نیوپایپ

برند نیوپایپ

لیست قیمت نیوپایپ و توضیح محصولات

نیوپایپ، کالایی با قیمتی کاملا مناسب به علت تولید شدیدا انبوه و کیفیتی هم سطح کالاهای لوکس مشابه

لوله ۵ لایه نیوپایپ (محصولی از صنایع گیتی پسند) اولین و تنها لوله اتصالات ۵ لایه سایز ۱۶ تا ۳۲ و ۴۰ به بالا در ایران میباشد. لوله‌های ۵ لایه بسیار سریعتر و ساده تر از لوله های گالوانیزه و تک لایه اجرا میشوند. در انتها لیست قیمت نیوپایپ نیز قرار گرفته است.

اتصالات لوله های ۵ لایه از دو نوع اتصالات پرسی و اتصالات کوپلی است. موارد مصرف آن آبرسانی، گرمایش از کف و رادیاتور میباشد.

بازرگانی کشیشی معتبرترین ارائه کننده تاسیسات مکانیکی ساختمان تمامی محصولات نیوپایپ را با نازل ترین قیمت مشابه درب کارخانه ارائه میکند. میتوانید در ادامه لیست قیمت نیوپایپ و توضیحات محصولات آنرا مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۷
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های تک لایه – لوله های پوشیت – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۳۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت نیوپایپ

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "نیوپایپ"

لیست قیمت نیوپایپ
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش نیوپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات نیوپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات نیوپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

لیست قیمت نیوپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله پنج لایه ١۶( )PEX – AL – PEX( ٩١٢١۶ )نیوپایپ ١٠۴٩٠٠
لوله پنج لایه ٢٠( )PEX – AL – PEX( ٩١۶٢٠ )نیوپایپ ١٨۴٩٠٠
لوله پنج لایه ٢۵( )PEX – AL – PEX( ٩٢٠٢۵ )نیوپایپ ٣۴۴۴٠٠
لوله پنج لایه ٣٢( )PEX – AL – PEX( ٩٢۶٣٢ )نیوپایپ ۴٩۴٨٠٠
لوله پنج لایه ۴٠( )PEX – AL – PEX( ٩٣٢۴٠ )نیوپایپ ٩۵۵۶٨٠
لوله پنج لایه ۵٠( )PEX – AL – PEX( ٩۴١۵٠ )نیوپایپ ١٢۴٢٣۴٠
لوله پنج لایه ۶٣( )PEX – AL – PEX( ٩۵١۶٣ )نیوپایپ ١۵۶٢۴۴٠
زانوئى دنده اى ٩٠ درجه ١/٢( ١٠۵١٠ )نیوپایپ کنسلللللللللللللللل ۴٠٨٣١٠
زانوئى دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴( ١٠۵١٢ )نیوپایپ ۶٠۵۴٨٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ١۶( ۶١۶١٠ )نیوپایپ ۵٠۶۴٨٠
زانو دیوارى کوپلى ١/٢ x ٢٠( ۶١۶١۴ )نیوپایپ ۶۴١٩١٠
زانو دیوارى کوپلى٣/۴*٢۵( ۶١۶١٨)نیوپایپ ١٠٠٨۶٨٠
زانو کوپلى ١۶( ۶٠۴١٠ )نیوپایپ ۶٢٠٠٢٠
زانو کوپلى ٢٠( ۶٠۴١٢ )نیوپایپ ٧٠٠٨١٠
زانو کوپلى ٢۵( ۶٠۴١۴ )نیوپایپ ١٢٠٠٨٩٠
زانو کوپلى ٣٢( ۶٠۴١۶ )نیوپایپ ١٧۵۶٩٢٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x١۶(۶٠۵١٠ )نیوپایپ ۵٠٧۶۶٠
زانو روپیچ کوپلى١/٢x٢٠(۶٠۵١٢ )نیوپایپ ۵۵۴۶٢٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۵١۴ )نیوپایپ ۶٢٣١٠٠
زانو روپیچ کوپلى٣/۴x٢۵( ۶٠۵١٨ )نیوپایپ ٧٨٠٠۵٠
زانو روپیچ کوپلى١x٢۵( ۶٠۵٢٠ )نیوپایپ ٨٠٩٧۴٠
زانو روپیچ کوپلى١x٣٢( ۶٠۵٢٢ )نیوپایپ ١۴١٧۵٧٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x١۶(۶٠٩١٠ )نیوپایپ ۶٣٩٣١٠
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠٩١۴ )نیوپایپ ٨٨۴٧٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٠۵١٠ )نیوپایپ ۴۶٧۶٩٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٠۵١٢ )نیوپایپ ۵٩١٨٧٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٠۵١۴ )نیوپایپ ٨٧١۶٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٠۵١۶ )نیوپایپ ١١٣٢١٧٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٠۵١٨ )نیوپایپ ۴٧٣٣۶٣٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٠۵٢٠ )نیوپایپ ٧٠۴٣۶٠٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۶٣( ٢٠۵٢٢ )نیوپایپ ١٣۴١٩٩٩٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x١۶( ٢٠٩١٠ )نیوپایپ ۶١١٠٣٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x١۶( ٢١٠١٠ )نیوپایپ ۶٧٨۶٩٠
زانوئى پرسى صفحه دار توپیچ ١/٢x٢٠( ٢٠٩١۴ )نیوپایپ ٧٠٢٧٠٠
زانوئى پرسى صفحه دار روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢١٠١۴ )نیوپایپ ٨٢۵٢۴٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x١۶( ٢١۶١٠ )نیوپایپ ٣٨٨۴۴٠
زانوئى پرسى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢١۶١۴ )نیوپایپ ۵٣١۴٣٠
زانوئى پرسى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢١۶١٨ )نیوپایپ ١١١۴۵۵٠
زانوئى پرسى دیوارى ١x٣٢( ٢١۶٢٢ )نیوپایپ ١٢۵٢٣۴٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۵١٠ )نیوپایپ ۴٢١٠٨٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۵١۴ )نیوپایپ ۶١٨٣٧٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۵١٨ )نیوپایپ ٧٩۶٢۶٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٣٠۵٢٠ )نیوپایپ ١٠٩٧١۶٠
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٣٠۵٢٢ )نیوپایپ ١١۶۴۴۶٠
سه راهى کوپلى ١۶( ۶٠٧١٠ )نیوپایپ ٧٠٧٧٩٠
سه راهى کوپلى ٢٠( ۶٠٧١٢ )نیوپایپ ١٠١٠٧٠٠
سه راهى کوپلى ٢۵( ۶٠٧١۴ )نیوپایپ ١٣٧٧٣۶٠
سه راهى کوپلى ٣٢( ۶٠٧١۶ )نیوپایپ ٢٣٠٨٠٩٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x١۶( ۶٠٧۴٠ )نیوپایپ ۶٠٨۴۴٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ١۶x١۶x٢٠( ۶٠٧۴٢ )نیوپایپ ۶٣١٠٢٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢٠x١۶x٢٠( ۶٠٧۴۴ )نیوپایپ ٨٨٣۴٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى١۶x٢٠x٢٠( ۶٠٧۴۶ )نیوپایپ ٨٨٣۴٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x١۶x٢۵( ۶٠٧۴٩ )نیوپایپ ١١٣٣۴٧٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x١۶x٢۵( ۶٠٧۵٠ )نیوپایپ ١٢۴٧۴٩٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢٠x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵٢ )نیوپایپ ١٠٨٨٨٨٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٢۵x٢٠x٢۵( ۶٠٧۵۴ )نیوپایپ ١١۴۴٢٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x١۶x٣٢( ۶٠٧۵٨ )نیوپایپ ١٨٣٧٨١٠
سه راهى تبدیلى کوپلى٣٢x٢٠x٣٢(۶٠٧۶٠ )نیوپایپ ١٩٧۴۴٣٠
سه راهى تبدیلى کوپلى ٢۵*٢۵*٣٢(۶٠٧۶٢ )نیوپایپ ١٧٢٧٣۵٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٣١٠ )نیوپایپ ٨٢۶٧٨٠
سه راهى صفحه دار تو پیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٣١۴ )نیوپایپ ١٠١۵٧٨٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶ x١/٢x١۶(۶١۵١٠ )نیوپایپ ٧٢٠٩١٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ٢٠x١/٢x١۶( ۶١۵١٢ )نیوپایپ ٩٢٩٣٢٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶١۵١۴ )نیوپایپ ٨۶٣٣٢٠
سه راهى دیوارى تبدیلى کوپلى ١۶x١/٢x٢٠( ۶١۵١۶ )نیوپایپ ٩٢٩٣٢٠
سه راهى دیوارى کوپلى ١۶x١/٢x١۶(۶١٧١٠ )نیوپایپ ٧٧٠۴٨٠
سه راهى دیوارى کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠(۶١٧١۴ )نیوپایپ ٨٨٠٣۶٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢٠x١/٢x٢٠( ۶٠٨۶٢)نیوپایپ ٨٨٩٩۴٠
سه راه توپیچ کوپلى ٢۵x٣/۴x٢۵( ۶٠٨۶٨ )نیوپایپ ١۵٧٢۶۴٠
سه راه دیوارى موازى کوپلى ١۶*١/٢*١۶(۶١٨١٠)نیوپایپ ١٣٢٢٨٣٠
سه راهى دیوارى موازى تبدیلى کوپلى ١۶*١/٢*٢٠( ۶١٨١٢)نیوپایپ ١۴۶۴٧٧٠
سه راه روپیچ  کوپلى ١/٢*١۶*١۶( ۶٠٨١٠)نیوپایپ ٨٠۵۴٩٠
سه راهى پرسى ١۶( ٢٠٧١٠ )نیوپایپ ۵٣۶۶٣٠
سه راهى پرسى ٢٠( ٢٠٧١٢ )نیوپایپ ٧٣۴٨٧٠
سه راهى پرسى ٢۵( ٢٠٧١۴ )نیوپایپ ١٣٢١۵۴٠
سه راهى پرسى ٣٢( ٢٠٧١۶ )نیوپایپ ١۶٨٨۶٧٠
سه راهى پرسى ۴٠( ٢٠٧١٨ )نیوپایپ ۶۴٢٧۶١٠
سه راهى پرسى ۵٠( ٢٠٧٢٠ )نیوپایپ ١١٧٩٠۵٩٠
سه راهى پرسى ۶٣( ٢٠٧٢٢ )نیوپایپ ١٧۴٩١٠١٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٠٧۴٠ )نیوپایپ ٧۵٠١٣٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٠٧۴٢ )نیوپایپ ۵٩۶٣۶٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٠٧۴۴ )نیوپایپ ۶٣٧۵٣٠
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٠٧۴۶ )نیوپایپ ٧٩۵٣١٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٨ )نیوپایپ ٨٩٩۴٠٠
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٠٧۴٩ )نیوپایپ ٨٩٣۴٩٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٠٧۵٠ )نیوپایپ ٩١۴١٨٠
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵٢ )نیوپایپ ١٠٢٢۴٠٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٠٧۵۴ )نیوپایپ ١١٢۴٠١٠
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٧ )نیوپایپ ١١٩٠٠١٠
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٠٧۵٨ )نیوپایپ ١٣۴۵٧٨٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٠٧۶٠ )نیوپایپ ١٣٧۴۶۴٠
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶٢ )نیوپایپ ١٣۶٨٩٧٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٠٧۶۴ )نیوپایپ ١۵٣٧٢٧٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٠٧٧٠ )نیوپایپ ۵۵٢٧٠۴٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٠٧٧٣ )نیوپایپ ۵۶٨۵١٧٠
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧۶ )نیوپایپ ۵۴۵٣۴٧٠
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٠٧٧٩ )نیوپایپ ۶٣٧٨۶۴٠
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٠٧٨٢ )نیوپایپ ٧۴٣٣٠٩٠
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٠٧٨۴ )نیوپایپ ٧٧٢۴٠۶٠
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٠٧٨۶ )نیوپایپ ٨۴٠٢٨۶٠
سه راهى پرسى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٠٧٩٠ )نیوپایپ ١٣٢٢۶٠١٠
سه راهى پرسى ۶٣x٣٢x۶٣(٢٠٧٩٢ )نیوپایپ ١٣٧٩٨٩۶٠
سه راهى پرسى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٠٧٩۴ )نیوپایپ ١۴١٩٣۶۴٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١١١٠ )نیوپایپ ٨٣٧۵۴٠
سه راهى پرسى ٩٠ صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١١١۴ )نیوپایپ ٩٨۶۶٨٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢١٣١٠ )نیوپایپ ٨٣٧۵۴٠
سه راهى پرسى صفحه دار توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٣١۴ )نیوپایپ ٩٨۶۶٨٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١۵١٠ )نیوپایپ ۵۵٢۶١٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶( ٢١۵١٢ )نیوپایپ ٧۴۵٧۶٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x١۶ طرح( b ٢١۵١١ )نیوپایپ کنسللللللللللللللللللللل ٧٢٧۶۶٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١۵١۴ )نیوپایپ ٧٨۶۴۴٠
سه راهى پرسى ٩٠ دیوارى ١۶x١/٢x٢٠( ٢١۵١۶ )نیوپایپ ٧۴۵٧۶٠
سه راهى پرسى دیوارى ١۶x١/٢x١۶( ٢١٧١٠ )نیوپایپ ٨۵۶۵٨٠
سه راهى پرسى دیوارى ٢٠x١/٢x٢٠( ٢١٧١۴ )نیوپایپ ١٠٩٢٣١٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ١۶* ١/٢* ١۶( ٢١٨١٠ )نیوپایپ ١٢١٠٠٠٠
سه راه دیوارى موازى پرسى ٢٠* ١/٢ * ٢٠( ٢١٨١۴ )نیوپایپ ١۴٩۶٣۵٠
سه راهى پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٣٠٧۶٠ )نیوپایپ ۶٧٨٩٣٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٣٠٧۶٢ )نیوپایپ ٨۴١۴۴٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٣٠٧۶۶ )نیوپایپ ١٠٩۶١٠٠
سه راهى پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٣٠٧۶٨ )نیوپایپ ١۴١۵۴۵٠
سه راهى پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٣٠٧٧٢ )نیوپایپ ١۶۴٩٢٨٠
سه راهى پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٣٠٧٧۶ )نیوپایپ ۵٠٩٢١٣٠
سه راهى پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٣٠٧٨٠ )نیوپایپ ۶٨۴۵٧٢٠
سه راهى پرسى روپیچ مخصوص شیرتوکار١/٢*١۶*١۶(٢٠٨١٠ )نیوپایپ ۶١٩۵۵٠
چپقى دنده اى ١/٢( ١٠۶١٠ )نیوپایپ ٢٩٩۶٠٠
چپقى دنده اى ٣/۴( ١٠۶١٢ )نیوپایپ ۵١٠٧۴٠
چپقى دنده اى ١( ١٠۶١۴ )نیوپایپ ٨۵٠۴٣٠
چپقى مخصوص هواگیرى  ١/٢* ١( ١٠۶١۶ )نیوپایپ ۵۵٩٧١٠
چپقى کوپلى ١/٢x١۶(۶٠۶١٠ )نیوپایپ ۵٢۴٧٠٠
چپقى کوپلى ١/٢x٢٠(۶٠۶١٢ )نیوپایپ ۵۵٣۵۵٠
چپقى کوپلى٣/۴x٢٠(۶٠۶١۴ )نیوپایپ ۶۶٢٢۵٠
چپقى کوپلى ٣/۴x ٢۵( ۶٠۶١٨ )نیوپایپ ٨۵۴۵٨٠
چپقى کوپلى ١x٢۵(۶٠۶٢٠ )نیوپایپ ١١٠٨۴٠٠
چپقى کوپلى ١x٣٢(۶٠۶٢٢ )نیوپایپ ١۴٠٩۴٢٠
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٣٠۶١٠ )نیوپایپ ۵٠۶٧١٠
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠۶١٢ )نیوپایپ ۵٨٣١٢٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٣٠۶١۴ )نیوپایپ ۶٩۶۶٧٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠۶١٨ )نیوپایپ ۶٧١٨٣٠
چپقى پرسى ١x٢۵( ٣٠۶٢٠ )نیوپایپ ٩۴٣٨٧٠
چپقى پرسى ١x٣٢( ٣٠۶٢٢ )نیوپایپ ١٢٢۶۵۶٠
چپقى پرسى ١-١/۴x۴٠( ٣٠۶٢۶ )نیوپایپ ۴۶١۶٠۶٠
چپقى پرسى ١-١/٢x۵٠( ٣٠۶٣٠ )نیوپایپ ٧٠٩۶٧٠٠
مغزى دنده اى ١/٢( ١٠١١٠ )نیوپایپ ١۴٢٨٧٠
مغزى دنده اى ٣/۴( ١٠١١٢ )نیوپایپ ٢٧٢٨٨٠
مغزى  دنده اى ١( ١٠١١۴ )نیوپایپ ۴٣١۴٩٠
مغزى  دنده اى ١/۴ ١( ١٠١١۶ )نیوپایپ ۴۵٧٢٧٠
مغزى دنده اى ١-١/٢(١٠١١٨)نیوپایپ ۵٩١٧۶٠
مغزى دنده اى ١/٢ بلند۵ سانت( ١٠١۵٠ )نیوپایپ ٢٨۴١١٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١/٢( ١٠٢١٠ )نیوپایپ ٢٢۶٧۵٠
مغزى دنده اى ٣/۴x١( ١٠٢١٢ )نیوپایپ ۴١٧۶۵٠
بوشن پرسى ١۶( ٢٠١١٠ )نیوپایپ ٣١۴٧۵٠
بوشن پرسى ٢٠( ٢٠١١٢ )نیوپایپ ۴٢۴٩٨٠
بوشن پرسى ٢۵( ٢٠١١۴ )نیوپایپ ۶٣۶٨٢٠
بوشن پرسى ٣٢( ٢٠١١۶ )نیوپایپ ٨٩١٣۶٠
بوشن پرسى ۴٠( ٢٠١١٨ )نیوپایپ ٣٣٧۶٣٩٠
بوشن پرسى ۵٠( ٢٠١٢٠ )نیوپایپ ۵۵۵٧٩١٠
بوشن پرسى ۶٣( ٢٠١٢٢ )نیوپایپ ٨٧۶٣٣٧٠
بوشن پرسى ١۶x٢٠( ٢٠٢١٠ )نیوپایپ ٣٧٢٢۴٠
بوشن پرسى ١۶x٢۵( ٢٠٢١٢ )نیوپایپ ۵٢٧٧٧٠
بوشن پرسى ٢٠x٢۵( ٢٠٢١۴ )نیوپایپ ۵٩۶٣۶٠
بوشن پرسى ٢٠x٣٢( ٢٠٢١۶ )نیوپایپ ۶١٢۴۵٠
بوشن پرسى ٢۵x٣٢( ٢٠٢١٨ )نیوپایپ ٧۴٨۵٩٠
بوشن پرسى ٢۵x۴٠( ٢٠٢٢٢ )نیوپایپ ٢٩١٨٨٨٠
بوشن پرسى ٣٢x۴٠( ٢٠٢٢۴ )نیوپایپ ٣١۶۶۵۵٠
بوشن پرسى ٣٢x۵٠( ٢٠٢٢۶ )نیوپایپ ٣۴٠٩٣٩٠
بوشن پرسى ۴٠x۵٠( ٢٠٢٢٨ )نیوپایپ ٣٧٧۵۵٧٠
بوشن پرسى ۴٠x۶٣( ٢٠٢٣٢ )نیوپایپ ٧٣۴٨٨٨٠
بوشن پرسى ۵٠x۶٣( ٢٠٢٣۴ )نیوپایپ ٧٧٩٢٧٨٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x١۶( ٣٠٢١٠ )نیوپایپ ٢٨١٨۶٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠٢١٢ )نیوپایپ ٣٨٨٢٠٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠٢١۴ )نیوپایپ ۵٢٣٩٩٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢x٢۵( ٣٠٢١۶ )نیوپایپ ۵۵٣٩١٠
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠٢١٨ )نیوپایپ ۶٣۵٢٨٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٢۵( ٣٠٢٢٠ )نیوپایپ ٨٧٧٧۵٠
بوشن پرسى روپیچ ١x٣٢( ٣٠٢٢٢ )نیوپایپ ٩۴٨٧٢٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠٢٢۴ )نیوپایپ ١٧٨٢٧٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/۴x۴٠( ٣٠٢٢٨ )نیوپایپ ۴٣٩٨٩٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠٢٣٢ )نیوپایپ ۵۴٩۵٢٢٠
بوشن پرسى روپیچ ٢x۶٣( ٣٠٢٣۶ )نیوپایپ ٨۶۶٨٩٨٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x١۶( ٣٠۴١٠ )نیوپایپ ٣٨٠۵١٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢x٢٠( ٣٠۴١٢ )نیوپایپ ۴١۴٢٢٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢٠( ٣٠۴١۴ )نیوپایپ ۵۴١۴٩٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴x٢۵( ٣٠۴١٨ )نیوپایپ ۶۶۴١۴٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٢۵( ٣٠۴٢٠ )نیوپایپ ٩٢١٩٩٠
بوشن پرسى توپیچ ١x٣٢( ٣٠۴٢٢ )نیوپایپ ١٠۴٠٢۶٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/۴x٣٢( ٣٠۴٢۴ ) نیوپایپ ١٩٩٣٣۵٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۴٠( ٣٠۴٢٨ ) نیوپایپ ۴۴٣٢٨۵٠
بوشن پرسى توپیچ ١-١/٢x۵٠( ٣٠۴٣٢ ) نیوپایپ ۵۴٨٨٢۵٠
بوشن پرسى توپیچ ٢x۶٣( ٣٠۴٣۶ ) نیوپایپ ٩٣٢٧۵۶٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠١٠٨ )نیوپایپ ٣۴۵٧٣٠
رابط توپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠١١٠ )نیوپایپ ۴١٧۴١٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴ x ٢٠( ۵٠١١٢ )نیوپایپ ۵١٣۴۶٠
رابط توپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠١١۴ )نیوپایپ ۵٨١١١٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٢۵(  ۵٠٢٢٠ )نیوپایپ ٩۵٢١۵٠
رابط توپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠١١٨ )نیوپایپ ١٠٨۴١۵٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ١۶ ویژه آبفا( ۵٠٢٠٨ )نیوپایپ ٣٢٢٠٩٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢٠ ویژه آبفا( ۵٠٢١٠ )نیوپایپ ۴٣٩٠۶٠
رابط روپیچ کوپلى ١/٢x ٢۵(  ۵٠٢١١ )نیوپایپ ۶٠٨۵۵٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢۵ ویژه آبفا( ۵٠٢١٢ )نیوپایپ ۶٣٢۴۵٠
رابط روپیچ کوپلى ٣/۴x ٢٠( ۵٠٢١۵ )نیوپایپ ۵٠٠٢٠٠
رابط روپیچ کوپلى ١x ٣٢ ویژه آبفا( ۵٠٢١٨ )نیوپایپ ٩۶۶١٠٠
بوشن کوپلى ١۶x١۶( ۶٠١١٠ )نیوپایپ ۴٧٧۵٠٠
بوشن کوپلى ٢٠x ٢٠( ۶٠١١٢ )نیوپایپ ۶٢۵۵٩٠
بوشن کوپلى ٢۵x ٢۵( ۶٠١١۴ )نیوپایپ ٩۵٩۴٨٠
بوشن کوپلى ٣٢x ٣٢( ۶٠١١۶ )نیوپایپ ١۴۶۵٢۴٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢( ۵٠٩٧١ )نیوپایپ ١٠۴۶٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ٣/۴( ۵٠٩٧٢ )نیوپایپ ٢٠٢٩٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١(۵٠٩٧٣)نیوپایپ ٣٣۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢( ۵٠٩٨١ )نیوپایپ ١٠۴۶٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ٣/۴( ۵٠٩٨٢ )نیوپایپ ٢٠٢٩٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١(۵٠٩٨٣)نیوپایپ ٣٣۵٠٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند آبى ١/٢(طرح جدید( )۵٠٩٧٠ )نیوپایپ ٩۴١٠
درپوش پلاستیکى پایه بلند قرمز ١/٢(طرح جدید( )۵٠٩٨٠ )نیوپایپ ٩۴١٠
درپوش فلزى ٣/۴( ١٢۵٩١ )نیوپایپ ٣١۶٨٧٠
درپوش فلزى ١( ١٢۵٩٢ )نیوپایپ ٣٣۶٩٨٠
درپوش فلزى ١ مخصوص کلکتور مدولار( ١٢۵٩٣ )نیوپایپ ٣٢٢۴۴٠
درپوش فلزى ١/۴ ١( ١٢۵٩۴ )نیوپایپ ۵۵۵٠٩٠
درپوش فلزى ١/٢ ١( ١٢۵٩۵ )نیوپایپ ۶٠۵٧٢٠
درپوش هواگیرى کلکتور ١( ١٢۶٠٠ )نیوپایپ ٣۴٣٩۶٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى١/٢ * ١/٢ ١( ١٢۶٠۵ )نیوپایپ ۵۶۴۴٣٠
درپوش فلزى تبدیلى ١/٢ * ١/۴ ١( ١٢۶٠٣)نیوپایپ ۴٩٠٩٩٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/۴ ١( ١٢۶٠٢ )نیوپایپ ۵٩٢٠٠٠
درپوش فلزى مخصوص هواگیرى ١/٢ ١( ١٢۶٠۴)نیوپایپ ۶٢١۵۶٠
درپوش پرسى ١۶( ٢١٩١٠ )نیوپایپ ٢٠١٨٨٠
درپوش پرسى ٢٠( ٢١٩١٢ )نیوپایپ ٢٩٢١۴٠
درپوش پرسى ٢۵( ٢١٩١۴ )نیوپایپ ٣٢٠٩۶٠
درپوش پرسى ٣٢( ٢١٩١۶ )نیوپایپ ۴٨۶۴۴٠
درپوش پرسى ۴٠( ٢١٩١٨ )نیوپایپ ١٣٣١٧٣٠
درپوش پرسى ۵٠( ٢١٩٢٠ )نیوپایپ ١۶۶٣١۴٠
درپوش پرسى ۶٣( ٢١٩٢٢ )نیوپایپ ٢٠۴۵۴٢٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/٢x١۶( ٣٠٨١٠ )نیوپایپ ۴٨٧٣٢٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/٢x٢٠( ٣٠٨١۶ )نیوپایپ ٧٣١٨٠٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ٣/۴x٢۵( ٣٠٨٢٠ )نیوپایپ ١١٣٠۵١٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١x٣٢( ٣٠٨٢۴ )نیوپایپ ١۵۴٩٨٢٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/۴ ١x۴٠( ٣٠٨٢٨ )نیوپایپ ۴٨٠٧۶٧٠
رابط توپیچ بامهره ماسوره پرسى ١/٢ ١x۵٠( ٣٠٨٣۶ )نیوپایپ ۴٧٣٧٢٩٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ١۶ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٠ )نیوپایپ ٢۴۴٨۵٠
مهره ماسوره پرسى ٣/۴x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢٢ )نیوپایپ ۴٩۴٢٩٠
مهره ماسوره پرسى ١/٢x ٢٠ – مخصوص شیر ١/٢( SGP ٣۵٩٢١ )نیوپایپ ۴٢۵١١٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢٠( ۶٠٢١٠ )نیوپایپ ۵٧۶٠٢٠
بوشن تبدیل کوپلى١۶x٢۵( ۶٠٢١٢ )نیوپایپ ۶٨۵٧٩٠
بوشن تبدیل کوپلى٢٠x٢۵( ۶٠٢١۴ )نیوپایپ ٧۵٨۴١٠
بوشن تبدیل کوپلى٢۵x٣٢( ۶٠٢١٨ )نیوپایپ ١٢٨۴٩٨٠
بست ١۶( ۵٠٩٣٨ )نیوپایپ ۴٨١٠
بست ٢٠( ۵٠٩۴٠ )نیوپایپ ۵۴۵٠
بست ٢۵( ۵٠٩۴٢ )نیوپایپ ۶٣٠٠
بست ٣٢( ۵٠٩۴۴ )نیوپایپ ١١٣۴٠
بست زوج ١۶( ۵٠٩۵٠ )نیوپایپ ٨٨٧٠
بست زوج ٢٠( ۵٠٩۵٢ )نیوپایپ ٨٩٢٠
بست زوج ٢۵( ۵٠٩۵۴ )نیوپایپ ١٠١٢٠
بست خاردار ١۶( ۵٠٩۶٠ )نیوپایپ ١٧٢٠
والو کلکتورى توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠١ )نیوپایپ ٧٩٢٠٠٠
شیر کلکتورى کوپلى یکسر روپیچ دسته پروانه اى ٣/۴* ٢۵ آبى و قرمز(٣۵٠٠٨)نیوپایپ ١٢٣٨٣٨٠
والو یکسر روپیچ کوپلى١*٢۵ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٠ )نیوپایپ ١۶٢٩۶۵٠
والو یکسر کوپلى ١*٣٢ دسته پروانه اى( ٣۵٠١٢ )نیوپایپ ١٨۵٣١٩٠
والو ورودى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١۶ )نیوپایپ ٧٩٠١١٠
والو خروجى رادیاتورى ١/٢( ٣۵٠١٨ )نیوپایپ ۶۶۵٩٢٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ١/٢x ١۶ SGP آبى و قرمز(٣۵٠٢٢  )نیوپایپ ۴٧۶۵۶٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢٠ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴٢ )نیوپایپ ١٠۶١٧٩٠
شیر کلکتورى یکسر کوپلى ٣/۴x ٢۵ SGP آبى و قرمز(٣۵٠۴۴ )نیوپایپ ١١٢٣٠٧٠
والو کلکتورى کوپلى ١*٢۵sgp قرمز(٣۵٠۴۶ )نیوپایپ ١۵٣۶٣٢٠
والو کلکتور کوپلى( sgp32x1 ٣۵٠۴٨ )نیوپایپ ١٨۵۵۶٧٠
والو هواگیرى اتوماتیک ورودى ١/٢( ٣۵١١۶ )نیوپایپ ١٢٩٧۵٣٠
والو هواگیرى کامل ١ بهمراه شیر تخلیه( ٣۵١١٨ )نیوپایپ ٢٧۶٢١٧٠
والو کوپلى ١/٢x١۶( ٣۵١٢٢ )نیوپایپ ۴۴۶٧١٠
والو کوپلى ١/٢*٢٠(٣۵١٢۴ )نیوپایپ ۵۶٨٢٠٠
شیرکلکتور دوسر کوپلى ١۶*١۶طرح(B ٣۵١٣٢ )نیوپایپ ٧۶٨۴٧٠
والو دوسر کوپلى ٢٠(٣۵١٣۴ )نیوپایپ ٨٩٢٠٣٠
والو یکطرفه توپیچ ١/٢( sgp ٣۵٣١٠ )نیوپایپ ١١٠٢۶٠٠
والو یکطرفه توپیچ ٣/۴( sgp ٣۵٣١٢ )نیوپایپ ١۴٣٧٣٣٠
والو زانویى  کوپلى ١ x٢۵ روپیچ نیوپایپ( ٣۵۴۵۴) ١٩۵۶٨١٠
والو زانوئى کوپلى٣/۴*٢۵ روپیچ( ٣۵۴۵٣)نیوپایپ ١۵۴١۵٣٠
والو زانویى ١ x٣٢ نیوپایپ( ٣۵۴۵۶) ٢٣٧٩٠۶٠
والو دو سر تو پیچ ٣/۴ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵٧١٢ )نیوپایپ ٩٩٩٧٠٠
والو روپیچ توپیچ ٣/۴ اینچ دسته گازى( ٣۵٧٢٢ )نیوپایپ ١٠٧٨٨٣٠
والو روپیچ توپیچ دسته پروانه اى ١ اینچ( ٣۵٧٣۴ )نیوپایپ ١۵٧۵٨٣٠
والوتو پیچ  رو پیچ ١/٢ آبى و قرمز( ٣۵٨١۶ )نیوپایپ ٧٣۵٧٠٠
والوتو پیچ روپیچ ٣/۴ آبى و قرمز( ٣۵٨٢٠ )نیوپایپ ١٠۵١٢۶٠
والو پیسوار فیلتردار ٣/٨x١/٢طرح(  A٣۵٨۴٠ )نیوپایپ ۴٣٢۵۵٠
والو پیسوار فیلتردار ١/٢x١/٢طرح(  A ٣۵٨۴٢ )نیوپایپ ۴۴٢۴٩٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP آبى(  ٣۵٨٩٠ )نیوپایپ ١۶٧٨۴٩٠
شیر کلکتورى دو سر روپیچ١ اینچ SGP  قرمز( ٣۵٨٩٢ )نیوپایپ ١٧۴٨١۶٠
شیر کنار گذر( باى پس )١ اینچ( SGP ٣۵٢١۴ )نیوپایپ ۶۵٠٣۵۵٠
نیو والو دوسر تو پیچ ١/٢(٣۵٢۶٢)نیوپایپ ۶۶٧٢٢٠
والو کلکتورى یکسرروپیچ با مهره ماسوره پرسى ١/٢*١۶ اینچ  دسته پروانه اى( ٣۵١٠٢ )نیوپایپ ۶٢٠٩٧٠
والو کلکتورى یکسر روپیچبا مهره ماسوره پرسى ١/٢*٢٠ اینچ  دسته پروانه اى( ٣۵١٠۴ )نیوپایپ ۶٨۶٠٣٠
والو کلکتورى یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسى ٣/۴*٢٠ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵١٠۶ )نیوپایپ ٩٧٢٢۵٠
والو کلکتورى یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسى ٣/۴*٢۵ اینچ دسته پروانه اى( ٣۵١٠٨ )نیوپایپ ١١١١٨٣٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى” ١/٢*١۶ دسته پروانه اى( ٣۵٠٠٢ )نیوپایپ ۴٨٣۶٠٠
شیر یکسر روپیچ کوپلى دسته پروانه اى ١/٢ * ٢٠( ٣۵٠٠۴)نیوپایپ ۵٧۵۵٠٠
شیر دوسر روپیچ ( بادبى ١۵ )١/٢( ٣۵٠٧٠ )نیوپایپ ٧٣۵۵٨٠
نیو والو دوسر روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز( ٣۵٢۵٢)نیوپایپ ۵٧۶۵٠٠
نیو والو توپیچ روپیچ ١/٢ اینچ دسته آبى و قرمز(٣۵٠٢١ )نیوپایپ ٧٢١١۵٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢(۶٩٠۶٠ )نیوپایپ ٢١٢٨٠٨٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ١/٢x٢٠(۶٩٠۶١ )نیوپایپ ٢۴٠۵۵۵٠
شیرسویچى رو پیچ توپیچ ٣/۴(۶٩٠۶٢ )نیوپایپ ٢۵٠٨۴۶٠
شیر حیاطى ٣/۴*١/٢(sgp ٣۵٩٠٠ )نیوپایپ ٧۶۴٣٣٠
والو آبرسانى دو سر توپیچ ١/٢( ٣۵٨١٨ )نیوپایپ ٧٨٧٩٨٠
والو آبرسانى دو سر توپیچ ٣/۴( ٣۵٨٢٢ )نیوپایپ ١٠٧٩٧٧٠
والو زانویى ٣/۴ x ١/٢ ٣۵۴۵٢(پشت لباسشویى ) نیوپایپ ۵١۶۶۵٠
روپیچ توپیچ ١/٢( ١٠٣١٠ )نیوپایپ ٢٠۵۵٧٠
روپیچ توپیچ ٣/۴( ١٠٣١٢ )نیوپایپ ٢٧۵٩۵٠
روپیچ توپیچ ١-١/۴( ١٠٣١۶ )نیوپایپ ۶۵٧۴٧٠
روپیچ توپیچ ١( ١٠٣١۴ )نیوپایپ ۵٢۶٠٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١٠(١٠٣١٨)نیوپایپ ٩٨٣٠٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ١۵(١٠٣٢٠)نیوپایپ ١٣٠٢۴٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٢۵(١٠٣٢٢)نیوپایپ ١٧۵۴١٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ٣٠(١٠٣٢۴)نیوپایپ ١٩١٣٨٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۴٠(١٠٣٢۶)نیوپایپ ٢٢٩۵٩٠
مغزى روپیچ توپیچ ١/٢ طول توپیچmm ۵٠(١٠٣٣٠)نیوپایپ ٣١٠٨۵٠
روپیچ توپیچ ١/٢روپیچx ٣/۴ توپیچ( ١٠۴٠۶ )نیوپایپ ٣٢٧٨٧٠
روپیچ توپیچ ١/٢تو پیچx ٣/۴ روپیچ( ١٠۴٠٧ )نیوپایپ ١٣٧١٠٠
روپیچ ٣/۴ x توپیچ ١( ١٠۴١٠ )نیوپایپ ۴١٠۴۴٠
روپیچ ١ x توپیچ ١/٢( ١٠۴۴٨ )نیوپایپ ٢١۴٩٢٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۴٩ )نیوپایپ ١٩٩١٩٠
روپیچ ١ x توپیچ ٣/۴( ١٠۴۵٠ )نیوپایپ ٣٩٧۵۴٠
توپیچ ١ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵٢ )نیوپایپ ٣۵۶٠٢٠
توپیچ ٣/۴ x روپیچ ١-١/۴( ١٠۴۵۴ )نیوپایپ ۴٢٩۶٠٠
روپیچ ١-١/٢ x توپیچ ١( ١٠۴۶٠ )نیوپایپ ۵٢٩١٩٠
روپیچ ١-١/٢ x توپیچ ١-١/۴( ١٠۴۶٢ )نیوپایپ ۶٠۵٨٣٠
فوم ١۶( ١٣٠١٠ )نیوپایپ ١۴٢٠٠
فوم ٢٠( ١٣٠١٢ )نیوپایپ ١٧۶٠٠
فوم ٢۵( ١٣٠١۴ )نیوپایپ ٢٣١٠٠
فوم ٣٢( ١٣٠١۶ )نیوپایپ ٢٩۶٠٠
فوم ۴٠( ١٣٠١٨ )نیوپایپ ۴٠٨٠٠
فوم ۵٠( ١٣٠٢٠ )نیوپایپ ۵١٠٠٠
فوم ۶٣( ١٣٠٢٢ )نیوپایپ ٧٣٣٠٠
فوم ١۶ قرمز( ١٣٠٣١ )نیوپایپ ١۴٢٠٠
فوم ٢٠ آبى( ١٣٠٣٢ )نیوپایپ ١٧۶٠٠
بست ریلى لوله ١۶چسبدار( ۵٠٩۶٢)نیوپایپ ۴۵٣۴٠
بست ریلى لوله ١۶( ۵٠٩۶۴)نیوپایپ ٣٣٨٣٠
صفحه نصب ۶٣( ١٢٣١٠ )نیوپایپ ١٩۵۴٠
پایه کلکتور( ١۵٠۵٠ )نیوپایپ ١٣٢٠٠٠
بست کلکتور٣/۴( ١۵١١١ )طرح Bنیوپایپ ٧١۵٠
بست کلکتور ١مخصوص کلکتور فرجى(  ١۵١١٣ )نیوپایپ ٨٢٠٠
بست کلکتور ١/۴ ١  طرح(B ١۵١١۵ )نیوپایپ ٩٩٠٠
بست کلکتور ١/٢ ١ اینچ( ١۵١٢٨ )نیوپایپ ١٠١٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۴۵( ١۵٠١٠ )نیوپایپ ٣٨۵۵٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x۶۵( ١۵٠١٢ )نیوپایپ ۴٩٣٧٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٧۵( ١۵٠٢۴ )نیوپایپ ۵٢٠۵٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ۴۵x٩۵( ١۵٠١۴ )نیوپایپ ٧۵۵٧٠٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک ۶۵x۵٠( ١۵٠١۵ )نیوپایپ ۶١٢۴٠٠٠
جعبه کلکتوروپایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک٨٠x۵٠( ١۵٠٢٠ )نیوپایپ ٧۵١۶٠٠٠
جعبه کلکتور و پایه ١٢۵x۴۵( ١۵٠٢٣ )نیوپایپ ١٠٣۵٠٠٠٠
جعبه کلکتورطرح جدیدو پایه ٨۵x۴۵( ١۵٠٢۵ )نیوپایپ ۵۵۴٨٠٠٠
کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٣( ١/٢x١()١٢٧٢٣ )نیوپایپ ١٨١٧٢۶۵٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۴( ١/٢x١()١٢٧٢۴ )نیوپایپ ٢٣٩٨۴١٣٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۵(١/٢x١()١٢٧٢۵ )نیوپایپ ٢٩٣۶٩٣۵٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ۶(١/٢x١()١٢٧٢۶ )نیوپایپ ٣۵١٠۶٣٢٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٧( ١/٢x١()١٢٧٢٧ )نیوپایپ ۴١۴۴٧١٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوپرسىb ٨( ١/٢x١()١٢٧٢٨ )نیوپایپ ۴٧١٣٣۶٩٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٣( ١/٢x١()١٢٨٢٣ )نیوپایپ ١۶٠١١٩٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۴( ١/٢x١()١٢٨٢۴ )نیوپایپ ٢١٢٣٩۴٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۵( ١/٢x١()١٢٨٢۵ )نیوپایپ ٢۶۴١٧۶٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ۶( ١/٢x١()١٢٨٢۶ )نیوپایپ ٣١۵٣٩٧٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٧( ١/٢x١()١٢٨٢٧ )نیوپایپ ٣۶٠٨٧۵٠٠
کلکتورترموستاتیک رفت وبرگشت باوالوکوپلىb ٨( ١/٢x١()١٢٨٢٨ )نیوپایپ ۴٢٠٨۶٨٠٠
کلکتورb ٢( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٢ )نیوپایپ ١٠٠٧٩٧٠
کلکتورb ٣( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١٣ )نیوپایپ ١۵١١٩۶٠
کلکتورb ۴( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۴ )نیوپایپ ١٩٧١١٢٠
کلکتورb ۵( ١/٢x٣/۴( )١٢۵١۵ )نیوپایپ ٢۴۶٣٨٧٠
کلکتورb ٢( ١/٢x١( )١٢۵٢٢ )نیوپایپ ١١٩٧۵٨٠
کلکتورb ٣( ١/٢x١( )١٢۵٢٣ )نیوپایپ ١٧۴٨٧۶٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١( )١٢۵٢۴ )نیوپایپ ٢٣۴١٢٢٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١( )١٢۵٢۵ )نیوپایپ ٢٩٠٠۴٣٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١( )١٢۵٢۶ )نیوپایپ ٣۴٧٩٩٩٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١( )١٢۵٢٧ )نیوپایپ ۴٠۵٨٢۶٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١( )١٢۵٢٨ )نیوپایپ ۴۶٣۶٨٨٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١( )١٢۵٢٩ )نیوپایپ ۵١٠١۵٩٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١( )١٢۵٣٠ )نیوپایپ ۵٩٢٣۶٣٠
کلکتورb ١١(١/٢x١()١٢۵٣١ )نیوپایپ ۶١٧٠۴٧٠
کلکتورb ١٢(١/٢*١()١٢۵٣٢ )نیوپایپ ۶٧٣٠٧۶٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١( )١٢۵٣٣ )نیوپایپ ٣١٠۴١١٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١( )١٢۵٣۴ )نیوپایپ ٣٩۵۴۵٣٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١( )١٢۵٣۵ )نیوپایپ ۵٢٩٧٨١٠
کلکتورb ۶(٣/۴x١( )١٢۵٣۶ )نیوپایپ ۵٣٩٨٢٣٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۴ )نیوپایپ ٣٣۶۴٢٠٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴۵ )نیوپایپ ۴٢٠٣٣٨٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴۶ )نیوپایپ ۴٩٣١٩٧٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۴٧ )نیوپایپ ۵٧۵٢۶٠٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٨ )نیوپایپ ۶٧٢٠۴٧٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/۴ ١( )١٢۵۴٩ )نیوپایپ ٧٣٩۴۶۵٠
کلکتورb ١٠( ١/٢x١-١/۴( )١٢۵۵٠ )نیوپایپ ٨٢١٧٨٧٠
کلکتورb ١١( ١/٢x١١/۴()١٢۵۵١)نیوپایپ ٩٠۴١٢٠٠
کلکتورb ١٢(١/٢x١١/۴()١٢۵۵٢)نیوپایپ ١٠٠٨٢۶۴٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵٣ )نیوپایپ ٣٩٨٢٨٠٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۴ )نیوپایپ ۵١٩٨٩٣٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۵ )نیوپایپ ۶۴١٨٠٣٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/۴ ١( )١٢۵۵۶ )نیوپایپ ٧۶۵٠٠١٠
کلکتورb ۴( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۴ )نیوپایپ ٧٠٢۶٢١٠
کلکتورb ۵( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۵ )نیوپایپ ٩٣٣٠۶٣٠
کلکتورb ۶( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶۶ )نیوپایپ ١١١٩۵۵٣٠
کلکتورb ٧( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٧ )نیوپایپ ١٣٠۵٩٧١٠
کلکتورb ٨( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٨ )نیوپایپ ١۴٩٢۴٧٣٠
کلکتورb ٩( ١/٢x١/٢ ١( )١٢۵۶٩ )نیوپایپ ١۶٧٨٨۶٨٠
کلکتورb ٣( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٣ )نیوپایپ ۵٣٣١٧۶٠
کلکتورb ۴( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۴ )نیوپایپ ٧۶۴٨١٣٠
کلکتورb ۵( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۵ )نیوپایپ ٩۵۵٧٩۶٠
کلکتورb ۶( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧۶ )نیوپایپ ١١١٩٨٢۵٠
کلکتورb ٧( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٧ )نیوپایپ ١٣٠۶٣٣٨٠
کلکتورb ٨( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٨ )نیوپایپ ١۴٩٢٨٣٩٠
کلکتورb ٩( ٣/۴x١/٢ ١( )١٢۵٧٩ )نیوپایپ ١۶٧٩٢۴۶٠
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئىmm ٢٨٠( ١٢۴۵١ )نیوپایپ ۵٩٢٠٠
صفحه نصب ١۵٣( ١٢۴١٠ )نیوپایپ ۴٣١٠٠
صفحه نصب ٢٨٠( ١٢۴١١ )نیوپایپ ۵٧۵٠٠
صفحه نصب ۵٠٠( ١٢۴١٢ )نیوپایپ ١١٧٠٠٠
صفحه نصب زیر پکیج( ١٢۴۵٢ )نیوپایپ ٩٩٩۵٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٢( ١۶x١( )١٣٢٢٢) ١٩١٧٠۶٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٣( ١۶x١( )١٣٢٢٣) ٢٨٧٠٢٨٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ۴( ١۶x١( )١٣٢٢۴) ٣٨٢٨٣٣٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ۵( ١۶x١( )١٣٢٢۵) ۴٧٨۴٠٢٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ۶( ١۶x١( )١٣٢٢۶) ۵٧٣١٠٧٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٧( ١۶x١( )١٣٢٢٧) ۶۶٩٩٢٩٠
شیرکلکتور همراه با شیر تنظیم دبىb ٨( ١۶x١( )١٣٢٢٨) ٧۶۵۴٠۴٠
حلقه استیل پرسى ١۶( ۴٠١١٠ )نیوپایپ ٧۴۵٣٠
حلقه استیل پرسى ٢٠( ۴٠١١٢ )نیوپایپ ١١٠٩٣٠
حلقه استیل پرسى ٢۵( ۴٠١١۴ )نیوپایپ ٢١٢٢٢٠
حلقه استیل پرسى ٣٢( ۴٠١١۶ )نیوپایپ ٢۵٣۶٧٠
حلقه استیل پرسى ۴٠( ۴٠١١٨ )نیوپایپ ٣۴٨۵٢٠
حلقه استیل پرسى ۵٠( ۴٠١٢٠ )نیوپایپ ۴۴٠۵١٠
حلقه استیل پرسى ۶٣( ۴٠١٢٢ )نیوپایپ ۶۵٧۶۶٠
اورینگ ١۶( ۴٠٢١٠ )نیوپایپ ۴٢۵٠
اورینگ ٢٠( ۴٠٢١٢ )نیوپایپ ٧١٢٠
اورینگ ٢۵( ۴٠٢١۴ )نیوپایپ ٨٩۶٠
اورینگ ٣٢( ۴٠٢١۶ )نیوپایپ ١١٩۵٠
اورینگ ۴٠( ۴٠٢١٨ )نیوپایپ ١٢۶۴٠
اورینگ ۵٠( ۴٠٢٢٠ )نیوپایپ ١٩١٨٠
اورینگ ۶٣( ۴٠٢٢٢ )نیوپایپ ٣٣۵۴٠
اورینگ ١/٢( ۴٠٢٣٠ )نیوپایپ ۵۴٠٠
اورینگ ١( ۴٠٢٣۴ )نیوپایپ ١٣٢١٠
محلول کاهنده نقطه انجماد( مگنا )٢٠ لیترى نیوپایپ ١٨٠٠٠٠٠
شیر محرک الکتریکى ٢٢٠ولت( ٣٠٢۵٩ )نیوپایپ ١٠٧٨٠٠٠٠
ترموستات اتاقى مکانیکى ٢٢٠ ولت(cwt ۶۵٧٢۶ )نیو پایپ ٨٣١۶٠٠٠
پیچ هوا گیرى دستى( ١٢۶١٠ )نیوپایپ ٨١١۵٠مطالب و مقالات نیوپایپ

نیوپایپ: معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

نیوپایپ: معرفی محصولات لوله و اتصالات پنج لایه

در این نوشتار شما را با نیوپایپ به صورت کامل آشنا میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. فهرست مطالب: معرفی برند تجاری نیوپایپ معرفی محصولات نیوپایپ معرفی سیستم گرمایش از کف نیوپایپ معرفی لوله ۵ لایه نیوپایپ به همراه ویژگی
شیر شلنگی

شیر شلنگی

شیر حیاطی یا شیر شلنگی برای برداشت آب از حیاط، تراس، پشت بام، پارکینگ و … بدون توجه به دمای آن استفاده می‌شود. شیر حیاطی یا شیر شلنگی در انواع جنس پلیمری و برنجی و سربی ساخته می‌شوند که شیر
سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید