معرفی محصولات و لیست قیمت فاراب

برند فاراب

فاراب | لیست قیمت فاراب و توضیح محصولات

عبور آب به اراده فاراب

شرکت تولید کننده شیرالات فاراب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. شیرالات فاراب در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید. محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند. در انتها لیست قیمت فاراب نیز وجود دارد.

سیستم کاری شرکت فاراب بر روی اهداف و خواسته‌های مشتری متمرکز شده است و وجود نیروی انسانی کارآمد، زبده و متخصص به تسریع و تنظیم این سیستم کمک فراوانی می‌نماید. پرسنل شرکت فارآب مجموعه‌ای مرتبط و هماهنگ می‌باشند که در جهت ارائه بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت محصولات فاراب، سرعت در تحویل محصولات مورد تقاضا، خدمات پس از فروش و در نهایت رضایت کامل مشتری گام بر می‌دارند.

نام مجموعه شرکت فاراب
محل کارخانه تهران
محصولات دیگر تولیدی شیرآلات برای صنایع نفت و گاز – تاسیسات حرارتی و برودتی – آب و فاضلاب
تنوع سایز از ۱/۴-۱ اینچ الی ۱۶ اینچ
خدمات بعد از فروش با ۵ سال گارانتی و ۲۵ خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "فاراب"

لیست قیمت فاراب
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش فاراب
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

لیست قیمت فاراب

نام کالا قیمت اول(ریال)
شیر فلکه١-١/۴ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١١۵٠٠٠٠٠
شیر فلکه ١-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٣٢٠٠٠٠٠
شیر فلکه٢ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١۴٢٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٢-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٩٠٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٣ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٢١٨٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۴ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٣٠٢٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۵ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۴٢١٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۶ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۵٢۴٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٨ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٨٣۶٠٠٠٠٠
شیر فلکه ١٠ اینچ سوپاپىF1 آب داغ فاراب ١٢٩٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4 آب سرد فاراب ۶٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢  PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ٧٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ١٠١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١٢٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١۵٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٢٠٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٣٢۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۴٨٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۶٨۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٧١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٩٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچPN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢١۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢۵٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٣۴١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۴٠٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٨٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢٨٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٣٩١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۴٢٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۵٣٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٨٠۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١١٠٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١۶۵١٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ  PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٨۴۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٩٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢٢٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٣٠٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۴١٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۴۵٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۵٧۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٨۶١٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١١٨٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٧۶٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢٢٢۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 زبانه لاستیکىF4  آب سرد فاراب ۶٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ١۴۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ١۵٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١٧٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٢٠١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٢۶٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٣١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۴۵۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٧٢٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١٠٠٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١۵٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢PN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٧١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچPN10 گرافیتى(  فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٩١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢٢٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢٨۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٣٣۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۴٨٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٧٧٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچPN10  گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٠٧١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٠۶٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٢١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١۴٢٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١۶۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٢٢۴٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٣٠۶٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۴٧۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٠ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٨٣٨٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٢ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٩٩٩٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٩۴٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه لاستیکى F6 آب سرد فاراب ١٠۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١١۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١٣۴٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١٩۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٢۶١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۴١۴٠٠٠٠٠
صافى ٢ اینچF1 آب داغ فاراب ۶۴٠٠٠٠٠
صافى ٢-١/٢F1 آب داغ فاراب ٨٩٠٠٠٠٠
صافى ٣ اینچF1 آب داغ فاراب ٩٩٠٠٠٠٠
صافى ۴ اینچF1 آب داغ فاراب ١٢٨٠٠٠٠٠
صافى۵ اینچF1 آب داغ فاراب ١٧۶٠٠٠٠٠
صافى ۶ اینچF1 آب داغ فاراب ٢۶٧٠٠٠٠٠
صافى ٨ اینچF1 آب داغ فاراب ۴٣۵٠٠٠٠٠
صافى ١٠ اینچF1 آب داغ فاراب ٧٣۶٠٠٠٠٠
صافى ١٢ اینچF1 آب داغ فاراب ١٠٢٨٠٠٠٠٠
صافى ١۴ اینچF1 آب داغ فاراب ١۵۴۶٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢ اینچ PN16 فاراب ۵٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ۵۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٣ اینچ PN16 فاراب ۶٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۴ اینچ PN16 فاراب ٧٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۵ اینچ PN16 فاراب ٩۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۶ اینچ PN16 فاراب ١٣٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٨ اینچ PN16 فاراب ٢٠۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢ اینچ PN16 فاراب ١٠٣٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ١١١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٣ اینچ PN16 فاراب ١٢۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۴ اینچ PN16 فاراب ١٣١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۵ اینچ PN16 فاراب ١۴٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۶ اینچ PN16 فاراب ١٨١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٨ اینچ PN16 فاراب ٢٢٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢ اینچ  PN16 فاراب ۶٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢-١/٢ اینچ  PN16 فاراب ٧٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٣ اینچ  PN16 فاراب ٨٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۴ اینچ  PN16 فاراب ٩٩٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۵ اینچ  PN16 فاراب ١١٩٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۶ اینچ  PN16 فاراب ١۶۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٨ اینچ  PN16 فاراب ٢۶٨٠٠٠٠٠

مطالب و مقالات فاراب

شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی صنعتی وسایلی مکانیکی بوده که از جنس چدن هستند و دیسک داخلی آنها میتواند از پلاستیک یا فلز باشد که برای کنترل جریان سیال و فشار در یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند . انواع شیرآلات چدنی: شیرهای
معرفی برند فاراب

معرفی برند فاراب

در زمان شروع یک پروژه که کارهای تاسیساتی اجرا می‌شود یکی از دغدغه‌ها، انتخاب برند مناسب برای تهیه لوله‌ها و اتصالاتاست. با توجه به اینکه برند شیرآلات تاثیر زیادی در سیستم لوله‌کشی دارد، انتخاب برند مناسب یک موضوع مهم به
معرفی محصولات فاراب

معرفی محصولات فاراب

  شرکت‌های بزرگ و کوچک به دنبال اهدافی مانند تولید بیشتر با هزینه کمتر و محصول کارآمدتر در حال رقابت هستند که هرچه بهاین هدف نزدیک‌تر شوند، سهام شرکت آن‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین شرکت‌هایی که از تکنولوژی روز استفاده
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید