بست آرا

برند آذین لوله

لیست قیمت بست آرا و توضیح محصولات

تولید کننده انواع بست لوله و بست پوش فیت

شرکت تولیدی بست آرا در زمینه ساخت انواع بست لوله جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ، تاسیساتی…. برای استفاده جهت لوله های فولادی،استنلس استیل ،چدنی،….. بست های پایه دار و بدون پایه با روکش عایق لاستیکی ،بست های آویز رگلاژدار با پایه قابل تنظیم با روکش و بی روکش، بستهای کرپی – یوبولت – با میلگردهای آهنی و گالوانیزه، بست لوله تکیه گاهی برای تحمل وزن لوله کشی فعالیت مینماید.

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "بست آرا"

لیست قیمت بست آرا
  • فروش محصولات بست آرا عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات بست آرا را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش بست آرا
  • بازرگانی کشیشی محصولات بست آرا را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات بست آرا عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولاتبست آرا را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت بست آرا

نام کالا قیمت اول
بست ١/٢ فلزى تک پیچ بست آرا(١٠۴٠٠١) ٨۴٠٠
بست ١/٢ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠١) ١۶۵٠٠
بست ٣/۴ فلزى تک پیچ بست آرا(١٠۴٠٠٢) ١٠۵٠٠
بست ٣/۴ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٢) ١٧٠٠٠
بست ١ اینچ فلزى تک پیچ بست آرا(١٠۴٠٠٣) ١۵٠٠٠
بست ١ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٣) ١٩٠٠٠
بست ١-١/۴  فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠۴) ٢٣٠٠٠
بست ١-١/٢  فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠۵) ٢٧٠٠٠
بست ٢ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠۶) ٣٠٠٠٠
بست ٢-١/٢ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٧) ۵٢٠٠٠
بست ٣ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٨) ۵۴٠٠٠
بست ۴ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠١٠) ۶٢٠٠٠
بست ١٢۵ فلزى  بست آرا(١٠۴٠١٢) ٧٩٠٠٠
بست ۶ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠١۶) ١٨٠٠٠٠
بست ٨ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٢٠) ٢۴٠٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١/٢ بست آرا(١٠۴۴٠١) ٩٣٠٠٠
بست آویز رگلاژى ٣/۴  بست آرا(١٠۴۴٠٢) ٩۴۵٠٠
بست آویز رگلاژى ١اینچ  بست آرا(١٠۴۴٠٣) ٩۶٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١-١/۴ بست آرا(١٠۴۴٠۴) ٩٨٠٠٠
بست آویز رگلاژى ۵٠  بست آرا(١٠۴۴٠۵) ١٠۵٠٠٠
بست آویز رگلاژى ۶٣  بست آرا(١٠۴۴٠۶) ١١١٠٠٠
بست آویز رگلاژى ٧۵  بست آرا(١٠۴۴٠٧) ١۶۵٠٠٠
بست آویز رگلاژى ٩٠  بست آرا(١٠۴۴٠٨) ١٨٨٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١١٠ بست آرا(١٠۴۴١٠) ٢٣٠٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١٢۵ بست آرا(١٠۴۴١٢) ٢۴۵٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١۶٠ بست آرا(١٠۴۴١۶) ۴۴٠٠٠٠
بست آویز رگلاژى ٢٠٠ بست آرا(١٠۴۴٢٠) ۶۴٠٠٠٠
بست ١/٢ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠١) ۴٣٠٠٠
بست ٣/۴ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٢) ۴۴٠٠٠
بست ١ اینچ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٣) ۴٨٠٠٠
بست ١-١/۴ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠۴) ۵۵٠٠٠
بست ۵٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠۵) ۵٨٠٠٠
بست ۶٣ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠۶) ۶۴٠٠٠
بست ٧۵ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٧) ١٠٧٠٠٠
بست ٩٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٨) ١١۴٠٠٠
بست ١١٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١١٠) ١٢۵٠٠٠
بست ١٢۵ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١١٢) ١۴٢٠٠٠
بست ١۶٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١١۶) ٢٩٠٠٠٠
بست ٢٠٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٢٠) ۴٧٠٠٠٠
بست دنباله جوشى”١/٢ بست آرا(١٠۴٣٠١) ٧٠٠٠٠
بست دنباله جوشى”٣/۴ بست آرا(١٠۴٣٠٢) ٧١٠٠٠
بست دنباله جوشى”١ اینچ بست آرا(١٠۴٣٠٣) ٧٣٠٠٠
بست دنباله جوشى”١-١/۴ بست آرا(١٠۴٣٠۴) ٧۶٠٠٠
بست دنباله جوشى ١-١/٢ بست آرا(١٠۴٣٠۵) ٨١٠٠٠
بست دنباله جوشى” ٢ اینچ بست آرا(١٠۴٣٠۶) ٨۵٠٠٠
بست دنباله جوشى” ٢-١/٢ بست آرا(١٠۴٣٠٧) ١٣٢٠٠٠
بست دنباله جوشى” ٣ اینچ بست آرا(١٠۴٣٠٩) ١۴١٠٠٠
بست دنباله جوشى” ۴ اینچ بست آرا(١٠۴٣١٠) ١۵۵٠٠٠
بست دنباله جوشى ١٢۵ بست آرا(١٠۴٣١٢) ١٧٠٠٠٠
بست دنباله جوشى ۶ اینچ بست آرا(١٠۴٣١۶) ٣٣٠٠٠٠
بست دنباله جوشى ٨ اینچ  بست آرا(١٠۴٣٢٠) ۵۵٠٠٠٠

مطالب و مقالات بست آرا

بست

بست

بست لوله برای ثابت نگه داشتن و محکم کردن خط های لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد. جنس بست لوله کشی فلز یا پلیمر و یا ترکیب هر دو است. گاها بست ها از تکیه پلیمری استفاده میکنند که می‌تواند

کلیدواژه خود را وارد کنید