معرفی محصولات بست آرا با لیست قیمت جدید

برند آذین لوله

لیست قیمت بست آرا و توضیح محصولات

تولید کننده انواع بست لوله و بست پوش فیت

شرکت تولیدی بست آرا در زمینه ساخت انواع بست لوله جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ، تاسیساتی…. برای استفاده جهت لوله های فولادی،استنلس استیل ،چدنی،….. بست های پایه دار و بدون پایه با روکش عایق لاستیکی ،بست های آویز رگلاژدار با پایه قابل تنظیم با روکش و بی روکش، بستهای کرپی – یوبولت – با میلگردهای آهنی و گالوانیزه، بست لوله تکیه گاهی برای تحمل وزن لوله کشی فعالیت مینماید.

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "بست آرا"

لیست قیمت بست آرا
  • فروش محصولات بست آرا عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات بست آرا را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش بست آرا
  • بازرگانی کشیشی محصولات بست آرا را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات بست آرا عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولاتبست آرا را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت بست آرا

نام کالا قیمت اول(ریال)
بست ١/٢ فلزى تک پیچ بست آرا(١٠۴٠٠١) ۴۵٠٠
بست ١/٢ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠١) ٨۵٠٠
بست ٣/۴ فلزى تک پیچ بست آرا(١٠۴٠٠٢) ۵٧٠٠
بست ٣/۴ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٢) ٨٨٠٠
بست ١ اینچ فلزى تک پیچ بست آرا(١٠۴٠٠٣) ٩٠٠٠
بست ١ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٣) ٩٢٠٠
بست ١-١/۴  فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠۴) ١٠٧٠٠
بست ١-١/٢  فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠۵) ١٣۴٠٠
بست ٢ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠۶) ١۴٧٠٠
بست ٢-١/٢ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٧) ٢۵۵٠٠
بست ٣ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٠٨) ٢٧۵٠٠
بست ۴ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠١٠) ٣١٠٠٠
بست ١٢۵ فلزى  بست آرا(١٠۴٠١٢) ٣٨۵٠٠
بست ۶ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠١۶) ٩٠٠٠٠
بست ٨ اینچ فلزى  بست آرا(١٠۴٠٢٠) ١٢٠٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١/٢ بست آرا(١٠۴۴٠١) ۴۵٠٠٠
بست آویز رگلاژى ٣/۴  بست آرا(١٠۴۴٠٢) ۴۵۵٠٠
بست آویز رگلاژى ١اینچ  بست آرا(١٠۴۴٠٣) ۴۶٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١-١/۴ بست آرا(١٠۴۴٠۴) ۴٨٠٠٠
بست آویز رگلاژى ۵٠  بست آرا(١٠۴۴٠۵) ۵١٧٠٠
بست آویز رگلاژى ۶٣  بست آرا(١٠۴۴٠۶) ۵۴۵٠٠
بست آویز رگلاژى ٧۵  بست آرا(١٠۴۴٠٧) ٨١۵٠٠
بست آویز رگلاژى ٩٠  بست آرا(١٠۴۴٠٨) ٩٢٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١١٠ بست آرا(١٠۴۴١٠) ١١١٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١٢۵ بست آرا(١٠۴۴١٢) ١٢١٠٠٠
بست آویز رگلاژى ١۶٠ بست آرا(١٠۴۴١۶) ٢١۵٠٠٠
بست آویز رگلاژى ٢٠٠ بست آرا(١٠۴۴٢٠) ٢۵٠٠٠٠
بست ١/٢ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠١) ٢٠٨٠٠
بست ٣/۴ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٢) ٢١٢٠٠
بست ١ اینچ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٣) ٢٢٨٠٠
بست ١-١/۴ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠۴) ٢٣٨٠٠
بست ۵٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠۵) ٢٨٠٠٠
بست ۶٣ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠۶) ٣١٢٠٠
بست ٧۵ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٧) ۵٢۵٠٠
بست ٩٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٠٨) ۵۵۵٠٠
بست ١١٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١١٠) ۶١٠٠٠
بست ١٢۵ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١١٢) ۶٩۵٠٠
بست ١۶٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١١۶) ١٣٨٠٠٠
بست ٢٠٠ فلزى پایه دار بست آرا(١٠۴١٢٠) ١٩٠٠٠٠
بست دنباله جوشى”١/٢ بست آرا(١٠۴٣٠١) ٣۴۵٠٠
بست دنباله جوشى”٣/۴ بست آرا(١٠۴٣٠٢) ٣۵٠٠٠
بست دنباله جوشى”١ اینچ بست آرا(١٠۴٣٠٣) ٣۵۵٠٠
بست دنباله جوشى”١-١/۴ بست آرا(١٠۴٣٠۴) ٣۶٨٠٠
بست دنباله جوشى ١-١/٢ بست آرا(١٠۴٣٠۵) ٣٩۴٠٠
بست دنباله جوشى” ٢ اینچ بست آرا(١٠۴٣٠۶) ۴١٨٠٠
بست دنباله جوشى” ٢-١/٢ بست آرا(١٠۴٣٠٧) ۶۵٠٠٠
بست دنباله جوشى” ٣ اینچ بست آرا(١٠۴٣٠٩) ۶٩٠٠٠
بست دنباله جوشى” ۴ اینچ بست آرا(١٠۴٣١٠) ٧۶٠٠٠
بست دنباله جوشى ١٢۵ بست آرا(١٠۴٣١٢) ٨٣۵٠٠
بست دنباله جوشى ۶ اینچ بست آرا(١٠۴٣١۶) ١۶٠٠٠٠
بست دنباله جوشى ٨ اینچ  بست آرا(١٠۴٣٢٠) ٢٢٠٠٠٠

مطالب و مقالات بست آرا

بست

بست

بست لوله برای ثابت نگه داشتن و محکم کردن خط های لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد. جنس بست لوله کشی فلز یا پلیمر و یا ترکیب هر دو است. گاها بست ها از تکیه پلیمری استفاده میکنند که می‌تواند

کلیدواژه خود را وارد کنید