فاراب

برند فاراب

فاراب | لیست قیمت فاراب و توضیح محصولات

عبور آب به اراده فاراب

شرکت تولید کننده شیرالات فاراب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. شیرالات فاراب در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید. محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند. در انتها لیست قیمت فاراب نیز وجود دارد.

سیستم کاری شرکت فاراب بر روی اهداف و خواسته‌های مشتری متمرکز شده است و وجود نیروی انسانی کارآمد، زبده و متخصص به تسریع و تنظیم این سیستم کمک فراوانی می‌نماید. پرسنل شرکت فارآب مجموعه‌ای مرتبط و هماهنگ می‌باشند که در جهت ارائه بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت محصولات فاراب، سرعت در تحویل محصولات مورد تقاضا، خدمات پس از فروش و در نهایت رضایت کامل مشتری گام بر می‌دارند.

نام مجموعه شرکت فاراب
محل کارخانه تهران
محصولات دیگر تولیدی شیرآلات برای صنایع نفت و گاز – تاسیسات حرارتی و برودتی – آب و فاضلاب
تنوع سایز از ۱/۴-۱ اینچ الی ۱۶ اینچ
خدمات بعد از فروش با ۵ سال گارانتی و ۲۵ خدمات پس از فروش
فاراب

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "فاراب"

لیست قیمت فاراب
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش فاراب
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

لیست قیمت فاراب

نام کالا قیمت اول
شیر فلکه١-١/۴ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٣٢٠٠٠٠٠
شیر فلکه ١-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١۵٢٠٠٠٠٠
شیر فلکه٢ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١۶٣٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٢-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٢١٨٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٣ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٢۵١٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۴ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٣۴١٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۵ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۴٨۴٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۶ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۶٠٣٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٨ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٩۴۵٠٠٠٠٠
شیر فلکه ١٠ اینچ سوپاپىF1 آب داغ فاراب ١۴٩٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4 آب سرد فاراب ٧۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢  PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ٨٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ١٠٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١٣٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١۶۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٢٢٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٣۵٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۵٢٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٧۵۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٩۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢١٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچPN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢۵٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢٩٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٣٩٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۴۶٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٧١٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٠٠١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢٠٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢۴۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٣٢۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۴۵٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۴٩٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۶١٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٩٢۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٢٧۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٩٠٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ  PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢١٢١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢٢٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢۶٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٣۴٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۴٨٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۵٢٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۶۶٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٩٩٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٣۶۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢٠٣٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢۵۵٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 زبانه لاستیکىF4  آب سرد فاراب ٧٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ١۶۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ١٨٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١٩۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٢٢٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٣٠٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٣۶٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۵١۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٨٣٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١١۵٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٧۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢PN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٩۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچPN10 گرافیتى(  فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢١۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢۵٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٣٢٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٣٨۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۵۵٢٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٨٩۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچPN10  گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٢٣١٠٠٠٠٠
شیرکشویى ١۶ اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢۵٢٢٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٢٣٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١۴٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١۶١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٨٧٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٢۵٩٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٣۵٢٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۵٣٧٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٠ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٩۶۴٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٢ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١١۵٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١٠٩٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه لاستیکى F6 آب سرد فاراب ١٢١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١٣٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١۵١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٢٢۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٣٠١٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ۴٧٧٠٠٠٠٠
صافى ٢ اینچF1 آب داغ فاراب ٧۴٠٠٠٠٠
صافى ٢-١/٢F1 آب داغ فاراب ١٠۴٠٠٠٠٠
صافى ٣ اینچF1 آب داغ فاراب ١١٣٠٠٠٠٠
صافى ۴ اینچF1 آب داغ فاراب ١۴۶٠٠٠٠٠
صافى۵ اینچF1 آب داغ فاراب ٢٠٧٠٠٠٠٠
صافى ۶ اینچF1 آب داغ فاراب ٣١٠٠٠٠٠٠
صافى ٨ اینچF1 آب داغ فاراب ۴٩٢٠٠٠٠٠
صافى ١٠ اینچF1 آب داغ فاراب ٨۴٧٠٠٠٠٠
صافى ١٢ اینچF1 آب داغ فاراب ١١٨۴٠٠٠٠٠
صافى ١۴ اینچF1 آب داغ فاراب ١٧٧٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢ اینچ PN16 فاراب ۵۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ۶٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٣ اینچ PN16 فاراب ٧٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۴ اینچ PN16 فاراب ٨٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۵ اینچ PN16 فاراب ١٠٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۶ اینچ PN16 فاراب ١۴١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٨ اینچ PN16 فاراب ٢٢٣٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢ اینچ PN16 فاراب ١١٣٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ١٢١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٣ اینچ PN16 فاراب ١٣١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۴ اینچ PN16 فاراب ١٣٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۵ اینچ PN16 فاراب ١۶٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۶ اینچ PN16 فاراب ١٩۶٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٨ اینچ PN16 فاراب ٢۴٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢ اینچ  PN16 فاراب ٧٩٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢-١/٢ اینچ  PN16 فاراب ٨١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٣ اینچ  PN16 فاراب ١٠٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۴ اینچ  PN16 فاراب ١١۵٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۵ اینچ  PN16 فاراب ١٣٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۶ اینچ  PN16 فاراب ١٩٠٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٨ اینچ  PN16 فاراب ٣٠٨٠٠٠٠٠

مطالب و مقالات فاراب

برند فارآب و مزایای شیرآلات , اتصالات چدنی و فلنچدار

برند فارآب و مزایای شیرآلات , اتصالات چدنی و فلنچدار

برند فارآب و مزایای آن معرفی شرکت شرکت فارآب یکی از پیشروترین و اولین‌های تولید شیرآلات چدنی در ایران محسوب می‌شود. این شرکت با خدمات پس از فروش خوبی که ارائه می‌دهد، در کنار کیفیت و استانداردهای جهانی، برای مشتریان
شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی صنعتی وسایلی مکانیکی بوده که از جنس چدن هستند و دیسک داخلی آنها میتواند از پلاستیک یا فلز باشد که برای کنترل جریان سیال و فشار در یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند . انواع شیرآلات چدنی: شیرهای
فارآب ، پیشرو در صنعت اتصالات ساختمان و شیرآلات چدنی

فارآب ، پیشرو در صنعت اتصالات ساختمان و شیرآلات چدنی

  شیرآلات چدنی از انواع پرکاربرد شیرآلات به حساب می‌آیند که وظیفه آن‌ها، قطع و اتصال یا کنترل جریان مایعات و گاز است. شرکت فارآب یکی از تولیدکنندگان پیشرو صنعت در این حوزه به شمار می‌رود که توانسته است سابقه
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید