٠
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئىmm ٢٨٠( ١٢۴۵١ )نیوپایپ ٧١٢٠٠
صفحه نصب ١۵٣( ١٢۴١٠ )نیوپایپ ۴۶٨٠٠
صفحه نصب ٢٨٠( ١٢۴١١ )نیوپایپ ٧١٢٠٠
صفحه نصب ۵٠٠( ١٢۴١٢ )نیوپایپ ١١۵٨٠٠
صفحه نصب زیر پکیج( ١٢۴۵٢ )نیوپایپ ١٢١٣٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٢( ١۶x١( )١٣٢٢٢) ٢٢٣٨٧٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٣( ١۶x١( )١٣٢٢٣) ٣٣۵١٧٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ۴( ١۶x١( )١٣٢٢۴) ۴۴٧٠۴٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ۵( ١۶x١( )١٣٢٢۵) ۵۵٨۶٣٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ۶( ١۶x١( )١٣٢٢۶) ۶۶٩٢٣٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٧( ١۶x١( )١٣٢٢٧) ٧٨٢٢٧٠٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٨( ١۶x١( )١٣٢٢٨) ٨٩٣٧٧٠٠
حلقه استیل پرسى ١۶( ۴٠١١٠ )نیوپایپ ٨٨٩٠٠
حلقه استیل پرسى ٢٠( ۴٠١١٢ )نیوپایپ ١٣٢٣٠٠
حلقه استیل پرسى ٢۵( ۴٠١١۴ )نیوپایپ ٢۵٢٩٠٠
حلقه استیل پرسى ٣٢( ۴٠١١۶ )نیوپایپ ٣٠٢٢٠٠
حلقه استیل پرسى ۴٠( ۴٠١١٨ )نیوپایپ ۴١۵٣٠٠
حلقه استیل پرسى ۵٠( ۴٠١٢٠ )نیوپایپ ۵٢۴٩٠٠
حلقه استیل پرسى ۶٣( ۴٠١٢٢ )نیوپایپ ٧٨٣۴٠٠
اورینگ ١۶( ۴٠٢١٠ )نیوپایپ ۵٢٠٠
اورینگ ٢٠( ۴٠٢١٢ )نیوپایپ ٨۶٠٠
اورینگ ٢۵( ۴٠٢١۴ )نیوپایپ ١٠٨٠٠
اورینگ ٣٢( ۴٠٢١۶ )نیوپایپ ١۴۴٠٠
اورینگ ۴٠( ۴٠٢١٨ )نیوپایپ ١۵٣٠٠
اورینگ ۵٠( ۴٠٢٢٠ )نیوپایپ ٢٣٠٠٠
اورینگ ۶٣( ۴٠٢٢٢ )نیوپایپ ۴٠١٠٠
اورینگ ١/٢( ۴٠٢٣٠ )نیوپایپ ۶۶٠٠
اورینگ ١( ۴٠٢٣۴ )نیوپایپ ١۶٠٠٠
محلول کاهنده نقطه انجماد( مگنا )٢٠ لیترى نیوپایپ(١٨٠١٢) ١٩۵١۶٠٠
شیر محرک الکتریکى ٢٢٠ولت( ٣٠٢۵٩ )نیوپایپ ١٢٣٠٠٠٠٠
ترموستات اتاقى مکانیکى ٢٢٠ ولت(cwt ۶۵٧٢۶ )نیو پایپ ١٠۶۶٠٠٠٠

مطالب و مقالات نیوپایپ

نیوپایپ : معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

نیوپایپ : معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

از داخل به خارج ساختارلوله نیوپایپ به‌صورت زیر تعریف می‌شود: – یک‌ لایه پلی‌اتیلن درجه حرارت بالا – چسب – فلز آلومینیوم – چسب – یک‌لایه پلی‌اتیلن درجه حرارت بالا برای برقراری اتصال بین پلی‌اتیلن و آلومینیوم موجود در ساختار
شیر شلنگی

شیر شلنگی

شیر حیاطی یا شیر شلنگی برای برداشت آب از حیاط، تراس، پشت بام، پارکینگ و … بدون توجه به دمای آن استفاده می‌شود. شیر حیاطی یا شیر شلنگی در انواع جنس پلیمری و برنجی و سربی ساخته می‌شوند که شیر
سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید