معرفی محصولات نیوپایپ با لیست قیمت جدید

برند نیوپایپ

لیست قیمت نیوپایپ و توضیح محصولات

نیوپایپ، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

لوله ۵ لایه نیوپایپ (محصولی از صنایع گیتی پسند) اولین و تنها لوله اتصالات ۵ لایه سایز ۱۶ تا ۳۲ و ۴۰ به بالا در ایران میباشد. لوله‌های ۵ لایه بسیار سریعتر و ساده تر از لوله های گالوانیزه و تک لایه اجرا میشوند. در انتها لیست قیمت نیوپایپ نیز قرار گرفته است.

اتصالات لوله های ۵ لایه از دو نوع اتصالات پرسی و اتصالات کوپلی است. موارد مصرف آن آبرسانی، گرمایش از کف و رادیاتور میباشد.

بازرگانی کشیشی معتبرترین ارائه کننده تاسیسات مکانیکی ساختمان تمامی محصولات نیوپایپ را با نازل ترین قیمت مشابه درب کارخانه ارائه میکند. میتوانید در ادامه لیست قیمت نیوپایپ و توضیحات محصولات آنرا مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۷
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های پوشیت – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۳۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت نیوپایپ

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "نیوپایپ"

لیست قیمت نیوپایپ
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش نیوپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

لیست قیمت نیوپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله پنج لایه ١۶( )PEX – AL – PEX( ٩١٢١۶ )نیوپایپ ٨٩٩٠٠
لوله پنج لایه ٢٠( )PEX – AL – PEX( ٩١۶٢٠ )نیوپایپ ١۵۴٠٠٠
لوله پنج لایه ٢۵( )PEX – AL – PEX( ٩٢٠٢۵ )نیوپایپ ٢٨۴٠٠٠
لوله پنج لایه ٣٢( )PEX – AL – PEX( ٩٢۶٣٢ )نیوپایپ ۴١٠٠٠٠
لوله پنج لایه ۴٠( )PEX – AL – PEX( ٩٣٢۴٠ )نیوپایپ ٨١۴٠٠٠
لوله پنج لایه ۵٠( )PEX – AL – PEX( ٩۴١۵٠ )نیوپایپ ١٠۵٨٠٠٠
لوله پنج لایه ۶٣( )PEX – AL – PEX( ٩۵١۶٣ )نیوپایپ ١٣٣١٠٠٠
زانوئى دنده اى ٩٠ درجه ١/٢( ١٠۵١٠ )نیوپایپ کنسلللللللللللللللل ٣١٩٨۴٠
زانوئى دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴( ١٠۵١٢ )نیوپایپ ۴٧۴٢٣٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ١۶( ۶١۶١٠ )نیوپایپ ٣٩۶۶٩٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ٢٠( ۶١۶١۴ )نیوپایپ ۵٠٢٧۶٠
زانو دیوارى کوپلى٣/۴*٢۵( ۶١۶١٨)نیوپایپ ٧٩٠٠۶٠
زانو کوپلى ١۶( ۶٠۴١٠ )نیوپایپ ۴٨۵۶١٠
زانو کوپلى ٢٠( ۶٠۴١٢ )نیوپایپ ۵۴٨٩٠٠
زانو کوپلى ٢۵( ۶٠۴١۴ )نیوپایپ ٩۴٠۵۶٠
زانو کوپلى ٣٢( ۶٠۴١۶ )نیوپایپ ١٣٧۶١٢٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x١۶(۶٠۵١٠ )نیوپایپ ٣٩٧۵٩٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x٢٠(۶٠۵١٢ )نیوپایپ ۴٣۴۴٠٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۵١۴ )نیوپایپ ۴٨٨٠٩٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢۵( ۶٠۵١٨ )نیوپایپ ۶١١٠٠٠
زانو روپیچ کوپلى١x٢۵( ۶٠۵٢٠ )نیوپایپ ۶٣۴٢٠٠
زانو روپیچ کوپلى١x٣٢( ۶٠۵٢٢ )نیوپایپ ١١١٠٢٨٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x١۶(۶٠٩١٠ )نیوپایپ ۵٠٠٧۶٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠٩١۴ )نیوپایپ ۶۴٧۶۴٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٠۵١٠ )نیوپایپ ٣۶۶٣١٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٠۵١٢ )نیوپایپ ۴۶٣۵۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٠۵١۴ )نیوپایپ ۶٨٢۶۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٠۵١۶ )نیوپایپ ٨٨۶٧۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٠۵١٨ )نیوپایپ ٣٧٠٧۶٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٠۵٢٠ )نیوپایپ ۵۵١۶٩٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۶٣( ٢٠۵٢٢ )نیوپایپ ١٠۵١١٢٩٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x١۶( ٢٠٩١٠ )نیوپایپ ۵١۴۶١٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x١۶( ٢١٠١٠ )نیوپایپ ۵٣١۵۶٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x٢٠( ٢٠٩١۴ )نیوپایپ ۵٩١٨۵٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢١٠١۴ )نیوپایپ ۶۴۶٣٩٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x١۶( ٢١۶١٠ )نیوپایپ ٣٠۴٢٠٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢١۶١۴ )نیوپایپ ۴١۶٢٨٠
زانوئى پرسى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢١۶١٨ )نیوپایپ ٨٧٢٩٧٠
زانوئى پرسى دیوارى ١x٣٢( ٢١۶٢٢ )نیوپایپ ٩٨٠٨٩٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۵١٠ )نیوپایپ ٣٢٩٧٧٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۵١۴ )نیوپایپ ۴٨۴٢٩٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۵١٨ )نیوپایپ ۶٢٣۶۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٣٠۵٢٠ )نیوپایپ ٨۵٩۴٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٣٠۵٢٢ )نیوپایپ ٩١٢٠۴٠
سه راهى کوپلى ١۶( ۶٠٧١٠ )نیوپایپ ۵۵۴٣٣٠
سه راهى کوپلى ٢٠( ۶٠٧١٢ )نیوپایپ ٧٩١۶١٠
سه راهى کوپلى ٢۵( ۶٠٧١۴ )نیوپایپ ١٠٧٨٨٣٠
سه راهى کوپلى ٣٢( ۶٠٧١۶ )نیوپایپ ١٨٠٧٧٩٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x١۶( ۶٠٧۴٠ )نیوپایپ ۴٧۶۵٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ١۶x١۶x٢٠( ۶٠٧۴٢ )نیوپایپ ۴٩۴٢٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢٠x١۶x٢٠( ۶٠٧۴۴ )نیوپایپ ٧١٧٠٧٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x٢٠( ۶٠٧۴۶ )نیوپایپ ۶٨٠٧٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x١۶x٢۵( ۶٠٧۴٩ )نیوپایپ ٩٣۴۴٩٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x١۶x٢۵( ۶٠٧۵٠ )نیوپایپ ٩٣٠۶٠٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵٢ )نیوپایپ ٨۵٢٨۵٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵۴ )نیوپایپ ٨٩۶٢١٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x١۶x٣٢( ۶٠٧۵٨ )نیوپایپ ١۵١۵٢٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x٢٠x٣٢(۶٠٧۶٠ )نیوپایپ ١۴۴۵٣۴٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢۵*٢۵*٣٢(۶٠٧۶٢ )نیوپایپ ١٣۵٢٩٣٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٣١٠ )نیوپایپ ۶۴٧۵۵٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٣١۴ )نیوپایپ ٧٩۵۶١٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶ x١/٢x١۶(۶١۵١٠ )نیوپایپ ۵۶۴۶٢٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ٢٠x١/٢x١۶( ۶١۵١٢ )نیوپایپ ٧۴۶۴٩٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶١۵١۴ )نیوپایپ ۶٣٧٩١٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ١۶x١/٢x٢٠( ۶١۵١۶ )نیوپایپ ٧١٩١۵٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٧١٠ )نیوپایپ ۶٠٣۴٩٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٧١۴ )نیوپایپ ۶٨٩۵٨٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶٠٨۶٢)نیوپایپ ۶٩٧٠٧٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢۵x٣/۴x٢۵( ۶٠٨۶٨ )نیوپایپ ١٢٣١٧٨٠
سه راه دیوارى موازى کوپلى ١۶*١/٢*١۶(۶١٨١٠)نیوپایپ ١٠٣۶١۶٠
سه راهى دیوارى موازى تبدیلى کوپلى ١۶*١/٢*٢٠( ۶١٨١٢)نیوپایپ ١١۴٧٢۴٠
سه راه روپیچ  کوپلى ١/٢*١۶*١۶( ۶٠٨١٠)نیوپایپ ۶٣٠٨٩٠
سه راهى پرسى ١۶( ٢٠٧١٠ )نیوپایپ ۴٢٠٣۵٠
سه راهى پرسى ٢٠( ٢٠٧١٢ )نیوپایپ ۵٧۵۶١٠
سه راهى پرسى ٢۵( ٢٠٧١۴ )نیوپایپ ١٠٣۵٠۶٠
سه راهى پرسى ٣٢( ٢٠٧١۶ )نیوپایپ ١٣٢٢٧٠٠
سه راهى پرسى ۴٠( ٢٠٧١٨ )نیوپایپ ۵٠٣۴۴۴٠
سه راهى پرسى ۵٠( ٢٠٧٢٠ )نیوپایپ ٩٢٣۵١١٠
سه راهى پرسى ۶٣( ٢٠٧٢٢ )نیوپایپ ١٣٧٠٠٠۴٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٠٧۴٠ )نیوپایپ ۵٨٧۵۶٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٠٧۴٢ )نیوپایپ ۴۶٧٠٧٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٠٧۴۴ )نیوپایپ ۴٩٩٣٠٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٠٧۴۶ )نیوپایپ ۶۶٩٨٠٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٨ )نیوپایپ ٧٠۴۴۶٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٩ )نیوپایپ ٧۵٢۴٧٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٠٧۵٠ )نیوپایپ ٧١۶٠٨٠
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵٢ )نیوپایپ ٨٠٠٨۴٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵۴ )نیوپایپ ٨٨٠٣۴٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٧ )نیوپایپ ٩٣٢١٢٠
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٨ )نیوپایپ ١٠۵۴٠٨٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٠٧۶٠ )نیوپایپ ١١۵٧٧۵٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶٢ )نیوپایپ ١٠٧٢٢٢٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶۴ )نیوپایپ ١٢٠۴٠٩٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٠٧٧٠ )نیوپایپ ۴٣٢٩٠۶٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٠٧٧٣ )نیوپایپ ۴۴۵٢٩۵٠
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧۶ )نیوپایپ ۴٢٧١۵٢٠
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧٩ )نیوپایپ ۴٩٩۶١۶٠
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٠٧٨٢ )نیوپایپ ۵٨٢٢٠۶٠
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٠٧٨۴ )نیوپایپ ۶٠۴٩٩١٠
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٠٧٨۶ )نیوپایپ ۶۵٨١۶٢٠
سه راهى پرسى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٠٧٩٠ )نیوپایپ ١٠٣۵٩٣٩٠
سه راهى پرسى ۶٣x٣٢x۶٣(٢٠٧٩٢ )نیوپایپ ١٠٨٠٨١۶٠
سه راهى پرسى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٠٧٩۴ )نیوپایپ ١١١١٧٢٨٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١١١٠ )نیوپایپ ۶۵۵۶٢٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١١١۴ )نیوپایپ ٧۵۵١۴٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١٣١٠ )نیوپایپ ۶۵٧٣۴٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٣١۴ )نیوپایپ ٨٣٧٣٨٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١۵١٠ )نیوپایپ ۴٣٢٧٨٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶( ٢١۵١٢ )نیوپایپ ۵٧۵۴٢٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶ طرح( b ٢١۵١١ )نیوپایپ کنسللللللللللللللللللللل ۵۶٩٩٠٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١۵١۴ )نیوپایپ ۶١۵٩٩٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x٢٠( ٢١۵١۶ )نیوپایپ ۵٩۵٧٠٠
سه راهى پرسى دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١٧١٠ )نیوپایپ ۶٧٠٩٢٠
سه راهى پرسى دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٧١۴ )نیوپایپ ٨۵۵۵۵٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ١۶* ١/٢* ١۶( ٢١٨١٠ )نیوپایپ ٩۴٧٧٨٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ٢٠* ١/٢ * ٢٠( ٢١٨١۴ )نیوپایپ ١١٧٢٠۴٠
سه راهى پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٣٠٧۶٠ )نیوپایپ ۵٣١٧۴٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٣٠٧۶٢ )نیوپایپ ۶۵٩١١٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٣٠٧۶۶ )نیوپایپ ٨۵٨۵١٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٣٠٧۶٨ )نیوپایپ ١١٠٨٧٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٣٠٧٧٢ )نیوپایپ ١٢٩١٨٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٣٠٧٧۶ )نیوپایپ ٣٩٨٨۴٨٠
سه راهى پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٣٠٧٨٠ )نیوپایپ ۵٣۶١٩٣٠
چپقى دنده اى ١/٢( ١٠۶١٠ )نیوپایپ ٢٨٩٢۵٠
چپقى دنده اى ٣/۴( ١٠۶١٢ )نیوپایپ ۵٠۴٨٢٠
چپقى دنده اى ١( ١٠۶١۴ )نیوپایپ ۶۶۶١١٠
چپقى مخصوص هواگیرى  ١/٢* ١( ١٠۶١۶ )نیوپایپ ۴٣٨٣٨٠
چپقى کوپلى ١/٢x١۶(۶٠۶١٠ )نیوپایپ ۴١٠٩٨٠
چپقى کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠۶١٢ )نیوپایپ ۴٠۵١٧٠
چپقى کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۶١۴ )نیوپایپ ۵١٨۶٩٠
چپقى کوپلى ٣/۴x ٢۵( ۶٠۶١٨ )نیوپایپ ۶۶٩٣٨٠
چپقى کوپلى ١x٢۵(۶٠۶٢٠ )نیوپایپ ٨۶٨١۴٠
چپقى کوپلى ١x٣٢(۶٠۶٢٢ )نیوپایپ ١١٠٣٩١٠
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٣٠۶١٠ )نیوپایپ ٣٩۶٨۶٠
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠۶١٢ )نیوپایپ ۴۵۶٧٠٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٣٠۶١۴ )نیوپایپ ۵۴۵۶٣٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠۶١٨ )نیوپایپ ۵٢۶٢۴٠
چپقى پرسى ١x٢۵( ٣٠۶٢٠ )نیوپایپ ٧٣٩٢۴٠
چپقى پرسى ١x٣٢( ٣٠۶٢٢ )نیوپایپ ٩۶٠٧٢٠
چپقى پرسى ١-١/۴x۴٠( ٣٠۶٢۶ )نیوپایپ ٣۶١۵۵۴٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۵٠( ٣٠۶٣٠ )نیوپایپ ۵۵۵٨۵٣٠
مغزى دنده اى ١/٢( ١٠١١٠ )نیوپایپ ١۴٣٧۵٠
مغزى دنده اى ٣/۴( ١٠١١٢ )نیوپایپ ٢٣٧٨٨٠
مغزى  دنده اى ١( ١٠١١۴ )نیوپایپ ٣٧۶٠٩٠
مغزى  دنده اى ١/۴ ١( ١٠١١۶ )نیوپایپ ٣۵٨١۶٠
مغزى دنده اى ١-١/٢(١٠١١٨)نیوپایپ ۴۶٣۴٨٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١/٢( ١٠٢١٠ )نیوپایپ ١۶٩١٧٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١( ١٠٢١٢ )نیوپایپ ٣٢٧١١٠
بوشن پرسى ١۶( ٢٠١١٠ )نیوپایپ ٢۴۶۵۵٠
بوشن پرسى ٢٠( ٢٠١١٢ )نیوپایپ ٣٣٢٨۵٠
بوشن پرسى ٢۵( ٢٠١١۴ )نیوپایپ ۴٩٨٧٧٠
بوشن پرسى ٣٢( ٢٠١١۶ )نیوپایپ ۶٩٨١٣٠
بوشن پرسى ۴٠( ٢٠١١٨ )نیوپایپ ٢۶۴۴۵٨٠
بوشن پرسى ۵٠( ٢٠١٢٠ )نیوپایپ ۴٣۵٣٣٣٠
بوشن پرسى ۶٣( ٢٠١٢٢ )نیوپایپ ۶٨۶٣٩۴٠
بوشن پرسى ١۶x٢٠( ٢٠٢١٠ )نیوپایپ ٢٩١۵٩٠
بوشن پرسى ١۶x٢۵( ٢٠٢١٢ )نیوپایپ ۴١٣٣۶٠
بوشن پرسى ٢٠x٢۵( ٢٠٢١۴ )نیوپایپ ۴۶٧١٠٠
بوشن پرسى ٢٠x٣٢( ٢٠٢١۶ )نیوپایپ ۴٧٩۶۶٠
بوشن پرسى ٢۵x٣٢( ٢٠٢١٨ )نیوپایپ ۵٨۶٣۴٠
بوشن پرسى ٢۵x۴٠( ٢٠٢٢٢ )نیوپایپ ٢٢٨۶٢۴٠
بوشن پرسى ٣٢x۴٠( ٢٠٢٢۴ )نیوپایپ ٢۴٨٠٢٢٠
بوشن پرسى ٣٢x۵٠( ٢٠٢٢۶ )نیوپایپ ٢۶٧٠۴٣٠
بوشن پرسى ۴٠x۵٠( ٢٠٢٢٨ )نیوپایپ ٢٩۵٧٢۶٠
بوشن پرسى ۴٠x۶٣( ٢٠٢٣٢ )نیوپایپ ۵٧۵۶٠۶٠
بوشن پرسى ۵٠x۶٣( ٢٠٢٣۴ )نیوپایپ ۶١٠٣٧٢٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠٢١٠ )نیوپایپ ٢٢٠٧۴٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠٢١٢ )نیوپایپ ٣٠۴٠١٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠٢١۴ )نیوپایپ ۴١٠۴١٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢۵( ٣٠٢١۶ )نیوپایپ ۴٣٣٨٨٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠٢١٨ )نیوپایپ ۴٩٧۵۴٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٢۵( ٣٠٢٢٠ )نیوپایپ ۶٨٧۵٣٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٣٢( ٣٠٢٢٢ )نیوپایپ ٧۴٣١١٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠٢٢۴ )نیوپایپ ١٣٩۶٢٧٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x۴٠( ٣٠٢٢٨ )نیوپایپ ٣۴۴۵۴٧٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠٢٣٢ )نیوپایپ ۴٣٠۴١٧٠
بوشن پرسى روپیچ ٢x۶٣( ٣٠٢٣۶ )نیوپایپ ۶٧٩٠٠۵٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۴١٠ )نیوپایپ ٢٩٨٠۵٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠۴١٢ )نیوپایپ ٣٢۴۴٧٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۴١۴ )نیوپایپ ۴٢۴١۵٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۴١٨ )نیوپایپ ۵٢٠١٨٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٢۵( ٣٠۴٢٠ )نیوپایپ ٧٢٢١٢٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٣٢( ٣٠۴٢٢ )نیوپایپ ٨١۴٨٢٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠۴٢۴ ) نیوپایپ ١۵۶١٢٨٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۴٠( ٣٠۴٢٨ ) نیوپایپ ٣۴٧٢٠٧٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠۴٣٢ ) نیوپایپ ۴٢٩٨٧۴٠
بوشن پرسى توپیچ ٢x۶٣( ٣٠۴٣۶ ) نیوپایپ ٧٣٠۵٨٩٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠١٠٨ )نیوپایپ ٢٧٠٧۵٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠١١٠ )نیوپایپ ٣٢۶٩٨٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴ x ٢٠( ۵٠١١٢ )نیوپایپ ۴٠٢٢٠٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠١١۴ )نیوپایپ ۴۵۵١۶٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٢۵(  ۵٠٢٢٠ )نیوپایپ ٧۴۵٧٨٠
رابط توپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠١١٨ )نیوپایپ ٨۴٩١٩٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠٢٠٨ )نیوپایپ ٢۵٢٢٨٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠٢١٠ )نیوپایپ ٣۴٣٨۶٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢۵(  ۵٠٢١١ )نیوپایپ ۴٧۶۶٩٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠٢١٢ )نیوپایپ ۴٩۵٣۶٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢٠( ۵٠٢١۵ )نیوپایپ ٣٩١٧۶٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠٢١٨ )نیوپایپ ٧۵۶٧۵٠
بوشن کوپلى ١۶x١۶( ۶٠١١٠ )نیوپایپ ٣٧۴٠٣٠
بوشن کوپلى ٢٠x ٢٠( ۶٠١١٢ )نیوپایپ ۴٨٩٩۴٠
بوشن کوپلى ٢۵x ٢۵( ۶٠١١۴ )نیوپایپ ٧۵١۵٢٠
بوشن کوپلى ٣٢x ٣٢( ۶٠١١۶ )نیوپایپ ١١۴٧۶٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢( ١٢٢١٠ )نیوپایپ ١٣٧٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ٣/۴( ١٢٢١۴ )نیوپایپ ٢۵۶١٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١(١٢٢١٨)نیوپایپ ۴٢۵٧٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢( ١٢٢١٢ )نیوپایپ ١٣٧٨٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ٣/۴( ١٢٢١۶ )نیوپایپ ٢۵۶١٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١(١٢٢٢٠)نیوپایپ ۴٢۵٧٠
درپوش پلاستیکى ١/٢( ١٢٢۵٠ )نیوپایپ ۵۴۶٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ١/٢( ١٢٢٧٠ )نیوپایپ ١١٢٩٠
درپوش فلزى ٣/۴( ١٢۵٩١ )نیوپایپ ٢۶۶٨٣٠
درپوش فلزى ١( ١٢۵٩٢ )نیوپایپ ٢۶٣٩۶٠
درپوش فلزى ١ مخصوص کلکتور مدولار( ١٢۵٩٣ )نیوپایپ ٢۵٢۵٣٠
درپوش فلزى ١/۴ ١( ١٢۵٩۴ )نیوپایپ ۴٣۴٨٢٠
درپوش فلزى ١/٢ ١( ١٢۵٩۵ )نیوپایپ ۴٧۴۴٢٠
درپوش هواگیرى کلکتور ١( ١٢۶٠٠ )نیوپایپ ٢۶٩۴٢٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى١/٢ * ١/٢ ١( ١٢۶٠۵ )نیوپایپ ۴۴٢٠۵٠
درپوش فلزى تبدیلى ١/٢ * ١/۴ ١( ١٢۶٠٣)نیوپایپ ٣٨۴۵۴٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/۴ ١( ١٢۶٠٢ )نیوپایپ ۴۶٣٧١٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/٢ ١( ١٢۶٠۴)نیوپایپ ۴٨۶٨٠٠
درپوش پرسى ١۶( ٢١٩١٠ )نیوپایپ ١۶٢٨٣٠
درپوش پرسى ٢٠( ٢١٩١٢ )نیوپایپ ٢٣۵٧١٠
درپوش پرسى ٢۵( ٢١٩١۴ )نیوپایپ ٢۴۶۵٨٠
درپوش پرسى ٣٢( ٢١٩١۶ )نیوپایپ ٣٩٢۴١٠
درپوش پرسى ۴٠( ٢١٩١٨ )نیوپایپ ١٠٧۴٣۴٠
درپوش پرسى ۵٠( ٢١٩٢٠ )نیوپایپ ١٣۴١٧٧٠
درپوش پرسى ۶٣( ٢١٩٢٢ )نیوپایپ ١۶۵٠١٨٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x١۶( ٣٠٨١٠ )نیوپایپ ٣٨١٧٠٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠٨١۶ )نیوپایپ ۵٧٣٢٢٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠٨٢٠ )نیوپایپ ٨٨۵۴٨٠
مهره ماسوره پرسى ١x٣٢( ٣٠٨٢۴ )نیوپایپ ١٢١٣٨۶٠
مهره ماسوره پرسى ١/۴ ١x۴٠( ٣٠٨٢٨ )نیوپایپ ٣٧۶۵۶۶٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢ ١x۵٠( ٣٠٨٣۶ )نیوپایپ ۴٧۵٧١۴٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ١۶ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٠ )نیوپایپ ١٩١٧٩٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٢ )نیوپایپ ٣٨٧١٧٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢١ )نیوپایپ ٣٣٢٩۴٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢٠( ۶٠٢١٠ )نیوپایپ ۴۵١١٣٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢۵( ۶٠٢١٢ )نیوپایپ ۵٣٧١١٠
بوشن تبدیل کوپلى٢٠x٢۵( ۶٠٢١۴ )نیوپایپ ۵٩۴٠٠٠
بوشن تبدیل کوپلى٢۵x٣٢( ۶٠٢١٨ )نیوپایپ ١٠٠۶۴٩٠
بست ١۶( ١٢١١٠ )نیوپایپ ۴٠٠٠
بست ٢٠( ١٢١١٢ )نیوپایپ ۴۵۴٠
بست ٢۵( ١٢١١۴ )نیوپایپ ۵٢۴٠
بست ٣٢( ١٢١١۶ )نیوپایپ ٩۴١٠
بست زوج ١۶( ١٢١۵٠ )نیوپایپ ٧١٧٠
بست زوج ٢٠( ١٢١۵٢ )نیوپایپ ٧۴٠٠
بست زوج ٢۵( ١٢١۵۴ )نیوپایپ ٨۴۴٠
بست خاردار ١۶( ١٢١۶٠ )نیوپایپ ١۴۵٠
والو کلکتورى توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠١ )نیوپایپ ۶۶۵٩۶٠
شیر کلکتورى کوپلى یکسر روپیچ دسته پروانه اى ٣/۴* ٢۵ آبى و قرمز(٣۵٠٠٨)نیوپایپ ١٠۴١۴٢٠
والو یکسر روپیچ کوپلى١*٢۵ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٠ )نیوپایپ ١۵١٠٧٨٠
والو یکسر کوپلى ١*٣٢ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٢ )نیوپایپ ١۶۵١٨۶٠
والو ورودى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١۶ )نیوپایپ ٧١٣٩١٠
والو خروجى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١٨ )نیوپایپ ۶٠١٧۶٠
شیر کلکتورى دو سر مغزى SGP ١/٢- آبى و قرمز(٣۵٠٢٠ )نیوپایپ ۵۶۵۶٧٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ١۶ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢٢  )نیوپایپ ۵٣٩٧٣٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢۴ )نیوپایپ ۵٨٣٢٢٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴٢ )نیوپایپ ٨٩٢٨٧٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢۵ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴۴ )نیوپایپ ٩۴۴۴٠٠
والو کلکتورى کوپلى ١*٢۵sgp قرمز(٣۵٠۴۶ )نیوپایپ ١٣۶٩۴۶٠
والو کلکتور کوپلى( sgp32x1 ٣۵٠۴٨ )نیوپایپ ١۶۵۴١۶٠
والو هواگیرى اتوماتیک ورودى ١/٢( ٣۵١١۶ )نیوپایپ ١٠٩١١٢٠
والو هواگیرى کامل ١ بهمراه شیر تخلیه( ٣۵١١٨ )نیوپایپ ٢٣٢٢٧٧٠
والو کوپلى ١/٢x١۶( ٣۵١٢٢ )نیوپایپ ٣٩٨١٩٠
والو کوپلى ١/٢*٢٠(٣۵١٢۴ )نیوپایپ ۵٠۶۴٩٠
شیرکلکتور دوسر کوپلى ١۶*١۶طرح(B ٣۵١٣٢ )نیوپایپ ۶۶۵۶١٠
والو دوسر کوپلى ٢٠(٣۵١٣۴ )نیوپایپ ٧٧٢۶١٠
والو یکطرفه توپیچ ١/٢( sgp ٣۵٣١٠ )نیوپایپ ٩٢٧١٩٠
والو یکطرفه توپیچ ٣/۴( sgp ٣۵٣١٢ )نیوپایپ ١٢٠٨۶۶٠
والو زانویى  کوپلى ١ x٢۵ روپیچ نیوپایپ( ٣۵۴۵۴) ١۶۴۵۵۶٠
والو زانوئى کوپلى٣/۴*٢۵ روپیچ( ٣۵۴۵٣)نیوپایپ ١٢٩۶٣٣٠
والو زانویى ١ x٣٢ نیوپایپ( ٣۵۴۵۶) ٢٠٠٠۵٨٠
والو دو سر تو پیچ ٣/۴ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٧١٢ )نیوپایپ ٨۴٠۶٧٠
والو روپیچ توپیچ ٣/۴ اینچ دسته گازى( ٣۵٧٢٢ )نیوپایپ ٩٠٧٢۴٠
والو روپیچ توپیچ دسته پروانه اى ١ اینچ( ٣۵٧٣۴ )نیوپایپ ١٣٢۵١٩٠
والوتو پیچ  رو پیچ ١/٢ آبى و قرمز( ٣۵٨١۶ )نیوپایپ ۶١٨۶۵٠
والوتو پیچ روپیچ ٣/۴ آبى و قرمز( ٣۵٨٢٠ )نیوپایپ ٨٨۴٠٣٠
والو پیسوار فیلتردار ٣/٨x١/٢طرح(  A٣۵٨۴٠ )نیوپایپ ۵۵۶٩۴٠
والو پیسوار فیلتردار ١/٢x١/٢طرح(  A ٣۵٨۴٢ )نیوپایپ ۵۶٩٧۵٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP آبى(  ٣۵٨٩٠ )نیوپایپ ١۴١١۴٨٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP  قرمز( ٣۵٨٩٢ )نیوپایپ ١۴٧٠٠٩٠
شیر کنار گذر( باى پس )١ اینچ( SGP ٣۵٢١۴ )نیوپایپ ۵۴۶٩٠۵٠
نیو والو دوسر تو پیچ ١/٢(٣۵٢۶٢)نیوپایپ ۵۶١٠۵٠
والو کلکتورى دوسر روپیچ ١/٢ اینچ با قابلیت نصب مهره پرسى دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٠ )نیوپایپ ۵٨٩٧۶٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى” ١/٢*١۶ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٢ )نیوپایپ ۵۵٢٠٣٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى دسته پروانه اى ١/٢ * ٢٠( ٣۵٠٠۴)نیوپایپ ۵٩۵٢٨٠
شیر دوسر روپیچ ( بادبى ١۵ )١/٢( ٣۵٠٧٠ )نیوپایپ ۶١٨۵٢٠
نیو والو دوسر روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز( ٣۵٢۵٢)نیوپایپ ۴٨۴٨٠٠
نیو والو توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز(٣۵٠٢١ )نیوپایپ ۶٠۶٣٨٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢(۶٩٠۶٠ )نیوپایپ ١٧٨٩۵٨٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢x٢٠(۶٩٠۶١ )نیوپایپ ٢٠٢٢٨۵٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ٣/۴(۶٩٠۶٢ )نیوپایپ ٢١٠٩۴۴٠
شیر حیاطى ٣/۴*١/٢(sgp ٣۵٩٠٠ )نیوپایپ ٧٨٧٢٨٠
والو آبرسانى دو سر توپیچ ١/٢( ٣۵٨١٨ )نیوپایپ ۶۶٢۶٠٠
والو آبرسانى دو سر توپیچ ٣/۴( ٣۵٨٢٢ )نیوپایپ ٩٠٨٠۵٠
والو زانویى ٣/۴ x ١/٢ ٣۵۴۵٢(پشت لباسشویى ) نیوپایپ ۴٨٢٧۵٠
روپیچ توپیچ ١/٢( ١٠٣١٠ )نیوپایپ ١۶١٠٠٠
روپیچ توپیچ ٣/۴( ١٠٣١٢ )نیوپایپ ٢١۶١٠٠
روپیچ توپیچ ١( ١٠٣١۴ )نیوپایپ ۴١١٩٧٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١٠(١٠٣١٨)نیوپایپ ٧٧٠١٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١۵(١٠٣٢٠)نیوپایپ ١٠١٩٩٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٢۵(١٠٣٢٢)نیوپایپ ١٣٧٣۶٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٣٠(١٠٣٢۴)نیوپایپ ١۴٩٨٧٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۴٠(١٠٣٢۶)نیوپایپ ١٧٩٨٢٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۵٠(١٠٣٣٠)نیوپایپ ٢۴٣۵٠٠
روپیچ توپیچ ١/٢روپیچx ٣/۴ توپیچ( ١٠۴٠۶ )نیوپایپ ٢۵۶٧٨٠
روپیچ توپیچ ١/٢تو پیچx ٣/۴ روپیچ( ١٠۴٠٨ )نیوپایپ ١۵۴١٩٠
روپیچ ٣/۴ x توپیچ ١( ١٠۴١٠ )نیوپایپ ٣٢١۴۴٠
روپیچ ١ x توپیچ ١/٢( ١٠۴۴٨ )نیوپایپ ١۶٨٣٢٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۵٠ )نیوپایپ ٣١١٣۵٠
توپیچ ١ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵٢ )نیوپایپ ٢۶۵۵٩٠
توپیچ ٣/۴ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵۴ )نیوپایپ ٣٢٠۴۵٠
فوم ١۶( ١٣٠١٠ )نیوپایپ ١٢٣٩٠
فوم ٢٠( ١٣٠١٢ )نیوپایپ ١۵٢٢٠
فوم ٢۵( ١٣٠١۴ )نیوپایپ ٢٠١٨٠
فوم ٣٢( ١٣٠١۶ )نیوپایپ ٢۵۶٧٠
فوم ۴٠( ١٣٠١٨ )نیوپایپ ٣۵۴٠٠
فوم ۵٠( ١٣٠٢٠ )نیوپایپ ۴۴٢۵٠
فوم ۶٣( ١٣٠٢٢ )نیوپایپ ۶٣٧٢٠
فوم ١۶ قرمز( ١٣٠٣١ )نیوپایپ ١٢٣٩٠
فوم ٢٠ آبى( ١٣٠٣٢ )نیوپایپ ١۵٢٢٠
صفحه نصب ۶٣( ١٢٣١٠ )نیوپایپ ١٩۶٠٠
پایه کلکتور( ١۵٠۵٠ )نیوپایپ ١٣۵٠٠٠
بست کلکتور٣/۴( ١۵١١١ )طرح Bنیوپایپ ٧۴٠٠
بست کلکتور ١مخصوص کلکتور فرجى(  ١۵١١٣ )نیوپایپ ٨۵٠٠
بست کلکتور ١/۴ ١  طرح(B ١۵١١۵ )نیوپایپ ١٠٣٠٠
بست کلکتور ١/٢ ١ اینچ( ١۵١٢٨ )نیوپایپ ١٠۵٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۴۵( ١۵٠١٠ )نیوپایپ ۴٠۵٠٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۶۵( ١۵٠١٢ )نیوپایپ ۴٩٩٠٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٧۵( ١۵٠٢٢ )نیوپایپ ۵٩۶٠٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٩۵( ١۵٠١۴ )نیوپایپ ٧٣٢٠٠٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک ۶۵x۵٠( ١۵٠١۵ )نیوپایپ ۶١۶٣۵٠٠
جعبه کلکتور ٨۵*۴۵( ١۵٠١۶ )نیوپایپ ۶۵۵٠٠٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک٨٠x۵٠( ١۵٠٢٠ )نیوپایپ ٧۵٣٩٠٠٠
کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٣( ١/٢x١()١٢٧٢٣ )نیوپایپ ١۵٢٨١٩۶٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۴( ١/٢x١()١٢٧٢۴ )نیوپایپ ٢٠١۶٩٠٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۵(١/٢x١()١٢٧٢۵ )نیوپایپ ٢۴۶٩٧۶٢٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۶(١/٢x١()١٢٧٢۶ )نیوپایپ ٢٩۵٢٢٠۴٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٧( ١/٢x١()١٢٧٢٧ )نیوپایپ ٣۴٨۵۴١٣٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٨( ١/٢x١()١٢٧٢٨ )نیوپایپ ٣٩۶٣۶٢٢٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣( ١/٢x١()١٢٨٢٣ )نیوپایپ ١۴٢٣٩٧٩٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۴( ١/٢x١()١٢٨٢۴ )نیوپایپ ١٨٨٩١١٩٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۵( ١/٢x١()١٢٨٢۵ )نیوپایپ ٢٣۴٩٩٩۵٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶( ١/٢x١()١٢٨٢۶ )نیوپایپ ٢٨٠۶٠١٧٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧( ١/٢x١()١٢٨٢٧ )نیوپایپ ٣٢١٢٢٨۶٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨( ١/٢x١()١٢٨٢٨ )نیوپایپ ٣٧۴۴٢٨٨٠
کلکتورb ٢( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٢ )نیوپایپ ٨۴٧۶٢٠
کلکتورb ٣( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٣ )نیوپایپ ١٢٧١۴٢٠
کلکتورb ۴( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۴ )نیوپایپ ١۶۵٧۵۶٠
کلکتورb ۵( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۵ )نیوپایپ ٢٠٧١٩٧٠
کلکتورb ٢( ١/٢x١( )١٢۵٢٢ )نیوپایپ ١٠٠٧٠٨٠
کلکتورb ٣( ١/٢x١( )١٢۵٢٣ )نیوپایپ ١۴٧٠۵٨٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١( )١٢۵٢۴ )نیوپایپ ١٩۶٨٧۴٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١( )١٢۵٢۵ )نیوپایپ ٢۴٣٩١٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١( )١٢۵٢۶ )نیوپایپ ٢٩٢۶۴١٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١( )١٢۵٢٧ )نیوپایپ ٣۴١٢۶۶٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١( )١٢۵٢٨ )نیوپایپ ٣٨٩٩٣٠٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١( )١٢۵٢٩ )نیوپایپ ۴٢٩٠٠٨٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١( )١٢۵٣٠ )نیوپایپ ۴٩٨١٣۶٠
کلکتورb ١١(١/٢x١()١٢۵٣١ )نیوپایپ ۵١٨٨٩٠٠
کلکتورb ١٢(١/٢*١()١٢۵٣٢ )نیوپایپ ۵۶۶٠١٣٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١( )١٢۵٣٣ )نیوپایپ ٢۶١٠٣۴٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١( )١٢۵٣۴ )نیوپایپ ٣٣٢۵۴٨٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١( )١٢۵٣۵ )نیوپایپ ۴۴۵۵٠۵٠
کلکتورb ۶(٣/۴x١( )١٢۵٣۶ )نیوپایپ ۴۵٣٩۵٣٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۴ )نیوپایپ ٢٨٢٩٠٨٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴۵ )نیوپایپ ٣۵٣۴٧٧٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۶ )نیوپایپ ۴١۴٧۴٢٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴٧ )نیوپایپ ۴٨٣٧۵۴٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٨ )نیوپایپ ۵۶۵١۴۶٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٩ )نیوپایپ ۶٢١٨٣۶٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۵٠ )نیوپایپ ۶٩١٠٧٠٠
کلکتورb ١١( ١/٢x١١/۴()١٢۵۵١)نیوپایپ ٧۶٠٣٠۶٠
کلکتورb ١٢(١/٢x١١/۴()١٢۵۵٢)نیوپایپ ٨۴٧٨٧٨٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵٣ )نیوپایپ ٣٣۴٩٢٩٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۴ )نیوپایپ ۴٣٧١٩۵٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۵ )نیوپایپ ۵٣٩٧١۴٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۶ )نیوپایپ ۶۴٣٣١۴٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۴ )نیوپایپ ۵٩٠٨۵٧٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۵ )نیوپایپ ٧٨۴۶۴٠٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۶ )نیوپایپ ٩۴١۴۶٨٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٧ )نیوپایپ ١٠٩٨٢٣٢٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٨ )نیوپایپ ١٢۵۵٠۶٩٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٩ )نیوپایپ ١۴١١٨١٢٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۴ )نیوپایپ ۶۴٣١۵١٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۵ )نیوپایپ ٨٠٣٧۵٧٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۶ )نیوپایپ ٩۴١۶٩٨٠
کلکتورb ٧( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٧ )نیوپایپ ١٠٩٨۵۴٢٠
کلکتورb ٨( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٨ )نیوپایپ ١٢۵۵٣٧۵٠
کلکتورb ٩( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٩ )نیوپایپ ١۴١٢١٣٠٠
کلکتور فورجىb ٢( ١/٢x١( )١٢۴٢٢ )نیوپایپ ٧۶۵٢٨٠
کلکتور فورجىb ٣( ١/٢x١( )١٢۴٢٣ )نیوپایپ ١١٠٩۶٣٠
کلکتور فورجىb ۴( ١/٢x١( )١٢۴٢۴ )نیوپایپ ١۴٧٩٨٨٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٢(١/٢x١( )١٢۴٣٢ )نیوپایپ ١۶۴٧٣٨٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣(١/٢x١( )١٢۴٣٣ )نیوپایپ ٢۴٧١٠۵٠
کلکتورمدولاررفت و برگشت باوالوکوپلىb ۴(١/٢x١( )١٢۴٣۴ )نیوپایپ ٣٢٩۴٧٣٠
کلکتورمدولاررفت و برگشت باوالوکوپلىb ۵(١/٢x١( )١٢۴٣۵ )نیوپایپ ۴١١٨۴٣٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶(١/٢x١( )١٢۴٣۶ )نیوپایپ ۴٩۴٢٠٨٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧(١/٢x١( )١٢۴٣٧ )نیوپایپ ۵٧۶۵٧۵٠
کلکتورمدولاررفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨(١/٢x١( )١٢۴٣٨ )نیوپایپ ۶۵٨٩۴۴٠
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئىmm ٢٨٠( ١٢۴۵١ )نیوپایپ ۵٩٨٠٠
صفحه نصب ١۵٣( ١٢۴١٠ )نیوپایپ ۴١٢٠٠
صفحه نصب ٢٨٠( ١٢۴١١ )نیوپایپ ۵٧٢٠٠
صفحه نصب ۵٠٠( ١٢۴١٢ )نیوپایپ ١١٩٠٠٠
صفحه نصب زیر پکیج( ١٢۴۵٢ )نیوپایپ ١٠١٣٠٠
حلقه استیل پرسى ١۶( ۴٠١١٠ )نیوپایپ ۶٠٠٩٠
حلقه استیل پرسى ٢٠( ۴٠١١٢ )نیوپایپ ٨٩۴۵٠
حلقه استیل پرسى ٢۵( ۴٠١١۴ )نیوپایپ ١٧١١٨٠
حلقه استیل پرسى ٣٢( ۴٠١١۶ )نیوپایپ ٢٠۴۶۵٠
حلقه استیل پرسى ۴٠( ۴٠١١٨ )نیوپایپ ٢٨١١۴٠
حلقه استیل پرسى ۵٠( ۴٠١٢٠ )نیوپایپ ٣۵۵٣۶٠
حلقه استیل پرسى ۶٣( ۴٠١٢٢ )نیوپایپ ۵٣٠۵٧٠
اورینگ ١۶( ۴٠٢١٠ )نیوپایپ ٣۴۴٠
اورینگ ٢٠( ۴٠٢١٢ )نیوپایپ ۵٧٨٠
اورینگ ٢۵( ۴٠٢١۴ )نیوپایپ ٧٢٢٠
اورینگ ٣٢( ۴٠٢١۶ )نیوپایپ ٩۶٧٠
اورینگ ۴٠( ۴٠٢١٨ )نیوپایپ ١٠١٧٠
اورینگ ۵٠( ۴٠٢٢٠ )نیوپایپ ١۵۴٧٠
اورینگ ۶٣( ۴٠٢٢٢ )نیوپایپ ٢٧٠۵٠
اورینگ ١/٢( ۴٠٢٣٠ )نیوپایپ ۴٣٩٠
اورینگ ١( ۴٠٢٣۴ )نیوپایپ ١٠۶٢٠
پیچ هوا گیرى دستى( ١٢۶١٠ )نیوپایپ ۶٣۶٠٠

مطالب و مقالات نیوپایپ

نیوپایپ: معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

نیوپایپ: معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

در این نوشتار شما را با نیوپایپ به صورت کامل آشنا میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. فهرست مطالب: معرفی برند تجاری نیوپایپ معرفی محصولات نیوپایپ معرفی سیستم گرمایش از کف نیوپایپ معرفی لوله ۵ لایه نیوپایپ به همراه ویژگی
شیر شلنگی

شیر شلنگی

شیر حیاطی یا شیر شلنگی برای برداشت آب از حیاط، تراس، پشت بام، پارکینگ و … بدون توجه به دمای آن استفاده می‌شود. شیر حیاطی یا شیر شلنگی در انواع جنس پلیمری و برنجی و سربی ساخته می‌شوند که شیر
سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید