پوشفیت سوپر

برند سوپردرین

لیست قیمت پوشفیت سوپر درین و توضیح محصولات

سوپردرین ، نمونه ای از یک کالای لوکس

سیستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپایپ برای لوله کشی فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی ها و مزایای سیستم فاضلابی سوپردرین:

 • تنوع اتصالات
 • لوله های مدرج برای سهولت اجرا و متره کردن راحت تر
 • مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (کوتاه‌مدت)
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
 • کم‌ صدا: ۸ تا ۱۰ دسی بل کمتر از لوله‌های مشابه
نام مجموعه سوپرپایپ
محل کارخانه آلمان
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی وله های ۵ لایه – بست و ساپورت – پمپ – ابزار تاسیسات
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی
قیمت روز محصولات سوپردرین

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت سوپردرین"

لیست قیمت پوشفیت سوپردرین
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش پوشفیت سوپردرین
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپر درین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت سوپر درین

شرح قیمت
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۴۰ ۱۱۶۶۳۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۴۰ ۱۳۱۷۸۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۴۰ ۲۴۸۶۲۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۴۰ ۳۱۰۹۷۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۴۰ ۳۶۴۳۸۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۴۰ ۵۷۱۸۱۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۴۰ ۶۹۶۶۱۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۴۰ ۱۰۰۷۸۱۴
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۴۰ ۱۵۳۰۳۶۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۵۰ ۱۹۳۰۳۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۵۰ ۲۱۴۵۱۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۵۰ ۳۰۴۰۰۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۵۰ ۳۹۹۹۲۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۵۰ ۴۶۴۴۴۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۵۰ ۶۸۰۵۹۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۵۰ ۸۹۳۱۴۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۵۰ ۱۲۷۵۵۱۸
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۵۰ ۱۸۲۷۴۹۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۷۵ ۲۵۳۴۲۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۷۵ ۳۰۰۱۸۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۷۵ ۵۱۵۱۳۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۷۵ ۶۳۹۵۰۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۷۵ ۷۵۳۶۲۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۷۵ ۱۱۲۵۲۰۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۷۵ ۱۵۰۰۲۷۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۷۵ ۲۱۴۳۲۶۷
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۷۵ ۳۰۵۰۸۰۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۱۱۰ ۵۰۰۲۰۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۱۱۰ ۵۶۸۲۱۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۹۵۸۷۶۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۱۱۰ ۱۱۸۲۶۵۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۱۶۴۶۴۴۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۲۳۳۶۶۳۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۲۸۲۲۸۸۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۴۵۰۹۹۸۴
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۱۱۰ ۶۲۴۰۷۹۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۱۲۵ ۹۰۶۳۳۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۱۲۱۸۰۷۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۱۲۵ ۱۶۰۴۳۷۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۲۰۷۲۱۹۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۳۰۳۹۷۹۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۴۰۸۶۸۴۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۶۰۰۴۰۴۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۱۶۰ ۱۵۷۹۴۱۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۶۰ ۲۵۲۳۱۳۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۱۶۰ ۲۸۰۵۳۳۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۶۰ ۳۶۲۱۳۰۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۶۰ ۴۹۹۸۰۸۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۶۰ ۶۹۱۲۴۵۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۶۰ ۱۰۳۲۰۷۷۴
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۴۰ ۳۰۰۱۸۶
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۴۰ ۵۰۷۳۹۵
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۴۰ ۷۵۷۲۲۳
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۴۰ ۸۲۳۶۰۴
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۴۰ ۱۱۶۹۵۷۰
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۵۰ ۴۱۴۲۰۰
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۷۵ ۵۹۷۷۵۶
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۵۰ ۵۹۲۸۵۱
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۷۵ ۹۲۱۸۱۳
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۵۰ ۸۸۷۵۸۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۷۵ ۱۲۲۱۸۹۰
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۵۰ ۱۰۸۶۵۱۲
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۷۵ ۱۵۲۱۸۵۸
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۵۰ ۱۵۴۳۵۴۹
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۷۵ ۲۲۷۹۱۹۰
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۱۱۱۰۸۱۹
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۱۷۶۴۸۱۹
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۲۵۹۷۳۶۱
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۲۵۴۵۵۸۶
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۳۱۴۳۵۶۰
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۳۲۷۸۰۶۶
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۴۱۲۲۴۸۹
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۴۹۹۲۴۱۸
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ ۶۳۸۸۷۰۸
زانو ۱۵ درجه – ۴۰ ۱۶۸۲۹۶
زانو ۳۰ درجه – ۴۰ ۱۶۸۲۹۶
زانو ۴۵ درجه – ۴۰ ۱۶۸۲۹۶
زانو ۶۷ درجه – ۴۰ ۱۶۸۲۹۶
زانو ۸۷ درجه – ۴۰ ۱۶۸۲۹۶
زانو ۱۵ درجه – ۵۰ ۲۱۷۷۸۲
زانو ۳۰ درجه – ۵۰ ۲۱۷۷۸۲
زانو ۴۵ درجه – ۵۰ ۲۴۲۸۵۲
زانو ۶۷ درجه – ۵۰ ۲۱۷۷۸۲
زانو ۸۷ درجه – ۵۰ ۲۴۲۸۵۲
زانو ۱۵ درجه – ۷۵ ۳۸۹۶۷۵
زانو ۳۰ درجه – ۷۵ ۳۸۹۶۷۵
زانو ۴۵ درجه – ۷۵ ۴۱۷۴۷۰
زانو ۶۷ درجه – ۷۵ ۳۸۹۶۷۵
زانو ۸۷ درجه – ۷۵ ۳۸۹۶۷۵
زانو ۱۵ درجه – ۱۱۰ ۸۰۱۹۱۳
زانو ۳۰ درجه – ۱۱۰ ۸۰۱۹۱۳
زانو ۴۵ درجه – ۱۱۰ ۸۰۱۹۱۳
زانو ۶۷ درجه – ۱۱۰ ۸۰۱۹۱۳
زانو ۸۷ درجه – ۱۱۰ ۸۰۱۹۱۳
زانو ۱۵ درجه – ۱۲۵ ۱۳۰۱۱۳۳
زانو ۳۰ درجه – ۱۲۵ ۱۳۰۱۱۳۳
زانو ۴۵ درجه – ۱۲۵ ۱۳۰۱۱۳۳
زانو ۸۷ درجه – ۱۲۵ ۱۳۰۱۱۳۳
زانو ۱۵ درجه – ۱۶۰ ۲۶۷۵۷۳۲
زانو ۳۰ درجه – ۱۶۰ ۲۶۷۵۷۳۲
زانو ۴۵ درجه – ۱۶۰ ۲۶۷۵۷۳۲
زانو ۸۷ درجه – ۱۶۰ ۲۶۷۵۷۳۲
سه‌راه ۴۵ درجه – ۴۰ ۲۸۹۳۹۵
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۴۰ × ۵۰ ۴۲۵۲۰۹
سه‌راه ۴۵ درجه – ۵۰ ۴۰۶۸۹۷
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۵۰ × ۷۵ ۶۶۸۲۷۹
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ ۱۰۵۷۳۰۰
سه‌راه ۴۵ درجه – ۷۵ ۶۵۳۸۹۱
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۷۵ × ۱۱۰ ۱۰۹۲۸۳۴
سه‌راه ۴۵ درجه – ۱۱۰ ۱۳۴۶۰۴۱
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۱۱۰ × ۱۲۵ ۲۰۸۹۹۶۶
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۱۱۰ × ۱۶۰ ۵۲۷۹۶۳۳
سه‌راه ۴۵ درجه – ۱۲۵ ۳۶۲۰۲۱۷
سه‌راه ۴۵ درجه – ۱۶۰ ۵۱۴۵۸۹۰
سه‌راه ۶۷ درجه – ۴۰ ۲۸۹۳۹۵
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۴۰ × ۵۰ ۴۲۵۲۰۹
سه‌راه ۶۷ درجه – ۵۰ ۴۰۶۸۹۷
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۵۰ × ۷۵ ۶۶۸۲۷۹
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ ۱۰۴۶۴۰۰
سه‌راه ۶۷ درجه – ۷۵ ۶۵۳۸۹۱
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۷۵ × ۱۱۰ ۱۰۸۶۲۹۴
سه‌راه ۶۷ درجه – ۱۱۰ ۱۳۴۶۰۴۱
سه‌راه ۸۷ درجه – ۴۰ ۲۸۹۳۹۵
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۴۰ × ۵۰ ۴۲۵۲۰۹
سه‌راه ۸۷ درجه – ۵۰ ۴۰۶۸۹۷
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۵۰ × ۷۵ ۶۶۸۲۷۹
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ ۱۰۴۶۴۰۰
سه‌راه ۸۷ درجه – ۷۵ ۶۵۳۸۹۱
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۷۵ × ۱۱۰ ۱۰۸۶۲۹۴
سه‌راه ۸۷ درجه – ۱۱۰ ۱۳۴۶۰۴۱
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۱۱۰ × ۱۲۵ ۲۰۸۹۹۶۶
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۱۱۰ × ۱۶۰ ۵۱۷۰۳۰۶
سه‌راه ۸۷ درجه – ۱۲۵ ۳۶۲۰۲۱۷
سه‌راه ۸۷ درجه – ۱۶۰ ۴۷۴۲۸۰۸
تبدیل – ۴۰ × ۵۰ ۱۸۹۲۲۴
تبدیل – ۵۰ × ۷۵ ۳۱۷۹۵۳
تبدیل کوتاه – ۵۰ × ۷۵ ۲۸۹۳۹۵
تبدیل – ۵۰ × ۱۱۰ ۴۶۷۶۱۰
تبدیل کوتاه – ۵۰ × ۱۱۰ ۴۲۶۱۹۰
تبدیل – ۷۵ × ۱۱۰ ۵۰۰۲۰۱
تبدیل کوتاه – ۷۵ × ۱۱۰ ۴۵۷۴۷۳
تبدیل – ۱۱۰ × ۱۲۵ ۷۱۷۴۳۸
تبدیل – ۱۱۰ × ۱۶۰ ۱۵۹۲۹۲۶
تبدیل – ۱۲۵ × ۱۶۰ ۱۷۸۶۴۰۱
چهارراه ۶۷ درجه – ۵۰ ۱۳۴۶۸۰۴
چهارراه ۶۷ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ ۱۸۳۹۴۸۴
چهارراه ۶۷ درجه – ۷۵ ۱۵۷۵۰۵۰
چهارراه ۶۷ درجه – ۱۱۰ ۲۰۶۴۸۹۶
بوشن – ۴۰ ۲۱۷۷۸۲
سوکت بلند – ۴۰ ۵۱۴۴۸۰
درپوش – ۴۰ ۴۹۹۲۲
بوشن – ۵۰ ۲۸۰۵۶۶
سوکت بلند – ۵۰ ۵۳۲۳۵۶
سیفون یک تکه سوپردرین – ۷۵ با موفه ۷۵ ۱۱۷۱۰۹۶
سوکت رابط – ۵۰ ۵۷۸۶۸۱
بوشن – ۷۵ ۳۵۷۳۰۲
سوکت بلند – ۷۵ ۵۹۲۸۵۱
درپوش – ۷۵ ۱۳۵۵۹۶
سوکت رابط – ۷۵ ۸۱۰۹۶۰
بوشن – ۱۱۰ ۷۱۷۴۳۸
سوکت بلند – ۱۱۰ ۷۲۱۵۸۰
درپوش – ۱۱۰ ۲۱۹۵۲۶
سوکت رابط – ۱۱۰ ۱۱۷۵۱۲۹
چهار راه کنج ۶۷ درجه – ۱۱۰ ۳۳۸۴۴۵۰
بوشن – ۱۲۵ ۱۲۰۸۳۷۴
درپوش – ۱۲۵ ۲۶۰۴۰۱
بوشن – ۱۶۰ ۱۶۵۵۹۲۸
درپوش – ۱۶۰ ۴۳۵۵۶۴
بوشن تعمیر – ۴۰ ۲۱۷۷۸۲
بوشن تعمیر – ۵۰ ۲۸۰۵۶۶
سه‌راه بازدید – ۵۰ ۹۶۱۱۶۲
رابط لوله چدنی – ۵۰ ۳۰۴۰۰۱
رابط لوله آهنی ۴۰*۴۰ ۲۱۴۵۱۲
سیفون یک‌تکه – ۵۰ ۶۴۰۹۲۰
رایزر سیفون – ۵۰ ۲۹۳۲۱۰
عصایی پشت‌بام – ۵۰ ۴۴۴۵۰۲
بوشن تعمیر – ۷۵ ۳۵۷۳۰۲
سه‌راه بازدید – ۷۵ ۹۹۳۰۹۹
رابط لوله چدنی – ۷۵ ۳۵۷۳۰۲
رابط لوله آهنی ۴۰*۵۰ ۲۱۴۵۱۲
زانو رابط سیفون – ۴۰ × ۵۰ ۲۱۴۵۱۲
سیفون یک‌تکه – ۷۵ ۹۱۹۰۸۸
عصایی پشت‌بام – ۷۵ ۹۸۷۵۴۰
بوشن تعمیر – ۱۱۰ ۷۱۷۴۳۸
سه‌راه بازدید – ۱۱۰ ۱۳۴۶۸۰۴
رابط لوله چدنی – ۱۱۰ ۵۳۲۳۵۶
رابط لوله آهنی۵۰*۵۰ ۲۲۸۶۸۲
زانو رابط سیفون – ۵۰ × ۵۰ ۲۱۴۵۱۲
زانو رابط دوبل سیفون – ۴۰ × ۵۰ × ۴۰ ۵۴۱۶۲۱
سیفون یک‌تکه – ۱۱۰ ۲۷۰۳۷۴۵
رایزر سیفون – ۱۱۰ ۹۸۵۱۴۲
عصایی پشت‌بام – ۱۱۰ ۲۱۶۱۷۹۷
بوشن تعمیر – ۱۲۵ ۱۱۷۵۷۸۳
سه‌راه بازدید – ۱۲۵ ۲۷۳۸۰۸۰
بوشن تعمیر – ۱۶۰ ۱۹۱۱۸۶۰
سه‌راه بازدید – ۱۶۰ ۴۳۱۲۸۰۳
حلقه آب‌بندی – ۴۰ ۶۳۶۵۶
حلقه آب‌بندی – ۵۰ ۸۴۵۸۴
ست آب‌بندی برای رابط لوله چدنی – ۵۰ ۳۶۵۶۹۵
حلقه آب‌بندی – ۷۵ ۹۲۹۷۷
ست آب‌بندی برای رابط لوله چدنی – ۷۵ ۴۰۵۵۸۹
حلقه آب‌بندی – ۱۱۰ ۱۰۵۷۳۰
ست آب‌بندی برای رابط لوله چدنی – ۱۱۰ ۵۰۰۸۵۵
حلقه آب‌بندی – ۱۲۵ ۱۹۴۳۴۷
حلقه آب‌بندی – ۱۶۰ ۲۴۰۹۹۹
مایع روان کننده-۵۰۰ گرمی ۸۲۱۸۶۰
مایع روان کننده – ۲۵۰ گرمی ۵۹۶۶۶۶
مایع روان کننده-۱۵۰ گرمی ۴۶۵۲۱۲
لاستیک بوگیر-A ۳۰/۴۰ ۱۳۶۵۷۷
لاستیک بوگیر-B ۳۰/۴۰ ۱۵۲۳۸۲
لاستیک بوگیر-C ۴۰/۴۰ ۱۴۱۵۹۱
لاستیک بوگیر-D ۳۰/۵۰ ۲۳۸۶۰۱
لاستیک بوگیر-E ۴۰/۵۰ ۲۳۸۶۰۱
لاستیک بوگیر-F ۵۰/۵۰ ۲۳۸۶۰۱
لاستیک بوگیر-B ۵۰ ۱۷۹۷۴۱
بست دوپایه سوپرفیکس- ۱۶۰ ۴۷۰۳۳۵
بست دوپایه سوپرفیکس- ۱۲۵ ۲۳۳۲۶۰
بست دوپایه سوپرفیکس- ۱۱۰ ۱۸۶۰۶۳
بست دوپایه سوپرفیکس- ۹۰ ۱۱۶۴۱۲
پیچ متری سوپرفیکس- ۱۰ سانتیمتری- M8 ۳۰۷۳۸
بست دوپایه سوپرفیکس- ۷۵ ۱۱۱۱۸۰
بست سوکت ۵۰ ۲۳۸۸۹۵۳
بست سوکت ۷۵ ۲۶۶۹۳۰۱
بست سوکت ۱۲۵ ۳۸۵۷۶۱۹
بست سوکت ۱۶۰ ۵۶۷۳۱۲۳
سوپرفیکس تخت -۲متری ۱۶۷۸۳۸۲
سوپرفیکس U ـ ۲ متری ۳۱۰۳۳۳۹
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U ۳۸۱۹۳۶
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U ۳۸۱۹۳۶
پایه دیواری سوپرفیکس U ۴۴۵۵۹۲
پیچ متری سوپرفیکس- ۱۰ سانتیمتری- M10 ۳۷۲۷۸
پیچ متری سوپرفیکس – ۱۰۰ سانتیمتری – M8 ۲۱۴۹۴۸
پیچ متری سوپرفیکس – ۱۰۰ سانتیمتری – M10 ۲۶۴۸۷۰
پیچ M4ـ ۲.۵ سانتیمتری ۴۱۵۲.۹
پیچ M6ـ ۲.۵ سانتیمتری ۹۷۰۱
پیچ M8ـ ۲.۵ سانتیمتری ۱۳۰۸۰
پیچ M8 ‏- ۷ سانتیمتری ۲۴۹۶۱
مهره – M4 ۲۷۱۴.۱
مهره – M6 ۵۲۳۲
مهره – M8 ۷۴۱۲
مهره – M10 ۱۶۴۵۹
واشر تخت – M4 ۱۳۹۵.۲
واشر تخت – M6 ۲۹۴۳
واشر تخت – M8 ۳۹۰۲.۲
واشر تخت – M10 ۴۴۴۷.۲
واشر فنری – M8 ۳۴۳۳.۵
واشر فنری – M10 ۴۶۶۵.۲
بست کمربندی ۲۰ سانتیمتری( ۱۰۰ عددی ) ۱۴۹۹۸۴
بست دوپایه سوپرفیکس- ۶۳ ۵۲۷۵۶
بست دوپایه سوپرفیکس- ۵۰ ۴۵۴۵۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۴۰ ۱۲۸۹۴۷
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۵۰ ۱۳۹۱۹۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۶۳ ۱۹۸۴۸۹
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۷۵ ۳۰۱۳۸۵
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۹۰ ۳۲۸۹۶۲
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۱۰ ۳۷۰۲۷۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۲۵ ۵۰۶۷۴۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۶۰ ۶۲۴۷۸۸
بست دوپایه سوپرفیکس- ۴۰ ۴۱۲۰۲
خم‌کن سوپرفیکس ۱۶۸۶۶۷۶۹
قفل درپوش سوپردرین ۵۰ ۸۲۸۴۰
قفل درپوش سوپردرین ۷۵ ۹۹۸۴۴
قفل درپوش سوپردرین ۱۱۰ ۱۱۳۳۶۰
سوپرفیکس M ۴۴۶۷۹۱
سرپوش سوپرفیکس U ۲۰۴۹۲
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا ۴۲۳۳۵۶
سوپرفیکس U اکسترا – ۲ متری ۳۳۲۴۷۱۸
سوپرفیکس تخت اکسترا – ۲ متری ۱۷۹۸۰۶۴
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۶ ۹۹۵۱۷
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۲۰ ۱۰۳۱۱۴
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۲۵ ۱۱۴۹۹۵
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۳۲ ۱۲۱۷۵۳
فیلتر سوپردرین ۵۵۷۸۱۸۴
درپوش – ۵۰ ۷۸۶۹۸
سیفون یک تکه سوپردرین – ۵۰ با موفه ۷۵ ۶۹۵۵۲۹
سیفون یک تکه سوپردرین – ۱۱۰ با موفه بلند ۱۲۵ ۳۵۴۴۳۵۳
سوپرونت H ۵۴۱۳۸۱۲
سوپرونت HLux ۱۰۹۳۴۰۰۸
یدکی فیلتر سوپردرین ۱۹۹۶۸۸۰
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۲۰۰ ۷۶۵۰۷۱
مهار بند پیچ متری سوپرفیکس – M8 ۳۰۲۳۶۶
سوپردرین الکترو مدل CP ۲۶۲۴۵۹۹۰۱
سوپردرین الکترو مدل A2 ۱۴۰۵۶۴۹۸۳
سوپردرین الکترو مدل A3 ۱۵۲۴۸۲۹۳۴
سوپردرین الکترو مدل P ۱۶۱۳۱۷۶۰۲
سوپردرین الکترو مدل S ۱۱۶۸۲۹۰۳۴
سوپردرین الکترو مدل D ۹۰۳۹۱۹۵۶
سوپردرین الکترو مدل C ۲۰۴۸۴۸۴۹۶
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۲۰ ۱۴۹۰۰۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۶ ۱۴۶۴۹۶
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۲۵ ۱۶۲۳۰۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۳۲ ۱۷۱۵۶۶
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۴۰ ۱۸۰۱۷۷
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۵۰ ۱۸۹۵۵۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۶۳ ۲۸۶۵۶۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۷۵ ۴۳۴۶۹۲
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۹۰ ۴۷۸۰۷۴
مهاربند پیچ متری سوپرفیکس M10 ۳۰۹۷۷۸
واشر فنری سوپرفیکس اکسترا – M8 ۴۰۳۳
واشر فنری سوپرفیکس اکسترا – M10 ۵۲۷۵.۶
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M8 ۴۱۰۹.۳
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M6 ۳۰۶۲.۹
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M4 ۱۴۶۰.۶
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M10 ۵۴۳۹.۱
مهره سوپرفیکس اکسترا – M8 ۸۱۷۵
مهره سوپرفیکس اکسترا – M6 ۷۰۹۵.۹
مهره سوپرفیکس اکسترا – M4 ۳۵۴۲.۵
مهره سوپرفیکس اکسترا – M10 ۲۱۵۸۲
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا ۴۲۳۳۵۶
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۱۰ ۵۳۸۶۷۸
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۲۵ ۷۳۹۰۲۰
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۶۰ ۱۰۵۲۳۹۵
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۲۰۰ ۱۱۳۹۹۲۲
پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا ۴۷۴۶۹۵
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۲.۵ سانتی – M6 ۱۰۳۵۵
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۲.۵ سانتی – M4 ۴۴۴۷.۲
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۷ سانتی – M8 ۲۶۸۱۴
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۲.۵ سانتی – M8 ۱۴۳۸۸
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰ سانتیمتری – M8 ۳۳۱۳۶
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰ سانتیمتری – M10 ۴۰۴۳۹
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰۰ سانتیمتری – M10 ۲۶۷۷۰۴
سوپرفیکس M اکسترا ۵۲۲۳۲۸
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰۰ سانتیمتری – M8 ۲۱۹۱۹۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ ۶۴۶۲۱۷۴
بست سوکت ۱۱۰ ۲۷۳۰۲۳۲
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۵۰۰ س م -۱۶۰ ۱۴۶۱۹۹۵۲
لوله سوپردرین یک‌سر ۲۰۰ س‌م -۲۰۰ ۱۱۳۰۶۲۴۳
لوله سوپردرین یک‌سر ۳۰۰ س‌م -۲۰۰ ۱۶۶۹۷۱۶۵
لوله سوپردرین یک‌سر ۵۰۰ س‌م -۲۰۰ ۲۵۹۴۵۹۲۴
زانو ۴۵ درجه سوپردرین – ۲۰۰ ۴۳۱۲۴۷۶
سه راه ۴۵ درجه ۲۰۰ ۱۴۴۰۸۸۱۹
سه راه تبدیل ۴۵ درجه -۱۱۰*۲۰۰ ۱۴۲۵۵۲۳۸
سه راه بازدید ۲۰۰ ۱۲۲۴۲۲۲۶
درپوش ۲۰۰ ۹۸۹۶۱۱
تبدیل ۱۶۰*۲۰۰ ۳۹۵۵۵۰۱
بوشن – ۲۰۰ ۲۴۵۲۰۶۴
حلقه آب‌بندی – ۲۰۰ ۳۳۹۹۷۱
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۱۶۰*۲۰۰ ۱۵۲۸۲۵۶۳
شرح واحد قیمت
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۹۸,۳۱۸
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۱۱۱,۰۷۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۲۰۹,۴۹۸
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۲۶۲,۰۳۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۳۰۷,۱۶۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۴۸۱,۸۸۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۵۸۷,۱۸۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۸۴۹,۴۳۷
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۴۰ شاخه ۱,۲۸۹,۷۹۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۱۶۲,۷۳۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۱۸۰,۷۲۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۲۵۶,۱۵۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۳۳۷,۰۲۸
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۳۹۱,۴۱۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۵۷۳,۶۶۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۷۵۲,۷۵۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۱,۰۷۵,۰۶۷
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۵۰ شاخه ۱,۵۴۰,۲۷۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۲۱۳,۵۳۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۲۵۲,۹۸۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۴۳۴,۱۴۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۵۳۹,۰۰۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۶۳۵,۱۴۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۹۴۸,۳۰۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۱,۲۶۴,۵۰۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۱,۸۰۶,۴۵۷
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۷۵ شاخه ۲,۵۷۱,۲۰۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۴۲۱,۵۰۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۴۷۸,۹۴۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۸۰۸,۰۱۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۹۹۶,۶۹۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۱,۳۸۷,۶۷۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۱,۹۶۹,۳۰۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۲,۳۷۹,۱۴۳
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۳,۸۰۱,۱۵۷
لوله سوپردرین ساده ۵ متری – ۱۱۰ شاخه ۵,۲۵۹,۹۰۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۷۶۳,۸۷۲
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۱,۰۲۶,۶۷۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۱,۳۵۲,۱۴۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۱,۷۴۶,۵۰۷
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۲,۵۶۱,۹۳۶
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۳,۴۴۴,۵۰۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۵,۰۶۰,۳۲۵
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۵ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۱,۳۳۱,۱۰۸
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۲,۱۲۶,۵۹۰
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۷۵ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۲,۳۶۴,۳۱۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۳,۰۵۲,۱۰۹
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۴,۲۱۲,۴۱۴
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۵,۸۲۵,۹۴۱
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۶۰ شاخه ۸,۶۹۸,۵۲۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۲۵۲,۹۸۹
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۴۲۷,۶۰۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۶۳۸,۱۹۵
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۶۹۴,۱۱۲
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۴۰ شاخه ۹۸۵,۶۸۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۳۴۹,۱۲۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۵۰۳,۷۹۸
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۴۹۹,۶۵۶
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۷۷۶,۸۴۳
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۷۴۸,۰۶۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۱,۰۲۹,۸۳۲
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۹۱۵,۷۰۹
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۱,۲۸۲,۶۰۳
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۵۰ شاخه ۱,۳۰۰,۹۱۵
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۷۵ شاخه ۱,۹۲۰,۹۰۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۹۳۶,۲۰۱
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۱,۴۸۷,۴۱۴
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۲,۱۸۹,۰۴۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۲,۱۴۵,۴۴۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۲,۶۴۹,۴۶۳
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۲,۷۶۲,۸۲۳
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۳,۴۷۴,۴۸۴
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۴,۲۰۷,۷۲۷
لوله سوپردرین دو‌سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری – ۱۲۵ شاخه ۵,۳۸۴,۴۹۱
زانو ۱۵ درجه – ۴۰ عدد ۱۴۱,۸۰۹
زانو ۳۰ درجه – ۴۰ عدد ۱۴۱,۸۰۹
زانو ۴۵ درجه – ۴۰ عدد ۱۴۱,۸۰۹
زانو ۶۷ درجه – ۴۰ عدد ۱۴۱,۸۰۹
زانو ۸۷ درجه – ۴۰ عدد ۱۴۱,۸۰۹
زانو ۱۵ درجه – ۵۰ عدد ۱۸۳,۵۵۶
زانو ۳۰ درجه – ۵۰ عدد ۱۸۳,۵۵۶
زانو ۴۵ درجه – ۵۰ عدد ۲۰۴,۷۰۲
زانو ۶۷ درجه – ۵۰ عدد ۱۸۳,۵۵۶
زانو ۸۷ درجه – ۵۰ عدد ۲۰۴,۷۰۲
زانو ۱۵ درجه – ۷۵ عدد ۳۲۸,۴۱۷
زانو ۳۰ درجه – ۷۵ عدد ۳۲۸,۴۱۷
زانو ۴۵ درجه – ۷۵ عدد ۳۵۱,۸۵۲
زانو ۶۷ درجه – ۷۵ عدد ۳۲۸,۴۱۷
زانو ۸۷ درجه – ۷۵ عدد ۳۲۸,۴۱۷
زانو ۱۵ درجه – ۱۱۰ عدد ۶۷۵,۹۰۹
زانو ۳۰ درجه – ۱۱۰ عدد ۶۷۵,۹۰۹
زانو ۴۵ درجه – ۱۱۰ عدد ۶۷۵,۹۰۹
زانو ۶۷ درجه – ۱۱۰ عدد ۶۷۵,۹۰۹
زانو ۸۷ درجه – ۱۱۰ عدد ۶۷۵,۹۰۹
زانو ۱۵ درجه – ۱۲۵ عدد ۱,۰۹۶,۶۴۹
زانو ۳۰ درجه – ۱۲۵ عدد ۱,۰۹۶,۶۴۹
زانو ۴۵ درجه – ۱۲۵ عدد ۱,۰۹۶,۶۴۹
زانو ۸۷ درجه – ۱۲۵ عدد ۱,۰۹۶,۶۴۹
زانو ۱۵ درجه – ۱۶۰ عدد ۲,۲۵۵,۱۰۱
زانو ۳۰ درجه – ۱۶۰ عدد ۲,۲۵۵,۱۰۱
زانو ۴۵ درجه – ۱۶۰ عدد ۲,۲۵۵,۱۰۱
زانو ۸۷ درجه – ۱۶۰ عدد ۲,۲۵۵,۱۰۱
سه‌راه ۴۵ درجه – ۴۰ عدد ۲۴۳,۹۴۲
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۴۰ × ۵۰ عدد ۳۵۸,۳۹۲
سه‌راه ۴۵ درجه – ۵۰ عدد ۳۴۲,۹۱۴
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۵۰ × ۷۵ عدد ۵۶۳,۲۰۳
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ عدد ۸۹۱,۰۷۵
سه‌راه ۴۵ درجه – ۷۵ عدد ۵۵۱,۱۰۴
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۷۵ × ۱۱۰ عدد ۹۲۱,۰۵۰
سه‌راه ۴۵ درجه – ۱۱۰ عدد ۱,۱۳۴,۴۷۲
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۱۱۰ × ۱۲۵ عدد ۱,۷۶۱,۴۴۰
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۱۱۰ × ۱۶۰ عدد ۴,۴۴۹,۷۰۷
سه‌راه ۴۵ درجه – ۱۲۵ عدد ۳,۰۵۱,۱۲۸
سه‌راه ۴۵ درجه – ۱۶۰ عدد ۴,۳۳۷,۰۰۱
سه‌راه ۶۷ درجه – ۴۰ عدد ۲۴۳,۹۴۲
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۴۰ × ۵۰ عدد ۳۵۸,۳۹۲
سه‌راه ۶۷ درجه – ۵۰ عدد ۳۴۲,۹۱۴
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۵۰ × ۷۵ عدد ۵۶۳,۲۰۳
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ عدد ۸۸۱,۹۱۹
سه‌راه ۶۷ درجه – ۷۵ عدد ۵۵۱,۱۰۴
سه‌راه تبدیل ۶۷ درجه – ۷۵ × ۱۱۰ عدد ۹۱۵,۴۹۱
سه‌راه ۶۷ درجه – ۱۱۰ عدد ۱,۱۳۴,۴۷۲
سه‌راه ۸۷ درجه – ۴۰ عدد ۲۴۳,۹۴۲
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۴۰ × ۵۰ عدد ۳۵۸,۳۹۲
سه‌راه ۸۷ درجه – ۵۰ عدد ۳۴۲,۹۱۴
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۵۰ × ۷۵ عدد ۵۶۳,۲۰۳
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ عدد ۸۸۱,۹۱۹
سه‌راه ۸۷ درجه – ۷۵ عدد ۵۵۱,۱۰۴
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۷۵ × ۱۱۰ عدد ۹۱۵,۴۹۱
سه‌راه ۸۷ درجه – ۱۱۰ عدد ۱,۱۳۴,۴۷۲
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۱۱۰ × ۱۲۵ عدد ۱,۷۶۱,۴۴۰
سه‌راه تبدیل ۸۷ درجه – ۱۱۰ × ۱۶۰ عدد ۴,۳۵۷,۶۰۲
سه‌راه ۸۷ درجه – ۱۲۵ عدد ۳,۰۵۱,۱۲۸
سه‌راه ۸۷ درجه – ۱۶۰ عدد ۳,۹۹۷,۳۵۷
تبدیل – ۴۰ × ۵۰ عدد ۱۵۹,۴۶۷
تبدیل – ۵۰ × ۷۵ عدد ۲۶۷,۹۲۲
تبدیل کوتاه – ۵۰ × ۷۵ عدد ۲۴۳,۹۴۲
تبدیل – ۵۰ × ۱۱۰ عدد ۳۹۴,۱۴۴
تبدیل کوتاه – ۵۰ × ۱۱۰ عدد ۳۵۹,۲۶۴
تبدیل – ۷۵ × ۱۱۰ عدد ۴۲۱,۵۰۳
تبدیل کوتاه – ۷۵ × ۱۱۰ عدد ۳۸۵,۵۳۳
تبدیل – ۱۱۰ × ۱۲۵ عدد ۶۰۴,۷۳۲
تبدیل – ۱۱۰ × ۱۶۰ عدد ۱,۳۴۲,۵۵۳
تبدیل – ۱۲۵ × ۱۶۰ عدد ۱,۵۰۵,۶۱۷
چهارراه ۶۷ درجه – ۵۰ عدد ۱,۱۳۵,۱۲۶
چهارراه ۶۷ درجه – ۵۰ × ۱۱۰ عدد ۱,۵۵۰,۳۰۷
چهارراه ۶۷ درجه – ۷۵ عدد ۱,۳۲۷,۵۱۱
چهارراه ۶۷ درجه – ۱۱۰ عدد ۱,۷۴۰,۲۹۴
بوشن – ۴۰ عدد ۱۸۳,۵۵۶
سوکت بلند – ۴۰ عدد ۴۳۳,۶۰۲
درپوش – ۴۰ عدد ۴۲,۰۷۴
بوشن – ۵۰ عدد ۲۳۶,۴۲۱
سوکت بلند – ۵۰ عدد ۴۴۸,۶۴۴
سیفون یک تکه سوپردرین – ۷۵ با موفه ۷۵ عدد ۹۸۶,۹۹۵
سوکت رابط – ۵۰ عدد ۴۸۷,۶۶۶
بوشن – ۷۵ عدد ۳۰۱,۱۶۷
سوکت بلند – ۷۵ عدد ۴۹۹,۶۵۶
درپوش – ۷۵ عدد ۱۱۴,۳۴۱
سوکت رابط – ۷۵ عدد ۶۸۳,۵۳۹
بوشن – ۱۱۰ عدد ۶۰۴,۷۳۲
سوکت بلند – ۱۱۰ عدد ۶۰۸,۲۲۰
درپوش – ۱۱۰ عدد ۱۸۴,۹۷۳
سوکت رابط – ۱۱۰ عدد ۹۹۰,۴۸۳
چهار راه کنج ۶۷ درجه – ۱۱۰ عدد ۲,۸۵۲,۴۲۱
بوشن – ۱۲۵ عدد ۱,۰۱۸,۳۸۷
درپوش – ۱۲۵ عدد ۲۱۹,۴۱۷
بوشن – ۱۶۰ عدد ۱,۳۹۵,۶۳۶
درپوش – ۱۶۰ عدد ۳۶۷,۱۱۲
بوشن تعمیر – ۴۰ عدد ۱۸۳,۵۵۶
بوشن تعمیر – ۵۰ عدد ۲۳۶,۴۲۱
سه‌راه بازدید – ۵۰ عدد ۸۱۰,۰۸۸
رابط لوله چدنی – ۵۰ عدد ۲۵۶,۱۵۰
رابط لوله آهنی ۴۰*۴۰ عدد ۱۸۰,۷۲۲
سیفون یک‌تکه – ۵۰ عدد ۵۴۰,۲۰۴
رایزر سیفون – ۵۰ عدد ۲۴۷,۱۰۳
عصایی پشت‌بام – ۵۰ عدد ۳۷۴,۶۳۳
بوشن تعمیر – ۷۵ عدد ۳۰۱,۱۶۷
سه‌راه بازدید – ۷۵ عدد ۸۳۷,۰۱۱
رابط لوله چدنی – ۷۵ عدد ۳۰۱,۱۶۷
رابط لوله آهنی ۴۰*۵۰ عدد ۱۸۰,۷۲۲
زانو رابط سیفون – ۴۰ × ۵۰ عدد ۱۸۰,۷۲۲
سیفون یک‌تکه – ۷۵ عدد ۷۷۴,۵۵۴
عصایی پشت‌بام – ۷۵ عدد ۸۳۲,۳۲۴
بوشن تعمیر – ۱۱۰ عدد ۶۰۴,۷۳۲
سه‌راه بازدید – ۱۱۰ عدد ۱,۱۳۵,۱۲۶
رابط لوله چدنی – ۱۱۰ عدد ۴۴۸,۶۴۴
رابط لوله آهنی۵۰*۵۰ عدد ۱۹۲,۷۱۲
زانو رابط سیفون – ۵۰ × ۵۰ عدد ۱۸۰,۷۲۲
زانو رابط دوبل سیفون – ۴۰ × ۵۰ × ۴۰ عدد ۴۵۶,۴۹۲
سیفون یک‌تکه – ۱۱۰ عدد ۲,۲۷۸,۷۵۴
رایزر سیفون – ۱۱۰ عدد ۸۳۰,۳۶۲
عصایی پشت‌بام – ۱۱۰ عدد ۱,۸۲۲,۰۴۴
بوشن تعمیر – ۱۲۵ عدد ۹۹۰,۹۱۹
سه‌راه بازدید – ۱۲۵ عدد ۲,۳۰۷,۷۴۸
بوشن تعمیر – ۱۶۰ عدد ۱,۶۱۱,۳۴۷
سه‌راه بازدید – ۱۶۰ عدد ۳,۶۳۴,۹۳۲
حلقه آب‌بندی – ۴۰ عدد ۵۳,۶۲۸
حلقه آب‌بندی – ۵۰ عدد ۷۱,۲۸۶
ست آب‌بندی برای رابط لوله چدنی – ۵۰ عدد ۳۰۸,۱۴۳
حلقه آب‌بندی – ۷۵ عدد ۷۸,۳۷۱
ست آب‌بندی برای رابط لوله چدنی – ۷۵ عدد ۳۴۱,۸۲۴
حلقه آب‌بندی – ۱۱۰ عدد ۸۹,۱۶۲
ست آب‌بندی برای رابط لوله چدنی – ۱۱۰ عدد ۴۲۲,۱۵۷
حلقه آب‌بندی – ۱۲۵ عدد ۱۶۳,۸۲۷
حلقه آب‌بندی – ۱۶۰ عدد ۲۰۳,۱۷۶
مایع روان کننده-۵۰۰ گرمی عدد ۶۹۲,۶۹۵
مایع روان کننده – ۲۵۰ گرمی عدد ۵۰۲,۸۱۷
مایع روان کننده-۱۵۰ گرمی عدد ۳۹۲,۰۷۳
لاستیک بوگیر-A ۳۰/۴۰ عدد ۱۱۵,۱۰۴
لاستیک بوگیر-B ۳۰/۴۰ عدد ۱۲۸,۴۰۲
لاستیک بوگیر-C ۴۰/۴۰ عدد ۱۱۹,۳۵۵
لاستیک بوگیر-D ۳۰/۵۰ عدد ۲۰۱,۱۰۵
لاستیک بوگیر-E ۴۰/۵۰ عدد ۲۰۱,۱۰۵
لاستیک بوگیر-F ۵۰/۵۰ عدد ۲۰۱,۱۰۵
لاستیک بوگیر-B ۵۰ عدد ۱۵۱,۴۰۱
بست دوپایه سوپرفیکس- ۱۶۰ عدد ۳۸۱,۸۲۷
بست دوپایه سوپرفیکس- ۱۲۵ عدد ۱۸۹,۳۳۳
بست دوپایه سوپرفیکس- ۱۱۰ عدد ۱۵۱,۰۷۴
بست دوپایه سوپرفیکس- ۹۰ عدد ۹۴,۵۰۳
پیچ متری سوپرفیکس- ۱۰ سانتیمتری- M8 عدد ۲۴,۹۶۱
بست دوپایه سوپرفیکس- ۷۵ عدد ۹۰,۲۵۲
بست سوکت ۵۰ عدد ۲,۰۱۳,۴۴۸
بست سوکت ۷۵ عدد ۲,۲۴۹,۷۶۰
بست سوکت ۱۲۵ عدد ۳,۲۵۱,۲۵۲
بست سوکت ۱۶۰ عدد ۴,۷۸۱,۳۹۴
سوپرفیکس تخت -۲متری عدد ۱,۳۶۲,۲۸۲
سوپرفیکس U ـ ۲ متری عدد ۲,۵۱۸,۹۹۰
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U عدد ۳۰۹,۹۹۶
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U عدد ۳۰۹,۹۹۶
پایه دیواری سوپرفیکس U عدد ۳۶۱,۶۶۲
پیچ متری سوپرفیکس- ۱۰ سانتیمتری- M10 عدد ۳۰,۳۰۲
پیچ متری سوپرفیکس – ۱۰۰ سانتیمتری – M8 عدد ۱۷۴,۵۰۹
پیچ متری سوپرفیکس – ۱۰۰ سانتیمتری – M10 عدد ۲۱۴,۹۴۸
پیچ M4ـ ۲.۵ سانتیمتری عدد ۳,۳۶۸
پیچ M6ـ ۲.۵ سانتیمتری عدد ۷,۸۴۸
پیچ M8ـ ۲.۵ سانتیمتری عدد ۱۰,۵۷۳
پیچ M8 ‏- ۷ سانتیمتری عدد ۲۰,۲۷۴
مهره – M4 عدد ۲,۲۰۲
مهره – M6 عدد ۴,۲۴۰
مهره – M8 عدد ۵,۹۹۵
مهره – M10 عدد ۱۳,۲۹۸
واشر تخت – M4 عدد ۱,۱۳۴
واشر تخت – M6 عدد ۲,۳۸۷
واشر تخت – M8 عدد ۳,۱۶۱
واشر تخت – M10 عدد ۳,۶۰۸
واشر فنری – M8 عدد ۲,۷۸۰
واشر فنری – M10 عدد ۳,۷۸۲
بست کمربندی ۲۰ سانتیمتری( ۱۰۰ عددی ) عدد ۱۲۱,۷۵۳
بست دوپایه سوپرفیکس- ۶۳ عدد ۴۲,۸۳۷
بست دوپایه سوپرفیکس- ۵۰ عدد ۳۶,۸۴۲
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۴۰ عدد ۱۰۴,۶۴۰
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۵۰ عدد ۱۱۳,۰۳۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۶۳ عدد ۱۶۱,۱۰۲
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۷۵ عدد ۲۴۴,۷۰۵
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۹۰ عدد ۲۶۷,۰۵۰
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۱۰ عدد ۳۰۰,۵۱۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۲۵ عدد ۴۱۱,۲۵۷
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۶۰ عدد ۵۰۷,۱۷۷
بست دوپایه سوپرفیکس- ۴۰ عدد ۳۳,۴۶۳
خم‌کن سوپرفیکس عدد ۱۳,۶۹۰,۶۱۸
قفل درپوش سوپردرین ۵۰ عدد ۶۹,۸۶۹
قفل درپوش سوپردرین ۷۵ عدد ۸۴,۱۴۸
قفل درپوش سوپردرین ۱۱۰ عدد ۹۵,۴۸۴
سوپرفیکس M عدد ۳۶۲,۶۴۳
سرپوش سوپرفیکس U عدد ۱۶,۶۷۷
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا عدد ۳۴۳,۶۷۷
سوپرفیکس U اکسترا – ۲ متری عدد ۲,۶۹۸,۶۲۲
سوپرفیکس تخت اکسترا – ۲ متری عدد ۱,۴۵۹,۴۰۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۱۶ عدد ۸۰,۷۶۹
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۲۰ عدد ۸۳,۷۱۲
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۲۵ عدد ۹۳,۳۰۴
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۳۲ عدد ۹۸,۷۵۴
فیلتر سوپردرین ۱ ۴,۷۰۱,۳۸۸
درپوش – ۵۰ عدد ۶۶,۳۸۱
سیفون یک تکه سوپردرین – ۵۰ با موفه ۷۵ عدد ۵۸۶,۲۰۲
سیفون یک تکه سوپردرین – ۱۱۰ با موفه بلند ۱۲۵ عدد ۲,۹۸۷,۲۵۴
سوپرونت H عدد ۴,۵۶۲,۸۴۹
سوپرونت HLux عدد ۹,۲۱۵,۲۹۶
یدکی فیلتر سوپردرین عدد ۱,۶۸۳,۰۶۹
بست روکش‌دار سوپرفیکس- ۲۰۰ عدد ۶۲۰,۹۷۳
مهار بند پیچ متری سوپرفیکس – M8 عدد ۲۴۵,۴۶۸
سوپردرین الکترو مدل CP دستگاه ۲۲۱,۲۰۵,۱۴۵
سوپردرین الکترو مدل A2 دستگاه ۱۱۸,۴۷۰,۲۴۷
سوپردرین الکترو مدل A3 دستگاه ۱۲۸,۵۱۴,۸۱۵
سوپردرین الکترو مدل P دستگاه ۱۳۵,۹۶۰,۹۳۲
سوپردرین الکترو مدل S دستگاه ۹۸,۴۶۵,۲۵۹
سوپردرین الکترو مدل D دستگاه ۷۶,۱۸۳,۶۹۷
سوپردرین الکترو مدل C دستگاه ۱۷۲,۶۴۹,۳۵۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۲۰ عدد ۱۲۰,۹۹۰
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۶ عدد ۱۱۸,۹۱۹
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۲۵ عدد ۱۳۱,۷۸۱
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۳۲ عدد ۱۳۹,۳۰۲
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۴۰ عدد ۱۴۶,۲۷۸
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۵۰ عدد ۱۵۳,۹۰۸
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۶۳ عدد ۲۳۲,۶۰۶
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۷۵ عدد ۳۵۲,۸۳۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۹۰ عدد ۳۸۸,۰۴۰
مهاربند پیچ متری سوپرفیکس M10 عدد ۲۵۱,۴۶۳
واشر فنری سوپرفیکس اکسترا – M8 عدد ۳,۲۷۰
واشر فنری سوپرفیکس اکسترا – M10 عدد ۴,۲۸۴
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M8 عدد ۳,۳۳۵
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M6 عدد ۲,۴۸۵
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M4 عدد ۱,۱۸۸
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا – M10 عدد ۴,۴۱۵
مهره سوپرفیکس اکسترا – M8 عدد ۶,۶۴۹
مهره سوپرفیکس اکسترا – M6 عدد ۵,۷۶۶
مهره سوپرفیکس اکسترا – M4 عدد ۲,۸۶۷
مهره سوپرفیکس اکسترا – M10 عدد ۱۷,۵۴۹
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا عدد ۳۴۳,۶۷۷
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۱۰ عدد ۴۳۷,۳۰۸
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۲۵ عدد ۵۹۹,۹۳۶
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۱۶۰ عدد ۸۵۴,۲۳۳
بست روکش‌دار سوپرفیکس اکسترا – ۲۰۰ عدد ۹۲۵,۱۹۲
پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا عدد ۳۸۵,۳۱۵
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۲.۵ سانتی – M6 عدد ۸,۳۹۳
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۲.۵ سانتی – M4 عدد ۳,۶۰۸
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۷ سانتی – M8 عدد ۲۱,۸۰۰
پیچ سوپرفیکس اکسترا – ۲.۵ سانتی – M8 عدد ۱۱,۶۶۳
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰ سانتیمتری – M8 عدد ۲۶,۸۱۴
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰ سانتیمتری – M10 عدد ۳۲,۸۰۹
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰۰ سانتیمتری – M10 عدد ۲۱۷,۳۴۶
سوپرفیکس M اکسترا عدد ۴۲۳,۹۰۱
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا – ۱۰۰ سانتیمتری – M8 عدد ۱۷۷,۸۸۸
لوله سوپردرین یک‌سر سوکت ۵۰۰ سانتیمتری – ۱۱۰ شاخه ۵,۴۴۶,۴۰۳
بست سوکت ۱۱۰ عدد ۲,۳۰۱,۰۹۹
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۵۰۰ س م -۱۶۰ شاخه ۱۲,۳۲۱,۹۰۵
لوله سوپردرین یک‌سر ۲۰۰ س‌م -۲۰۰ شاخه ۹,۵۲۹,۱۰۷
لوله سوپردرین یک‌سر ۳۰۰ س‌م -۲۰۰ شاخه ۱۴,۰۷۲,۵۵۴
لوله سوپردرین یک‌سر ۵۰۰ س‌م -۲۰۰ شاخه ۲۱,۸۶۷,۵۸۰
زانو ۴۵ درجه سوپردرین – ۲۰۰ عدد ۳,۶۳۴,۶۰۵
سه راه ۴۵ درجه ۲۰۰ عدد ۱۲,۱۴۳,۹۰۸
سه راه تبدیل ۴۵ درجه -۱۱۰*۲۰۰ عدد ۱۲,۰۱۴,۵۲۵
سه راه بازدید ۲۰۰ عدد ۱۰,۳۱۷,۹۴۰
درپوش ۲۰۰ عدد ۸۳۴,۰۶۸
تبدیل ۱۶۰*۲۰۰ عدد ۳,۳۳۳,۷۶۵
بوشن – ۲۰۰ عدد ۲,۰۶۶,۶۴۰
حلقه آب‌بندی – ۲۰۰ عدد ۲۸۶,۴۵۲
سه‌راه تبدیل ۴۵ درجه – ۱۶۰*۲۰۰ عدد ۱۲,۸۸۰,۳۱۲

مطالب و مقالات پوشفیت سوپر درین

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

کلیدواژه خود را وارد کنید