پلی اتیلن پلیران

برند پلیران

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران و توضیح محصولات

پلی اتیلن پلی ران ، بهترین پلی اتیلن موجود ایران

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلی اتیلن پلیران"

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران
  • فروش محصولات پلی اتیلن پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلی اتیلن پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلی اتیلن پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پلی اتیلن پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ١٢٧۴۵٠
لوله ۶٣ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٢٠٠۵١٠
لوله ٧۵ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٢٧٣٩٨٠
لوله ٩٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ٣٩٧٧٨٠
لوله ١١٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵٨٠۴٣٠
لوله ١٢۵ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ٧۴۶٨۴٠
لوله ١۶٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ١٢٣٣٩١٠
لوله ٢٠٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٢٠ )پلى اتیلن پلیران ١٩٠٣۶٣٠
لوله ٢۵٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٢۵ )پلى اتیلن پلیران ٢٩۶٣٠٠٠
لوله ۴٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۴ )پلى اتیلن پلیران ٩٧٠١٠
لوله ۵٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ١۵١٨١٠
لوله ۶٣ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٢٣۵۴٢٠
لوله ٧۵ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٣٣۶٠٨٠
لوله ٩٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۴٧٨٩۶٠
لوله ١١٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ٧١٨۴٣٠
لوله ١٢۵ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ٩٢١٣٨٠
لوله ١۶٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ١۵٠٩٩٢٠
لوله ٢٠٠ – ۶ اتمسفر پلى اتیلن( ٣۶٠٠٢٠ )پلیران ٢٣۴۶٠۵٠
لوله ٢٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠١ )پلى اتیلن پلیران ۴۵۴۶٠
لوله ٢۵ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٢ )پلى اتیلن پلیران ۵٨۴۵٠
لوله ٣٢ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٣ )پلى اتیلن پلیران ٩۴١٧٠
لوله ۴٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۴ )پلى اتیلن پلیران ١۴۴۵٠٠
لوله ۵٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ٢٢٢٨۴٠
لوله ۶٣ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٣۵۴٣۵٠
لوله ٧۵ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۵٠٣٣١٠
لوله ٩٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ٧١٨۴٣٠
لوله ١١٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ١٠۶٣۴۴٠
لوله ١٢۵ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ١٣۶٧٨۵٠
لوله ١۶٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ٢٢٣٢۴٠٠
لوله ٢٠٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٢٠ )پلى اتیلن پلیران ٣۴٧۴۴٢٠
لوله ٢۵٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٢۵ )پلى اتیلن پلیران ۵۴٣٨٩٣٠

مطالب و مقالات پلی اتیلن پلیران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول ساخت ساختمان
پلی اتیلن

پلی اتیلن

کاربرد فاضلاب مزایا نسبت به سیستم های مشابه انعطاف پذیری بیشتر و استفاده در سطوح ناصاف

کلیدواژه خود را وارد کنید